Granlund – Bolbyvej 9

Granlund, Bolbyvej 9, Klemensker

Matrikel 61o og senere udmatrikuleret 61x

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde og panteprotokollen for matrikel 61o

Tidligste historie

Ejendommen er bygget i 1896 som aftægtsbolig for Bækkelund. Jens Jørgen Pihl og hustru ejede Bækkelund (16. slg. parcel) fra 1860 til 1891. De gik på aftægt i 1891, men flyttede fra Bækkelund efter købet af huset “Sultekrogshuset” på matrikel 61a. Tilsyneladende boede de her nogle år indtil 1896, hvor de byggede huset Granlund.

Beboer og ejerliste

1895-1906 Jens Jørgen Pihl (1832-1910) og Jensine Karoline, f. Hullegaard (1835-1907)

Jens Jørgen Pihl blev født 25/1 1832 i Klemensker. Hans forældre var udbygger på 57 slg. gr. Jørgen Pedersen Pihl og Karen Kirstine.

Jensine Karoline blev født 12/9 1835 i Klemensker. Hun døde 30/1 1907.

De blev gift 21/7 1858 i Klemensker

I 1901 og 1906 boede de i huset og han kaldtes ”particulær”. De havde sønnesøn Julius Kristian Pihl hos dem (f. 5/7 1895).

I 1905 flyttede de tilbage til sønnen Hans Peter Pihl på Bækkelund, hvor de døde. Han døde på 16. slg.pc. (Bækkelund) den 15/3 1910 i Klemensker.

Mageskifte 3/12 1896

Jens Jørgen Pihl modtog skøde på jord i 1896 (læst 16/12 1896) på parcellen matr. 61o, mod at han afgav “Sultekrogshuset” og lejeretten til de 6 tønder land jord. I skødet står, at matrikel 61o er ubebygget.

Skøde 25/6 1906

til Hans Peter Lind. Købssummen var 4.000 kr  inkl. Nagelfaste tilbehør, ”kakkelovn, komfur og murkar, desuden  spisekammerinventar, vask og kar i køkkenet, 1 sofabænk, et  lille bord, 5 høns og 1 hane, 2½ tønde kartofter, den beholdning af halm og kløver, som bliver tilbage efter at sælgerens 2 kvier er fodrede til 1. april”

1906-1918 Hans Peter Lind (1863-1944) og Mine Marie, f. Jørgensen (1867-1940)

Hans Peter Lind blev født 3/6 1863 i Hasle. Han døde i Klemensker 17/10 1944.

Mine Marie Jørgensen blev født 9/6 1867. Hun døde 19/1 1940 i Klemensker.

De hørte til baptistmenigheden.

Skøde 24/6 1918

til Georg Nikolaj Josef Hansen, som var Hans Peter Linds svigersøn fra Østerlars. Ejendommen havde 2 køer, 1 kalv og 10 høns. Købssummen var 3.400 kr. Der blev indgået en aftægtskontrakt, hvor Hans Peter Lind og Mine Marie fik ophold på livstid. De betingede sig bla. at have et opvarmet værelse om vinteren. Hvis de flyttede fra stedet skulle de have 2.600 kr med sig tillige med det indbo, som var deres.

1918-1921 Georg Nikolaj Josef Hansen og Petra Marie Christine Lind

Mageskifteskøde 13/6 1921

fra Georg Nikolaj Josef Hansen til avlsbruger Hans Jensen  Matr. 61o og bygninger blev sat til 6.000 kr. Der blev mageskiftet til matr. 62d og 62e, som er Nyby, Bolbyvej 20, der blev sat til en værdi af 10.000 kr.

1921-1927 Hans Jensen og Marie Elsine, f. Sonne

Hans Jensen var vejmand.

Skøde 13/1 1927

fra Hans Jensen  og Marie Elsine til deres ugifte søn, tjenestekarl Harry Andreas Jensen. Købssum 8.000 kr.

Harry Jensen tinglyste et pantebrev på 3.450 kr. Sønnen skulle ikke betale renter, så længe at forældrene boede på ejendommen. De to gamle skulle have vederlagsfrit ophold så længe de levede.

1927-1928 Harry Andreas Jensen

Skøde 30/3 1928 fra Harry Jensen til avlsbruger Laurits Otto Julius Kofoed Munch. Købssum 6.600 kr

1928-1932 Laurits Otto Julius Kofoed Munch

Skøde 26/10 1932 fra Laurits Munch til Lorentz Julius Holm. Købssum 8.000 kr

1932-1941 Lorentz Julius Munch

Skøde 6/6 1941 fra Lorentz Julius Munch til fru Rigmor Hansine Elisabeth Ambrosen, f. Hansen for 1000 kr. Rigmor var gift med Nic. Skovgaard Ambrosen. Ejendommen var købt af hende i henh. ægtepagt fra 1938, som bevirkede at hun havde huset som sit særeje.

Samme dag den 6/6 1941 solgte hun ejendommen til fodermester Børge Ferdinand Hansen til 14.600 kr.

Granlund 1949. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1941-1952 Børge Ferdinand Hansen

Skøde 28/6 1952 solgtes ejendommen til Karl Adolf Falkenberg, fra Bækkelund. Købssum 18.000 kr.

Granlunds grundplan 1975 i ansøgning til kommunen om afløb. Filarkivet.

Falkenberg havde ejendomsretten indtil 1978, hvor ejendommen blev udskilt fra matrikel 61o til matr. 61x. Udstykning fra matrikel 61o til 61x den 12/12 1978 – areal 1470 m2. Samtidigt blev huset solgt som sommerbolig til Valborg Kofoed

1978-1981 Valborg Kofoed

Bosat i 1978 i Rødovre

1981-1994 Mette Melskens

Ombygning i 1981

29/7 1994 skøde fra Mette Melskens til Per Melskens. Købssum 485.000 kr (vurderingssum 250.000)

1994- Per Melskens

2020- Sandra Maria Melskens