Tejnvej 104 – Sandkås

Skovly, Tejnvej 104, Sandkås

Huset er nedrevet o. 2014, men fundament består (2021)

Matrikel 22b
Hartkorn 1909: 3 skp. 3 fdk ½ album
Navnet Skovly blev brugt om ejendommen helt fra det blev bygget.

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Oversigt over Skøde- og panteprotokollen 1882-1937
Oversigt over Skøde- og panteprotokollen 1939-1954

Huset historie kort:

Husmandsstedets historie starter med Store Bakkegaards brand i 1908. Brandtomten og jordtilliggende blev den 11/6 1908 overtaget af ”Foreningen til opkøb og Udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt” for 30.000 kr. Foreningen udstykkede jorden i parceller på 4-10 tønder land og i alt 5 jordstykker blev videresolgt til folk, der forpligtede sig til at bygge et husmandssted med avlsbygning og med hårdt tag.

Skovly skiller sig lidt ud fra de øvrige fire husmandssteder på Store Bakkegaards grund. Den kom til at ligge på matriklen 22b, der var den gamle arvefæstelod, der oprindelig var jord til et udbyggersted, der forsvandt i midten af 1800-tallet. (se denne)

Ejendommen blev handlet ofte. Kun en ejer havde den i 10 år, ellers ofte blot et par år.

Fra midten af 1930’erne har ejendommen været tæt knyttet til husmandsstedet “Abildgaard”. Fra 1943 var det ejet af Abildgaard og huset har været brugt til bolig for kunstnere eller feriegæster, der lejede sig ind i kortere tid.

Ejerliste:

Matriklen blev solgt den 11/6 1908 til ”Foreningen til opkøb og Udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt”

Den 11/4 1909 solgte Foreningen jorden til arbejdsmand Hans Christian Jensen Pihl af Sandvig.  Jorden var den såkaldtes arvefæstelod matr. 22b, der var på 3 skp. 3 frd ½ album hartkorn. Købssummen var 2000 kr. undtaget dog den i vestre skel stående store egetræ.

1909-1910 Hans Christian Jensen Pihl (1878-1962)

Hans Christian Jensen Pihl var forpligtet til at opføre bygninger for et husmandssted med hårdt tag som snarest skulle forsikres i Østifternes Brandforsikring. Det bemærkes i købekontrakten, at der er læst et lejebrev af 29. maj 1888 på ½ tdl. Jord til Jørgen Hansen Kaas på 50 år. På jorden var der en vej langs skellet til 19. sg. på 5 a 6 alens bredde. Vej gik fra Strandvejen til den nedbrændte gård.

Den 5/12 1910 skødede Hans Christian J. Pihl til avlsbrugerne Hans Peter Jespersen og Carl Hansinius Jespersen i Tejn. Salget omfatter bygninger, disses grund- mur- og nagelfaste appartementer, derunder 1 kakkelovn, 1 komfur og 1 murgryde, køkken og spisekammerinventar, 1 transportspand, den på ejendommen værende besætning som er 1 ko og 2 grise, samt alt på ejendommen værende avl og afgrøde, derunder alle kartofler, undtagen en td. roer, al tærsket sæd og fodersager, gødning, alt udbo, 1 roerasper, kotøjre, 1 grime, 1 skovl, 1 greb. Pris 6500 kr.

Den 50års lejekontrakt af dato 29/5 1888 til Jørgen Hansen Kaas ( matr. 82bh ?)på ½ tønder land skal respekteres og den lyste vejklausul til mart. 22a .

1910-1913 Hans Hansinius Peter Jespersen (1853-1929) og Petrine Mathea Margrethe (1832-1911) og deres søn Carl Hansinius Peter Jespersen (1874-1943)

Hans og Carl var far og søn, der begge var i snedker/tømmerfaget.

Sommer 1911. Hans Peter Jespersen, Petrea Martine Margrethe Jespersen, f. Hammer, Karl Hansinius Jespersen, Hanna Jespersen, f. Håkonsson med Harry Eli Jespersen på skødet. Pigen til højre er ukendt. Tejn Arkiv TLA-3300-0011

Der findes et enestående billede af familien, medens de boede på Skovly. Det er fra 1911. Den 17. december, samme år, døde den gamle mor Petrea. Knapt to måneder efter døde Hanna (11/2 1912) . Billedet er ikke taget på Skovly, men sandsynligvis på Abildgaard.

Hans Peter Jespersen blev født 18/10 1853 i Rutsker. Hans forældre var husmand og skomager Frederich Peter Jespersen oh hustru Karen Margrethe Mogensdatter. I 1853 boede familien på 5. vornedgaards grund.

Den 20-årige snedker og “ungkarl”, Hans Peter Jespersen, blev gift med den 41-årige “pige”, Petrea Martine Margrethe Hammer, den 18/10 1873.

Petrea blev født 2/9 1832 i Olsker. Hendes forældre var udbygger Hartvig Andersen og hustru Karen. Hun døde 17/12 1911 på 18. slg. parcel)

Deres børn: Karl Hansenius Peter Jespersen, f. 31/5 1874 i Olsker – død 1/5 1943, Sanne Emilie Marie Jespersen, f. 8/2 1878 i Olsker – død 20/4 1951.

1878, 1880 og 1890 boede familien i Tejn, I 1901 i Tejn matrikel 29g,

Karl Hansinius Peter Jespersen og Hanna Håkonsson blev gift 10/10 1908. Hanna Håkonsson blev født 20/6 1886 i Ronneby i Blekinge, datter af “torpara” og fisker Håkon Carlsson og hustru Eli. Hanna døde på Skovly blot 25-år gammel den 11/2 1912.

Deres barn: Harry Eli Jespersen, f. 17/12 1909 i Tejn. De fik en dreng den 26/1 1911, som døde inden dåben. I flg. jordemoderprotokollen var det en naturlig fødsel.

Karl Hansinius Peter Jespersen giftede sig igen 25/10 1921 med Emma Charlotte Møller (f. 8/11 1889). De fik datteren Karla Agnete Jespersen, f. 28/5 1922.

Den 15/8 1913 solgte Hans Peters Jespersen og Carl Hansinius Peter Jørgensen til arbejdsmand Christian Peter Nielsen, Olsker sogn. Pris 6950 kr

1913-1919 Christian Peter Nielsen (1877-) og Alvilda Nielsen, f. Rasmussen (1872-)

Christian Peter Nielsen blev født 26/4 1877. I 1916 var han landarbejder folketællingen ½ 1916  . Hans årsindkomst blev sat til 500 kr.

Deres børn: Poul Nielsen (f. 21/12 1903), Anna Nielsen (f. 16/8 1905), Ellen Nielsen (f. 12/5 1909)

Den 30/3 1919 solgte Christian Peter Nielsen til smed Gustaf Lindgren af Lyngby på matr. 22b, 22n og 22 x for 13.500 kr.

Bornholms Socialdemokrat 21. marts 1919 oplyste, at maskinarbejder Gustav Lindgren havde købt ”Skovly” af avlsbruger Christian Nielsen, som flyttede til Rønne til Søborgstræde.

1919-1921 Gustav Lindgren (1867-1947) og Josefine Engeline Pedersen

Gustav Lindgren blev født 25/4 1867 i Hedeskoga, Malmøhus Län, Sverige.

Bornholms Tidende 24. dec. 1941

Bornholms Tidende: Ægteparret Gustav Lindgren og frue kan  fejre guldbryllup den 30. december 1941 i Allinge. Gustav kom til Bornholm som ganske ung. Han var i en årrække smed på Hammerværket og nogle år i Lyngby. Han ønskede at bytte erhverv og drev for indtil 14 år siden en lille landejendom indtil de flyttede til Allinge.

Gustav Lindgren blev begravet fra Allinge Kapel den 8. juni 1947.

Den 27/1 1921 solgte smed Gustaf Lindgren af Lyngby til fisker Henry William Niels Otto Hampe i Tejn for en pris på 18.250 kr, hvoraf de 10.000 kr er for faste ejendom. Ejendommens matrikler er 22b, 22n og 22 o. For matr. 22b svares årlig arvefæsteafgift til staten, hvorfor statskassen altid havde første prioritet.

Desuden er der løst lejebrev på o. ½ tdl. I 50 år, samt deklareret en færdselsret. Af matr. 22n og 22o svares landgilde og tiende. Disse matrikler er behæftede med deklaration om færdselsret og 2 lejebrev på jord. På matr. 22n er hæftet endvidere lejekontrakt om ret til stenbrydning.

Matrikelkort 1881-1854

I 1921 købte de “Huset på Gartnerigrunden”, hvor de boede til 1923, hvor de solgtes til sønnen Alfons Daniel Lindgreen.

1921-1924 Henry William Niels Otto Hampe (1867-1943) og Anna Marie Christine, f. Hansen (1898-)

Den 29/10 1924 solgte avlsbruger Henry William Niels Otto Hampe til avlsbruger Alfred Junius Christian Hansen i Rø. Købesummer (22b, 22n og 22o) var 8.000 kr. hvoraf de 7.500 kr er for ejendommen og 500 kr for løsøre.

1924-1926 Alfred Junius Christian Hansen (1870-1956)

Alfred Hansen født 2/9 1870 i Olsker, søn af parcellist Jubius Hansens og hustru Sofie Kure.

Alfred blev første gang gift med Marie Elisabeth Madsen (død 1910) og anden gang med Karen Elisabeth Hansen. Han døde på Lærkesvang den 20/2 1956.

Den 25/3 1926 Skødede avlsbruger Alfred Junius Christian Hansen til landmand Hans Jørgensen Koch fra Østerlars for en pris af 13.300 kr, hvoraf de 12.000 kr. er for den faste ejendom.

Skovly uden årstal – Kopi i Tejn arkiv

1926-1936 Hans Jørgensen Koch (1900-) og Emma Kamilla Jensen (1904-)

Hans Jørgensen Kock og Emma Jensen blev viet i Allinge af borgmester Larsen den 28/5 1926

Deres barn: Ella Helene Kock (f. 7/8 1926 i Olsker)

Den 12/3 1936 solgte Hans Jørgensen Kock til Arne Christensen og Christian Kold Christensen for 8.000 kr.

1936-1937 Arne Christensen og Christian Kold Christensen

Den 15/9 1937 solgte Ole Chr. Christensen, som befuldmægtiget for Arne Christensen og Chr. Christensen, til kunstmaler Hans Helvig for 7.300 kr.

1937-1939 Hans Helving (1912-1984)

Hans Helving blev født i Birkerød i 1912.

Indgik proformaægteskab med en jødisk fotograf Judit Kárász for at forhindre hendes udvisning af landet. Historien er omtalt af Hansaage Bøggild i artiklen “I læ for Nazismen” i Bornholmske Samlinger 2002 side 52.

Han kom senere i ægteskab med skolelærer Karen Bohn.

Han arbejde med akvarel og keramik. Omtalt i Lars Serenas bog “Bornholmsk Værkstedskeramik, 2004. I 1954 brugte Hans Helving et lokale i Sandvig Rådstue som atelier mod, at han satte lokalet i stand. Fra 1948 boede Hans Helving i en ejendom overfor Den gl. rådstue i Sandvig.

I 1973 var Hans Helving initiativtaget til Allinge-Sandvig Byforenings oprettelse. (Bornholms Tidende 8/3 1984)

Han døde godt 71 år gammel i 1984 på Gudhjem Plejehjem. Der er en nekrolog i Bornholms Tidende 27. januar 1984.

Den 6/10 1939 solgte dekorationsmaler Hans Helving til rentier Herbert von Garvens (7.500 kr) (matr 22b, 22n og 22 o), men Hans Helving boede stadig på ejendommen den 5. november 1940 under folketællingen. Han boede alene, men det nævntes i folketællingen, at han var gift 4/? 1939 , men ægtefællen (Judit Kárász) boede ikke på ejendommen.

Bornholms Tidende 1. juni 1968

Luftfoto 1949 af Skovly. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

1939-1954 Herbert von Garvens

(læs mere om von Garvens under Abildgård, Tejnvej 102)

Herbert von Garvens lejede Skovly ud til kunstnere. Vagn Christensen (amatørmaler og alt-mulig mand) boede på Skovly et par år sammen med sin kone, indtil ultimo 1943.  Derefter lejede billedhuggeren Erik Thommesen og hans kone Anna på stedet fra 1943-1948. (Kilde: Mogens Lau). I 1949 står Harry Jensen som beboer i luftfoto-protokollen.

Den 23/12 1954 købte Axel Olsen huse og jorden af von Garvens arvinger for 52.000 kr for ( heraf 22b og 21p 9.500 kr og 22f mfl. For 16.000)

Luftfoto 1955 af Skovly – Kopi af foto på Tejn Arkiv

1954-2011 Aksel Olsen (1921-2011)

Mindeord i Bornholms Tidende den 2. august 2011.

Læs om Aksel Olsen under Abildgaard, Tejnvej 102

2012- Bent Pedersen