Lærkenborg, Splitsgårdsvej 45a – matrikel 175ko

Lærkenborg, Splitsgårdsvej 45a, Klemensker

Matrikel 175ko er en parcel af 175bb (Lyngholt)

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Se Skøde og Panteprotokollen for 175bb: Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol for 175ko fra 1925 Arkivalier online (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol for 175ko efter 1955 Arkivalieronline (sa.dk)

Jordejer indtil 1926

I 1866 var matrikel 175bb sognets udmarksjord, som var sat i hartkorn 1 skp. 3 fdk. 1 alb. Lynglodden overgik til Julius Jørgensens ejerskab i april 1867 efter et mageskifte med kommunen. (Se kommunens forhandlingsprotokol side 1639-den 14/4 1867).  Lynglodden blev senere Andreas Peter Jensens ejendom.

Den 20/6 1874 solgte husmand Andreas Peter Jensen matr. 175bb til Otto Jespersen på Splitsgård Arkivalieronline (sa.dk) Se Forsvundet ejendom øst for Splitsgård og syd for Nymønt.

Splitsgård var ejer af lynglodden 175bb til udskillelse af Lyngholt, hvis hovedmatrikel netop var 175bb.

Skøde 7/12 1916 Arkivalieronline (sa.dk)

Proprietær Julius Jacobsen solgte Lyngholt til forvalter Christian Aaby Ipsen, Aakirkeby. Heriblandt matriklen 175bb af hartkorn 1 skp 3 fdk 1 alb. I skødet nævnet lejebrev på grunden 175bb læst 7/5 1884 på 2 tdl i 50 år. I skødes nævnes at der på sognets udmarkslodder (tilh. Lyngholt) ikke må udstykkes i lodder under 10 tdl. Eller bebygges med jordløse huse.

Matrikel 175bb på matrikelkort der var i brug fra 1858 til 1922 (Indsat nordpil!)

Lærkenborgs ejere og beboere

Fæstebrev 28/4 1884 Arkivalieronline (sa.dk)

Otto Jespersen, Splitsgård, bortlejer til Henrik Andersen i 50 år et stykke jord, ca 2 tøndeland af den af mig tilhørende af Sognets udmarksjorder af matrikel 175bb, grænsende mod nord til Andreas  Clausens lynglod, mod vest til Jørgen Dams arvefæstejord, og i det øvrige grænser til den tilbageblivende del af lodden. Det bortlejede udgør det nordvestlige del af lodden. Der var ingen indfæstningsbeløb, men en årlig leje på 30 kr og fem dages mandsarbejde i høstens tid og otte dages fruentimmerarbejde og det på den arbejdendes egen kost. (I margin: Udslettet ½ 1927 se Arkivalieronline (sa.dk) hvor der påtegnes på skøde 17/7 1922 fra Morten Hansen til Johan Olsen – se herunder)

I lejebrevet oplyses, at lejeren er berettiget til at opføre bygninger på jorden. Hvilket skete. Huset er med på kortet, der blev tegnet i 1886:

Kort tegnet 1886

1884-1893 Henrik Andersson og Pella Olsdåtter

Henrik blev født 30/9 1847 i Sverige

Pella Olsdåtter blev født 9/1 18543 i Sverige

De blev gift 12/11 1881 i Klemensker – begge var tjenestefolk på Splitsgård

Deres børn: Anna Marie Andersen f. 9/2 1883 på 25. slg. i Klemensker, Henry Gundhard Andersen f. 9/2 1897 i Rutsker.

I 1901 boede familien på matr. 95yb

1893-1897 Janus Peter Hansen

Skøde 21/8 1897 Arkivalieronline (sa.dk)

Husmand Janus Peter Hansen (med sin beskikkede kurator husmand Niels Jensen af Vestermarie) sælger til arbejdsmand Hans Christian Jensen af Klemensker følgende: Lejeretten til ca 2 tdl jord af matriklen 175bb, samt det på jordlodden stående hus og nagelfaste tilbehør, kunfur og murgryde – kakkelovn fulgte ikke med. Købssum 875 kr.

1897-1903 Hans Christian Jensen og Nille Jensen

Hans Chr. Jensen blev født i Østerlars 15/12 1870

Nille blev født i Sverige 28/5 1854

De blev gift 1896

Deres barn: Agnes Hansine Jensen f. 15/5 1896 i Klemensker

Nilles barn: Jens Peter Johansen f. 7/11 1880 i Olsker

Bekræftelse 27/ 1 1927 Arkivalieronline (sa.dk)

Arbejdsmand Hans Christian Jensen, der boede på 25. slg. parcel, bekræfter at han fik skøde af 21/7 1897 tinglæst 27/10 på lejeretten til ca. 2 tdl. Jord fra matrikel 175bb samt det på grunden stående hus. Hans Christian Jensen udstedte et skøde i 1903 til smedemester H.A. Hermansen for 600 kr. Det nævnte skøde var bortkommet, hvorfor denne bekræftelse. Det bemærkedes, at hus ikke blev vurderet pr 1. juli 1904.

1903-1909 H.A. Hermansen

Smedemester Hermansen har næppe boet i huset, men brugt det til svende eller familie. Ham selv boede på Nymønt. Se Nymønt, Splitsgårdsvej 16 – Matrikel 33k

Bekræftelse 19/1 1927 Arkivalieronline (sa.dk)

Herman Anton Hermansen på Gammelmønt (se Gammelmønt, Sandershøjvej 3 – matrikel 85i – Bornholms historie (bornholmerting.dk) bekræftede, at han i året 1903 købte huset og dermed også fik overdraget lejeretten til de to tdl. Jord. I 1909 solgte han hus og lejeret til Anders Persson for 800 kr . Dette skøde er imidlertid ikke tinglæst og er bortkommet, hvorfor Herman Hermansen bekræftede.

1909-1910 Anders Persson og Marie, f. Fast

Anders Person blev f. 26/2 1861 i Bolshög, Skåne.

Marie Fast blev f. 2/10 1864 i Borrby, Skåne. Hun havde opholdsbog fra Nexø Politikammer 27/7 1881. Den 8. maj 1887 kom hun i tjeneste hos Dalby på Lille Krashavegård (Tyendeprotokollen for Klemensker). Da hun blev gift var hun tjenestepige på Spiltsgård. I 1916 købte de Sorgenfri, hvor de boede indtil 1923. Se Sorgenfri, Splitsgårdsvej 45 – matrikel 175gv

Skøde 25/7 1910 Arkivalieronline (sa.dk)

Anders Persson solgte lejeretten til jordlod på ca 2 tdl. Samt hus med nagelfast tilbehør, kakkelovn, komfur Hog murgryde for 800 kr til Morten Hansen. Skødet blev først tinglæst 29/1 1927, samme dag som lejebrevet blev udslettet.

1910-1922 Mårten Hanssion

Morten Hansen blev født i Tryde, Kristiansstads Len i Sverige den 26/4 1878. Han flyttede fra Bodilsker til Klemensker i 1903. I 1911 var han enkemand efter Bengtsine Vilhelmine f. Sjøstrøm, der døde 2/7 1908. Hun var født 8/12 1886 i Klemensker.

Mårten Hansson var staldkarl på Lyngholt, da han den 13/5 1907 blev gift med Bengtsine, der også tjente på Lyngolt. Bengtsine var datter af Sven Sjøstrøm og Gjertrud Karlsdatter.

I 1911 folketællingen oplyses, at i husstanden var desuden: Hans Monsson f 28/1 1836 og Karna Monsson f. 3/7 1846. Det er sandsynligvis hans forældre.

Skøde 17/7 1922 Arkivalieronline (sa.dk)

Lejeretten til 2 tdl. Jord fra matrikel 175bb (fra 28/4 1884 i 50 år) samt det stående hus på grunden sammen med jord-, mur- og nagelfaste tilbehør solgtes for 800 kr til husmand Johan Olsen.

1922-1955 Johan Olsson (Olsen) og Petra Laurensine Kathrine f. Henriksen

Johan Olsen blev født 12/6 1871 i Borrby Sverige. Hans forældre var: Arbejdsmand Ola Jönsson og Elna Mårtensdotter, bosat i 1895 på 3. slg. grund i Nylars. Johan døde medens han boede på De gamles Hjem i Klemensker 26/11 1955.

Petra Laurensine Katrine blev født i Knudsker 8/2 1876 på 30 slg. grund i Knudsker. Forældre slagtermester Andreas Peter Henriksen og Elia Cathrine Larsen. Petra døde på De gamles Hjem den 18/6 1963.

Gift 21/6 1895 i Knudsker, hvor Johan opholdte sig på 3. slg. grund i Nylars

Johan arbejdede i 1901 på Kaolinfabrikken Tornegård i Knudsker og boede på matrikel 33f i Knudsker, Familien flyttede til Klemensker i 1908 fra Knudsker. I 1911 boede de på 28. slg. parcel.

Deres børn: Ellen Kristine Olsen f. 17/7 1895 i Knudsker, Ove Andreas Olsen f. 1/11 1896 i Knudsker, Viggo Ejner Olsen f. 31/12 1896 i Knudsker, Asta Johanne Olsen f. 12/2 1901 i Knudsker, Karlo Kornelius Olsen f. 26/7 1903 i Knudsker, Emmy Anna Olsen f. 24/11 1906 i Knudsker,  Adolf Olsen f. 5/12 1909 i Klemensker, Valborg Olsen f. 9/3 1911 i Klemensker, Else Olsen f. 4/9 1912

Ft 1930 boede deres datterdatter Inger Marie Olsen f. 4/12 1927 hos bedsteforældrene.

Jord i selveje 1926

Skøde 13/5 1926 på matrikel 175bb Arkivalieronline (sa.dk)

Proprietær Christian Aaby Ipsen og hustr Anna Ipsen f. Sørensen af Lyngholt solgte en parcel af 175bb, der var udskilt fra ejendommen 1/12 1925 som matrikel 175ko, skyldsat for hartkorn 2 fdk 1 ¼ album, for 2.248 kr 85 øre i arbejdsmand Johan Olsen. Johan Olsen havde på købsdato overtaget jorden.

Lyngholt havde købt 175bb den 7/12 1916 (læst 20/12). På grunden var der udstedt lejebrev den 28/4 1884 (tinglæst 7/5 pag. 1977) på 2 tdl. Jord i 50 år.

Johan Olsen solgte matrikel 175bb i 1927 til Rasmus Adolf Harald Jakobsen

Skøde 26/9 1955 fra Johan Olsen til Svend Aage Bager på 175hs – købssum 8.000 kr

1955-1962 Svend Aage Bager

Svend Aage Bager blev født 31/5 1925 på Jakobsminde på Krashavevej.

Da han købte Lærkenborg boede han på Lynglyst, Kleven 1 Lynglyst, Kleven 1 – matrikel 175hs – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Skøde 3. april 1962 fra Svend Aage Bager til Jens Gram Jensen for købssum på 15.000 kr.

1955-1986 Jens Gram Jensen

Siden 1970 er ejendommen ikke benyttet som helårsbolig. Beboelsen status ændret til feriebolig med sommerhusstatus.

Skøde 9/1 1986 fra Jens Gram Jensen til Frede Gregersen på Virkelyst. Købssum 178.598,68 kr

Lærkenborg 1990 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1986-1998 Frede Gregersen (ejer ikke beboer)

I 1986 blev indrettet bad og toilet i ejendommen af Frede Gregersen. Desuden blev grunden reguleret

Skøde 23/11 1998 til Susanne Grubbe og John Jørgensen. Købssum 372.000 kr

1998-2001 Susanne Grubbe og John Jørgensen

Den 9/11 1998 meddelte teknisk forvaltning at ejendommen igen kunne få status som helårsbeboelse. Amtsrådet godkendte ansøgning herom.

2001-2007 Jens Jakobsen og Solvejg Stoffer Laustsen

Kilde: Bornholms Tidende 10/8 2001

I 2006 ansøges Regionskommunen atter om at nedlægge ejendommen  til sommerbolig.

Bornholms Tidende 31/5 2007 meddelte at Jens Jakobsen m.fl. solgte matrikel 175ko til Jens Rasmussen.

2007-2024- Jens Rasmussen

Estibalez Lopez de Mendig boede i ejendommen i 2017 (Kilde: Mostrups Vejviser 2017)