Virkelyst, Splitsgårdsvej 43 – matrikel 139

Virkelyst, Splitsgårdsvej 43, Klemensker

Oprindelig Kongens udmarksjorder.

Matrikel før udskiftningen 152, dernæst matrikel 140. I 1918 blev ejendommen slået sammen med matr. 139 og fik senere dette matrikelnummer. I 1859 tillagt lynglodden matrikel 175æ.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde og panteprotokol fra 1871-1952 Arkivalier online (sa.dk)

Matrikelprotokollen 1826: Matr 152. En bebygget samlet lod nordøst for Splitsgård østlig i sognet ved højlyngen. Jordene er af Kongens udmark ig ifølge forordningens af 15. april 1818 ansat til 1 fdkr hartkorn. Bruger Mikkel Madsen – på i alt 3 2260/14000 tønder land

Rentekammerets tilladelse til at benytte indtaget udmarksjord i 1773

Ejendommen har eksisteret før 1773 før der fra Rentekammeret blev givet tilladelse dyrke jordlodden af kongens udmark. Den første bruger og sandsynligvis den der boede på grunden var Frederik Hansen.

Fæstebrev 19/8 1773

Kgl. Fæstebrev blev udstedt til udbygger Friderich Hansen. Jordloddens størrelse på 3 skp. sædsjord og 3 skp kløvgang, indtaget af udmarken i Klemensker udfor den 25. selvejergårds fortov, var fastsat efter ordre fra Rentekammeret den 31/7 1773. Afgift om året blev sat til 2 ¼ skp. Havre og ¾ skåpund smør. Fæsteren skal jorden”beqvemmelig vedligeholde og forsvarlig indhegne, intet af jorden må han bortleje eller afgrøden afstå, Ikke skade sine naboer enten ved hunde eller andet..”

-1773-1813 Friderich Hansen og 1. Ellen Clausdatter og 2. Ane Svendsdatter

Friderich Hansen var født o 1736 og han døde 70 år gammel i 1806 på 25. slg. grund. Blev begravet 7/12 1806

Ane Svendatter var født o 1757

Skifte 22/2 1810 Arkivalieronline (sa.dk)

Frederich Hansens børn med sin første kone, Ellen Clausdatter, var: Sønnen Hans Frederiksen, der var  myndig og boende på den 20. slg. gr., Kirstine i ægteskab med Morten Hendriksen, og datteren Kirstine i ægteskab med Morten Henriksen, boende på 9. vg. gr..

Friderich Hansens barn med Ane Svendsdatter var  Elise (?) Frederiksdatter på 14 år (I folketællingen i 1801 står at Ellen var Anne (Anes) datter)

Registreringen der blev afholdt den 23/12 1809 var beløb løsøregodset og huset sig til 82 rd 2 mk 8 sk.

Af gæld var der til Hans Hansen Lyster efter regning den 17/12 1809 på 26 rd 4 mark. Til Hans Hansen på 25. slg. grund skyldte boet 27 rd, samt 8 rd til Niels Nielsen på Splitsmøllen.

Fæstebrev 9/6 1813

Fæstebrev til Ellen Friderichs Datter på jordlodden på 3 skp sædsjord og 3 skæpper kløvgang, som afdøde Friderich Hansen sidst havde haft i fæste, hvis efterladte enke havde overdraget til sin datter. Indfæstningssum 1 rbd.

1813-1834 Ellen Kirstine Frederiksdatter

Eline (Ellen) Frederiksdatter blev født o 1795 i Klemensker og døde 7/1 1846 50 år gammel. Hendes forældrene var Friderich Hansen på 25. slg. gr. og Ane Svendsdatter. (I en kilde nævnes hendes navn til Karen Friderichsdatter)

Hun var blot 10/11 år, da hendes far (eller stedfar?) døde. Hendes mor havde jordlodden på livstid, men fik transporteret fæstebrevet til sin datter i 1813. Ellen må da have været 18 år gammel.

Ellen Kirstine Fredrichsdatter var 24½ år da hun blev gift i Klemens Kirke 8/10 1820 med Michel Madsen, men beholdt fæstebrevet i sit navn indtil 1834. I oversigten over gårdenes husmænd og udbyggere fra 1828 er Michel Madsen nævnt og ikke Ellen.

Fæstebrev 23/8 1834

Fæstebrev på 3 skp. Sædsjord og 3 skp kløvgang til Michel Madsen. Jordstykket havde hans nuværende hustru Ellen Frederiksdatter haft i fæste. Rentekammeret havde  31/7 1773 sat dette stk jord i afgift til 2 1/4 skæppe havre og 3f (=3fjerdedel) pund smør

(1820)-1839 (1840)  Mikkel (Michael eller Michel) Madsen og 1. Ellen Frederiksdatter og 2. Stine Margrethe Hansdatter og 3. Maren Kirstine Nielsdatter

Mikkel Madsen var født o. 1796 i Rø og døde 22/6 1875 79 år gammel på 26. slg. grund (i flg Kirkebogen)

Michel Madsen, 24 år logerende på 17. slg., Bondegårds grund i Rø sogn, og Ellen Kirstine Fredrichsdatter 24½ år, blev gift i Klemens Kirke 8/10 1820.

Michels første hustru – se ovenfor.

Michel Madsen blev gift med sin anden hustru den 17/5 1846. Hun hed Stine Margrethe Hansdatter og født o. 1801 i Klemensker.

Hans tredje hustru blev han gift med den 7/8 1853. Hendes navn var Maren Kirstine Nielsdatter og blev født 22/7 1818 i Rø.(Forældre: udbygger Niels Sivertsen og Kirstine Knudsdatter, 8 vg. fortov). De fik udfærdiget et testamente der findes i skifteprotokollen ved hans død. Se Arkivalieronline (sa.dk)

Testamente 2. oktober 1854 Arkivalieronline (sa.dk) og 13. oktober 1875 Arkivalieronline (sa.dk)

Michel Madsen og Maren havde ingen livsarvinger, derfor besluttedes, at den længstlevende skulle arve alt og ingen skulle kunne gøre krav på boet. Hvis den længstlevende giftede sig igen, så skulle der betales 5 rdl. til den andens arvinger. Hvis Maren døde først skulle hendes bror have de 5 rdl. og hendes søster have hendes ifareklæder og dragkiste. Den længstlevende kunne frit beslutte hvem der ellers skulle arve.

Boet oversteg ikke 1000 kr, hvorfor der skulle betales 10 kr. i arveafgift.

Mikkel havde en plejesøn Jens Frederik Hansen, f. o. 1839 i Klemensker (ft 1845 og 50)

Mikkel Madsen fik 9/3 1839 matrikel 139  se denne.

Fæstebrev 10/12 1840

Kgl. Fæstebrev på 3 skp. Sædsjord og 3 skp kløvgang til 25. slg. udbygger Hans Morten Christensen. Jordlodden havde Michel Madsen haft i fæste og som han havde skriftligt afstået til Hans Morten den 9/12 1840. Rentekammeret havde den 31/7 1773 sat jordlodden i afgift til 2 ¼ skække havre og ¾ pund smør

 

1840-1851 Hans Morten Christensen og Martha Kirstine Olsdatter

Hans Morten blev født Olsker o. 1785. Forældre: (måske) Morten Mogensen og Anneke Hansdatter, gårdfolk på 32. slg.

Martha Kirstine Olsdatter blev født i Østermarie (eller Klemensker?) o 1780.

Ungkarl Hans Morten Christensen var i 1819 tjenestekarl i Rø da han giftede sig med den 32årige besvangrede pige Marthe Kirstine Olsdatter i Klemens kirke den 28/12 1818. De flyttede derefter til Østermarie. I 1834 boede de på 10 vornedgårds fortov i Østermarie.

Deres børn: Christian Nansen f. 1820 i Østermarie, Hans Peter Hansen, f 1822, Peder Hansen f. 1828

Udsnit af det ældste sammensatte matrikelkort over matr. 140 og 175æ

 

Kgl. Fæstebrev 15/2 1851

Jens Henriksen, 25. slg. udbygger, fik fæstebrev på 3 skp sædsjord og 3 skp. Kløvgang – en jordlod som Hans Morten Christensen sidst havde haft i fæste og afgivet til Jens Henriksen den 11/1 1851. Jordlodden var i hartkorn sat til 2 skp 3 fd 1 ¼ alb. Rentekammeret havde den 31/7 1773 sat jordlodden i afgift til 2 ¼ skæppe havre og ¾ pund smør

1851-1871 Jens Henriksen (Hendriksen, Henrich) og Johanne Margrethe Dam

Jens Henriksen blev født 29/10 1820 i Rø. Forældre: Gårdmand Henrik Albert Mikkelsen og Ellen Mogensdatter på 13. slg. – Jens døde som aftægtsmand på 4 slg. fortov i Rø den 25/9 1898.

Margrethe Jensdatter blev født 11/3 1823 i Rø. Forældre: udbygger Niels Hansen Dam og Ellen Larsdatter på 16. slg. grund i Rø. – Johanne Margrethe døde i Rø 8/12 1894 på Vassebæk.

Jens (25 år) og Johanne Margrethe Dam (22½ år) blev gift i Rø 27/9 1845

Deres børn: Ane Kirstine Margrethe Jensen f. 29/12 1845 i Rø, Ellen Margrethe Jensen f. 7/2 1850 i Rø, Niels Peder Henriksen f. 19/4 1852 faderen 25. slg. udbygger i Klemensker,  Hans Peter Henriksen f. 25/3 1855 i Klemensker, Niels Peter Michael Henriksen f. 8/3 1859 i Klemensker

Den 7/2 1846 var Jens Henriksen tjenestekarl i Rø og i 1850 var Jens Henriksen husmand på 2. vornedgårds grund i Rø. I 1871 flyttede Jens og Johanne til Vassebæk i Rø.

Brandforsikret 13/12 1855 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 25. selvejergårds fortov tilhørende Jens Hendrichsen, ej forhen forsikret, opført for flere år siden,
(stue-)huset er 9 fag. Deraf 4 fag, 10 alen bredt, 4 alen højt på stolperne. De øvrige 5 fag, 7½ alen bredt, 3½ alen højt, egeunder og blandingsovertømmer, klinede vægge og stråtag, 2 bræddegavle, 1 skorsten, 1 bageovn, bræddeloft i 4 fag, bræddegulv i 1½ fag, 4 fag vinduer og 8 døre, indrettet til beboelse, køkken, lo, lade og stald, takseret således:
4 fag stuehus a 60 rdl er 240 rd
5 fagladehus a 30 rdl er 150 rdl
i alt 390 rdl
forsvarlig imod ildsråde

I 1870 boede Johannes mor Ellen hos dem. Hun blev forsørget af fattigvæsenet.

Arvefæste brev og skøde 11/5 1859 Arkivalieronline (sa.dk)

Jens Henriksen fik kgl. Arvefæstebrev og skøde på matrikel 140 og 175æ, som i hartkorn blev sat henholdsvis til 2 skp. 3 fd 1 ¼ alb og 2 skp 3 fd 1 alb. Matrikel 175æ pointeredes til at være uopdyrket, hvorfor den årlige afgift  var 0 de første 3 år, dernæst ¼ fra det 4. til det 6. år, og fra det 7. til det 9. år ½ årsafgift.

Skøde 16/1 1871 Arkivalieronline (sa.dk)

Jens Henriksen sælger til sin svigersøn Jørgen Olsen Dam og sin datter Ane Kirstine Margrethe. Salget omfattede arvefæstelodderne 140 skyldsat for hartkorn 2 skp 3 fdk 1 ¼ album, samt matrikelnummer 175æ med 2 skp 3 fd 1 alb hartkorn for 1000 kr.

1871-1904 Jørgen Olsen Dam og Ane Kirstine Margrethe f. Jensen

Jørgen Olsen Dam blev født 20/4 1844 i Klemensker. Forældre: 24. slg. udbygger Jens Dam og Elsebeth Kloe (Karlshøj – se denne). Jørgen døde 24/2 1902 på ejendommen.

Ane Kirstine Margrethe Jensen blev født 29/12 1845 i Rø. Forældre se ovenfor. Ane døde i Olsker 23/1 1926 og blev begravet i Klemensker.

Deres børn: Niels Peter Jensinius Dam f. 15/4 1871, Jens Henrik Hansen Dam f. 10/12 1874, Margrethe Gotholdine Elisabeth Dam f. 2/7 1876, Helga Juliane Jørgine Dam f. 24/4 1879, Anna Herlufine Elmine Martine Dam f. 2/3 1882, Emil Christian Dam f. 19/3 1885, Johanne Margrete Dam f. 10/12 1888

I 1872 tilhørte familien Frimenigheden og i 1874+1876 Tranbergs Valgmenighed.

Da Jørgen Olsen Dam døde i 1902 bevilgedes enken at sidde i uskiftet bo.

Skøde 9/6 1904 Arkivalieronline (sa.dk)

Ane Margrethe Christine Dam sælger til sin svigersøn Lorents Peter Jensen og sin datter Helga Juliane Jørgine Jensen f. Dam for 5.000 kr. Salget omfattede foruden de to arvefæstelodder matr. 140 og 175æ de på lodden stående bygninger, 2 kakkelovne, murkar, komfur og brandredskaber, samt alle kreaturer, inventarium og udbo.

1904-1907 Lorents Peter Jensen og Helga Juliane Jørgine, f. Dam

Lorents Peter Jensen blev født 1/9 1877 i Olsker.  Forældre indsidder Andreas Jensen og Gerthmine Hansine Christine f. Jensen. Lorents døde 27/5 1943 i Olsker

Helga, se ovenover. Helga døde 30/9 1936 i Olsker

Skøde 19/11 1907 Arkivalieronline (sa.dk)

Lorents Peter Jensen, der opholdte sig på øen Tærø (ø i Ulvsund mellem Sjælland, Møn og Bogø), solgte til sin svoger Emil Christian Dam. Salget indbefattede det samme, som Lorents havde købt i 1904. Købssummen var 5.000 kr

1907-1917 Emil Christian Dam og Anna Karoline f. Sonne

Emil Christian Dam blev født 19/3 1885 på ejendommen. Forældre: Jørgen Olsen Dam og Ane Kirstine Margrethe f. Jensen

Anna Sonne blev født 12/11 1889 i Klemensker. Forældre: husmand: Husmand Hans Johan Sonne og Marie Kristine f. Hansen på 49. slg. fortov

Deres børn: Edmund Immanuel Dam f. 8/1 1908 på 25. slg. fortov i Klemensker, Ella Kirstine Dam f. 5/8 1909

Emil var tjenestekarl ifølge præsten i 1908 og i 1909 arbejdsmand på 25. slg. fortov (Virkelyst)

Skøde 23/5 1917 Arkivalieronline (sa.dk)

Emil Christian Dam solgte matriklerne 140, 175æ og 33i for 5.800 kr. til Theodor Colberg Olsen. Sælgeren oplyste at han manglede tinglyst adkomst til matrikel 33i. I handelen fulgt leje af ca. 300 kvadratalen jord fra matrikel 139 ig 175z, ifølge lejeaftalebrev af 18/2 1874 til Jørgen Olsen Dam.

1917-1918 Theodor Colberg Olsen og Edith Vilhelmine, f. Kofoed

Personlige oplysninger findes under naboejendommen:

https://www.bornholmerting.dk/nedlagt-gammelt-sted-paa-splitsgaardsvej-matrikel-139/

Skøde 2/12 1918 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Theodor Colberg Olsen til fhv. gårdejer Hans Olaf Ipsen af Østermarie. Salget omfattede matriklerne 139, 140, 175z, 175æ, 175ik og 33i samt de på grunden værende bygninger, besætning og udbo undtaget en gris, 1 and, hønsene ud over 40 stk, halvdelen af brændet, 1 karlekammerseng med sengeklæder, en pigekammerseng med lagener for i alt 50.500 kr

 

1918-1922 Hans Olaus Ipsen

Født 15/2 1891 i Østermarie. Forældre: Gårdejer 67. slg. Rangebygård Laurits Kristian Ipsen og Else Marie Kofoed-Olsen Han døde i Rønne 23/1 1968- i Kirkebogen står: Forhenværende arbejdsmand af de gamles hjem – ugift.

Hans Olaus Ipsen købte forældrenes gård Rangebygård i Østermarie den 8/6 1917 og solgte 11/12 1918 igen til Lorents Peter Jensen (Ipsen?)

Skøde 14/9 1922  Arkivalier online (sa.dk)

Fra avlsbruger Hans Olaf Ipsen til avlsbruger Anton Kofoed af Olsker  for 40.000 kr. hvoraf de 30.000 kr var for den faste ejendom. Hans Ipsen boede på salgstidspunktet i Østermarie

-1921- Vilhelm Sørensen og Emma (Beboer)

Vilhelm Sørensen blev født på Sjælland 5/8 1888

Emma blev født i Pedersker 3/6 1886

Deres barn: Henning Sørensen f. 9/2 1917 i Pedersker

Vilhelm Sørensen var lejer af Virkelyst, men havde også selv en logerende; Agnes Mortensen f. 12/11 1896 på Lolland med hendes barn Tove Mortensen f. 4/4 1919 i Nyker . I ft 1921 oplyses, at på ejendommen boede tjenestekarl Harry Frederiksen f. 11/12 1898 i Rønne.

Han var slagter og gårdejer (hvilken oplyses ikke kan passe!). Ft 1921 se AO genvej (salldata.dk)

I Vejviser 1922 står han som ejer af Virkelyst på 18,2 ha.

1927 (Vejviseren) Harry Riis, vognmand på Virkelyst lejer 25. slg. parcel

1922-1930 Anton Kofoed og Laura Karoline, f. Hermansen

Anton Kofoed blev født 25/10 1888 i Rutsker. Forældre Gårdejer Hans Kofoed Smed og Laura Jørgine Schrull Pedersen. Døbt i Bornholms Baptistmenighed den 11. juni 1905. Anton døde 7/1 1973 på Roskilde amtssygehus

Laura Karoline blev født 17/9 1888 i Klemensker. Datter af smed Hermand Anton Hermansen og Karoline Viktoria Pedersen på 25. slg. parcel Nymønt. Laura døde 26/8 1970  på Lyvang, Kirke Skendsved på Sjælland

De blev gift 11/4 1914 i Olsker

I flg vejviser 1927 er familien bosat på Virkelyst

Anton Kofoed kom fra Olsker matrikel 16b og 17b Palmhøj.

Deres børn: Asta Birgitte Kofoed, f. 4/3 1915 i Olsker, Villads Kofoed f. 5/10 1919 i Olsker, Kirsten Lovise Kofoed f. 29/6 1924 født på Virkelyst

Familien tilhørte baptistmenigheden. Flyttede i 1930 til Atterup hus, Jystrup ved Ringsted. Kilde: Aner til (jornmn.dk)

Ejendommen kom på tvangsauktion, hvorefter der blev udstedt et fogedudlægsskøde af 23/6 1930 Hans Peter Jensen på matr. 139, 140, 175z, 175æ og 175ik. For bud på 22.000 kr

1930-1931 Hans Peter Jensen

Skøde 7/5 1931 fra Hans Peter Jensen til avlsbruger Jens Gelius Gregersen

1931-1952 Jens Gelius Gregersen

Skøde 12/4 1952 fra Jens Gelius Gregersen til Frede Gregersen. Salgssum 32.000 kr

Virkelyst 1946 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek (Dette billede blev brugt i “Sladrebogen” (Landbruget og dets Biografier)

Landbruget og dets Biografier, Rønne 1950

33 i – »VIRKELYST«, Klemensker, Tlf. 104x. 25. s!g. Pc. 18,2 ha – Htk. 1-7-3-0% – Ejdsk. 28,200 – Grdsk. 13,100. 1 Td. Ld. Klipper og Veje. Overtages 1931 af: Jens Gelius Gregersen, f. 12. 3. 1891 i Rø (S. af Mathias Chr. G. og Anna Kristine, f. Christiansen). G. m. Anna Marie, f. Jensen, d. 11.7.1900 i Vestermarie (D. af Valdemat J. og Kristine, f. Andersen). Børn: Frede Chr. f. 2. 10. 1922. Esther Kirstine, f. 24. 5. 1926.

Virkelyst 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Virkelyst 1951 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1931-1952 Jens Gelius Gregersen

Skøde 12/4 1952 fra Jens Gelius Gregersen til Frede Gregersen. Salgssum 32.000 kr

Virkelyst 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Virkelyst 1958 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1952-1987 Frede Gregersen og Kirsten

Frede Gregersen blev født o 1922 og døde i 1999

Nekrolog 21/1 1999 i Bornholms Tidende

Skøde 8/11 1962. Anker Haagensen solgte matrikel 175k til Frede Gregersen for 3.500 kr

Skøde 9/10 1969 Poul Engedahl solgte matrikel 175ml til Frede Gregersen for 37.500 kr

Skøde 10/4 1987 Frede Gregersen solgte til Ralph Kofoed for 1.6 mio. kr. Matrikel 139 (samlet grund) var på 27 ha 9117 m2 hvoraf 1.545 m2 var vej.

Virkelyst 1990 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1987- Ralph Kofoed og Ane Karen, f. Hansen