Øvrige ikke placerbare!

Simblegårds grunds ikke placerbare personer

Beboere på Simblegård og 53. selvejergårds grunde, som jeg ikke kan stedfæste:

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

I følge jordebogsregnskaberne og folketællingerne 1787 og 1801:

I jordebogsregnskaberne nævnes følgende udbygger på Simblegård og 53. slg. jorde:

1745 – 1765: Thor Michelsen

1745 – 1746: Niels Nielsen

1745 – 1752: Niels Andersen

1745 – 1759: Jens Andersen

1770 – 1778: Ole Jensen

1770 – 1782: Hans Hansen

1778 – 1786: Jacob Andersen

1782: Jacob Madsen

1782 – 1790: Jens Jørgensen Walsøe. Tidligere i 1700-tallet var der en degn ved navn Jens Walsøe. I 1787 boede familien Jacob Jensen og Karen Hansdatter hos Jens Walsø. Den familie flyttede senere til Degnegårdsgrunden. Se mere under ”Nøddebo”, Bedegadevej 15. Jacob Jensen er sandsynligvis Jens Walsøes søn.

1786 Christen Pedersen ( se herunder))

1786 – 1801: Anders Eriksen (ft 1787 og 1801)

1787: Esper Larsen (kun ft 1787)

1787: Jacob Andersen (kun ft. 1787)

1787: Christen Christensen (kun ft 1787)

1790 – 1810: Christen Hansen (ft 1801)

1787 – 1793 Peder Pedersen (ft 1787)(død 1793) 1794 Hans enke

1790: Jens Jørgensen

1794: Mogens Thorsen

1798 – 1802: Mogens Larsen (ft 1801)

1798: Hans Larsen

1801: Hans Andersen (ft 1801 – husmand uden jord)

1801: Niels Pedersen (ft 1801)

1802 -1806: Hans Absalonsen

1801-1802: Christen Pedersen (ft 1801)

1806: Hans Hintze

1810: Anders Madsen

1811 – 1813: Jørgen Andersen

 

Skøde 1804 

Pag. 203c – Christen Pedersens skøde til Hans Hintze i Klemensker Sogn over et paa Simblegaards Grund ibidem staaende hus, dateret 3de Januar, læst 23. december 1804 – kjøbesumma 148 sld.

 

Lånebevis 1804

Hans Hintze (Pedersen? Bendtsen) lånte 86 rd 4 mk af Wefst Jensen på 12 vg.s grund i Klemensker. ”med sikkerhed i mit hus på Simblegaards grund, en jernkakkelovn, 2 heste, 2 køer, alle mine tilhørende faar, afgrøde, arbejdsredskaber, vogn m.m. Indbo, senge og sengeklæder, kobberkar, jernfang alt hvad der tilhører mig.”

 

Panteobligation 1808

Christen Pedersen på Simblegaards Grund i Clemsk. panteobl. Til Jesper Hansen Holm med 1de Prior. i  løsøregods, som er jernkakkelovn mærket G eller Gustav den 3die, en kobber fjerdingskedel i mur, et viserstueur, et hjørneskab med 2 etager, et bord, en bænk, en himmelseng i stuen med blåternet omhæng og en under og en overdyne, 2 lagener, 2 hovedpuder, en træseng med en over og en underdyne, 2 hovedpuder, 2 lagener, 2 træbagstole, 2 jerngryde, 2 heste, 3 store og gode malkekøer, 4 får, en vogn med , en harve , en plov, ligesom afgrøder på mark og i hus, hvor det findes dat: 13de Decbr. 1808, læst 27de Januari 1809, – udslettet 1de decmbr. 1809

 

Panteobligation 1805

Hans Hintze paa Simblegaards Grund i Clemensker Sogn, Panteobligation til Ungkarl Ole Edvardsen Sonne, som boede hos sin far sandemand Sonne i Aaker Sogn, imod 1.ste Prioritet i hus, boskabsvarer, jernkakkelovn, kobbermurkedel, senge og sengeklæder, heste og køer, får, arbejdsredskaber og Løsøre, dateret 12. august læst 6te December 1805 – Capital 200 sd.

 

Panteobligation 1806

Hans Absalons paa Simblegaards Grund i Clemensker Sogn Panteobligation til Jesper Hansen Holm imod 1ste Proritet i Specificeret Løsøre: 2 køer, en brun og en lysrød, en jernkakkelovn, et visestueur, 3 gl. får, et bord og 2 bænke, et firkantet skab, i alt til beløb 48 slfd.,  ”Og om noget af kreaturer skulle dø i ”vandheld”, som , så kunne  Jesper Holm tage i deres steden hest eller noget andet kreatur eller boskab til pant og sikkerhed., dateret 30te Januari, læst 21. marts 1806 – 48 sld.