Nedlagt gammelt sted på Splitsgårdsvej – matrikel 139

Nedlagt udbygger nord for Virkelyst, Klemensker

På Kongens udmarksjord. Før udskiftningen var det matrikel nr. 153 – efter udskiftningen matrikel 139.

Til start af 1800tallet på 24. slg. fortov – derefter oftest omtalt som 25. slg. fortov. 75 meter nord for Virkelyst

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokollen fra 1874 Arkivalieronline (sa.dk) fortsat på Arkivalieronline (sa.dk)

Ejendommen lå tæt nord for Virkelyst, herover markeret på luftfoto fra 1951. Ejendommen som beboelse ophører 1918-1920, men forsvinder først på kort  mellem 1943-47. Man kan muligvis stadig se rester af fundamentet.

Ejendommen lå ud til udmarksgærdet og har eksisteret tilbage til 1720’erne og er sandsynligvis ældre end det.

Beboer/ejer af hus

-1727 En gammel soldat ved navn Niels

Han hed sandsynligvis Niels Rasmussen. Det var i en tid, hvor afskedigede soldater fik tildelt jord, der tilhørte kongen, som en slags pension.

 

1727-1737 Jens Rasmussen og Kirsten Nielsdatter

Jens Rasmussen er født før 1674, da han var myndig i 1699, hvor han værgede for søskendebarn. Han døde 1734.

Deres søn: Rasmus Jensen, f. o. 1728.

Han optræder i Jordebogen 1727 som er ført over bønder og udbyggere, der havde indtaget jord fra kongens udmark. En gammel soldat Niels, nu Jens Rasmussen 2 skæpper sædjord, som skal betales 11 skilling for, samt betale årlig skat på 3 skæpper havre

Skifte 4/2 1734 Arkivalieronline (sa.dk)

Arvinger var hans efterlevende kone Kirsten Nielsdatter og hans 6årige søn Rasmus Jensen. De boede i et 3 stolperum stort hus med vinduer, døre, teglkakkelovn, krobhus og stegers vurderet til 3 daler, en rødbroget ko 4 daler, en skæppe rug 1 mark 4 sk., Enken blev bevilget hendes seng og sengeklæder, samt en kiste. Alt i alt blev dødsboet så vurderet til 7 daler 1 mark 4 skilling. Enken og sønnen kunne beholde k-en part af koen og huset.

Den afdødes ifareklæder var en en hvid vadmelskjole med gråt underfor 1 daler, de øvrige klæder var ganske slette og uden værdi. Skifteforvalteren afstod for salær for dette fattige bo.

Hellis Pedersens kgl. fæstebrev fra 4. juli 1737 med hans selvprintede initialer

1737-1755 Hellis Pedersen og Kirsten Nielsdatter

Fæstebrev 4/7 1737 Den 24. gårds 2. udbygger Jens Rasmussen var død og Hellis Pedersen fik fæstebrev på 4 skæpper sødsjord efter at Jens Rasmussens enke giftede sig med ham. Hellis Pedersen fik jorden på livstid. Efter udmarksjordebogen 4. oktober 1729 skulle han årligt betale 3 skæpper havre hvert år den 1. januar. Han skulle gøde jorden og dyrke den. Som indfæstning betalte han 1 mark.

Hellis Pedersens kgl. fæstebrev fra 4. juli 1737 fra protokollen

Hellis Pedersen havde indtaget 1 skæppe sædsjord af udmarken oplyses det i jordebogen for perioden 1729 til 1738. Han skulle betale 3 skilling som indfæstning og årligt yde ¾ skæppe havre i skat.

Kgl. Fæstebrev 25/9 1755

Den 24. slg. ejer Mogens Hansen fik fæste på 1 td 5 skp sædsjord og 2 skp kløvgang, som samme gårds udbyggere Peder Nielsen og Hellis Pedersen sidst havde haft i fæste og formedelst alderdom, og svaghed havde afstået til Mogens Hansen efter bevis af 10/7 1755.

1755-1757 Mogens Hansen

Kgl. Fæstebrev 24/1 1757 Store Dammegårds ejer Jens Pedersen fik overdraget jorden, der nu var på 1 td 5 skp sædsjord og 2 skp kløvgang. Det tidligere fæster af jorden var Mogens Hansen. Gårdejeren overdrog fæstejorden til Peder Jacobsen i 1758

1758-1788 Peder Jacobsen og Margrethe Pedersdatter

Diderik Jacobsen Funchs kgl. fæstebrev fra 2. januar 1788

1788 Diderik Jacobsen Funch

Kgl. Fæstebrev 2/1 1788

På 4 skæpper sædsjord og 1 tønde kløvgang som hans broder Peder Jacobsen havde haft og ved bevis af 13. september 1787 havde afgivet til ham.

Hans Ipsens kgl. fæstebrev fra 31. marts 1788

 

1788-1802 Hans Ipsen og 1. Kirstine Clemensdatter 2. Kirstine Hansdatter

Kgl. Fæstebrev 31/3 1788. Fæstebrev til Hans Ipsen, 24. slg. fortov 4 skp sædsjord og 1 td. Kløvgang som hans broder havde haft og som han afgav efter brev af 31/3 1788

Hans Ipsen blev født o 1740, døde 1806 på 25. slg. grund og begravedes 27/7.

Kirstine Clemensdatter blev født o 1737 og døde 1800 på 24. slg. grund og begravet 19/1 1800

Hans Ipsen giftede sig den 3/1 1801 med Kirstine Hansdatter, der var enke efter Jørgen Jensen

Skifte 5/12 1800 Arkivalieronline (sa.dk). Der er et skifte efter Kirstine Clemensdatter. Sammen med Hans Ipsen havde de Lissebeth Hansdatter på 24 år, som eneste barn. Stervboet var registreret og vurderet 25/11 1800 til 104 slettedaler. Dertil til tilføjet et sengested på loftet med en del sengeklæder og en kiste, der blev tillagt datteren og derfor ikke registrete med værdi. Der var en gæld på 50 slettedaler til Jens Hansen i Klemensker. 6 daler gæld til Jens Nielsen i Marevad. Der var en del smågæld og da enkemanden lovede datteren 10 slettedaler foruden seng og sengeklæder og kiste, var der lige penge til skifteomkostningerne, hvorfor der intet var at dele.

Hans Hansens kgl. fæstebrev fra 14. maj 1803

1803-1826 Hans Hansen (Kjeldsen) og Margrethe Monsdatter

Hans Hansen blev født o. 1773 og døde 15/6 1830 på 25. slg. grund som undentagsmand

Kgl. Fæstebrev 14. maj 1803 (side 344)

Fæstebrev til Hans Hansen på 4 skp. Sædsjord og 1 tønde kløvgang, jord som Hans Ipsen tidligere havde fæstet og som han ved bevis af 26/4 1803 havde afgivet

Kgl. Fæstebrev 1/11 1804 pag 394

1/8 tønde sædsjord som Jacob Hansen tidligere har haft og som han havde afstået til Hans Hansen den 25. oktober 1804

Hans Hansen havde været gift med Ellen Thorsdatter. Der er et skifte efter hende den 27/6 1800 på 25. slg. fortov. I dette ægteskab var der 2 børn: Elsebeth Hansdatter f. o 1798 og Thor Hansen f. o 1799 (½ år gl.) Ellens far hed Thor Jensen som var gårdmand på 17. slg. i Rutsker.

Skifte 27/6 1800 Arkivalieronline (sa.dk)

Boet beløb sig til 177 slettedaler 3 mark Gæld og omkostninger til begravelse og skifteforretning beløb sig til 169 sdl 5 sk. Enkemanden lovede at forsørge sine børn.

Folketællingen 1801 er enkemanden 28 år husmand med jord og national soldat. Han bor sammen med en enkemand og skrædder Jens Rasmussen, samt en søn på 17 år ved navn Hans Hansen. Ingen børn som han har sammen med Ellen Thorsdatter dukker op i folketællingen på Bornholm.

Gavebrev 25/9 1802 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Hansens gavebrev til sin nuværende hustru Margrethe Monsdatter. Gaven bestod af det hus de boede i og en jernkakkelovn til en værdi af 60 daler. Gaven omfattede også et tilsagn om at ombygge huset, da det daværende hus var meget gammelt og kunne ikke blive stående. Gave var hans ”Ja-gave til hende” da hun lovede at blive hans ægtefælle. Gavebrevet blev først tinglyst 17/4 1807. I gavebrevet står, at hans forhen avlede børn i første ægteskab ingen del eller lod i hverken hus eller kakkelovn. De havde fået hvad der tilkom dem og de kan være fornøjet med det.

Skøde 26/4 1826 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Hansen og hustru Margrethe Monsdatter sælger til deres sønnesøn Diderik Hansen hus på 15 fag alt løsøre såsom heste køer, får, svin og gæs. Avlsredskaber, vogne, senge og sengeklæder alt intet undtaget for 100 rigsdaler og mod en undentagskontrakt af samme dato som skødet. Underskrevet Diderich Hansen med påholden pen samt af kurator løjtnant Jens Kofoed.

Diderich Hansen var mindreårig (under 25 år) og salg samt undentagskontrakt blev accepteret af Dederich værge leutnant Jens Kofoed på Splitsgård.

Undentagskontrakt 26/4 1826 Arkivalieronline (sa.dk)

Mellem Hans Hansen og Margrethe Monsdatter og deres sønnesøn ungkarl Diderik Hansen, i samme hus på Splitsgårds grund vedrørende bedsteforældrenes underholdning og forplejning – de skulle behandles vel i deres alderdom og svaghed. Nyde mad og drikke ved eget bord, fornødne klæder, vask, renlighed og opvartning især ved sygdom og svaghedstilfælde, fri rådighed til dagligt ophold i stuer med kakkelovnsvarme så meget som der forlanger of have deres seng i denne stue. De skal have fri adgang til mad og drikke når de ønskede det, samt at gå hvor i huset de ville.

Ved salget var undtaget seng med klæder, lagener og omhæng, jernkakkelovn, et sort skab, deres kister, gangklæder, sædestol, spinderok, en fjerdingkedel af kobber. Når de døde skulle deres ting tilfalde sønnesønnen eller dem der til sin tid ejer huset.

Der var desuden regler for fraflytning og salg af huset

1826-1831 Diderik Hansen og Margrethe Marie Hansdatter (Holst)

Diderik Hansen blev født på 8, vg. grund og døbt 13/3 1808.  Hans far hed Hans Hansen og hans mor hed Margrethe Hansdatter

Margrethe Marie Holst blev født o 1804

Deres barn: Hans Christian Hansen f. 25/8 1830 på 25. slg. udbygger,

De blev gift i Klemens kirke januar 1830 og den 13/5 1831 flyttede de med deres søn ¾ år gl. Hans Christian Hansen til Nyker. I følge folketællingen i 1834 boede Diderich Hansen på 25 år og Margrethe Hansdatter på 30 år i et hus på 8. vorned i Nyker. I huset boede desuden Hans Hansens enke og spinderske Margrethe Hansdatter på 60 år.  De havde en søn, Hans Diderichsen (senere kaldt  Hans Christian Hansen) på 3 år. En ugift daglejer Peder Jensen på 40 år boede til leje hos dem i Nyker.

Ældste matrikelkort i brug 1826 til 1858

 1831-1873 Mikkel (Michael eller Michel) Madsen og 1. Eline Frederichsdatter,  2. Stine Margrethe Hansdatter og 3. Karen Kirstine Nielsdatter

Mikkel Madsen var født o. 1796 i Rø og døde 22/6 1875 79 år gammel på 26. slg. grund (i flg Kirkebogen)

Eline (Ellen) Frederiksdatter blev født o 1795 i Klemensker og døde 7/1 1846 50 år gammel Hendes navn var sikkert Karen Friderichsdatter, da forældrene var Friderich Hansen på 25. slg. gr. og Ane Svendsdatter.

Hans anden hustru, Stine Margrethe Hansdatter, blev født o. 1802 i Klemensker

Hans tredje hustru, Karen (ellen eller Maren) Kirstine Nielsdatter ,blev født o 1819 i Rø

I 1873 fik Mikkel Madsen og hans sidste hustru den lille ejendom på 26. slg. grund Skovvang, Splitsgårdsvej 14 – se denne

Mikkel havde en plejesøn Jens Frederik Hansen, f. o. 1839 i Klemensker (ft 1845 og 50)

Mikkel Madsen havde tidligere matrikel 152 (ny matr. 140) Virkelyst.

Fæstebrev 23/8 1834 side 390

Kgl. fæstebrev på 3 skp sædsjord og 3 skp kløvgang som nu er beregnet til 1 fdk hartkorn blev fæstet til Michael Madsen. Hans hustru Ellen Friderichsdatter havde tidligere haft fæste af jorden

Skifte 6/2 1846 Arkivalieronline (sa.dk)

Skifteforretningen efter afdøde Eline Frederichsdatter henviste til et testamente indgået mellem Mikkel Madsen og Elne Friderichsdatter den 24/7 1831. De skulle arve hinanden fuldt ud. Mikkel Madsen oplyste på tro og love, at boet ikke overstiger 125 rd, hvilket blot skulle pålignes en afgift på 3 mark 12 sk.

Forsikret første gang i 1855 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 25. selvejergårds grund (overstreget) fortov, tilhørende Mikkel Madsen.
a. Søndre længe 12 fag 7½ alen bred, 3 1/4 alen høj på stolperne, opført af egeundertømmer, blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag, en bræddegavl, skortsen, bageovn, bræddeloft i 4½ fag, 3½ fag vinduer, 11 døre, en luge, 5 fag indrettet til beboelse og køkken og 7 fag til lo, lade og stald og fårehus. taksere således:
5 fag stuehus a 35 rd er 175
7 fag ladehus a 25 rd er 175 i alt 350 rd
b. Østre længe 3 fag, 7 3/4 alen bred, 3 alen høj på stolperne, opført af ege-undertømmer, blandings overtømmer, dels ler og dels kampestensvægge, stråtag, 2 døre, indrettet til Tøre (tørre?) og brændehus, takseres af fag 12 rd er 36 oprundet til 40 rd
i alt 390 rd.
Bygningerne, der er meget gamle, fandtes forsvarlige mod ildsråde og er ej forhen forsikrede.

Senere tilføjet i protokollen, at det lå 120 alen fra nærmeste nabo (Virkelyst) Arkivalieronline (sa.dk)

Arvefæsteskøde dat 18/2 1859 Arkivalieronline (sa.dk)

Mikkel Madsen fik Kgl. Arvefæsteskøde på to jordlodder: matrikel 139 sat i hartkort til 1 td 2 alb og matrikel 175z i hartkorn 1 skp 1 fdk ¾ album

Mikkel Madsen afgav arvefæstebreve og hus i 1873 til Anders Peter Pedersen.

Skøde 8/4 1873 Arkivalieronline (sa.dk)
Mickel Madsen solgte arvefæsteskødet dat. 18/2 1859 på matrikel 139, bygninger og løsøre, samt matrikel 175z for 2000 rd til ungkarl Anders Peter Pedersen.

Matrikelkort brugt 1858-1888.

1873-1874 Anders Peter Pedersen

Anders P. Pedersen mageskiftede den 19/4 1874 med snedker Andreas Peter Clausen. Anders Peter Pedersen fik Andreas Peter Clausens ejendom i Østerlars

Mageskifteskøde 18/4 1874 Arkivalieronline (sa.dk)

Arvefæster Anders Peter Pedersen mageskiftede med snedker Andreas Peter Clausen fra Østerlars. Anders Peter Pedersen havde matrikelnr. 139 (1 td 2 alb) og 175z (1 skp 1 fdk ¾ alb), samt de bygninger, der stod på førstnævnte lod, en ejendom som han fik i flg. Skøde af 8. april læst 7/5 1873. Værdisat til 2.500 daler rigsmønt.

Anders Peter Clausen mageskiftede sin ejendom, som var matrikel 51b en parcel på den 46. slg. grund i Østerlars med bygninger. Af værdi 2.250 daler rigsmønt

1874-1893 Andreas Peter Clausen og Karen Margrethe Jørgensen

Andreas blev født i Klemensker 25/5 1836. Forældre var gårdmand på Trommeregård 47. slg. Claus  Clausen og Anna Maria Hansdatter. Andreas døde i Klemensker 25/7 1912 25. slg. grund.

Karen Margrethe Jørgensen blev født i Rø 29/5 1837. Forældre tjenestekarl Jørgen Christian og Ellen Margrethe Larsdatter. Karen døde i Rønne 15/12 1920 og begravet i Klemensker

Deres børn: Janus Peter Clausen f. 15/10 1860 i Rutsker, Juliane Eline Clausen f. o 1863 i Østerlars, Karoline Margrethe Clausen f. o 1882 i København (måske et plejebarn?)

Andreas var snedker. I 1860 boede familien på 30. slg. grund. I 1863 boede de på 46. slg. parcel, matrikel 51b i Østerlars indtil 1874. Herefter flyttede han til Klemensker på ejendommen på matrikel 139. I 1880 købte han matrikel 175cv, hvor der var (avls?)bygning. Se Skovshøj, Kleven 5 – matrikel 175cv

Ejendommen fik tillagt matrikel 175cv

Transport af skøde 7/1 1880 Arkivalieronline (sa.dk)

Den 12/4 1876 blev Peter Mørch Lunds tilhørende ejendom, udmarkslodden matrikel 175cv  i Klemensker af hartkorn 2 skp 3 fdk ½ alb med bygninger samt dets avl og afgrøde, solgt på auktion.  Gårdejer Carl Rasmussen på 21. slg. bød højest med 2.800 kr.  Carl Rasmussen transporterede auktionsskødet videre til husmand Andreas Clausen på 24. slg. fortov.

Panteobligation 1/3 1880 Arkivalieronline (sa.dk)

Andreas Peter Clausen lånte 6.000 kr af Kreditkasse for Landejendomme i Østifterne med sikkerhed i matrikel 139, matrikel 175z og 175cv samt de på grundene værende huse, inventar, avl osv. Der oplystes i lånedokumentet om et lejebrev på 300 kvadratalen på matrikel 139 tinglæst den 22/4 1874 til Jørgen Olsen Dam. (udslettet 4/3 1896)

300 Kvadratalen jord Arkivalieronline (sa.dk)

Naboens bygninger (Virkelyst) lå op til skellet til matrikel 139, hvorfor 300 kvadratalen blev udlejet til ejendommen. I lånedokumentet omtales en lejeaftale med Jørgen Olsen Dam. Det drejede sig om et lille stykke jord som gav plads til Virkelyst bygninger. Lejeaftale blev gentaget i et 50års lejebrev den 21/1 1893 læst ½ 1892. Aftalen blev først ophævet når de to ejendomme blev stået sammen.

Kort tegnet i 1887

Mageskifteskøde 21/1 1893 Arkivalieronline (sa.dk)

Arvefæster Andreas Peter Clausen overdrog ejendommene matrikel 139, 175z og 175cv med bygningerne af en værdi af 14.000 kr, – hvori var en kapitaliseret arvefæsteafgift på 1655 kr 50 øre og løsøre 4.000 kr – til smedemester Jakob Jensen i Aakirkeby.

Andreas Clausens ejendom  var ifølge mageskifteskøde af 17/4 1874, læst 24/6 1874  og auktionsskøde af 7/1 1880, læst samme dato følgende:

1.Arvefæstelodden 139 af Statens udmarksjorder, skyldsat til 1 td 2 album.

2.Arvefæstelodden 175z af Statens udmarksjorder, skyldsat 1 skp 1 fdk ¾ album

3.Udmarksloddan matrikel 175cv af Sognets Udmarksjorder, skyldsat 2 skp 3 fdk ½ slb, tillige med de på denne grund stående bygninger.

Det blev bemærket at ca 300 kvadratalen af matrikel 139 var udlejet til Jørgen Olsen Dam

Smedemesteren havde allerede overtaget ejendommen og overdrog sin ejendom i Åkirkeby, matrikel 35c til en anslået værdi af 7.000 kr

1893-1899 Jakob Jensen og Margrete Elisabeth f. Jespersen

Jakob Jensen født 20/10 1854 i Listed, Ibsker sogn. Jakob døde i Nylars 11/3 1928

Margrethe Elisabeth Jespersen født 22/6 1842 i Åkirkeby. Margrethe døde i Nylars 13/12 1931

De blev gift i 25/11 1881

Deres barn: Hedevig Jensen, f. 23/6 1882 Åkirkeby

Jakob Jensen ejede i alt 33 tøndeland i flg. Fortegnelse over Landejendommene på Bornholm 1899.

Jacob var smed i Åkirkeby i 1881 og smedemester i Åkirkeby. I 1890 ejede han matr. 35c.

I 1899 forlod familien Klemensker og flyttede til matr. 4i i Nylars, hvor han var jordbruger og parcellist.

Skøde 16/12 1899  Arkivalieronline (sa.dk)

Jakob Jensen sælger til Johannes Peter Andersen de samme 3 matrikler som nævnt i skødet 1893 ovenfor. Det pointeredes at med i salget fulgte bygninger på disses jorde. Købssummen var 16.000 kr

1900-1901 Johannes Peter Andersen og Laurine Hansine Christine Rasmussen

Johannes Andersen blev født i Pedersker 24/10 1866. Forældre: Husmand Jens Andersen og Juliane Kirstine Espersen, Smålyngen i Pedersker. Han døde 7/10 1932 på Frydendal i Østermarie.

Laurine blev født i Rønne 1/10 1861. Forældre: Murer Jens Rasmussen og Karen Kirstine Hansen i Rønne.

Mageskifteskøde 22/3 1900  Arkivalieronline (sa.dk)

Johannes Peter Andersen mageskiftede med Johan Peter Pedersen  af Østermarie. Johannes afhændede følgende, der var skønnet af værdi til 18.000 kr:

1.Arvefæstelodden matrikel 139 af Statens Udmarksjorder

2.Arvefæstelodden 175z

3.Udmarkslodden 175cv af Sognets Udmarksjorder

Tillige de på disse ejendomme stående bygninger og disses grund- mur og nagelfaste Genstande, den på ejendommen værende avl og afgrøde, besætning, inventarium og redskaber.

Johan Peter Pedersen afhændede 75 selvejergård Lille Bakkegård (Baunegård), matrikel 81a og 82h i Østermarie af værdi 32.000 kr. De havde haft denne gård siden 1881 overtaget efter Bolines forældre. (se herunder)

1901-1905 Johan Peter Pedersen og Boline Madsine, f. Madsen (ikke beboer, men ejer)

Johan Peter Pedersen blev født 7/3 1843 i Rø. Forældre: Peder Pedersen og Elsebeth Hermansdatter, 19. slg. Gudmingegård i Rø. Johan døde i Østermarie 16/3 1917

Boline blev født 6/12 1839 i Aaker. Forældre Peder Madsen og Ane Kirstine Jensdatter, 75. slg. Lille Bakkegård i Østermarie. Boline døde i Østermarie 10/3 1919.

Johan og Boline boede på Baunegård/Lille Bakkegård i Østermarie fra 1880-1900. I 1905 boede Johan  og Boline i Rø. De boede ikke på ejendommen, men drev ejendommen ved husbestyrer. Johan Peter Pedersen ejede også udmarksjord og lyngjord i Rø – Se Granly, Puggevej 3 – Matrikel 108bk

1900-1901- Hans Anias Pedersen Pihl og Antonette Eline (Bestyrere)

Hans Anias Pedersen Pihl blev  f. 22/5 1846 i Klemensker og Antonette Eline, f. 20/8 1844 i Nyker.
I følge folketællingen i 1901 havde de en plejedatter Petra Jespersen f. 8/6 1891 i Østerlars.
De blev gift i 1869 og havde 2 børn. Tilflyttet far Rø i 1900.

Lynglodderne – matrikelkort i brug fra 1858 til 1922

Jordlodden 175cv frasolgtes

Fra matrikel 175cv blev i 1905 udstykket over halvdelen af jorden til en ny matrikel 175ik. Hvorefter den resterende del af 175cv blev frasolgt og den resterende del forblev under matrikel 139

Skøde 17/10 1905 på matrikel 175cv Arkivalieronline (sa.dk)

Avlsbruger Johan Peter Pedersen i Rø til snedker Peter Larsen. Salget bestod af jorden på 3 fdk og 2 ¾ album og avl og afgrøder til en salgssum på 2.500 kr. Huset som stod på grunden havde Peter Larsen selv opbygget ”var for længst overtaget”.  Se matrikel 175cv Skovshøj.

Skøde 16/12 1905 Arkivalieronline (sa.dk)

Johan Peder Pedersen solgte matr. 139, 175z og 175ik til Magnus Peter Holm for 15.500 kr. Der blev indgået en købekontrakt den 17/10 1905, hvor Johan boede i Rø og Magnus i Nexø.

1905-1912 Magnus Peter Holm og Helene Hansine, f. Pedersen

Magnus blev født 15/10 1862 i Poulsker. Forældre arbejdsmand Hans Pedersen Holm og Maren Kirstine Madsen. Magnus døde i Nexø 30/7 1925

Helene Hansine Pedersen f. 13/4 1864 i Ibsker.  Helene døde 2/6 1908 på 25. slg. fortov

Deres børn: Helene Hansine Margrethe Holm f. 25/8 1888, Ingeborg Holm f. 27/5 1908

De flyttede fra Nexø i 1904 til Klemensker. Fra 1912 på Splitsmøllen. I 1921 boede han med husbestyrerinde på matr. 33mn AO genvej (salldata.dk) Det er på Splits møllen.

I 1911 er Magnus enkemand og havde i husstanden en pensionær ved navn Anna Dam f. 29/12 1845 i Rø Ane Kjerstine Margrethe Jensen. Og så en tjenestepige, der også blev kaldt Anna Dam. Hun hed rigtig Anna Herlufine Elmine Martine Dam  Hun var datter efter arvefæster på 25. slg. fortov Jørgen Olsen Dam og Ane Kjerstine Margrethe, f. Jensen.   Det er naboejendommen, som i dag er Virkelyst. Enken efter Søren Olsen Dam var altså flyttet til naboejendommen med datter og børnebørn.

Ovennævnte Jørgen og Ane Dam havde en datter ved navn Johanne Margrethe Dam (født 10/12 1888) der fik flere (uægte) børn: Helge Dam f. 10/12 1908 (udlagt barnefader Edmund Jakobsen på Lyngholt)  og Egil Dam f. 26/10 1910 (ingen fader nævnt) Begge børn har Magnus Holm som fadder.  Disse to børn boede også på ejendommen hos Magnus Holm.

I 1907 overtager Emil Kristian Dam Virkelyst. Han er søn af Jørgen og Ane Dam og født 19/3 1885 på Virkelyst og overtager altså sit barndomshjem.

Oplysningerne er sandsynligvis starten på sammenlægning af de to ejendomme.

Skøde 8/3 1912  Arkivalieronline (sa.dk)

Magnus Peter Holm solgte til avlsbruger Viggo Georg Nielsen i Klemensker. Salget omfattede matr. 139, 175z oh 175ik, samt alle bygninger og deres nagelfaste appertinentier, herunder kakkelovne, komfur og murkar, besætning og inventarium samt andel i mejeriet Bjørnedal for i alt 16.000 kr

Magnus Peter Holm købte Splitsmøllen i 1912 og boede der til 1922 – se Splitsmøllen

1912 Viggo Georg Nielsen

Skøde 16/11 1912 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Viggo Georg Nielsen til landmand Theodor Colberg Olsen for 17.000 kr. Salget omfattede alt som nævnes i skødet fra 1912

1912-1918 Theodor Colberg Olsen og Edith Vilhelmine, f. Kofoed

Theodor Colberg Olsen blev født i Aaker 27/4 1888. Forældre Hans Christian Olsen og Ingeborg Ernstfrida Hansine Laura Colberg, 20. slg. Store Krusegård i Aaker. Han døde i Hasle den 15/10 1977 (dødsannonce)

Edit Vilhelmine blev født i Klemensker 8/11 1891. Forældre: Karl Johan Peter Kofoed, 43. slg. Skindermyregård. Hun døde 30/9 1976 i Klemensker

De blev viet 28/12 1912

Deres børn: Ulla Olsen f. 19/3 1913, Inger Margrethe Olsen f. 20/7 1915 i Klemensker, Erik Kofoed Olsen f. 24/12 1916, Valdemar Theodor Olsen f. 4/7 1923 i Østerlars

I folketællingen 1916 er intet navn på ejendommen modsat de øvrige ejendomme i nærheden.

Efter 1918 havde de 7. vg. i Østerlars og i 1824 købte Theodor gården Store Vedbygård i Olsker.

Matrikel 139 og 140 bliver slået sammen ved Theodor Colberg Olsens køb af Virkelyst den 23/5 1917

Skøde 23/5 1917 på Virkelyst Arkivalieronline (sa.dk)

Theodor Colberg Olsen købte Virkelyst (matriklerne 140, 175æ og 33i) af Emil Christian Dam for 5.800 kr

Skøde 2/12 1918 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Theodor Colberg Olsen til fhv. gårdejer Hans Olaf Ipsen af Østermarie. Salget omfattede matriklerne 139, 140, 175z, 175æ, 175ik og 33i samt de på grunden værende bygninger, besætning og udbo undtaget en gris, 1 and, hønsene ud over 40 stk, halvdelen af brændet, 1 karlekammerseng med sengeklæder, en pigekammerseng med lagener for i alt 50.500 kr

Ejendommen ubeboet

Efter at jord og bygninger blev slået sammen med naboejendommen Virkelyst. Det er muligt, at Hans Olaus Ipsen boede på ejendommen et kort stykke tid, men der er ingen sikre beviser for det. Måske blev huset udlejet. Der er ingen registreringer af beboere i folketællingerne i 1921, 1925 og 1930.

Ejere af jord og bygninger – se under Virkelyst.