Forsvundet hus på Bolbyvej

Forsvundet hus på Ndr. Kirkebogaards grund

Mellem Bolbyvej 2 og 4, 3782 Klemensker

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Udsnit af matrikelkort 1860, som er en kopi af matrikelkort 1818, som er en kopi af ældre kort – måske fra 1780’erne.

Det forsvundne hus markeret på kort fra 1887.

Denne ejendom har sandsynligvis eksisteret allerede i midten af 1700-tallet. Det har været en simpel bolig uden fæstejord, men med en rimelig stor kålhave indkranset af et stengærde. Det er tegnet med på det ældste matrikelkort, som er opmålt omkring 1787.

På det ældste matrikelkort er markeret en eng, der sandsynligvis har været fæstet til huset.

Huset havde sandsynligvis leje-/fæstejorden nordøst for hus og have. Jorden sydvest for huset har muligvis ført til. Jordsykket syd og sydøst for huset tilhørte Søndre Bedegadegaard  og det bebyggede areal syd for huset tilhørte Krykkegaard.

[Beboer vil blive tilføjet senere, når jeg får styr på småhusene.]

 

Huset lå tæt sammen med et par andre småhuse uden meget jord.