Solvang – Krashavevej 3

Solvang, Krashavevej 3, Klemensker

Matrikel 28s parcel af St. Krashavegård

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Skøde- og panteprotokollen Læs protokollen her

Ejendommens historie

Store Krashavegårds udlænger brændte den 26. januar 1912 og ejeren Frederik Grant Stender solgte hele ejendommen til ”Foreningen til opkøb og udstykning af landejendomme i Bornholms Amt” den 28. februar 1913 for 56.000 kr. samt assurancen. Krashavegård var en af de 14 ejendomme, som foreningen købte og udstykkede.

Allerede i foråret 1912 blev ejendommen opdelt i følgende matrikler: Hovedloddet 28a, udmatrikuleringerne 28p, q, r, s, t, u, v, x – i alt i hartkorn 10 td 5 skp 3 fdk. Foreningen solgte hovedlodden og fem jordlodder til nye brug.

Den 25/1 1913 indgik foreningen en købekontrakt med forvalter Hans Severin Lyster.  Læs skødet her

Fredenslysts jordlod, matrikel 28s, var sat i hartkorn til 1 td. 6 skp. 3 fdk og 2 alb. Jordens købspris blev fastsat til 5.923,98 kr.

Køberen var pligtig til at opføre passende bygninger for et selvstændigt avlsbrug, som ofte benævntes som en ”2-hestes ejendomme”. Foreningen skulle godkende tegninger og overslag på bygningerne. Bygningerne skulle forsikres for køberens regning i Landbygningers almindelige Brandforsikring.

Skødet, blev underskrevet den 11/10 1913. De 5.923 kr 98 øre var betalt inden skødet blev underskrevet og ejendomsværdien blev ansat til 6.000 kr uden bygninger.

Den 13/12 1913 lånte Lyster 10.000 kr i Creditkasse for Landejendomme i Østifterne.

1913-1916 Hans Severin Lyster (1875-1916)  og Marie Andrea Hansine, f. Bech (1885-1971)

Hans Lyster blev født 7/2 1875. Forældrene var gårdejer Hans Hansen Lyster og hustru Ane Margrethe, f. Hansen.. Hans Lyster døde på ejendommen (selvmord) den 29/4 1916

 I 1911 var han ugift og boede hjemme  på Nørregaard. Han blev gift med Andrea den 8/8 1913 i Klemensker,

Marie Andrea Hansine Bech blev født 20/9 1885, datter af husmand Andreas Peter Beck og hustru Mogensine L? f. Hansen. Marie Andrea døde 30/5 1971, begravet i Klemensker. I 1921 og 1930 boede Marie Lyster på matr. 55d

Deres børn: Anna Marie Lyster, f. 12/11 1914, Margrethe Hansine Lyster, f. 14/2 1916 i Klemensker

Skøde 26/6 1916

Læs skødet her

ra Marie Andrea Hansine Lyster til Aksel Mathias Blem  . Købesummen var 19.100 kr omfattede alt alene med undtagelse af en ko. Der var indgået en købekontrakt den 26/5 1916

Solvang 1949 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1916-1946 Aksel Mathias Blem (1876-1962) og Elisabeth Kristine (1874-)

 Aksel Blem blev født i Nylars den 30/3 1876. Han døde i Klemensker den 1/5 1962

 I 1916 var Aksel Mathias Blem stenværksbestyrer i Rønne

Elisabet Kristine blev født 26/7 1874 i Bodilsker

De blev gift i 1905

Aksel Blem var medlem af Amtsrådet

Deres børn: Asta Marie Blem, f. 4/6 1906 i Rønne, Aage Markus Blem, f. 1/11 1907 i Rønne,  Knud Georg Blem, f. 26/2 1910 i Rønne, Carl Andreas Blem, f. 23/10 1911 i Rønne, Ingeborg Kristine Blem, f. 21/12 1913 i Rønne

Skøde 5/4 1946 fra Aksel Blem til bestyrer Knud Henrik Ipsen. Købssum 19.000 kr

1946-1947 Knud Henrik Ipsen

Skøde 30/10 1947 fra Knud Henrik Ipsen til gårdejer Knud Sonne Rømer. Købssum 24.000 kr

Solvang 1951 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1947-1980 Knud Sonne Rømer og Ellen Margrethe, f. Christensen

Landbruget og dets Biografier, 1950

28s – ”SOLVANG”, Klemensker. 20. Sig. Pc. 8,3 ha – Htk. 1-6-3-2 – Ejdsk. 18,000 – Grdsk. 7,800. Overtoges 1947 af: Knud Sonne Rømer, f. 25. 6. 1904 i Rønne (S. af Hans R. og Hansine, f. Sonne). G. m. Ellen Margrethe, f. Christensen, d. 1. 9. 1911 i Olsker (D. af Sandem. C. Marius C. og Mathea, f. Jensen, Pæregaard). Børn: Inger Sonne, f. 29. 5. 1940.

Skøde 21/11 1980 fra Ellen Rømer til Jan Ole Hansen. Købssum 379.700 kr

Solvang 1990 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1980-1996- Jan-Ole Munch Hansen og Solveig

Arealet blev den 22/6 1988 fastsat til 3.374 m2

-2012- Lene Hansen

Solvang. Foto 26. februar 2022 JVH