Klemensker 53. slg. og Simblegårds grund

Smedegård var selvejergård nr. 53. I starten af 1700-tallet tilhørte gården kongen og ved salget af krongodset i 1744, blev gården solgt sammen med Simblegård til Hans Kofoed Jørgensen for 900 rd. Siden har de to gården været under samme ejer.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Simblegård fik matrikel 2 og udgør den vestlige del af Simblegårds grund. Her findes (så vidt jeg pt ved!) kun een udbygger/husmand. Den østlige del af Simblegård udgjorde matrikel 61, som var den gamle nedlagte gård Smedegårds grund. Gården forsvandt helt omkring 1740 og om resterne  (på 61a?) blev et udbyggersted, ved jeg ikke.

Matrikelkort over 53. slg. grunde – i brug fra 1858-1911

Ejendomme på 53. selvejergårds grund:

(Jeg arbejder på beskrivelserne og de vil blive offentliggjort, så snart de er færdige!)

Udbygger på matrikel 61a – nedbrudt inden 1930erne?

Grønhøj, Fejlerevej 14 – Matrikel 61r – Fejleremøllen (ødelagt julestormen 1905)

Lyshøj, Fejlerevej 3 – Matrikel 61b

Granlund, Bolbyvej 9, Matrikel 61o – senere 61x

Bækkebo, Fejlerevej 12 – Matrikel 61s

Mosevang, Fejlerevej 10 – Matrikel 61h

Solvang, Fejlerevej 8, Matrikel 61m

Engvang, Fejlerevej 6 – Matrikel 61i

Bækkegårdshuset – adresse? – Matrikel 61g (nedbrudt i 1970erne)

Bognedal, Fejlerevej 4, Matrikel 61k

Ejendom på Matrikel 61e (nedbrudt inden 1914)

Fredensborg (Hulvang), Simblegårdsvej 4, Matrikel 61f (nedbrudt o. 1985?)

Matrikelkort 1911-1983

Kort 1888

Ejendomme på Simblegårds grund:

Fuglesangshuset – nedbrudt o. 1900

Vandmøllen (Gubbemøllen) – eksisterede i 1805 og var beboet