Bognedal – Fejlerevej 4

Bognedal, Fejlerevej 4, Klemensker

Matrikel 61k

Bognedal, Fejlerevej 4, Matrikel 61k – 20.741 m2

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokollen fra 1899

Tidligste historie

Ejendommen er bygget i 1899 af Emil Theodor Jensen og Margrethe Marie. De havde boet i Bækkegårds vestlige udbyggersted, 17. slg. gr. Det gamle hus blev revet ned (eller brændt?) og familien flyttede til et nyopbygget husmandssted. Måske er bygningsmateriale fra deres gamle sted genbrugt her?

Skøde fra løjtnant Holm til Emil Theodor Jensen 4/3 1899 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=33147#33147,4247385 Her oplyses at de på grunden stående bygninger var opbygget af køberen. Jordens købspris var 1.400 kr

Ejere/beboerliste

1899-1922 Emil Teodor Jensen og Margrethe Marie, f. Schou

Emil Theodor Jensen blev født i København 13/1 1863

Margrethe Marie Jensen født 4/11 1861 – forældre Claus Peter Schou og Margrethe Kirstine. Hun døde i Klemensker den 20/2 1937

Deres børn: Kristine Margrethe Jensen f. 2/7 1886 på 17. slg. gr., Emil Theodor Klaudius Jensen, f. 22/3 1888 på 17. slg. gr., Peter Anton Jensen, f. 1/1 1890 på 17. slg. gr. – død spæd. Theodor Peter Jensen, f. 27/3 1896 på 17. slg. gr.

Skøde 3/11 1922

Fra parcellist Emil Theodor Jensen til murer Hans Laurentius Bager. Salget omfattede alt på nær 4 tønder kartofler og nogle brædde, der lå på stænget over loen. Ejendommens besætning var 2 køer, 1 kalv, 1 gris og 18 høns. Købesummen var fastsat til 9.700 kr.

1922-1927 Hans Laurentius Bager og Agnes Hansine Kirstine, f. Pihl

Murersvend og landarbejder.

Født 6/9 1889. I 1921 boede han hos sine forældre Lauritz Peter Andersen Bager og Julie Marie på Jacobsminde,  Krashavevej 8. 

Hans Bager døde den 12. december 1940. Begravet i Klemensker.

Skøde 11/7 1927

Fra Hans Bager til fiskehandler Johannes Peter Andersen. Købssum 6.000 kr

1927-1928 Johannes Peter Andersen

Skøde 15/5 1928

Fra Johannes Peter Andersen til avlsbruger Carl Peter Christensen. Købssum 6.700 kr

1928-1929 Carl Peter Christensen

Skøde 10/5 1929

Fra Carl Peter Christensen til avlsbruger Emil Peter Kure. Købssum 6.700 kr

1929-1946 Emil Peter Kure

Bornholms Tidende 22. maj 1946

Skøde 6/8 1946

Fra Emil Peter Kure til landarbejder Anker Marinius Nielsen. Købssum 13.400 kr

1946-1948 Anker Marinius Nielsen

Skøde 3/5 1948

Fra Anker Nielsen til enkefru Magda Sofie Kofoed. Købssum 18.000 kr

Bognedal 1949. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek.

1948-1950 Magda Sofie Kofoed

Magda Kofoed var bosat på Bognedal i Vejviseren 1948

Magda blev født 14/4 1908 i Aaker. Gift med snedker Aksel Michael Kofoed. Familien boede på 20. Slg. Pc. (28y) Krashavevej 4 (se skøde og panteprotokollen )

Skøde 25/4 1950

Fra fru Magda Kofoed til landmand Poul Anker Jespersen. Købssum 16.000 kr

1950-1952 Poul Jespersen og Inger, f. Landin

Bornholms Tidende 14. januar 1999

Skøde 25/11 1952

fra chauffør Poul Anker Jespersen til landmand Knud Vilmer Sonne. Købssum 17.000 kr

Bognemark 1955, Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek.

1952-1959 Knud Vilmer Sonne og Doris Sonne

Skøde 27/8 1959

fra Knud Sonne til Harry Jepsen. Købssum 18.500 kr

1959-1978 Harry Jepsen og Elna Andrea Jepsen  (1923-)

Harry var specialarbejder og blev ofte nævnt i Bornholms Tidende som kredsformand for Røde Kors i 1960’erne.

Bodelingsoverenskomst 31/10 1978, hvor ejendommen blev tildelt Elna Andrea Jepsen.

1978-1981 Elna Andrea Jepsen

Elna er født 12/5 1923

Skøde 1/7 1981

til Preben Nielsen. Købssum 337.716 kr

1981-1984 Preben Nielsen

Skøde 7/3 1984 til Hans Georg Novrman. Købssum 325.000 kr

1984-1998  Hans Georg Novrman

Skøde 25/6 1998 til Henrik Mortensen og Stine Norvman. Købssum 500.000 kr

1998- Henrik Mortensen og Stine Norvman

 -2016- Henrik Mortensen og Pia Tranberg (Mostrups vejviser)

 I 2004 blev der søgt tilladelse til opførelse af maskinhus på 162 m2

Luftfoto 27. maj 2020