Klemensker 53. slg. og Simblegårds grunde

Simblegårds og 53. slg. grunde i Klemensker

Smedegård var selvejergård nr. 53, der allerede i 1600-tallet blev lagt under Simblegård. I starten af 1700-tallet tilhørte gården kongen og ved salget af krongodset i 1744, blev gården solgt sammen med Simblegård til Hans Kofoed Jørgensen for 900 rd. Siden har de to gården været under samme ejer.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Simblegård fik matrikel 2 og udgør den vestlige del af Simblegårds grund. Her findes (så vidt jeg pt ved!) kun to udbyggere/husmænd. Den østlige del af Simblegård udgjorde matrikel 61, som var den gamle nedlagte gård Smedegårds grund.

Matrikelkort over 53. slg. grunde – i brug fra 1858-1911

Ejendomme på Simblegårds grund:

(* betyder nedbrudt)

*Torpeellets udbygger – forsvandt i 1800-tallet

*Fuglesangshuset – nedbrudt i 1930’erne

*Simblegårds vandmølle kaldet Grubbemøllen

Ejendomme på 53. selvejergårds grund:

*Udbygger på matrikel 61a – Sultekrogshuset

*Udbygger på matrikel 61p – Jens Haagensens hus (nedbrudt før 1887)

Grønhøj, Fejlerevej 14 – Matrikel 61r –

*Fejleremøllen (ødelagt julestormen 1905)

Lyshøj, Fejlerevej 3 – Matrikel 61b

Granlund, Bolbyvej 9, Matrikel 61o – senere 61x

Bækkebo, Fejlerevej 12 – Matrikel 61s

Mosevang, Fejlerevej 10 – Matrikel 61h

Solvang, Fejlerevej 8, Matrikel 61m

Engvang, Fejlerevej 6 – Matrikel 61i

*Bækkegårdshuset – Matrikel 61g (nedbrudt i 1970erne)

Bognedal, Fejlerevej 4, Matrikel 61k

Tjenestepigens hus – ukendt lokation

*Ejendom på Matrikel 61e (nedbrudt inden 1914)

*Hulvang/Fredensborg, Simblegårdsvej 4, Matrikel 61f (nedbrudt o. 1974)

Ikke placerbare personer – se dem her

Tømmermandens dagbog 1827-1839 (Hans Thorsen på Hulvang)

Matrikelkort 1911-1983

Det ældste matrikelkort brugt 1822-1858, men tegnet o. 1786. Her er de otte ældste huse/udbyggere markeret

 

Karl M. Kofod skrev i Bornholmske Samlinger 1917 artikel: “To bornholmske Storgaardes Historie”, Simblegaard på side 107-130 og Vallensgaard på side 130-166.

Fra Bornholmske Samlinger 1917

Fra Bornholmske Samlinger 1917

Ebbe Gert Rasmussen i Bornholmske Samlinger 2. række bind 7 Om “Simblegård i året 1658”

Download Bornholmske Samlinger fra disse side:

Bornholmske Samlinger 1. række

Bornholmske Samlinger 2. række