Birkely – Bedegadevej 14

Birkely, Bedegadevej 14, Klemensker

Matrikel 28i der var parcel nr. 9 af 20. slg. St. Krashavegård

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Oversigt i Skøde- og panteprotokollen matr. 28i – Læs protokollen her

Oversigt i Skøde- og panteprotokollen matr. 23f – Læs protokollen her
Oversigt i Skøde- og panteprotokollen matr. 23g – Læs protokollen her
Oversigt i Skøde- og panteprotollen matr. 22e (Lisenlund) – Læs protokollen her
Udmatrikuleret matr. 22f i 1906 læs dokumentet her

Ældste matrikelkort fra 1826-1860

Den tidligste historie

Der har været hus på grunden før, men de første sikre oplysninger er fra 1866. Stednavne som Kanesø og Nyhavn kendes tilbage til første halvdel af 1700-tallet. Jordlodderne omkring søen/mosen har været delt mellem flere af de omkringliggende gårde. Fra midten af 1800-tallet kaldtes området for Spydenlund.

Lejebrev 12/4 1866

Læs lejebrevet her

Gårdejer Jørgen Mogensen Dalby udstedte et lejebrev på 32 år til Jens Frederich Koefoed og hustru Anne Margrethe Sonne, der ejede et på fæstegrunden stående hus. Den lille jordlod omtrent 3/74 tønde land, som i længere tid har tilhørt dette hus. Årlig leje var 1 rd sølv. Indfæstningssummen var 20 rd. (tinglæst den 7/1 1874)

1866-1881 Jens Frederik Kofoed (1936-1928) og Anne Margrethe Sonne (1843-1920)

Jens Frederik Kofoed blev født 28/8 1836 i Klemensker. Forældre: udbygger på 25. slg. Peder Kofoed og Stine Marie Frederichsen. Han døde i Olsker 26/7 1928.

Ane Margrethe Sonne blev født 8/6 1843 i Klemensker. Forældre Peder Pedersen (Dam eller Sonne) og Karen Margrethe Vest, 24 slg. Store Dammegaard. Hun døde i Klemensker den 21/1 1920

De blev gift 18/10 1865

Deres børn: Karoline Petrea Kofoed, f. 27/12 1866 f. 1. slg. fortorv, Hans Julius Kofoed f. 2/1 1870 (16. slg. parcel), Anine Margrethe Kofoed, f. 6/8 1872 16. slg. parcel, Kristine Marie Kofoed, f. 4/1 1875, Jesns Peter Kofoed 20/10 1876, Nicolai Frederich Kofoed, f. 25/10 1878, Sanne Nikoline Kofoed, f. 16/6 1881, Hansine Julie Kofoed, f. 5/7 1884, Julie Margethe Kofoed, f. 27/12 1886, Anton Timand Kofoed, f. 26/4 1888.

Landinspektør H.M.Kofoed, Brændegaard, bevidnede den 26. september 1876, at Jens Fr. Kofoed stadig havde fæstejorden, parcellen nr. 9, matrikel 28i ,som han fået fæstebrev på i 1866. Læst under Nordre Herreds Ret d. 22 November 1876.

Hus og lejeret solgt

Skøde 16/1 1881- læst skødet her

Husmand Jens Frederich Kofod solgte til Christine Marie Due fra Nyker følgende:
Et 6 fags hus, samt

  1. 32års lejeret fra 1. januar 1866 med 3/7 tønde land fra den 20. slg. ifølge lejebrev af 12. april 1866, læst 7/1 1874, matrikel 28i
  2. 50 års lejebrev fra 26/3 1847 af jord fra den 14. slg., der ej er tinglæst
  3. 50 års fæstebrev fra 26/3 1847 på ½ tøndeland jord fra den 15. slg.

Købesummen var 700 kr, hvoraf de 500 kr var for huset.

1881-1886 Christine Marie Due

Christine Marie Due blev født 6/12 1821 i Vestermarie. Forældre: Hans Hansen Due og Anna Marie Mognsdatter på 8. vg. gr. i Vestermarie. Hun døde i Nyker 30/1 1895 på 5. vg. parcels grund som husholderske hos Anders Nygaard.
I Kirkebogen ved død læses, at hun var enke efter arbejdsmand Jens Kofoed i Nylars, hvilket ikke er overensstemmende med nedenstående skøde.

Salg af hus og lejeret

Skøde 23/6 1886 Læs skødet her

Christine Marie Due, ugift, myndig og boende i Klemensker sælger til skomager Christian Jørgensen huset som hun købte den 10/1 1881 på 20. slg. grund med mur- og nagelfaste tilbehør inkl. Kakkelovn og murkar, samt løsøregods og 1 ko.
Desuden følger:
a. Lejeret til ca 3/7 td. Land af den 20. slg. som nu er matr. 28i
b. Lejeret i 50 år fra 1. januar 1847 på jord fra 14. slg. at regne, udstedt 26/3 1847, ikke tinglyst
c. Lejeret i 50 år fra 1. januar 1847 på ½ td. Land jord fra den 15. slg. ifølge lejebrev af 26. marts 1847, der ikke er tinglyst
Overdragelsessummen var 800 kr, hvor af 500 kr er for huset.

1886-1900 Christian Jørgensen og Margrethe Cathrine, f. Kofoed

Christian Jørgensen lånte 400 kr i Bornholms Spare- og Laanekasse 12/5 1898 Læs skødet her

Jorden i selvejer den 12/5 1898

Læs skødet her

Enkefruen på Store Krashave, Ane Christine, f. Pedersen, solgte grunden, matr. 28i til Christian Jørgensen for 300 kr.

Skøde 30. oktober 1900

Læs skødet her

Enke Magrethe Cathrine Jørgensen, f. Kofoed, der sidder i uskiftet bo, solgte ejendommen til Hans Jørgen Pedersen.  Købesummen var 800 kr.

1900-1922 Hans Jørgen Pedersen (1869-1961) og Janusine Margrethe, f. Mikkelsen (1863-1902)

Hans Jørgen Pedersen blev født 2/3 1869 i Østerlars. Forældre husmand Jens Jørgen Pedersen og hustru Juliane Cathrine Marcher på 2. vg. grund. Hans Jørgen døde 12/11 1961 på Allinge ssygehus, begravet i Hasle.
Janusine blev født 19/1 1863 i Olsker. Forældre var: Ugifte Margrethe Michelsen, 38½ år gl. udlagt barnefader Lasse Bengtsson i Allinge. Janusine døde 1. april 1902 i Klemensker 39 år gammel.

De blev gift 4/11 1892 i Rø kirke. Hun tjente hos købmanden Hans Peter Jensen, Røbro (19. slg. lynglod) Familien flyttede i 1898 fra Rø til Klemensker.

Deres børn: Jensine M. Mikkelsen, f. 4/5 1889 Lehnsgrds grund Østerlars (hendes søn), Jens Jørgen Pedersen, f. 16/8 1893 i Rø, Julius M. Pedersen, f. 23/3 1897 i Klemensker, Berta A.M.K. Pedersen, f. 31/9 1899 i Klemensker.

I folketællingen 1901 var Hans Jørgens erhverv kreaturpasser. I 1921 boede han som enkemand stadig på matr. 28i, sammen med sin ældste søn. Han var landarbejder ved landbruget uden fast ansættelse.

Hans Jørgen Pedersen overtog restgælden på 350 kr udstedte et pantebrev til enkefrue Jørgensen læs dokumentet her og lånte de manglende 100 kr, til at indfrie restgælden, af Jens Peter Hansen, som var bestyrer på Store Krashavegård. De 100 kr var aftalt som kontant betaling til sælgeren. se lånedokumentet her

Salg af ejendommen i 1922

Skøde 28/6 1922 læs skødet her
Avlsbruger Hans Jørgen Pedersen solgte matr. 28i, 23g og 22f samt hus med alt nagelfatst tilbehør,inkl kakkelovn, murgryde og roetromle for 3.000 kr til avlsbruger Laurits Christian Pihl

1922-1937 Laurits Christian Pihl (1873-1946)

Laurits Christian Pihl blev født 3/2 1873 i Østerlars. Forældre: gårdmand Jens Peter Pihl og Juliane Kristine, f. Pedersen.
I folketællingen 1930 boede han alene på ejendommen, var enkemand. Han var far til 8 børn. Han døde 10/3 1946 i København (Utterlevvej 29) og begravet på Klemensker kirkegård.

Augusta Kristine Andersen blev født 17/10 1878. Datter af murer Jens Kristian Andersen. Hun døde på amtssygehuset i Rønne 17/6 1921, begravet i Klemensker.

I 1921 boede familien 14. slg. lynglod i Klemensker.

Skøde 31/5 1937 fra Laurits Chr. Pihl til chauffør Hans Peter Gudbergsen på matr. 28i, 23g og 22f. Købspris 3.000 kr

Matrikelkort, der har været i brug fra 1892 til 1983

1937-1943 Hans Peter Gudbergsen

Der skete en matrikelregulering den 27/4 1942, således at der blev overført 1180 m2 fra matrikel 28i til matr. 16d (Nyhavn)

Skøde 13/5 1943 til arbejdsmand Julius Ferdinand Hjorth. Købspris 11.000 kr mod vurderingsprisen på 7.400 kr.

1943-1946 Julius Ferdinand Hjorth

Skøde 3/7 1946 til murerarbejdsmand Volmer Børge Larsen. Købspris 12.500 kr

Birkely. Luftfoto 1949 tilhører Kgl. Bibliotek

1946-1952 Volmer Børge Larsen

Skøde 3/7 1952 til Karen Munch. Købssum 13.000 kr

1952-1970 Karen Munch

Skøde til Gunnhildur dato 28/11 1991

1970 (?)- Gunnhildur Ragna Munch Kofod og Knud Kofod