Solvang, Kleven 3 – matrikel 175iv

Solvang, Kleven 3, Klemensker

En parcel af matrikel 175hs

Parcel nr 175ix, 175iv og 175ks

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokollen 2. række 175iv Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Ejendommen blev opført på Lynglysts jord og i følge BBR fuldført i 1913. Grunden blev udmatrikuleret i 1914. Ejendommen blev til- og ombygget i 1926.

Ejere/beboere

(1893)-1916 Andreas Peter Clausen og Karen Margrethe f. Jørgensen

Andreas Peter Hansen blev født i Klemensker 25/5 1836. Forældre: Gårdejer på 47. slg. Claus Clausen og Anna Maria Hansdatter – senere var forældrene bosat på 53. slg. grund Matrikel 61e – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Karen Margrethe Jørgensen blev født 29/5 1837 i Rø. Forældre: Tjenestekarl Jørgen Christian og Ellen Margrethe Larsdatter. Hun døde i Klemensker 15/12 1920.

Husmand Andreas Peter Clausen på 24. slg. lynglod (Skiftedokumenter) døde 25/7 1912 76 år. I kirkebogen står, at han døde på 25. slg. gr. (?)

Deres børn: Janus Peter Clausen, f.  15/10 1860 i Rutsker-udvandret 5/4 1881 til La Salle, Illinois, Amerika, Juliane Eline født 27/12 1862 i Østerlars – gift med husmand Andreas Wallentinus Espersen, Klemensker (1884-1892 på Kleven7)

Plejebarn: Karoline Margrethe Clausen, f. 1882 i København

I 1861 boede de på 30. slg. grund i Rutsker,  1862 boede de på 5. slg. grund i Østerlars. 1870  på 46. slg. parcel i Østerlars. I 1880 i Klemensker

Skifteudskrift som adkomst 8/12 1915 Arkivalieronline (sa.dk) for matriklerne 175hs, 175il, 175iv og 175ix.

De to ejendomme vurderedes henh, 4.300 kr (Lynglyst) 3.500 (Solhjem). Eneste arving var datteren Juliane Eline, der var gift med Andreas Wallentinus Espersen (Sønne Janus ikke nævnt i skiftet!)

Skøde 15/4 1916 Arkivalieronline (sa.dk)

Karen Margrethe Clausen solgte til arbejdsmand Carl Christian Jørgensen for 2.000 kr følgende: a. Matrikel 175iv og matrikel 175ix og derpå stående bygninger og disses grund-, mur- og nagelfaste tilbehør, derunder 2 kakkelovne, 1 komfur og 1 murgryde, samt alt Karen Margrethes indbo. Den solgte ejendom var vurderet til 3.500 kr

1916-1918 Carl Christian Jørgensen

 Auktionsskøde 28/2 1918 Arkivalieronline (sa.dk)

Efter begæring af Østifternes kreditforening kom ejendommen og matrikel 175iv og 175ix på tvangsauktion. Eneste bydende blev Emil Christian Dam på 25. slg. parcel med 2.132,25 kr.

1918-1951 Emil Kristian Dam og Anna Karoline, f. Sonne

Emil Dam blev født 19/3 1885 i Klemensker. Forældre: Husmand Jørgen Olsen Dam og Ane Margrethe Kristine f. Hendriksen, 25 slg. fortov. Emil døde 6/6 1965 i Klemensker.

Anna Karoline blev født 12/11 1889 i Klemensker. Forældre; husmand Hans Johan Sonne og Marie Kristina f. Hansen 49. slg. fortov (Frydenlund). Anna Karoline døde ½ 1966.

Deres børn: Edmund Immanuel Dam f. 8/1 1908, Ella Kirstine Dam f. 5/8 1909, Eli Margrethe Dam f. 2/6 1911. Arne Johannes Dam f. 8/3 1915, Vera Rigmor Dam f. 4/3 1919, Jørgen Henning Dam f. 19/2 1922, Gudrun Marie Dam f. 20/3 1925, Aage Edvard Dam f. 5/2 1926, Elmer Viggo Dam f. 22/11 1928, Knud Emil Dam f. 31/7 1930

Emil og Anna blev gift 1/12 1907. Familien tilhørte baptistmenigheden

Skøde 11/5 1951

Fra fru Anna Karoline Dam til smedesvend Henning Nielsen, købssum 16.200 kr

Udsnit af luftfoto med Solhøj

1951-1955 Henning Nielsen og Helga (ægtefælle uvis)

Skøde 18/3 1955

Fra Henning Nielsen til Emil Bendtsen. Købssum 17.000 kr

1955-2005 Aase og Emil Bendtsen

Emil Bendtsen døde 27/7 2001 – mindeord af datteren Linda Bendtsen i Bornholms Tidende 1. august 2001. Oplyste at Emil havde arbejdet som stenhugger i Klippeløkken og 20 år med havnearbejde.

I 2005 blev nedlæggelse af helårsbolig afslået, men må været accepteret af kommunen, da næste ejere benyttede ejendommen som fritidsbolig.

Solvang 1990 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

2005-2011 Hanne Gerda og Knud Beck

I 2007 var ejerne bosat Kysemarkvej 3, Næstved

Solvang . Foto 9/11 2023 JVH

2020- Jacob Trøst