Sorgenfri, Dammegårdsvej 6 – matrikel 32d

Sorgenfri, Dammegårdsvej 6, Klemensker

Udmatrikuleret af Store Dammegårds jord i 1901

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde og panteprotokollen 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Ejendommen er opført på Store Dammegårds grund inden den blev udmatrikuleret. Ejendommen er ikke med på kort målt 1886, men nævnt i skødet fra 1901. Huset var i Store Dammegårds eje inden den blev solgt Markus Chr. Andersen.

Skyldsat i 1901 til 2 skp 2 fdk ¾ album

Skøde 28/12 1901, læst 12/2 1902 Arkivalieronline (sa.dk)

Sigfred Mossin Hansen solgte jord og de på jorden stående bygninger til arbejdsmand Markus Christian Andersen af Aaker sogn for 5.000 kr

Panteobligation 29/1 1902 Arkivalieronline (sa.dk)  Markus Andersen lånte 2.400 kr af Kreditforeningen for mindre ejendommen på landet.

1901-1902 Markus Christian Andersen

Skøde 21/8 1902  Arkivalieronline (sa.dk)

Markus Christian Andersen solgte ejendommen til Hans Andersen for 3.500 kr

1902-1908 Hans Andersen

Skøde 29/7 1908 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Andersen solgte til Laurits Alfred Kure fra Olsker. Ejendommen solgtes med besætningen to køer, to grise, en kvie og lettere avlsredskaber. Endvidere medfulgte en del køkkeninventar. Købssummen var 4.500 kr. Betalingen skulle først falde når dødsboet efter køberens bror Theodor Peter Kure var opgjort.

1908-1909 Laurits Alfred Kure

Skøde 12/6 1909 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Laurits Alfred Kure til Anders Peter Hermansen. Købssum 4.500 kr

1909-1913 Anders Peter Hermansen og Marie Kirstine, f. Hansen

Skifteudskrift som adkomst 20/8 1913 til Marie Kirstine.

Skøde 14/8 1913 Arkivalieronline (sa.dk)

Anders Peter Hermansens enke, Marie Kirstine f. Hansen, solgte til Anthon Mogensen for 4.800 kr

1913-1918 Anthon Mogensen

Skøde 24/6 1918 Arkivalieronline (sa.dk)

Anthon Mogensen  solgte til Hans Anton Knudsen fra Rutsker for 7.500 kr

1918-1919 Hans Anton Knudsen

Mageskifte 3/11 1919 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Anthon Knudsen  solgte til Axel Valdemar Julius Mortensen fra Rø for 11.000 kr inkl. besætning. Det var et mageskifte med matrikel 108gd i Rø, der var anslaået til 20.500 kr i værdi.

1919-1932 Axel Valdemar Julius Mortensen

Skøde 9/4 1932

Fra Axel Valdemar Julius Mortensen til Alfred Anders Christian Olsen, købesum 6.100 kr

1932-1936 Alfred Anders Christian Olsen

Skøde 26/3 1936

Fra Alfred Anders Christian Olsen til Janus Kristian Jensen, købesum 7.100 kr

1936-1941 Janus Kristian Jensen

Skøde 21/8 1941

Fra Janus Kristian Jensen til arbejdsmand Richard Seerup. Købesum 8.750 kr

1941-1945 Richard Seerup

Skøde 23/5 1945

Fra Richard Seerup til Jens Henrik Kofoed. Købesum 10.000 kr

Sorgenfri 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1945-1956 Jens Henrik Kofoed

Skøde 9/7 1956 fra Jens Henrik Kofoed til Lilly Riis Rasmussen for 19.000 kr som hendes særeje

Sorgenfri 1951 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Sorgenfri 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1956-1975 Lilly Riis Rasmussen

Skøde 9/6 1975 til Finn Erik Ipsen for  70.000 kr

Sorgenfri 1990 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1976-1992 Finn og Johanne Ipsen

Skifteattest 9/6 1992 som adkomst for Johanne Ipsen

1992-1998 Johanne  M. Ipsen

Skøde 20/8 1998 til Thorkil Ipsen for 360.000 kr

1998-? Thorkil Ipsen

?-2023- Steven Ipsen

Sorgenfri – Foto JVH 9/11 2023