Dambo, Dammegårdsvej 10 – matrikel 32c

Dambo, Dammegårdsvej 10, Klemensker

Parcel af Store Dammegård, Matrikel 32c

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Udstykket fra 32a ved Landbrugsministeriets skr. 21/11 1900. I Hartkorn sat til 3 skp 2 fdkr ½ album

Skøde- og panteprotokol 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Ejendommen er opført på Store Dammegårds grund inden den blev udmatrikuleret. Ejendommen er ikke med på kort målt 1886 og da det er nævnt i skøde fra 1900, må huset være opført i denne periode.

Matrikelkort 1858-1951 – Dambo er matrikel 32c

Beboer og ejere:

Skøde 17/12 1900 læst 23/1 1901  Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Sigfred Mossin Hansen til arbejdsmand Andreas Christian Møller for 2.155 kr. Grunden solgtes som om den var ubebygget, hvilket den ikke var, da køberen havde sit hus på grunde.
Andreas Møller udstedte en obligation på 2.700 kr til Østifternes kreditforening. Ejendommen var vurderet til 6000 kr.

-1900-1909 Andreas Christian Møller og Anne Margrethe f. Larsen

Andreas Christian Møller blev født 26/1 1878 i Klemensker. Forældre: husmand og slagter Hans Peter Jensen Møller og Andrea Christine på 13. slg. grund.

Anne Margrethe Larsen blev født 1/9 1877 i Rutsker. Forældre: husmand Peter Mogensen og Jørgine Marie Margrethe Jensen på 18. slg. grund.

Andreas var flyttet fra Fyn til 21. slg. fortov i Klemensker i 1899 og gift 26/1 1900 i Klemensker.

I 1909 flyttede familien til 30 sg. fortov.

Deres børn: Agnes Kirstine Møller f. 9/7 1900 på 21. slg. fortov i Klemensker, Hans Peter Johannes Møller, f. 30/9 1901 24. slg. parcel, Martha Louise Møller, f. 9/3 1907 på 24. slg. parcel, Karl Kristian Møller, f. 25/5 1912 på 30. slg. fortov

Skøde 13/2 1909 pag 704 Arkivalieronline (sa.dk)

Andreas Christian Møller solgte til Ole Haagensen for 5.500 kr

Med i salget fulgte ejendommens besætning, der bestod af fire køer, to grise, en tromle, en plov, en letharve, hakkelseskiste, transportspand, tre tøjrer, avl og afgrøde.

1909-1923 Ole Haagensen og Karen Christine, f. Kofoed

Ole Haagensen blev født i Sverige 29/7 1854

Karen Christine Kofoed blev født i Knudsker 6/7 1857. Forældre: Udbygger Morten Kofoed og Margrethe Andersen.

Ole Haagensen flyttede til fra Rønne til Klemensker i 1892. I 1893 boede de på 28. slg. fortov.

De blev gift i 1879

Deres børn: Aage Christian Haagensen, f. 10/12 1891 i Rønne, Hans Andreas Haagensen, f. 13/10 1893 i Klemensker, Olga Kristine Haagensen, f. 13/6 1897 i Klemensker, Anne Marie Haagensen, f. 6/6 1899 i Klemensker

Skøde 14/3 1923 Arkivalieronline (sa.dk)

Ole Haagensen sælger ejendommen til matros Thor Alfred Johannes Hansen fra Rønne for 12.539,73 kr. Med salget fulgte Kakkelovn, komfur og murkar, samt ejendommens besætning, der bestod af to køer, en kalv og to grise, samt 26 høns og en fjerdepart af en roesåmaskine.

1923-1927 Thor Alfred Johannes Hansen

Ejendommen blev erklæret til tvangsauktion 22/10 1927.

Udlægsskøde 16/6 1928 til landmand Charles Albert Hansen til en købssum på 6000 kr

1928-1941 Charles Albert Hansen og Ellen Boline f. Pedersen

Charles blev født i Nylars 24/4 1900. Søn af ugifte Hansine Karoline Nielsen, barnefader Anton Hansen, konstabel 391, Bådsmandsstræde Kasserne, Christianshavn

Ellen Petra Boline blev født i Østermarie 15/12 1904. Forældre husmand Janus Mathias Pedersen og Benditte Hansine, 14 vg. parcel.

Skøde 26/11 1941 fra Charles Albert Hansen til Hans Andreas Pihl. Købssum 9.900 kr.

1941-1944 Hans Andreas Pihl og Martha Ottoline

Hans Andreas blev født 18/10 1879 i Pedersker. Forældre: Husejer i Sømarken Magnus Andreas Pihl og Anine Karoline.

Martha Ottoline blev født i Olsker 21/12 1902. Forældre: Husmand Kristian Mathias Kristensen og Marie Kristiane Andrea Holm, 3 slg. lynglod.

Skøde 27/3 1944 fra Hans Andreas Pihl til Knud Valdemar Byder. Købssum 12.400 kr

Dambo 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Dambo 1951 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1944-2001(?) Knud Valdemar Byder og Ebba

Knud Valdemar Byder blev født 8/5 1917 i Olsker

Flyttede til Gammeltoft i Hasle 2001, hvor han døde 8/5 2001. Nekrolog i Bornholms Tidende 12/5 2001

Dambo 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Dambo 1990 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

(2014)-2023- Karoline Jartoft Solum

Dambo. Foto JVH 9/11 2023