Jens Haagensens hus

Simblegårds grund – Jens Haagensens hus

Huset lå på parcel nr. 16 på Simblegårds jord matrikel 2 og 61a,  senere udmatrikel 61p

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Historie

Ejendommen er med på det ældste matrikelkort og heraf må det sluttes, at huset eksisterede i 1786/87, hvor kortet blev opmålt.

Ældste matrikelkort med markering af Jens Haagensens hus

Det er yderst få oplysninger om denne ejendom. Først i 1826 har vi beskrivelser af hus og fæstejord, der præcist kan stedfæstes her.

Husets sidste beboer har været Johan (Johannes) Mortensen o. 1878. Ejendommen forsvandt inden det blev foretaget ommålinger til kortet, der blev udgivet i 1887.

-1826 Peder Pedersen og Bodil Kirstine Hansdatter

Bodil Kirstine Hansdatter, der boede i 1834 hos Jens og Karen i 1834, 72 år

I 1840: 77 år. Ft 1845 Marie Cathrine, 82 år enke konens moder

Livsfæste 1826

Simblegårds ejer Hans Holms livsfæste til Jens Haagensen og hustru Karen Kirstine Pedersdatter. 30. nov. 1826

 Jorden bestod af agermark, engebund og kløvgang, som Peder Pedersen forhen i årlig leje havde haft. Indfæstningspenge til jordejeren var 100 rd. Årlig afgift var 6 rd i sedler, 6 dages dagsværk i sædehøsten og 2 i græshøsten. Hvis Jens Haagensen ville sælge sit hus, så skulle Simblegårds ejer have det tilbudt i forkøb.

1825-1875 Jens Haagensen (1801-1875) og Karen Kirstine Pedersdatter (1800-1886)

Jens Haagensen blev født o. 1801 (dåb 26/4 1801) i Klemensker. Hans far var (sandsynligvis) Haagen Esbersen udbygger på 28. slg. gr. og hustru Kirstine Ambrosdatter. Jens Haagensen døde 9/2 1875 – 73 ¾ år gammel – på 53. slg. grund.

Karen Kirstine Pedersdatter blev født o. 1800 i Rutsker. Karen Kirstine Haagensen døde 10/12 1886 85 år gammel på 51. selvejergårds fortorv [Søsende nr. 2, matr. 157a].

Jens og Karen Kirstine blev gift 25. maj 1822. Jens var da på 69. slg. og Karen var hjemme for forældrene på 69. slg. grund.

I alle folketællinger 1834, 1840, 45, 50, 55, 60, 70 var Jens Haagensen træskomager og levede af sin jordlod.

Deres børn: Kirstine, f. 30/10 1823 (forældre indsiddere på 57. slg. grund), Bodil Cathrine, f. 2/5 1825, Karen Maria Jensen, f. 29/5 1827, Anne Maria Jensdatter, f. 23/6 1829, Margrethe Jensen, f. 29/5 1831, Jens Haagensen født 4/5 1833, Martha Marie Haagensen 20/3 1837, Janusine Caroline Jensen, f. 4/11 1843, Hansine Jensen, f. 22/10 1845. Fra 1825 er børnene født på Simblegårds grund.

Forsikringer

Forsikring 12/9 1853

Et Huus paa Simblegaards Grund, tilhørende Jens Haagensen. Huuset bestaar af 10 Fag, opført for flere Aar siden, bygget af Blandingstømmer, klinede Vægge og Straatag, 9½ Al. Bredt, 3 ¾ Al. Højt paa Stolperne, 2 Bræddegavle, Straatag og Bageovn, Bræddegulv i 5 Fag, 5 Fag Vinduer, 9 Døre, taxeres saaledes: 5 Fag Stuehus a 40 rd er 200 rd, 5 Fag Ladehus a 30 rd er 150 rd

I alt 350 rd.

Forsvarlig imod Ildsraade og ei forhen forsikret

 I Forsikringsprotokollen fra 1858-

Hus paa Simlegaards grund – ejere: Jens Haagensen senere Johan Mortensen – første gang 12/9 1853. Forsikring 5 fag stuehus og 5 fag ladehus i alt 350 rd – 162 alen til nærmeste nabo [sandsynligvis Solvang]

1876-1878 Johan (Johannes) Mortensen

Johannes Mortensen giftede sig med Bodil Signe, enken efter Jens Haagensen (junior!), i 1865. Ved dette ægteskab overtog han Hulvang/Fredensborg. Da Jens Haagensen (senior) døde i 1876 overtog han huset på matrikel 61p (se forsikringsprotokollen ovenfor). Han må have ejet dette hus et par år.

I 1878 købte han husmandsstedet på 51. slg.  fortorv, som i dag er Søsende nr 2, eller matrikel 157a. Jens Haagensens enke, Karen Kirstine Pedersdatter, flyttede med til Søsende, hvor hun døde 1886.

Enkemand husmand Johannes Mortensen på 51. slg. fortorv giftede sig 30/11 1879 i Klemensker med pigen Janusine Karoline Jensen paa 53. slg. grund – 36 år