Gammelmønt, Sandershøjvej 3 – matrikel 85i

Gammelmønt, Sandershøjvej 3, Klemensker

Gammel Mønt

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Hele parcel 16 af 8. vg. var indtil 1887 matrikel 85i, herefter blev matrikel 85o udskilt og matr. 85i blev minimeret til 2½ album. I 1922 var grundarealet 1658 m2, hvoraf vej udgjorde 278 m2.

Skøde- og panteprotokollen 2 række¸ Arkivalieronline (sa.dk)

Nyeste Panteprotokol  fra 1982 Arkivalieronline (sa.dk)

 

Oprindelse

Hans Peter Sonne købte i 1883 den gamle ejendom og tilhørende jord, der tidligere havde været parcel 16 af Kørsegård. I 1887 fik han indenrigsministeriets tilladelse til at opdele jorden i to matrikler. Mærkværdigvis blev den oprindelige matrikelnummer 85i tilknyttet et lille hjørne af grunden og den resterende del, hvor også den gamle ejendom lå, fik matrikel 85o.

Hans Peter Sonne bygge et fem fags hus i 1886/87, som han indrettede som snedkeri. Han er senere kendt som urmager og oldtidssamler. Bornholms Stednavne fra 1950, antyder at ejendommen måske er opkaldt efter Gammel Mønt i København. Et andet bud på navnets oprindelse, er at huset er opkaldt efter Sonne fund af en gammel mønt på stedet. En tredje forklaring er måske, at i 1923 flyttede den gamle smedemester Hermansen fra smedeværkstedet “Nymønt” på Splitsgårdsvej til “Gammelmønt”!

Beboere/ejere 

1883-1898 Hans Peter Sonne og Thea Margrethe, f. Boss

Hans Peter Sonne blev født 1/1 1858 i Klemensker. Hans far var urmager Edvard Sonne, (28/8 1826-1906) og Kirstine Margrethe Jensdatter (1828-1895). Hans Peter Sonne døde 15/1 1943 i Klemensker

Thea Margrethe Boss blev født 7/2 1870 I Vestermarie, datter af udbygger Hans Christian Boss

Gift 18/7 1894 i Vestermarie

Deres børn: Dagmar Christine Sonne, f. 18/3 1895, Ingeborg Dorthea Sonne f. 6/7 1897 på 8. vg. parcel, Olga Marie Sonne, f. 30/10 1904

Da han blev gift  1894 nævnes han som snedker og i 1898 urmager. Han var en ivrig oldsagssamler og da Bornholms museum blev oprettet i 1893 skænkede han hele sin samling til museet. Afleverede efterfølgende sine nye fund til museet. Han var også musiker. I 1898 opførte han et hus – Storegade 17 – overfor kirken, som blev betragtet som det første hus i Klemensker by.

Hans Peter Sonne lånte 2.000 kr af gårdejer af 44. slg. Carl Kure, mod sikkerhed i ejendommen matr. 85i Arkivalieronline (sa.dk) den 29/12 1883. Året efter konverterede han lånet til kreditforeningsobligation Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde 6/5 1898 (læst 6/7) Arkivalieronline (sa.dk)

Fra urmager Hans Peter Sonne til Hans Peter Wevstsen for en købssum på 1.000 kr. Alt undtagen kakkelovnen fulgte med handelen. Sælger ville have ret til vederlagsfrit at bebo ejendommen indtil 1. oktober 1898

 

1898-1915 Hans Peter Wevstsen og Bodil Kristine Wevstsen, f. Hansen

Hans Peter Wevstsen døde 25/9 1910

Hans Peter Wevsten havde matrikel 85l – Bodilsminde fra 1866 til 1900. – Gammelmønt var hans og hustruens “aftægtsbolig”. 

Arving efter Hans Peter Wevstsen i 1910: Bodil var datteren Engeline Boldine, der var gift med Julius Mathias Falk i Aaker, Hansine Cecilie Wevstsen, sygep lejerslé på Lukasstiftelsen i København og Mine Margrethe Wevstsen, der i 1910 boede hjemme.

Skifteudskrift som adkomst 1/12 1915. Arkivalieronline (sa.dk)

Ejendommen på matrikel 81i blev vurderet til 1800 kr. Enken udstedte en obligation som sikkerhed for at sidde i uskiftet bo.

 

1915-1917 Bodil Kristine Wevstsen, f. Hansen

Skøde 10/4 1917 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Bodil Kristine Wevstsen til Laurits Maximinius Westh. Købekontrakten fra 1916 er udfærdiget som om det var Bodils svigersøn, Julius Falk, der solgte til Laurits Maximinius West. Købssum 2.800 kr

Annonce i Bornholms Tidende 5. og 7. juli 1915. Svigersønnen Falk på Bodilsminde ønskede at sælge huset.

 

1917-1918 Laurits Maximinius Westh

Skøde 10/6 1918 Arkivalieronline (sa.dk)

til Julius Mathias Falk for 2.300 kr. Skødet var forsynet med en forkøbsret til Laurits Westh.

 

1917-1918 Julius Mathias Falk

Skøde 9/8 1918 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Julius Falk til postbud Laurits Maximinius Westh for 2.500 kr

 

1918-1919 Laurits Maximinius Westh

Postbud

Skøde 21/1 1919 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Laurits Miximinius Westh til arbejdsmand Jørgen Theodor Larsen. Købssum 3.300 kr

 

1919-1923 Jørgen Theodor Larsen

Skøde 21/3 1923 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Jørgen T. Larsen til smedemester Herman Anthon Hermansen, Købssum 6.000 kr inklusiv 20 høns og to tønder kartofler.

 

1923-1929 Herman Anthon Hermansen

Smedemester fra Nymønt på Splitsgårdsvej – læs mere om Hermansen her:  Nymønt

Brandforsikring 1924 i Østifternes Brandforsikring Police-163-190-B.pdf (bornholmerting.dk) Der blev ikke drevet erhverv i ejendommen.

 

1930-1939 Fru Ellen Anine Hansen, f. Jensen

Skøde 21/9 1939 fra Ellen Annike Hansen, f. Jensen til arbejdsmand Karl Villy Petersen. Købssum 4.600 kr.

Forsikringen i 1944 afslører at stuehusets stråtag blev erstattet af tegl

Forsikringspolicer for Gammel mønt forsikring 1924 til 1949

1939-1962- Arbejdsmand Karl Villy Petersen

 Forsikringspolice 1943 grundrids viser, at der i 1943 var stråtag på stuehuset- I 1944 er stuelængens stråtag udskiftet med tegl.

Villy Petersen satte sit hus til salg den 20/12 1945 i Bornholms Tidende, men det blev ikke solgt

 

I 1952 i Vejviseren som Karl V. Pedersen

Luftfoto af Gammelmønt fra perioden 1950-55. Tilhører kgl. Bibliotek

I 1957 opstillede Karl Villy Pedersen til sognerådet for liste H (Bornholms Tidende 21/11 1957)

I 1962 sad arbejdsmand Villy Petersen i sognerådet i Klemensker for Socialdemokratiet (Vejviser 1962)

I 1994 solgtes hus i Knudsker ”som boet efter” Karl Villy Petersen.

 

-1967- Preben Mortensen

Oplysning: Vejviseren – slagteriarbejder

 

-1975 Preben Laursen

Tømrer. Søgte om byggetilladelse til udnyttelse af tagetagen

 

1975-1982 Jørgen Jørgensen

Jørgen Jørgensen boede i juli 976 på Rolighedsgade 15 i Rønne

Skøde 29/6 1982 fra Jørgen Jørgensen til Dennis Sonne og Vibeke Fält, Købssum 250.000 kr.

 

1981-1986  Dennis Sonne og Vibeke Fält

Skøde 13/10 1986 til Torben Jensen. Købssum 295.000 kr

Gammelmønt i 1991. Luftfoto tilhørende Kgl. Bibliotek

1986-1993 Torben Jensen

Skøde 19/7 1993 til Henrik Wraae Schwartz. Købssum 282.000 kr

1993- Henrik Wraae Schwartz

Brandforsikringsbeskrivelse 1944 – Året hvor stuehuset straatag erstattedes med tegl