Granelæ – matrikel 175gn

Granelæ, forsvundet ejendom i Kleven i Klemensker

Benævnes som værende en ejendom på 23. eller 24. slg. lynglod.

[Underside til “Udbyggere og husmænd]

Den 18/9 1962 blev matrikel 175gn beregnet til 11.500 m2

Den 15/2 1991 udgik 175gn af matriklen og inddroges under matrikel 30a.

Skøde- og panteprotokollen 2. række fra 1882 Arkivalieronline (sa.dk)

Ejendommen er ikke med på kort der blev målt i 1886, men et 8 fags hus blev solgt sammen med jorden den 27/12 1886, må huset være opført netop i 1886 eller året før. Ejendommen brændte 30. oktober 1950.

Skøde 19/3 1882 Arkivalieronline (sa.dk)

Chr. J. Stenberg fra Olsker solgte til Hans Andersen. Salget omfattede:

a. Arvefæstelodderne nr. 135 og 175t, som Stenberg havde fået skøde på den 17/3 1860 (læst 16/1 1861) Fredly – Dammegårdsvej 16 – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

b. Udmarkslodden matrikel 175gn i Klemensker sogn, som Stenberg havde fået skøde på den 15/2 1870 tinglæst 9/3 1870

c. Udmarkslodden matrikel 175cu af Klemensker sogn som Stenberg havde fået skøde på 18/6 1877, tinglæst 27/6 1877

d. Det på matrikel 135 (21. slg. fortov) stående hus med nagelfaste appertinentier, deriblandt kakkelovn og murkar, samt ejendommen avl afgrøde og udbo.

Købssum i alt var 5.600 kr.  Hans Andersen blev boende på Fredly til 1904. I 1886 solgte han matrikel 175gn.

Skøde 27/11 1886 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Andersen solgte til Hans Jørgen Christensen fra Østerlars matrikel 175gn, skyldsat for hartkorn 3 fdk 2 ¾ album, samt det på grunden stående 8 fags hus med alle mur og nagelfaste appertinentier for 3.000 kr.

1886-1890 Hans Jørgen Christensen og Andrea Christine Emine

Hans Jørgen Christensen blev født o. 1859 i Olsker

Han boede i 1886 i  Østerlars. Måske nåede han ikke at flytte til Kleven? I 1890  (1. februar) var han stadig i Østerlars sogn, nemlig som bestyrer af Sigteværkhuset, som lå i forbindelse med møllen i Gudhjem. Han solgte Granelæ i 1890.

Skøde 16/12 1890 læst 24/12 1890 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Jørgen Christensen  af Gudhjem solgte udmarkslodden 175gn og det på grunden stående hus, avl og afgrøde til Sven Sjøstrøm af Klemensker for 2.000 kr.

1890-1932 Sven Sjøstrøm og 1. Gertrud Karlsson,  og 2. Kjersti Jakobsdåtter

Sven Sjøstrøm født i Hammershög, Kristianstad Län i Sverige 3/3 1859. Flyttede til Klemensker i 1885, hvor han får et hus til leje på Splitsgårds grund. Får kone og børn til Bornholm og køber Granelæ i 1890. Han døde 10/3 1945 på 20. slg. parcel. I kirkebogen nævnes at han var forhenværende husmand og banefunktionær.

Gertrud Karlsson  blev født i Borreby, Sverige den 1/1 1856. Hun døde 2/1 1896

Kjersti Jakobsdåtter tjente på 44 slg. i 1896 da hun den 13/5 1896 blev gift med Sven Sjøstrøm. Hun blev født i St. Olofs församling d. 17/8 1857.Kirsti døde 18/8 1942 på 20. slg. parcel.

Sven og Gertruds børn: Marie Sjøstrøm f. i Löderup, 9/11 1882, konfirmeret i Klemensker april 1897, 1901 malkepige på Bakkegård. Udvandrede til La Salle, USA 23/8 1905. Karl Laurits Martin Sjøstrøm, f. 19/9 1884 i (Löderup?)  Kreaturpasser på Bakkegaard i 1901, udvandrede til La Salle, USA 16/11 1904, Bengtsine Wilhelmine Sjøstrøm f. 8/12 1886 på 25. slg. gr. Klemensker,, I 1901 opført som plejebarn hos Anna og Karl Braun på matr. 175cu, gift med Mårten Hansson, død 2/7 1908. Albert Nicolaj Sjöström, f. 24/4 1890 på 25. slg. gr. død 21/5 1890. Ernst Hjalmar Nikolaj Sjøstrøm, f. 24/9 1891 i Klemensker, Udvandrer til Chicago 6/10 1910. Eva Karoline Frederikke Sjøstrøm f. 3/6 1893 i Klemensker. Emma Selma Teodora Helene Sjöström, f. 7/6 1895.

Sven og Kirstis børn: Agnes Gerda Ida Sjøstrøm, f. 2/2 1897. Hun døde 16/5 1988 i Hasle, begravet i Klemensker.

I 1911 havde de to plejebørn: Thor Hansen f. 7/10 1903 i Østerlars, Anna Pedersen, f. 31/8 1910 i Klemensker

De fejrede sølvbryllup den 13/5 1921 og nævnt i avisen

Bornholms Tidende 21/5 1921

Sjøstrøm var foruden husmand,  banefunktionær, fra 1/4 1914 kaldet Ekspeditør ved Splitsgårds trinbræt. Jernbanen krydsede hans ejendoms jorde. Ophører som ekspeditør 1/10 1932 og overdrager ejendommen til datteren  Agnes Bager. [Oplysninger om børnene stammer fra Bent Boesen, 8/12 2023]

Sven Sjöström med jernbanens funktionærkasket th og Kjersti tv. I midsten Gerda Bager med sønnen Frederik på armen. Bagerst to amerikanske damer, der var på besøg på Jacobsminde. Fotografen er formentlig Svens søn Ernst, der var hjemme på besøg omkring 1923. Privatfotoet tilhører Kirsten Smith, skannet og stillet til rådighed af Bent Boesen 2023.

Billede fra 1925 viser toget der kom fra Allinge på vej til Rønne. Der hvor billedet er taget kan være ud for Granelæ, da der er ens indhegning nord og syd for banelegemet. Foto Hans Peter Holm. Bornholms Museum.

Plejebarnet, Thor Hansen, blev forlovet med Herdis Jensen fra Lyngholt – det stod også i avisen.

Bornholms Tidende 31/12 1930

Gavebrev 2/7 1932 Avlsbruger Sven Sjøstrøm overdrog ejendommen sin og hustru Kirstis datter Agnes Gerda Ida Bager, f. Sjøstrup som hendes særeje. Der var lyst en hæftelse til skødet, hvor sælgeren og hustru havde vederlagsfri beboelse og benyttelse, så længe de levede.

1932-1950 Agnes Gerda Ida Bager (ejer)

Gift med Janus Bager. Agnes har sandsynligvis aldrig boet på ejendommen med lejet det ud. De ejede og boede på Jacobsminde på Krashavevej (matr. 28o)

Boet efter Agnes Gerda Ida Bager, solgte matrikel 28o, Krashavevej 8, til Nina Lotte Boss og Bent Weinrich Hansen.

1945-1950 Vilhelm Leonhardt Pihl (lejer)

Vilhelm Pihl blev født 24/3 1905 i Hasle. Søn af enke Jørgine Kristine Marie Kure, f. Pihl

Vilhelm Pihl var i omkring 1945 til 1950 lejer af ”Granelæ” på Dammegårds lynglod (matrikel 175gn).

Han flyttede dernæst til Møllevej i Klemensker by og senere til fodermesterhuset på Store Dammegård – se denne. Hus sydvest for Store Dammegård – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

En ulykkelig hændelse 30. oktober 1950

Bornholms Tidende 31. oktober 1950

Bornholms Tidende 31. oktober 1950 (nederste del af artiklen)

I dag er kun fodmuren af Granelæ tilbage. Fotograferet af Bent Boesen