Karensminde – Krashavevej 10

Matrikel 28r – parcel af Store Krashavegård, matr. 28a

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Skøde- og panteprotokollen fra 1912 – Læs i protokollen her

Ejendommens historie

Store Krashavegårds udlænger brændte den 26. januar 1912 og ejeren Frederik Grant Stender solgte hele ejendommen til ”Foreningen til opkøb og udstykning af landejendomme i Bornholms Amt” den 28. februar 1913 for 56.000 kr. samt assurencebeløbet. Krashavegård var en af de 14 ejendomme, som foreningen købte og udstykkede.

Allerede i foråret 1912 blev ejendommen opdelt i følgende matrikler: Hovedloddet 28a, udmatrikuleringerne 28p, q, r, s, t, u, v, x – i alt i hartkorn 10 td 5 skp 3 fdk. Foreningen solgte hovedlodden og fem jordlodder til nye brug.

Den 10/4 1912 indgik foreningen en købekontrakt med stenhugger Julius Mathias Frederiksen af Storedal i Olsker.  Læs skødet her

Karensmindes jordlod, matrikel 28r, var på omtrent 14 tønder land. Jordens købspris blev fastsat til  725 kr pr. hektar.

På tre af parcellerne, heriblandt Karensminde, lod foreningen opføre bygninger til en billig pris. Karensmindes bygningerne blev opført som var passende for et selvstændigt avlsbrug, som ofte benævntes som en  ”2-hestes ejendomme”. Bygningerne kom til at koste  5.356 kr 56 øre. Samlet ejendomsværdi blev opgjort til 11.000 kr

Skødet, blev underskrevet den 10/3 1913. Bygningerne skulle forsikres for køberens regning i Landbygningers almindelige Brandforsikring.

Ejere/beboere

 1912-1945 Julius Mathias Frederiksen (1880-1959) og Karen, f. Nielsen

Julius Mathias Frederiksen blev født 16/2 1880 i Sandvig. Forældrene var stenhugger Gustaf Frederik Lundgren og hustru Karen Marie, f. Pedersen.  Læs om forældrene på gartnerigrunden i Sandkås  –  Og om forældrenes ejendom “Skovly” i Sandkås

Julius Frederiksen døde i Klemensker den 27/7 1959

Karen Nielsen blev født i Tolstrup, Herslev sogn, Vejle Amt den 6/8 1881.Forældre husmand på Tolstrup enge Peder Nielsen (Vork) og Maren Nielsen.

Karens far, Peder Nielsen, boede på Karensminde i 1921.

Deres børn: Jens Peter Lundgren Frederiksen, f. 20/8 1909 på 14. slg. parcel i Olsker og Karen Margrethe Nielsen Frederiksen, f. 30/8 1912 i Klemensker

Før 1912 i Sandkås

Julius og Karen Frederiksen ejede Storedalen 8a i perioden 1906-1912.  Læs om ejendommen i Sandkås her

Den 30/10 1945 skødede Julius Frederiksen ejendommen til landmand Knud Tidemand Larsen. Købssum 12.300 kr.

 

1945-1985 Knud Tidemand Larsen og Eva Dorthea, f. Knudsen

Knud Larsen blev født 28/4 1908. Knud Larsen døde i Klemensker den 13/11 1987.

Eva Dorthea Knudsen blev født 14/9 1913 i Aaker. Hun døde i Klemensker den 26/1 2001 i Klemensker.

Luftfoto af Karensminde 1951. Tilhører Kgl. Bibliotek

Landbruget og dets Biografier, 1950

28r – »KARENSMINDE•, Klemensker. 20. Sig. Pc. 7,8 ha – Htk. 1-2-2-0Y-4 – Ejdsk. 14,500 – Grdsk. 6,400. Overtoges 1945 af: Knud Tidemand Larsen, f. 28. 4. 1908 (S. af Hans Peter L. og Hansine, f. Jensen). G. m. Eva Dorthea, f. Knudsen, d. 14. 9. 1913 i Aaker (D. af Magnus K. og Julie, f. Hansen). Børn: Ethly Dorit, f. 24. 7. 1938. Tommy Rikvall, f. 11. 3. 1941. Lilly Merete, f. 18. 1. 1944.

Luftfoto 1955 af Karensminde. Tilhører Kgl. Bibliotek

Fødselsdagsportræt i anledning af de 70 år. Bornholms Tidende

Der er et dobbeltportræt af tvillingerne Knud og Elmer Larsen i Bornholms Tidende den 27/4 1983.

Bornholms Tidende 18/11 1987

Luftfoto 1990. Tilhører Kgl. Bibliotek

1985 Aage Svenningsen

18/12 1985 annonceredes Knud Larsens salg af matr. 28r til Aage Svenningsen. Ejendomsværdi 420.000 kr. Aage Svenningsen boede på Nybo, Splitsgårdsvej. Han købte ejendommen for at drive jorden. Huset vedblev at ligge på matr. 28r. jorden, som han selv drev. fik matrikel nr. 28æ, som tillige omfatter jord fra Østervang.

Den nedlagte landbrugsejendom annonceredes til salg for 315.000 kr. Jordtilliggende ca. 3.000 m2

1986-2008- Kristina og Johnny Nielsen

-2011- Jens Ole Riis