Splitsmøllen i Klemensker

I 2016 fandt Niels-Holger Larsen et fantastisk godt billede af Splitsmøllen på et loppemarked på Bornholm. Et bedre billede findes ikke til illustration til min nu færdiggjorte beretningen om netop Splitsmøllen i Klemensker. Læs min beretning om møllen her: Splitsmøllen, Splitsgårdsvej 37 – matrikel 33n – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Møllerhuset, som ses på billedet, er fra før 1834, hvor det blev brandforsikret for første gang. Møllerhuset afløste et ældre hus, der lå længere mod øst, hvor det ses placeret på de ældste matrikelkort.

Huset havde en selvstændig afdeling i de østligste to fag ud mod møllen. Den havde sin egen indgang. Det var i disse to fag Caroline Margrethe Lyster levede de sidste år af sit liv. Historien om Jens Peter Pedersen og Caroline Margrethe, der blev separeret fra 1876, er en trist beretning om brudt ægteskab, ægtemand nummer to, der hænger sig i møllen, og om hvordan hun blev indlagt i fattighuset og døde i 1891 efter få måneders sygdom.

Karoline indrykkede en taksigelsesannonce i Bornholms Avis den 21. juni 1877, hvor hun takker naboerne for støtte i hendes skilsmisse.

I løbet af møllens 173 års eksistens  der været 30 ejere, som alle boede i møllerhuset. Livet som møller var hårdt, men også udfordrende og for nogen kunne det være et springbræt til at erhverve sig en større og bedre mølle. Mølleren flyttede ofte og havde sjældent møllen mere end fire – fem år.

Møllen og familien på billedet

På billedet ovenfor ses møller Niels Peter Hansen yderst til højre. Han og hustruen Magdalene Kirstine Nikolaj (tv) havde Splitsmøllen fra 1904 til 1908, hvor de solgte grunden, huset og møllen til datteren Berta og svigersønnen Andreas Johansen. De to ”gamle” – han var 50 og hun 60 år – blev boende i huset til 1910, hvor de byggede et helt nyt hus på Buldregårds jord i Nyker. Det var en ny udstykket  parcel, som de købte af Udstykningsforeningen.

Niels er et godt eksempel på en møller, der havde initiativ og kunne mere end blot at male korn. Han flyttede rask fra det ene sted til det andet og havde vidt forskellige erhverv og mestrede flere håndværk. Han avlsbruger på 47. slg. grund i Klemensker i 1880. I 1884 og 1888 var han møller på 36. slg. fortov i Nylars. I 1890 var han møllersvend i Rønne og fra 1893 murermester i Rø til han købte Splitsmøllen.  Og så var han aktiv i husmandsbevægelsen og annoncerede i Bornholms Socialdemokrat!

I midten af billedet ses datteren Berta Marie Nielsine Karoline gift Johansen i 1906. I hånden holder hus sin ældste søn Louis Hansinius Magelius Hansen. Han er født 24. april 1905 på Splitsmøllen udenfor ægteskab. Der står ikke noget om faderen i kirkebogen, men det kunne være tjenestekarlen på Splitsgård, som hun senere bliver gift med, nemlig Andreas Johan Jakob Johansen.

Berta og Andreas Johansen fik senere to børn: Magda Marie Nielsine Karoline Johansen (f. 22/9 1907) og Niels Peter Andreas Bertinius Johansen (f. 9/3 1909), som ses henholdsvis stående ved siden af mormor Magdalene og siddende på hendes arm.

Fotografen

Desværre er billedet ikke forsynet med fotografens navn. Men jeg forestiller mig at cyklen og tasken, som man kan se op mod de kløvede egestammer til venstre for Magdalene, er fotografens. Jeg tror, at  fotografen kan være Charles Svendsen. I 1910 havde han atelier i Gudhjem. Han var opvokset i Aaker hos en plejefamilie, der havde et savskæreri. Charles gik på  Håndværkerskolen i Aakirkeby, og i 1901 kaldtes han for “savmøllerelev”. Han må have været mølleinteresseret og da Splitsmøllen var et flot fotografisk motiv og en håndværksmæssig smuk mølle, har han måske ønsket at forevige det med sit kamera.

Detalje af møllebilledet med cyklen, som ligner cyklen på billedet herunder

Cyklen på visitkortfotoet fra Charles Svendsen fra o. 1908 ligner meget den cykel som er på møllebilledet, hvilket styrker min antagelse, om Charles var på besøg på Splitsmøllen i foråret 1910.

Egetømmeret på billedet

Møller Niels Peter Hansen annoncerede i Socialdemokraten efter egestolper, tømmer, vinduer og døre samt enspænder læssevogn og fjerdervogn. Alt sammen til det kommende husbyggeri i Nyker.

Niels Hansens annonce i Bornholms Socialdemokrat 7. maj 1910

Flotte gamle fotografier sætter let fantasien i gang. Efter at have fundet møllerens annonce i avisen, tænker jeg , at det flækkede egetømmer på billedet er til det kommende husbyggeri.

Der er mange andre historier, der knytter sig til Splitsmøllen, så læs videre på min hjemmeside Splitsmøllen, Splitsgårdsvej 37 – matrikel 33n – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Find også om ejendommene øst og nord for Splitsgård, som alle lå på gårdens grund eller fortov

Gammel udbyggersted nord for Virkelyst – beboet indtil o 1920

Virkelyst, Splitsgårdsvej 43 – matrikel 139 (tidligere 140)

Sorgenfri – Splitsgårdsvej 45 – matrikel 175gv

Lundehuset, Klemensker – matrikel 169 – Nedlagt 1905 og nyt hus opført i Rø Plantage

Nymønt, Splitsgårdsvej 16 – matrikel 33k og 175gæ

Lærkenborg, Splitsgårdsvej 45a – matrikel 175ko

Forsvundet bebyggelse øst for Splitsgård og syd for Nymønt – nedrevet før 1900

Forsvndet bebyggelse sydøst for Splitsgård og syd for Nymønt – væk før 1886!

Møllebilledet findes i Ann Vibeke Knudsens egen samling. Besøg hjemmesiden Møller – Bornholmernes Historie og læs om møller på Bornholm.

You may also like...