Lynglyst, Kleven 1 – matrikel 175hs

Lynglyst, Kleven 1, Klemensker

Ofte kaldt for 24. slg. lynglod.

Jordlodder fra parcel af matrikel 175cv – matrikel 175hs blev udmatrikuleret i 1895 og matrikel 175il i 1906

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og Panteprotokollen 2. række for 175cv Arkivalier online (sa.dk)

Skøde- og panteprotokollen 2. række 175hs Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og pantepotokollen 2. række 175il  Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Jorden var oprindelig en del af matrikel 175cv og blev drevet sammen med matrikel 139, Hvis ejer, Andreas Peter Clausen, der var snedker først byggede Skovlyst. Da han solgte 175cv fik han i 1893 en 50årig lejeaftale på en strimmel jord, hvorpå han byggede Lynglyst. Jorden blev i 1895 udmatrikulerede til 175hs, lejeaftalen blev opsagt og Andreas Peter Clausen købte jorden og fik suppleret en endnu en strimmel jord matrikel 175il.

Andreas var snedker og har sandsynligvis selv bygget Lynglyst og til siden Solvang (Kleven 3) inden grunden blev udmatrikuleret og siden solgt af enken.

Ejere/bebeboere

1893-1916 Andreas Peter Clausen og Karen Margrethe Jørgensen

Andreas blev født i Klemensker 25/5 1836. Forældre var gårdmand på Trommeregård 47. slg. Claus  Clausen og Anna Maria Hansdatter. Andreas døde i Klemensker 25/7 1912 25. slg. grund.

Karen Margrethe Jørgensen blev født i Rø 29/5 1837. Forældre tjenestekarl Jørgen Christian og Ellen Margrethe Larsdatter. Karen døde i Rønne 15/12 1920 og begravet i Klemensker

Deres børn: Janus Peter Clausen f. 15/10 1860 i Rutsker, Juliane Eline Clausen f. o 1863 i Østerlars, Karoline Margrethe Clausen f. o 1882 i København (måske et plejebarn?)

Andreas var snedker. I 1860 boede familien på 30. slg. grund. I 1863 boede de på 46. slg. parcel, matrikel 51b i Østerlars indtil 1874. Herefter flyttede han til Klemensker på ejendommen på matrikel 139. I 1880 købte han matrikel 175cv.

Da han solgte matriklerne 139, 175cv betingede han sig en 50årlig lejeaftale på jorden, hvor han senere byggede et hus – nemlig Kleven nr. 1 (Matr. 175hs)

Kortudsnit 1914

Lejebrev 21/1 1893 Arkivalieronline (sa.dk)

Samme dag som Andreas Peter Clausen solgte jordlodden matrikel 175cv til Jacob Jensen, blev udstedt et lejebrev på 50 år på en jordlod på omtrent ½ tønde land fra Jacob Jensen til Andreas Peter Clausen. Jorden grænsede i øst til landevejen i skellet mellem Klemensker og Rutsker sogne, i Syd mod Splitsgårds jorder og mod vest og nord til den øvrige del af matrikel 175cv. Der var ingen indfæstningssum ej hellere afgift i lejetiden. Lejeren havde ret til at bebygge grunden. Udslettet 5/3 1896

Skøde 29/2 1896  Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra smedemester Jacob Jensen til Andreas Peter Clausen af den udstykkede parcel af 22/6 1895 matrikel 175hs sat i hartkorn til 1 ¾ album. I skødet oplyses at Andreas Clausen havde lejet en del af det nu købte jordlod og havde opført sit ”Ejendomshus”.

Matrikel 175iv blev udmatrikuleret efter tilladelse 5/1 1914 – her bygges ejendommen Kleven 3 – se denne

Skifteudskrift som adkomst 8/12 1915 Arkivalieronline (sa.dk) for matriklerne 175hs, 175il, 175iv og 175ix.

De to ejendomme vurderedes henh, 4.300 kr (Lynglyst) 3.500 (Solhjem). Eneste arving var datteren Juliane Eline, der var gift med Andreas Wallentinus Espersen. (Ejede en overgang Bakkely, Kleven 7)

Skøde 21/2 1916 Arkivalieronline (sa.dk)

Karen Margrethe Clausen sælger til avlsbruger Anton Christiansen fra Rø – matriklerne 175hs og 175il med alt tilliggende og en kakkelovn og en murkedel – for 3.300 kr. Ejendomsværdien var sat til 4.300 kr.

1916-1922 Anton Christiansen og Johanne Laurentsine Jørgine Sonne

Anton Christiansen blev født i Knudsker 30/8 1889. Forældre: parcellist Karl Peter Christiansen og Marie Mathea f. Kaas, (I 1915: 28. slg. parcel i Klemensker) 1911 – 1915 var han forkarl på Splitsgaard.

Johanne Sonne blev født 12/10 1884 i Rø: Forældre parcellist Jørgen Jensen Sonne og Johanne Marie f. Munck på 9. slg. parcel i Rø.

De blev gift i Rø 28/2 1915

Skøde 26/1 1922 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Anton Christiansen til fru Anna Margrethe Sørensen, f. Olsen fra Olsker, Arbejdsmand Georg Sørensens fraskilte hustru. Købssum 5.500 kr. Med salget af matriklerne 175hs og 175il fulgte bygningerne og de nagelfaste tilbehør, derunder 2 kakkelovne, komfur og murkar, samt desuden 10 høns, en ged, nogle duer og en tom seng. Anne Sørensen betalte kontant 2.000 kr og ville forrente prioritetsgælden på 2.300 kr.

1922-(1946) Anna Margrethe Sørensen, f. Olsen

Anna blev født 16/9 1874 i Aaker. Hun døde 4/10 1955 i Glostrup

Hun havde været gift med hegnsmand Christian Georg Sørensen, Rø plantage. Hun blev skilt fra ham inden 10/2 1916.

Hendes børn: Georg Anias Sørensen f. 26/9 1903 i Rø, Karen Sørensen f. 17/8 1907 i Rø, Katrine Sørensen, f. 17/8 1907, Valdemar Alexander Sørensen 10/2 1916 i Østerlars.

Plejebarn Thorborg Olsen f. 17/6 1919 i Østerlars (ft 1921 i Østerlars)

I Vejviseren 1942 står Valdemar Alexander Sørensen som husmand på ejendommen.

Skøde 15/6 1946

Skøde fra fru Anne Margrethe Sørensen, f. Olsen til arbejdsmand Valdemar Alexander Sørensen. Købesum 5.500 kr

Lynglyst, Kleven 1 – Luftfoto 1955 tilh. Kgl. Bibliotek

1940-(1946)-1999 Valdemar Alexander Sørensen og Ella

Valdemar  blev født den 10/2 1916 i Østerlars. Søn af fraskilte Anna Margrete Sørensen, f. Olsen 41 år, på 16. vg. grund. Valdemar døde i Nyker den 4/7 1998

I 1972 opførtes 50m2 stor tilbygning indeholdende en stue og tre loftsværelser

Nekrolog i Bornholms Tidende 8. juli 1998. Arbejdede som arbejdsmand indtil han blev ansat ved De bornholmske Jernbaner med opsyn af banen mellem Klemensker og Rø. Var med til at demontere jernbanen efter den blev nedlagt og siden som ansat ved Bornholms Amtsvejvæsen indtil han gik på pension i 1978. På ejendommen blev de drevet pensionat og selvskabslokaler

Skøde 21/4 1999 fra Ella Sørensen til Birthe Janum, Købssum 337.000 kr (særeje)

Lynglyst, Kleven 1 – Luftfoto 1990 tilh. Kgl. Bibliotek

1999- Birthe og Mickey Janum

2015 opførtes en anneksbygning på 199,1 m2

Lynglyst foto 9/11 2023 JVH