Kanesø – Bedegadevej 12

Kanesø, Bedegadevej 12, Klemensker

I dag matrikel 28. Tidligere parcel fra 6. slg. – matrikel 14f og parcel fra 20. slg. – matrikel 20h

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Skøde- og panteprotokollen for 28h 
Skøde og panteprotokollen for 14f

Huset historie kort

Ejendommen er sandsynligvis fra starten af 1800-tallet, men jeg har først styr på beboerne og huset fra 1866. Det var et af flere mindre huset, der lå rundt om Spydenlund mose, der lå på jorde, der tilhørte selvejergårdene i området.  Huset fik fre omkring 1900 navnet “Kanesø”, som var det gamle navn for mosen.

Efter udskiftningen var ejendommens fæstejorde fordelt to parceller:

a. 6. slg. Høgegaards parcel, matrikel 14f som først blev solgt fra i 1887.

b. Matrikel 28h, som tilhørte Stor Krashavegaard og som overgik til selvejer i 1874. Udbyggerhuset lå i starten på matr. 14f for omkring 1903 blev flyttet til 28h.

Fra 1871 til 2000 var ejendommen ejet af 3 generationer Espersen.

Matrikelkort 1860-1892 med markering af 6. slg. grund matr. 14f og det ældste hus , samt ejendommen efter 1902

Ejer/beboere

1866-1872 Christian Jørgensen (1842-1899) og Margrethe Cathrine, f. Kofoed (1845-1927)

Christian Jørgensen blev født 15/5 1842. Forældre Jørgen Hansen og Barbroe Jørgensdatter udbygger på 1. vornedgaard. Han døde i Klemensker 6/8 1899 på 20. slg. parcel.

Margrethe Cathrine Kofoed, f. 14/10 1845 i Klemensker. Forældre Hans Kofoed og Bodil Cathrine Kofoed, f. Olsdatter på Mosevang (Arbejdslyst s.d.) Margrethe døde 9/2 1927 i København (Aggersborggade 9,3. sal).

Gift 16/11 1866 i Klemensker

Deres børn: Marie Krestine Jørgensen, f. 25/4 1868, Karoline Margrethe Jørgensen, f. 11/6 1870, Hans Peter Jørgensen, f. 11/6 1872, Janus Kristian Jørgensen, f. 8/4 1875, Georg Teodor Jørgensen, f. 23/4 1877, Hansine Katrine Jørgensen, f 21/4 1879, Anna Elisabet Jørgensen, f. 2/9 1881, Kristian Otto Jørgensen, f. 1885, Kristine Nikoline Jørgensen, f. 24/5 1886

I 1866-1870 var de udbyggere på 6. slg. grund (matrikel 14f) Fra 1872 boede de på Arbejdslyst, hos forældre og svigerforældrene, som de senere overtog.

Den oprindelige leje kontrakt på matr. 28h fra 12/4 1866  

Jørgen Mogensen Dalby udstedte lejere til omtrent 2 tønder jord i 32 år til skomager Christian Jørgensen, der boede på 6. slg. grund (matr. 14f) De to tønder land grænsede i øst og syd til Store Krashavegårds øvrige jorde, i nord til 6. og i vest mod 16. slg. jorder (matrikel 28h)

Vekselsobligation 21/1 1867

Tre måneders obligation på 100 rigsdaler udstedt til gårdejer Rasmus H. Alling på 32. slg. i Klemesker. Med sikkerhed i hus på 6. slg. grund og fæsteret til jord på 20. slg. grund. Underskrevet Christian Jørgensen – udslettet 15/5 1872.

Kort målt 1887


1871-1901 Skomager Peder Hansen Espersen (1844-1923) og Antonette Marie, f. Clausen (1838-1920)

Peder Hansen Espersen blev født 24/10 1844 i Nyker. Forældrene var udbygger Chresten Lind Espersen og hustru Kirstine Margrethe Hansdatter på 12. vg. i Nyker. Han døde 18/7 1923 på 20. slg. parcel i Klemensker

Antonette Marie Clausen blev født 15/11 1838 i Klemensker. Forældre var Simblegaards udbygger Claus Clausen og hustru Ane Marie Hansdatter. Hun døde 8/6 1920 på 20. slg. parcel i Klemensker.

Deres børn: Peter Christian Espersen, f. 14/10 1870 (på 6. slg. grund), Claus Alfred Espersen, f. 26/4 1873, Anne Krestine Espersen, f. 22/12 1875 i Klemensker, Hans Elias Espersen, f. 207 1882.

I 1870 efter de var blevet gift boede de hos svigerforældrene Claus Clausen på 53. slg. gr. I 1871 købte de skomager Christian Jørgensens hus på matrikel 14f og overtog hans lejekontrakt på Krashavejorden matr. 28h.

Lejeoverdragelse 23/2 1871 

Påtegnelse af lejekontrakt dat 12/4 1866 læst den 18/7 fra Jørgen Mogensen Dalby til Skomager Christian Jørgensen på jord på den 20. slg.:
Overdragelse af lejekontrakt til skomager Peder Hansen Espersen og hustru Antoinette Marie Clausen fra skomager Christian Jørgensen, dateret 12/4 1866 læst 18/7

Lån af 200 rd 6/5 1872 

Peter Hansen Espersen lånte 200 rd af Margrethe Sophie, enke efter Peder Thorsen på 18. slg. mod sikkerhed i hans 6 fags store hus på 6 slg. grund, samt fæsterettighed på samme grund, samt fæsterettighed af 2 tønder land jord fra den 20. slg. (Udslettet 2/12 1874)

Jord i selvejer fra 1874 og 1887

Lejejorden parcel nr 2 (matr. 28h) solgte gårdejer Jens Dalby, Store Krashavegaards (hartkorn 2 skp 2 fdkr 2½ album) for 800 rd. rigsmønt til husmand Peder Hansen Espersen og Anthonette Marie den 15. november 1874. En lille del af grunden var bortlejet, men køberen blev lovet lejeafgiften. Der var en tilgrænsende grund tilhørende den 6. slg. som overdrages fæstelsesfri. (?)
Jord fra 6. slf. matr. 14f blev solgt for 700 kr. af gårdejer Peter Rømer i juni 1887 til Peder Hansen Espersen,

Panteobligation 15/11 1874 

Peter Hansen Espersen havde lånt 1000 rd af gårdejer Dalby på Store Krashavegård mod pant i hus, fæstejord fra 6. slg. og den jord han samme dato havde købt af Store Krashavegård.

Generationsskifte 1901

Skøde på matr. 14f og matr. 28h 1. februar 1901.  Peder Hansen Espersen solgte til sin søn Claus Alfred Espersen følgende
1. Matr. 28h skyldsat til 2 skp. 2 fdk 2½ album
2. Matr. 14f fra den 6. slg. skyldsat til 3 fdk 2 album samt de på grunden stående bygninger, samt avl, afgrøde, gødning og besætning..
Købssummen var 3.200 kr

Undentagskontrakt 1 februar 1901

Skomager Espersen og hustru Antonette skulle, så længe de levede, disponerer over husets østligste fag med adgang til køkken og ”udenomsbekvemmeligheder”. Hvert år skulle de eller den længstlevende have udbetalt 10 kr. Hvis de valgte at flytte fra ejendommen, skulle de have 900 kr. Hvis de blev boende skulle ejeren af huset udbetale 800 kr til deres arvinger, dog fradraget omkostninger ved begravelserne inden et år.
De boede hos sønnen på 20. slg. parcel til de døde i henh. 1923 og 1920.

Luftfoto 1949 Kanesø. Tilhører Kgl. Bibliotek

1901-1955 Claus Alfred Espersen (1873-1955) og Marie Laurentsine Kjøller (1876-1970)

Claus Alfred Espersen blev født 26/4 1873 (se forældre ovenfor). Han døde 11/3 1955
Claus boede som 6årig hos Peder Jensen på Marevad i 1880. I folketællingen står, at han var dattersøn af husmand Claus Clausen og Ane Marie. Altså var han sat i pleje hos bedsteforældrenes naboer.

Claus var murersvend i 1911 – senere blot murer.

Marie blev født 17/7 1876 i Klemensker. Forældrene var husmand Andreas Madsen Kjøller og Christine Margrethe Larsen på 26. slg. parcel. Marie døde i Klemensker 14/1 1970.

Deres børn: Peter Andreas Espersen, f. 9/3 1903, Levrie Espersen, f. 10/8 1905, Valdemar Alfred Espersen, f. 16/6 1907, Kristian Kjøller Espersen, f. 11/9 1909, Hans Emil Espersen, f. 20/2 1913

Mellem 1901 og 1903 flyttede de ejendommen over på matrikel 28h mod Bedegadevejen.

Skifteattest fra den 23/9 1955. Enken Marie fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Ejendomsværdi 13.350 kr

Luftfoto 1955 Kanesø. Tilhører Kgl. Bibliotek

Skøde 23/9 1955

Fra Marie L. Espersen til yngste søn Hans Emil Espersen. Købspris 13.500 kr + løsøre for 4.900 kr
Skødet omfattede matr. 14f og 28h

1955-2000 Hans Emil Espersen (1913-2000)

Født 20/2 1913 (se ovenfor) – Han var ugift.
Matr. 14f blev i 1965 opgivet til 8216 m2 og 28h til 21823 m3

Nekrolog i Bornholms Tidende 2. maj 2000. Hans Espersen levede alene på ejendommen til sin død. De seneste år havde han bortforpagtet jorden. Rejste ofte til Sjælland, hvor hans tre søskende boede. Han havde stor kontakt til naboer, venner og familie.

Luftfoto 1990 Kanesø. Tilhører Kgl. Bibliotek

2000-2006 Henrik Kofoed og Gitte Jensen

Bornholms Tidende 12/7 2006 om Ejendomshandler

2006-Anette Hagedorn Poulsen og Johnny Aage Poulsen