Den gl. smedje – Bedegadevej 10

Den gamle smedje, Bedegadevej 10, Klemensker

Matrikel 28g- parcel af St. Krashavegård matr. 28a

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]
Skøde og panteprotokollen

Husets historie kort

Smedje og beboelseshus blev bygget af Ola Lindblad i 1889/1890. Smedjen var i brug til omkring o. 1968. Smedjen blev drevet af faderen Ola Lindblad indtil hans yngste søn, Thorvald Lindblad, overtog virksomheden. Kunderne var primært de omkringboende landmænd, der fik repareret avlsredskaber mv.

Luftfoto 1946. Tilhører Kgl. Bibliotek

Ejer/beboerliste

1889-1943 Ola Boeson Lindblad (1858-1944) og 1. Bothila Larsson (1864-1906) og 2. Bothilda f. Nilsson (1868-1934)

Ole Boesen Lindblad blev født 27/9 1858 i Stiby, Sverige. Hans forældre var soldat Bo Snig (?) og Anna Andersdotter. Han døde 3/1 1944 i Klemensker

Bothilda, f. Larsson blev født 27/8 1863 og døde 3/2 1906.
Bothilda f. Nilsson født 10/2 1868 i Fogeltofte i Sverige, datter af Niels Nilsson og Bengta Olsson, død 5/4 1934. Gift med Ole Lindblad 1/12 1907.

Ola Lindblad blev gift med den 18årige Bothilda Larsson i Østermarie i 24/11 1882. Da de blev gift boede de hos skomager Gran på Højlyngen i Østermarie. I 1883-85 var han smed på 1. vg. grund i Østermarie. I 1885 flyttede de fra Østermarie til Klemensker, hvor de boede på Kastaniebo, Krashavevej 6, som de sandsynligvis lejede af gårdejer enkefru Dalby. Enkefrue bar og stod fadder til Josefine, der blev døbt i 1887.
I maj 1891, hvor Thora blev døbt, skrev præsten at de boede på 28. slg. parcel, hvilket betyder, at de er flyttet til det nybyggede hus på hjørnet af Krashavevej og Bedegadevej.

Skøde 15/4 1889 fra Jens Jørgen Dalby til Ole Boesen Lindblad matrikel 28g Salgspris 3.600 kr

Børn i første ægteskab: Anna Maria Frederikke Lindblad, f. 26/2 1883 i Østermarie, Herman Valdemar Lindblad, f. 9/5 1885 i Østermarie, Josefine Lovise Lindblad, f. 30/1 1887 i Klemensker, Sigfred Albert Lindblad, f. 6/1 1889 i Klemensker, Thora W. Lindblad, f. 28/5 1891 i Klemensker, Martin L. Lindblad, f. 25/8 1893 i Klemensker, Oliva M. Lindblad, f. 7/8 1895 i Klemensker, Emil O. Lindblad, f. 4/10 1897 i Klemensker, Dagmar A. Lindblad, f. 19/9 1899, Ellen Lindblad, f. 13/11 1902, Mathilde Lindblad, f. 15/12 1904, Thorvald Lindblad, f. 23/1 1906.

Barn i andet ægteskab: Karen Lindblad, f. 10/1 1908

Af fotografering af dobbeltportræt 1943 til brug for legitimationskort under krigen. Det originale billede er taget før 1934 medens hans hustru Bothilde levede. Bornholmske Billeder.

Seddena Horra som jâ
Smed Lindblad fylder 85 år

(Bornholms Tidende 25. oktober 1943)

Smede har fra gammel Tid Ord for at være “umanerlig” stærke, hvilket skriver sig fra den stadige Svingen med Hamrene. At de ogsaa i anden Forstand kan være stærke, afgiver Smedemester Ole Lindblad, Krashave, der Onsdag den 27. ds. fylder 85 Aar og trods sin høje Alder stadig er i Sving, et udmærket Bevis paa. Vi aflagde i Gaar et Besøg hos den “stærke” Smed og fik en lille Passiar med ham. Hørelsen er hans svage Punkt, men Humøret er der ikke noget i Vejen med, konstaterer vi straks, da han med et lystigt Udbrud siger: Ja, seddena Horra som jâ ska ju hojla Føselsdå enj Gång imæl.

Smed Lindblad er født i Steby Sogn i Sverige og indvandrede i 25 Aars Alderen til Bornholm. Paa vort Spørgsmaal om, hvorfor han rejste til Bornholm, svarer han lunt: Ja, hvad rejser Ungdommen for. Selvfølgelig for at se sig om og opleve noget. Efter at have arbejdet forskellige Steder som Svend for en løn af 1,25 kr om Dagen, hvilket var 25 Øre mere end havd andre Svende fik, købte han i 1888 et Jordstykke i Krashave, byggede sin Ejendom og nedsatte sig som Mester. Det var strenge Tider med lange Arbejdsdage – om Vinteren fra Kl. 5 Morgen til 8 Aften og om Sommeren fra Solopgang til Solnedgang.

Smedjen drives nu af en Søn, men Ole Lindblad gaar stadig og nørler med Haandværket hver Dag, og det generer ham ikke at bruge Maskinerne – kun den elektriske Forhammer er han ikke fortrolig med.
Helbredet er første Klasses. En én Gang – det var hjemme i Sverige – har jeg været rigtig syg, siger han. Jeg blev lagt paa Enestue paa Sygehuset og fik kolde Bade 2-3 Gange om Dagen. Mærkelig nok kom jeg mig, for da var jeg rigtig “sjøger”. Siden har jeg aldrig fejlet noget. Her afbryder vi samtagen med den gamle Smed, der ikke ser ud til at lægge op, selv om han nu runder de 85, og altsaa ikke er nogen Horra mere.

Skøde 29/3 1943 fra Ole Lindblad til sønnen Thorvald Lindblad. Købspris 10.000 kr

Luftfoto 1951. Tilhører Kgl. Bibliotek

1943-1974 Thorvald Lindblad og Dina f. Kofoed Pedersen

Thorvald Lindblad blev født 23/1 1906. Søn af ovenstående Ole og Bothilda Lindblad. Han døde 23/7 1974.
Dina Kofod Pedersen blev født 27/7 1923 i Rønne. Hun døde 11/12 2021.

Motorcykeludstilling i 1954 i smedjen – eller marken omkring? (notits i Bornholms Tidende 25/5 1954)

Luftfoto 1955. Smedje lå i den fjerneste længe. Tilhører Kgl. Bibliotek

1975-1976 Dina Lindbald
Adkomst til matr. 28g til Dina Lindblad.
1976 Skøde på matr. 28g i Klemensker fra Anthon Andrias Kofoed til fru Lillian Rasmussen og arbejdsmand Louis Rasmussen, Karlsgårdsvej 7 i Klemensker. Ejendomsværdi 90.000 kr

1976-1985 Lillian Rasmussen og Louis Rasmussen

Skøde 10/6 1985 til Finn Jensen. Købspris 350.000 kr

1985-1988 Finn Jensen

17/10 1988 Skøde til Birger Hjort Ipsen. Købspris 265.000 kr

1988- Birger Hjort Ipsen

Luftfoto 1990. Tilhører Kgl. Bibliotek