Skovshøj, Kleven 5 – matrikel 175cv

Skovshøj, Kleven 5, Klemensker

Sognets udmarksjord. Oftest omtalt som 24. slg. lynglod (enkelte gange den 25. slg. lynglod.

”Skovshøj” første gang brugt i folketællingen 1911

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skovshøj, Kleven 5, Klemensker

Oprindeligt var hartkornansættelse på 2 skp 3 fdk ½ album. I 1895 udskiltes matrikel 175hs og i 1905 matrikel 175ik. Tilbage var 3 fdk 2 album til cv og ¾ album til 175il

Sammensat matrikelkort med Dammegårdsjorde, Østre del af sognet og Lynglodderne. Skovshøj markeret tillige med ejendommen på matr. 139, som var den egentlige bruger før 1907Skøde- og panteprotokollen 2. rækker Arkivalieronline (sa.dk)

Tidligste historie

Lynglodderne tilhørte kongen, men blev administreret af sognerådene og blev kaldt for ”Sognets Udmarksjord”. Lynglodden matrikel 175cv hørte under matrikel 139, der lå på ”Kongens Udmark”. Ejendommen på matr. 139, der lå under 100 meter nord for Virkelyst – matrikel 140 – og som forsvandt efter 1943 og før 1951. (Se denne)

Jordfæstere, men ikke beboere

Frem til 1874 tilhørte arvefæsteskødet  Peder Mørch Lund og Oline Christine Olsdatter, men de boede ikke på grunden.

Peder Mørch Lund blev født o 1812 i Hasle, Død 1/6 1881. eller 18/3 1849 i Klemensker død 31/7 1895 i Nylars

Oline Christine Pedersen blev født i Klemensker 20/1 1816. Forældre: Else Jørgensdatter Udlagt barnefader Ole Pedersen.

Børn: Ole Peter Lund f. 22/11 1841 i Klemensker (udvandrede til Amerika 1869, men kom tilbage. Han døde 1905., Elisa Cathrine Lund, f. 14/4 1844  på 48. slg. i Klemensker, Peder Mørch Lund f. 18/3 1849 på 48. slg. gr. Johan Peter Lund f. o 1854 døde 19 374 år 1/7 1872 på 48. slg. grund

I 1870og 1872 boede de på 48. slg. parcel.

Arvefæstelodden kom under 24. slgs fortov – matrikel 139

Den 12/4 1876 blev Peter Mørch Lunds tilhørende ejendom, udmarkslodden matrikel 175cv  i Klemensker af hartkorn 2 skp 3 fdk ½ alb med bygninger samt dets avl og afgrøde, solgt på auktion.  Gårdejer Carl Rasmussen på 21. slg. bød højest med 2.800 kr.  Carl Rasmussen transporterede auktionsskødet videre til husmand Andreas Clausen på 24. slg. fortov.. Transport af skøde 7/1 1880 Arkivalieronline (sa.dk)

Matrikel 175cv blev sammen med matrikel 175z  snedker Andreas Peter Clausen på matrikel 139’s ejendom. Jeg tror, at han er ophavsmand til beboelseshuset på 175cv, der senere bliver til Skovshøj. Ejendommen var ikke med på det tidligste målebordsblad, der er tegnet i 1886. De tidligste beboelseshus må være blevet bygget imellem 1886 og 1892.  Andreas Peder Clausen solgte både matrikel 139 og 175cv i 1893, men inden han afhændede ejendommene, betingede han sig lejeaftale på en strimmel jord af 175cv, en grund som senere blev udparcelleret og købt og blev til Lynglyst – se siden om denne ejendom.

Matrikel 139 og 175cv og de bygninger, der stod på grundene, ejedes af Johan Peder Pedersen og Boline. Jeg har ikke fundet lejeaftaler på hus eller jord på 175cv.

I 1905 solgtes matrikel 175cv til snedker Peter Larsen. I skødet stod, at Peter Larsens hus stod på grunden og at han selv havde opbygget det. Grunden havde han ”for længst” taget i brug.

Skøde 17/10 1905 på matrikel 175cv Arkivalieronline (sa.dk)

Avlsbruger Johan Peder Pedersen i Rø til snedker Peter Larsen. Salget bestod af jorden på 3 fdk og 2 ¾ album og avl og afgrøder til en salgssum på 2.500 kr. Huset som stod på grunden havde Peter Larsen selv opbygget ”var for længst overtaget”.

Skødets oplysninger om at Peter Larsen havde bygget huset, stemmer ikke overens med tidligere oplysninger, men det kan skyldes enten en ombygning af et ældre hus eller ildebrand.

Først i 1907 er ejer og beboer de samme. Det er meget svært at finde lejere, da de sjældent efterlader sig spor i kilderne. Men én tror jeg at have fundet:

Lejer:

I folketællingen 1. februar 1890 er tilføjet en 16. familie, nederst på sidste side for området. Det er sandsynligvis beboere i huset på 175cv.

Folketællingen 1. februar 1890 har familien Nils Andersson tilføjet som 16. og sidste

1888-1890 Nils Andersson og Laurensine Catrine, f. Thorsen

Nils Andersson blev født i Østra Ingelstad i Kristianstads Län, Sverige den 7/5 1864

Laurensine Catrine Thorsen blev født 26/2 1866 i Tejn. Forældre: husmand og fisker Lauritz Thorsen [født 13. april 1842 Rø] og Petra Hansen [født 14. oktober 1840 Olsker].

Deres børn: Lauritz Nielsinius Andersen, f. 26/3 1886 i Olsker (søn af ugifte Laurensine Thorsen og udlagt barnefader tjenestekarl Niels Andersen fra Sverige), Oskar Andreas Andersen, f. 19/5 1888 i Rø (men mor boede på 24. slg. grund, Nielsine Karoline Andersen f. 28/10 1890 i Rø (Husmand på 15 slg. grund )

Nils og Laurensine blev gift 15/4 1888 i Klemens kirke. Da var de begge tjenestefolk på Kuregård (27. slg.) i Klemensker.

I 1890 oktober var de i Rø, hvor Nils blev omtalt i kirkebogen ved den yngste datters dåb, som husmand på 15. slg. grund (Smedegård).

I 1892 må man formode at Nils tog til Amerika. Han er ikke registreret i danske udvandrerbaser og har formodentlig rejst via svenske kanaler. Den 2/11 1892 rejste Laurensine med sine 3 børn til Amerika.

Laurensine og børnene Nielsine på 2 år, Oscar på 4 år og Laurits på 6 år udvandrede den 2/11 1892 til Langenburg, N.W.T., Canada. Udvandrerdatabasen oplyser, at sidste opholdssted var Tejn  og bestemmelsesstedet var New York.

Ejere af jord og hus

Skøde 17/10 1905 på matrikel 175cv Arkivalieronline (sa.dk)

Avlsbruger Johan Peder Pedersen i Rø til snedker Peter Larsen. Salget bestod af jorden på 3 fdk og 2 ¾ album og avl og afgrøder til en salgssum på 2.500 kr. Huset som stod på grunden havde Peter Larsen selv opbygget ”var for længst overtaget”.

Folketælling med fejl!

Folketælling 1906 for matrikel 175cv

Folketælling 1906, Pilestræde matr. 211p

Peter Christian Larsen, der sandsynligvis havde bygget Skovshøj, som vi kender det i dag, er talt to gange i folketællingen 1906: Øverst Skovshøj og nederst i huset i Pilestræde i Allinge

1905-1907 Peter Christian Larsen og Hanne Cathrine, f.  Lyster (ejer, sandsynligvis aldrig boet i huset)

Blev født 3/7 1865 i Rutsker. Forældre: Husmand Jørgen Larsen og Caroline Kirstine Hansen. Peter Christian døde i Rosengade 10 i Allinge 24/3 1941.

Hanne Cathrine Lyster blev født i Klemensker 15/9 1870. Forældre forpagter af Præstegården Hans Hansen Lyster og Ane Margrethe Hansen. Hanne døde 1/9 1943 i Allinge.

De blev gift i Klemensker den 21/6 1894, hvor Peter var arbejdsmand i Sandvig og Hanne boede hjemme på 19. selvejergård Nørregård. Han blev snedker og senere snedkermester i Allinge (Pilestæde 3)

Familien har sandsynligvis aldrig boet i Klemensker, men i Allinge, hvor deres børn også er født.

Skøde 1/7 1907 Arkivalier online (sa.dk)

Peter Larsen af Allinge solgte til forpagter Kristian Otto Jensen. Salget omfattede grunden matrikel 175cv og hus med al nagelfast inventar på nær kakkelovne og komfur for 3.525 kr.

Beboere

-1906- Hans Johan Jensen og Marie Kirstine Pedersen (Beboere)

I følge folketællingen boede på matriklen snedker Hans Johan Jensen (f. 19/9 1873 død 14/4 1930 i Knudsker, begr. I Rø) med hustru Marie Kirstine Pedersen (f. 5/11 1883) og deres barn Harald Peter Emanuel Jensen, f. 9/4 1904 i  Hullehuset, Østerlars.

Den første ejer, der også boede på ejendommen har været Kristian og Julie Jensen:

1907-1920 Kristian Otto Jensen og Julie Kristine Marie, f. Kofoed

Kristian Otto blev født I Klemensker den 24/9 1879. Forældre husmand Hans Jensen og Karoline Katrine, f. Jensen på 25. slg. fortov. Han døde 1/9 1942 i Rønne.

Julie Kristine Marie Kofoed blev født 6/3 1879 i Klemensker. Forældre: ugifte Andrea Marie Andersen på 37. slg. gr. 23 år. Udlagt barnefader Julius Kristian Kofoed på Aagaards grund i Østerlars. Forældrene blev gift senere.  Julie døde 21/2 1947 i Rønne.

Deres barn: Judith Hansine Jensen f. 21/2 1905 på 25. slg. fortov

Kristian Otto opholdte sig på Sjælland indtil 1901, hvor han flyttede til Klemensker. Kristian Jensen og Julie blev gift 6/5 1904 i Klemensker. Da var han husejer af Lundeløkke. I  februar 1905 var de arvefæstere på 25.slg. fortov. Og i 1911 var han husmand og gartner på Skovshøj.

Skøde 15/12 1920 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Christian Otto Jensen til landmand Otto Emanuel Hansen for 13.000 kr. Salget omfattede matrikel 175cv og alt grund-, mur- og nagelfaste appertinentier, herunder 2 kakkelovne, komfur og murgryde, besætning af 2 kvier, alt udbo undtagen hakkelsesmaskine, fjedervogn, svinekasse, høvlbænk og en del værktøj, samt alt hvad der fandtes på stuehusloftet og 1 slæde. Brædderne og plankerne deles mellem sælger og køber.

Otto Emanuel Hansen udstedte en panteobligation på 6000 kr til sælger Christian Otto Jensen. Arkivalieronline (sa.dk)

1920-1923 Otto Emanuel Hansen og Petra Margrete f. Jensen

Otto Hansen blev født 4/9 1894 i Allinge. Forældre: Stenhugger Hans Hansen og Georgine Marie Bech, Kattedalen nr. 55p (matrikelnummer)

Petra Margrete Jensen blev født 19/5 1896 Vang i Rutsker. Forældre arbejdsmand Kristian Frederik Jensen og Anna Marie Kristine Søfgren

Deres barn: Margit Kamilla Hansen f. 24/6 1917 Bådstad i Rø

Otto Hansen var i ft 1921 beskæftiget ved landbrug og skovarbejder

Skøde 29/9 1923 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra avlsbruger Otto Emanuel Hansen til avlsbruger Alfred Vilhelm Andersen fra Rø sogn for 10.600 kr. Salget omfattede foruden jord og bygninger, en besætning bestående af 1 ko, 1 gris og 20 høns.

1923-1924 Alfred Vilhelm Andersen

Skøde 21/12 1924 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra avlsbruger Alfred Vilhelm Andersen til husmand Emil Nicolaj Nielsen af Rø sogn for 11.000 kr

1924-1928 Emil Nicolaj Nielsen og Janusine Petrea

Emil Nicolaj Nielsen blev født i Østerlars 17/2 1883.

Janusine blev født 27/2 1890 i Hasle

Emil og Janusine blev gift i Rø 1909

Emil i ft 1921: Gift og skovarbejder. Boede i Rø og ikke sammen med sin hustru. I 1930 på Skolens parcel sammen med seks børn.

Deres børn: Gunnar Hartvig Nielsen, f. 14/6 1918 i Rø, Rigmor Bodil Nielsen f. 8/8 1920 i Rø, Marie Elisebet Nielsen f. 23/4 1920 i Rø, Else Augusta Nielsen f. 6/11 1924, Knud Anker Hartvig Nielsen f, 3/5 1926 i Klemensker, Margit Kirsten Nielsen f. 28/7 1929 i Rø.

Skøde 28/7 1928

Fra husmand Emil Nicolaj Nielsen til avlsbruger Hans Ahlmann Pihl. Købssum 5.900 kr

1928-1930 Hans Ahlmann Pihl.

Skøde 11/1 1930 Fra avlsbruger Hans A. Pihl til avlsbruger Emil Charles Mogensen. Købssum 6.000 kr

1930-1937 Emil Charles Mogensen

Skøde 7/5 1937 Fra Emil Charles Mogensen til Aron Møller. Købssum 7.800 kr

1937-1949 Aron Møller og Karla

Aron Møller købte i 1949 Stokkekilde på Krashavevej.

Aron Møller døde i juni 1969

Skøde 19/4 1949 fra avlsbruger Aron Møller til Landmand Karl Elmer Pedersen. Købssum 10.750 kr

Skovshøj, Kleben 5 – Foto JVH 9. november 2023

1949-2008 Karl Elmer Pedersen og Else Marie

Matrikelkort 1922 til 1983

Skøde 23/8 1962 fra Vilhelm Rasmussen på jord (del af matrikel 175 mc (en stor del af det tidligere 175cu – areal ned mod sykelstienF) for 2.500 kr. Jordstykket inddroges i matr. 175cv, som så består af 58.869 m2, hvoraf 8.000 m2 er fredskov

Skovshøj, Kleven 5 – Foto JVH 9. november 2023

2008-2012 Morten og Heidi Tolstrup samt Elsebeth og Peter K?

2012- Heidi og Morten Munch Tolstrup

Skovshøj, Kleven 5 – Foto JVH 9. november 2023