Bækkebo – Fejlerevej 12

Bækkebo, Fejlerevej 12, Klemensker

I 1951 blev stednavnet Bækkebo brugt første gang i avisen. Tidligere blev ejendommen kaldt Vejrbakken, hvilket navn ses på kort helt frem til 1980 – se herunder.

Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Matrikel 61s på kort fra 1980

Skøde og panteprotokollen matrikel 61n fra 1896

Skøde og panteprotokol matrikel 61s – fra 1919

Oprindelig var jorden under Mosevang, men i 1850’erne blev matrikel 61n udskilt.

Matrikelkort brugt 1911 til 1983.

Matrikelkort brugt 1858 til 1911

Matrikel 61n, som blev igen delt- nu i tre matrikler: I 1919 udskiltes 61s, hvorpå huset lå og i 1924 blev den nordlige del udskilt til matr. 61t.

Ældste historie

Ejendommens historie kan føres tilbage til starten af 1800tallet. Det blev bygget på samme jordlod som Mosevang. Huset var oprindeligt i Simblegårds eje og udlejet. Først i 1860 blev det solgt til privat ejendom for den der lejede og brugte jorden.

Beboerliste

1822-1860 Anders Jacobsen og Antonette (Angnette) Kirstine Hansdatter (Hjorth)

 Anders Jacobsen blev født o. 1782 i Klemensker. Han døde på 53. slg. gr. den 25/1 1860 78 år gammel.

Antonette Kirstine blev født i Aaker sogn o. 1795 (flg. ft 1845, men ikke fundet i kirkebogen!)

Deres børn: Anders Andersen, f. 20/8 1822 (udb. simblegårds gr.), Jens Andersen, f. 1/1 1825, Christian Andersen, f. 2/1 1828 Simblegaards grund, Lars Andersen, f. 18/5 1833 på Simblegårds grund.

Er nævnt som fæstehusmand i 1828, men er sandsynligvis allerede bosat her i 1822.

Faddere til Christian Andersens dåb 3. februar 1828

Faddere til Lars Andersens dåb 7. juni 1833

Faddere til Anders og Antonettes børn er næsten alle hentet fra Simblegårds grund, suppleret af Simblegårds tjenestefolk.

Forsikret første gang den 19/4 1847

Et hus paa Simlegaards Grund. Leuitnant Holm. A. Huset bestaar af 5 Fag, 8 ¾ Al bredt, 4 Al. Højt paa Stolperne, og fast af Egeundertømmer, Blandings Overtømmer, klinede Vægge og Straatag, 1 Bræddegavl, 1 Skorsteen, Bræddeloft i 2 Fag, 2½ Fag Vinduer, 5 Døre, indrettet til Beboelse og Kiøkken, samt Lo og Lade. Taxeret a Fag 40 rd er 200 rd. Forsvarlig imod Ildsraade og ej forhen forsikret. Brandredskaber forefantes.

 Ifølge protokollen var næste ejer Anders Olsen Kjøller og dernæst Claus Andersen. Et 5 fags hus. 198 alen fra nabo.

Lejebrev på jord 17/4 1860

Nicolaj Hansen Holm, ejer af Simblegård, bortlejer i 50 år til Anders Olsen Kjøller og Cecilie Larsdatter et stykke agerjord på 4½ td. land, der i mod nord og vest grænser til Jens Haagensen og Rasmus Sonnes lejejord, mod syd til Hans Thorsens lejejord og i øst til 16. og 17. selvejergårds jorde. I indfæstning betaltes 350 rd. Årlig  leje var 8 rd og der skulle ydes 8 dages arbejde.

Samme dag 17/4 1860 solgte Nicolaj Hansen Holm huset, der lå på lejejorden, for 200 rigsdaler til Anders Olsen Kjøller. Det hus som havde været udlejet til Anders Jacobsen. I protokollen nævnes at  udlejningen ikke kunne verificeres i skøde- og pantebogen.

Anders Olsen Kjøller udstedte en panteobligation til Nicolaj Hansen Holm på 400 rd. mod sikkerhed i hus, afgrøde, inventar og lejeretten. Pantebrevet blev slette den 18/1 1865.

1860-1870 Anders Olsen Kjøller og Cecilie Larsdatter

Anders Olsen Kjøller blev født i Klemensker 28/11 1834. Forældre udbygger på 3. vg. Ole Hansen Kjøller og Gertrud Kirstine Andersdatter (se også matr. 61g)

Cecilie Larsdatter blev født 22/2 1841 i Brøndbyvester sogn. Hendes forældre var Lars Hansen Dam og Karen Sørensdatter (Møllevang på 17. slg. grund)

Deres børn: Hans Andersen Kjøller, f. 25/2 1858 (udvandret),  Carl Christian Kjøller, f. 4/10 1860 (Udvandret), Juliane Katrine Kjøller, f. 4/4 1864 (udvandret), Laura Johanne Kjøller, f. 23/11 1868 døde 28/6 1873 i Rutsker, Oluf Peter Kjøller, f. 29/7 1870 i Rutsker (udvandret), Laurits Johan Kjøller, f. 4/7 1873 i Rutsker (udvandret) – han døde 21/12 1941 i South Dakota.

I ft. 1860 boede familien på Møllevang, hos Cecilies forældre.

Mellem den 1. februar og 28. juli 1870 flyttede familien til Rutsker

Udvandret til Amerika

Den ¾ 1873 udvandrede Ander  til Chicago, Illinois, USA. Hustru og børnene fulgte året efter.

I Bornholmere.dk læses for Laurits: Udvandret 16.04.1874 til Pontiac, Illinois, Amerika med sin moder Cecilie Larsdatter. Faderen Anders Olsen Kjøller, født 1834-11-28 i Klemensker er udrejst 1873-04-03 til Chicago, Illinois, Amerika. Navn ved død: Lewis J. Olson (Forældrene kaldte sig Olson i Amerika). Begravet: Graceland Cemetery, Mitchell, Davison County, South Dakota

 Anders Olsen Kjøller blev født 28/11 1834 i Klemensker.  Forældrene var Ole Hansen Kjøller, udbygger i Stavsdal og Giertrud Kirstine Andersdatter.

Anders Olsen Kjøller udvandrede ¾ 1873 til Chicago, Illinois, USA. (Udvandrerbasen oplyser alder til 35, men – hvis det er ham – var han 38 år og rejste sammen med Anders Michael Jensen)

(1870)-1899 Claus Andersen Madsen (1830-1905) og Bodil Kirstine (1929-1899)

Claus Andersen Madsen blev født 30/12 1830 i Rutsker og søn af Anders Madsen og Elsebeth Margrethe, f. Hansdatter Han døde 20/8 1905 på 53. slg. parcel

Bodil blev født 5/10 1829 i Østerlars. Hendes forældre var Ole Rasmussen, udbygger og møller på 2.v.gr. og Signe Margrethe Pedersdatter. Hun døde i Klemensker på 53. slg. parcel 10/1 1899

Deres børn: Lisa Kirstine Andersen, f. 25/11 1851 i Klemensker, Hans Peter Andersen, f. 1853 i Klemensker, Caroline Andersen, f. 1855 i Klemensker, Elsebeth Andersen, f. 1858 i Klemensker, Maria Kirstine Andersen, f. 1861, Hansine Vilhelmine Andersen, f. 1864 i Klemensker, Annine Boeldine Andersen, f. 1868 i Klemensker

 1899-1911 Hans Mathias Sivertsen og Lise Katrine, f. Andersen

 Hans Mathias Sivertsen blev født 24/4 1851 i Rø

Lise Katrine blev født 25/11 1851 i Klemensker. Forældrene var tjenestekarl i Rutsker Claus Andersen Madsen og Bodil Kirstine Andersen på 18. slg.

I Ft 1901 boede familien på matrikel 61m og 1911 på 61n. De var flyttet til kommunen i 1899.

I 1900 købtes matrikel 61p (parcel nr. 16)

I 1911 var han stenhugger og husmand

Deres børn: Hans Otto Sivertsen f. 14/1 1893 i Allinge – i 1911 var han murersvend. Peter Tidemand Sivertsen, f. 15/3 1897 i Allinge.

Skøde 11/1 1900

Løjtnant Hans Holm solgte parcel nr 16. matrikel 61p med ”grund og plads” for 1.650 kr af husmand Hans Sivertsen. Køberen havde for længst taget parcellen i besiddelse.

Sivertsen udstedte en obligation på 1250 kr til ritmester Holm i Rønne

I 1901 boede ”bedstefader” Klavs Andersen hos dem. Han var født 30/12 1830 i Rutsker.

1911-1920 Hans Peter Pihl

Forsikring 1911

Forsikring 1911 grundrids

Østifternes brandforsikring police 59. 10/6 1911 matrikel 61n – tidligere ejer Hans Mathias Sivertsen. Nuværende Hans Peter Pihl

  1. Stuehus 4 Fag. 12 1/8 alen i længden, 10 ¾ Alens dybden og 4 ¼ alen højden. Grundmur af Beton, Straatag. Bestående af 2 stuer, 2 sovekamre, køkken og spisekammer, Bræddeloft og Gulv, Steengulv i Køkkenet, malet og tapeseret i samtlige Værelser, 2 Bræddegavle. 1680 kr
  2. Ladebygning 7 Fag, 23 ¼ alen i længden, 9 Alen i bredden og 3½ Alen i højden, Bindingsværk, mursten, beton og Leer og Straatag. Bestående af Lade i 2 Fag, Kostald og Svinehuus. 2 Fag Bryggers og Huggehus, Hønse- og Brændehus i 3 Fag. Indmuret Gryde og Bageovn. Bræddeloft over de 5 Fag og Bræddegavl. 1450 kr
  3. Lade, 3 Fag, 10 5/8 alen i længden, 8 Alen i Bredden og 4 Alen i Højden, bindingsvær og Straatag 470 kr
  4. Tilbygning til nordre Side af litra b med Kostald og Lade 14½ alen langt, 2 ¼ alen bredt og 3 Alen højt. 200 kr

 I alt forsikret for 3.800 kr. Til nærmeste nabo er der ca. 300 alen, der er dækket med stråtag, som også var ejet af Hans Pihl. (Mosevang)

Skøde 15/1 1920

fra Hans Peter Phil til avlsbruger Andreas Peter Christiansen. Købssum 3.650 kr, hvoraf de 3.000 kr var for bygninger.

Hans Peter Phil erhvervede Fredensborg i 1930.

1920-1927 Andreas Peter Christensen og Margrethe Christine, f. Bidstrup

 Skøde 1/11 1927 Fra enke Margrethe Christine Christensen til Hans Chr. Mortensen. Købssum 4.750 kr

 1927-1930 Hans Christian Mortensen

 Arbejdsmand

Skøde 3/3 1930 til Emil Chr. Marker. Købssum 5.000 kr

Luftfoto 1949. Tilhører Kgl. Bibliotek

1930-1951 Emil Chr. Marker

Skrædder og menighedsforstander

Skøde 30/5 1951 til Asger Helge Christoffersen. Købssum 12.000 kr

1951-1953 Asger Helge Christoffersen og Magda

Skøde 9/4 1953 til Carl Johan Pihl for en købssum på 10.000 kr

Asger og Magda blev gift i 1951 og i en takkeannonce i Tidende kaldte de ejendommen for Bækkebo.

Luftfoto af Bækkebo 1955. Gården i baggrunden i midten er Bolbygård. Tilhører Kgl. Bibliotek

Brandforsikring

Ejendommen var forsikret i Husmændenes brandforsikring. Den 1/5 1953 blev forsikringen flyttet til Alm. Brand- I forsikringsprotokollen er noteret “C brændt 22/9 57 4.600 kr”- Det stemmer ikke overens med luftfotografierne. Måske skulle der står 47 i stedet for 57?

1953-1968 Carl Johan Pihl (1897-) og Katrine (1903-)

Fødseslsdags omtale i Bornholms Tidende 24. oktober 1967

Annonce i Bornholms Tidende 22. juni 1968

Skøde 22/10 1968 til Magda Bohn. Købssum 38.000 kr.

1968-1973 Magda Bohn

 Landbrugsministeriets skrivelse af 1/10 1969 på matr. 61s. 2.068 m2

Hasle kommune gav 10/5 1973 tilladelse til at ejendommen blev nedlagt som helårsbeboelse

Skøde 20/8 1973 til Renie Kromann, Ballerup. Købssum 75.000 kr

1973-1986 Renie Kromann

Skøde 18/11 1986 til John Larsen og Grethe Larsen, Ballerup. Købssum 150.000 kr

1986- John Larsen og Grethe Larsen