Godthåb, Kuregårdsvej 18 – matrikel 142

Godthåb, Kuregårdsvej 18, Klemensker

Blev bygget på kongens udmark. I matrikuleringen i 1818 blev til matrikel 150 og senere, efter udskiftningen, til matrikel 142.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Godthåb på kort fra 1914

Skøde- og panteprotokol efter 1969 Arkivalieronline (sa.dk)

Der var to kongeligt ejede jordlodder, der blev bortfæstet frem til 1800/1801. Den ene (A) var på 1 tønde sædsjord og 7 skæpper kløvgang og den anden (B) var en hus- og kålhaveplads. Fra 1800/1801 blev begge fæste jordlodder forenet i een, som senere kom til at hedder Godthåb. De ældste matrikelkort afsløret ikke to selvstændige huse. Måske var det et dobbelthus med hver sit jordtilliggende. Ellers måske var A tilknyttet en ejendom på 27. slg. grund/fortov. Fra 1801 er hus og jord forenet og kan føres frem til i dag.

Matrikelkort i brug fra 1859 til 1888 – Med indtegning af huse fra omkring 1787

Linje A

-1762-1799 Hans Mogensen og Hedevig

Hans Mogensen blev født o. 1724(1729). Hans far hed Mogens Hansen (død før 1769)

Hedevig blev født o. 1733. Hun døde og blev begravet 7/5 1807 i Klemensker

Hans Mogensen blev første gang nævnt i

Bornholms Amtstues fæsteprotokoller 1768-1782

(side 285) Kgl. Fæstebrev 20/5 1776 til 28. slg. udbygger Hans Mogensen på 1 tønde sædsjord og 7 skæpper kløvgang som rentekammeret den 14. april 1776 havde meddelt at måtte indtages af udmarken mod en årlig afgift på 6 skæpper havre og ¼ skålpund smør (1 ¾ pund) . Den 28. slg. ejer måtte beholde den frie ret til vej (drivt) til udmarken.

Bornholms Amtsstues fæsteprotokoller 1797-1807

Side 93) 16/4 1799 Kgl. Fæstebrev til 28. slg. udbygger Mads Aage Jensen 1 td sædsjord og 7 skp kløvgang, som Hans Mognsen sidst havde i fæste og fradøde og som enken havde afgivet.  Afgiften var fastsat af rentekammerskrivelse af 16/4 1776. Fæsteren skulle love at give den 28. slg. ejer fri vejret til udmarken.

Linje B

Et hus omtales for første gang i den Kgl. Rentekammerskrivelse af 16/10 1784. Den lille jordlod omfattede kun et lille jordstykke til et hus og en kålhave. Jorden blev bevilget allerede i 1783, hvilker kunne tyde på, at jorden lå på den østlige side af det oprindelige udmarksgærde. Rasmus Rasmussen betalte kun 8 skilling i indfæstning for det der svarede til 1½ skæppe land og skulle årlig skat af det der svarede til ½ skålpund smør,

Efter amtmand Heibergs skrivelse af 16/8 1800 grundet på Rentekammerets resolution af 5/8 1800: 28. slg. udbygger Jens Larsen Prath 1½ skp kløvgang. Årsafgift 1½ pund smør

Bornholms Amtsstues fæsteprotokoller 1782-1791

(side 120) Kgl. Fæstebrev af 10/7 1784 til 28. slg. udbygger Rasmus Rasmussen på et hus- og kålhaveplads, der ligger udenfor den 28. slg. ifølge kammercollegiets ordre af 30. august 1783 må jorden indtages af udmarken. Indfæstning blot 8 skilling og  en årlig afgift på ½ skålpund smør.

1784-1796 Rasmus Rasmussen og Marta Hansdatter

Rasmus Rasmussen døde før 1. februar 1787 (folketællingen)

Marta Hansdatter blev født o.1738

Deres børn: Friderich Rasmussen f. o 1771, Marta Sofie Rasmusdatter f. 1774, Jørgen Rasmussen f. o 1777, Peder Rasmussen f. o. 1782

I 1787 oplyste folketællingen at hun ernærede sig ved betleri

Bornholms Amtstues fæsteprotokoller 1791-1797

(side 217) 29/3 1796 ) Kgl. Fæstebrev til 28-  slg. udbygger Jens Larsen Prath på en hus- og kålhaveplads, som kammerkollegiet ved brev af 16/11 1784 bevilget at indlægge fra udmarken, og som udbygger Rasmus Rasmussen sidst havde i fæste og som han døde fra. Enken havde frasagt sig fæstet ved bevis af 21/3.

1796-1800 Jens Larsen Prath og Elisabeth

Jens Larsen Prath blev født o 1767 og blev begravet 17/12 1809 42 år gammel.

Elisabeth blev født o. 1770. Hun døde 41 år gammel  og blev begravet 3/2 1811 (anmeldt 29/1 1811)

I 1801 var han selvejer 36. slg. grund og 1808 på 35. slg. grund.

Deres børn: Margretha f. o 1797, Karen f. o. 1798, Anne f. o 1799, Lars Mathis Prath døbt 18/5 1806.

(side 184) 25/8 1800 Kgl. Fæstebrev til 28. slg. udbygger Jens Larsen Prath på 1½ skp kløvgang, som han af Rentekammeret havde fået tilladelse til at indtage af kongens udmark mod indfæstning på 18 skilling og en årlig afgift på 1½ pund smør.

Forenet linje A+B

 

1799-1808 Mads Aage Jensen og Ellen Margrethe Hansdatter

Mads Aage Jensen blev født o. 1764. Forældre Jens Johnsen og Anne Madsdatter. Mads Aage døde på Hindsegård i Klemensker 13/10 1846.

Havde tidligere været gift med Elisabeth Andersdatter, der døde 27/10 1789 på 26. slg. grund. Der er et skifte efter hende fra 20/11 1789 Arkivalieronline (sa.dk). Her oplyses det, at huset på 26. slg. grund var på 8 stolperum, meget gammelt og kun vurderet til 12 daler. Det var sandsynligvis Jonstrup, Kuregårdsvej 7 – matrikel 34b – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Ellen Margrethe Hansdatter blev født o 1766. Forældre Hans Andersen og Giertrud Jørgensdatter. Ellen døde 1832 – Skifte efter hende den 17/1 1832.

Deres børn: Anne Madsdatter f. o 1790, Hans Madsen f. o 1792, Jens Madsen f. o 1796, Karen Madsdatter f. o 1799, Giertrud Madsdatter døbt 13/9 1801 på 28. slg. grund, Marta Madsdatter døbt 21/3 1804, Lars Madsen døbt 19/3 1806 på 28. slg. gr. døde 8 uger gammel), Anders Madsen døbt 26/12 1809 på Østre Gildesbo

I 26/6 1826 fik de auktionsskøde på 34. slg. Hindsegård i Klemensker. I 1832 overtog sønnen Anders Madsen gården indtil 1839, Hvor sønnen fik Jonstrup, Kuregårdsvej 7 – matrikel 34b – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Bornholms Amtstues fæsteprotokol 1808-1820

(side 13) Kgl. Fæstebrev den 29/4 1808 Til Peder Nielsen på 1 td sædsjord og 1 td 2 fdkr kløvgang samt hus- og kålhaveplads, jord som Mads Aage Jensen tidligere havde haft og havde afgivet samme dag (29/4). Afgiften  efter rentekammerskrivelse af 16. april 1776, 5/8 1800 og 16/10 1784 i alt 6 skp havre og 3 ¾ pund smør.

1808-1810 Peder Nielsen (og måske Barbara Nielsdatter)

[Jeg har ikke kunnet identificere Peder Nielsen]

Bornholms Amtstues fæsteprotokol 1808-1820

(side 141) Kgl. Fæstebrev på livstid af 12/2 1810 til 28. slg. udbygger Jacob Jacobsen på 1 td sædsjord og 1 td 2 skp kløvgang samt hus- og kålhaveplads, som var afstået af Peder Nielsen efter bevis af 5/2 1810. Afgiften  efter rentekammerskrivelse af 16. april 1776, 5/8 1800 og 16/10 1784 i alt 6 skp havre og 3 ¾ pund smør.

1810 Jacob Jacobsen (Klinge) og Margrethe Mortensdatter

Jacob Jacobsen Klinge blev født 3/11 1782 i Olsker. Forældre Udbygger Jacob hristensen Klinge og Kirstine Eskildsdatter på 7. vg. grund i Olsker. Jacob Klinge døde 7/5 1844 i Rønne.

Jacob Jacobsen Klinges første hustru Else Cathrine  Sørensdatter døde 1810. Der er et skifte efter hende den 30/5 1810 Arkivalieronline (sa.dk). Her oplyses det, at de boede på 27. slg. grund og havde fæstebrev af 10. april 1788 til Hans Christensen og hustru.  I Else ægteskab med Hans Christensen var der 4 sønner og 1 datter. Fæstebrevet på jord fra den 27. slg. var givet i begges livstid. Da de begge var døde kunne Jacob Jacobsen ikke beholde fæstebrev på den 27. slg. grund, hvorfor han havde købt huset på 28. slg. grund. I skiftet efter hans hustru oplyste det, at Jacob Jacobsen havde købt et hus på Kongens Mark  med tilhørende fæstebrev for 700 sld., hvoraf huset kun var 30 rdl værd. Dette hus må være Godthåb.

Margrethe Mortensdatter blev født o. 1782 i Klemensker. Forældre: Udbygger Morten Pedersen og Dorthe Bendtsdatter, 27. slg. grund. Margrethe døde i Rønne 1/7 1844.

Enkemanden Jacob Jacobsen blev trolovet med Margrethe Mortensdatter den 1/7 1810 og viet den 21/7 1810. Margrethe Mortensdatter havde den 15/2 1810 fået fæstejord af ejeren på 28. slg..Jord som tidligere havde været fæstet til Peder Nielsen. Se nedenstående fæstebrev:

Fæstebrev 15/2 1810 Arkivalieronline (sa.dk)

Den 28. slg. ejer David Larsen bortfæster et stykke havrejord, som Peder Nielsen sidst havde haft  i fæste på omkring 7 tøndeland, som grænser på den nordlige side op til Hagen Espers jord og på den østre side op til Jacob Jacobsens jord og på den søndre side op til den 27. slg. grund og i vester til den udyrkede mosebund, og det nu til Margrethe Mortensdatter i hendes livstid. Hvis hun giftede sig, så skulle hendes første mand også beholde fæstet i sin livstid. Årlig leje var 5 rd. I indfæstning var betalt 22 rd og derforuden skulle der betales 70 slettedaler til Peder Nielsen, som havde afgivet jorden til hende.

Bondejorden fra 28. slg. grund havde tidligere hørt sammen med kongens fæstejord (fæstebrev herunder), hvorfor Margrethe blev et godt parti.

Jacob Jacobsen havde hus og kålhavepladsen et halv år inden han blev gift med Margrethe, blev fæster af 28. slg. jordlod inden han solgte huset og overlod fæstejorderne til Christen Hansen. De fik skøde på Skarpesgadegård, 6. vg. i Klemensker den 7/11 1810, som de havde til 1817, hvor de købte Kuregård (27. slg.), som de samme dag byttede til Lille Krashavegård (21. slg.).

1810-1821 Christen Hansen og Kirstine Hansdatter

Christen Hansen blev født o 1748 og han døde 73 år gl. (75?) den 8/2 1821 som enkemand hos udb. Hans Sejer Beck på 11. slg. grund

Kirstine Hansdatter blev født o 1751. Hun døde 23/12 1818 på 28. slg. fortov 67 år gammel.

Bornholms Amtstues fæsteprotokoller 1808-1822

Side 170 Kgl.  Fæstebrev 2/8 1810 til 28. slg. udbygger Christen Hansen for 1 td sædsjord 1 td 2 fjerdingskar kløvgang og hus- og kålhaveplads i sin livstid. Afgiften  ifølge rentekammerskrivelse af 16/4 1776, 16/10 1784 og 5/8 1800 var 6 skp havre og 3 ¾ pund smør, indfæstning 3 rd 20 sk. Hus- og haveplads samt jordlodder var afgivet af Jacob Jacobsen efter bevis af 1/8 1810.

 

1821-1828 Peder Hansen Lyster

Bornholms Amtstues fæsteprotokoller 1808-1822

Kgl. Fæstebrev 7/7 1821 til 28. slg. udbygger Peder Hansen Lyster for 1 td sædsjord 1 td 2 fr. kløvgangsamt hus og kålhaveplads, som Christian Hansen sidst havde haft og fradøde. Årligt skulle der betales 6 skp havre og 3 ¾ pund smør, som Rentekammerets skrivelse af 16/4 1776, 16/10 1784 og 5/8 1800 havde betalt. Indfæstningssum var 4 rd 1 skl sedler og tegn.

 

 1828-1847 Henrich Jespersen og Kristine Nielsdatter

Henrich Jespersen blev døbt i Nyker 9/11 1766. Fader: Jesper Henrichsen. Henrich døde mellem 1/2 1845 og 1848 – ikke fundet i Klemensker kirkebog

Kristine Nielsdatter døde 11/3 1837 76 år gl

 

Matrikelprotokollen før udskiftningen o 1827: Matrikel 150 – bruger Hendrik Jespersen. En bebygget samlet lod østen for Gaarden Matr. No 34A  (Østre Pilegård) østlig i sognet ved højlyngen. Jorderne er af Kongens Udmark og ifølge Forordningen af 15. April 1818 ere sat til 3 fdkr hartkorn.

Bornholms Amtsstues fæsteprotokoller 1822-1837

23/2 1828: Kgl. Fæstebrev 23/2 1828 til 28. slg. udbygger Henrik Jespersen på 1 td sædsjord og 1 td 2 fkr kløvgang, samt hus og kålhaveplads, som Peder Hansen Lyster sidst havde i fæste og som han havde afgivet til fæsteren. Afgift efter rentekammerskrivelse af 16/4 1776, 16/10 1784 og 5/8 1800 for 6 skp havre og 3 ¾ pund smør

 

1847-1850 Herman Bech og Ane Kirstine Hansdatter

Herman Bech blev født o 1782 i Klemensker

Ane Kirstine Hansdatter blev født o 1787 i Østerlars

Bornholms Amtstues fæsteprotokoller 1846-1855

Side 10: Kgl. Fæstebrev 5/3 1849 på livstid til 28 slg. udbygger Herman Bech på 1 td sædsjord 1 td. 2 fjerdingkar kløvgang, samt et hus og kålhaveplads tilsammen ansat for hartkorn 3 fkr, som Henrik Jeppesen fradøde sidst havde haft i fæste, men som ved bevis 2/10 1847 havde afgivet til fæsteren. Afgiften årligt efter skrivelse af 16. april 1776, 16. oktober 1784 og 5. august 1800 er 6 skp havre og 3 pund 3 fjerdingpund smør. Indfæstningsafgiften var 3 rd 20 sk.

Brandforsikring 10/1 1849 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 28. slg. fortov tilhørende Herman Bek (overstreget) tilføjet Mads Andersen

Et hus på 28. slg. fortov tilh Herman Bek.

Huset består af 14 fag, 8½ alen bredt, 3½ alen højt på stolperne, opført af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, 1 bræddegavl, skorsten, bageovn, bræddeloft i 5 fag, 4 fag vinduer, 7 døre, indrettet til beboelse og køkken, samt lo, lade og stald, takseret således:

5 fag stuehus a 40 rd er 200 rd og 9 fag ladehus a 20 rd er 180.  I alt 380 rd

Forsvarlig imod ildsråde og ej forhen forsikret.

Ildebrand  1850

side 492: Den 2/7 1850 indfandt herredsfogeden og taksatorerne Sandemand Klaus Nielsen og gårdmand Bendt Jørgensen for at syne skaden i anledning af den i formiddag stedfundne ildebrand hos husmand Herman Beck på 28. slg. fortov i Klemensker.

Husets bygninger var taxserede under nr  648 for 380 rd

Og fandtes aldeles nedbrændte. Det tilovers blevne materiale blev vurderet for 3 rd

Tilsammen var skaden på 377 rd

Den brand lidte var tilstede og erklærede sig villig til at modtage ovennævnte materialer imod at svare den sammensatte værdi.

1850-1859(1864?) Mads Andersen og Elsebeth Cathrine f. Hansdatter 

Mads Andersen blev født 11/1 1819 i Klemensker. Forældre: Udbygger Anders Jacobsen og Agnete Mortensdatter på Simblegårds Gr. i Klemensker.

Elsebeth Catrine Hansdatter blev født 19/1 1818 i Vestermarie. Forældre. Gårdejer Hans Nielsen og Elsebeth Pedersdatter Byder, 32. slg. Lillegård.

Deres børn: Antonette Eline Elsine Catrine Andersen f. 20/8 1844 i Nyker, Jakob Anias Andersen f. 10/6 1848  på 22. slg. grund i Nyker, Hans Jacob Andersen f. 15/2 1851 på 28. slg.gr. i Klemensker (død tidligt), Andrea Cathrine Andersen f. 18/12 1853 28. slg.gr. [død inden 1860], Jacobine Marine Andersen f. 1/10 1856 på 28. slg. grund (overskrevet 26.). Andreas Mathias Andersen f. 11/2 1860 på 28. slg. fortov

Mads Andersen var snedker 1845 og 1848. I 1848 boede på 22. slg. grund i Nyker. I 1844 var familien indsidder på 13. vg.gr. i Nyker.

Nyt hus brandforsikret

Et hus på 28. slg. fortov Først Herman Bek/ Mads Andersen  Afbrændt juli1850 opf. okt 1850 Arkivalieronline (sa.dk)

Forsikring 26/11 1850

Et hus på 28. slg. fortov tilhørende Mads Andersen, nyt opført efter branden de 2den juli  1850, fors. Nr. 648; 8 fag, 10 ¾ alen bredt; 4 Alen højt på stolperne, opført af fyrretømmer, dels klinede dels murede vægge og stråtag, 2 bræddegavle, 1 skorsten, 1 bageovn, 2½ fag bræddeloft, 1 fag bræddegulv, 7 døre, 4 fag vinduer, indrettet til beboelse, køkken, lo, lade og stald.

Materialer til huset mv. haver kostet:

Tømmeret 9 bundter 120 rd, 1 tylvter brædder a 1 rd er 36rd, 11 tylvter lægter a 2 rdl er 22 rd, Halm til taget 40 rd, Kæppe, kobbel, søm og tækkemand 16 rd, 7 døre 21 rd, 4 fag vinduer 12 rd, Ler, lerarbejde, sten samt fodmuren 50 rd, Transport af materialer 43 rd og Snedkerløn 45 rd

I alt 405 rd

Herefter huset takseredes således: 3 fag stuehus a 55 rd er 165 rdog 5 fag ladehus a 47 rd er 235 rd. I alt 400 rd

Forsvarlig imod ildsråde

Mads Andersen ejede også nabohuset på Kuregårdsvej 9 – matrikel 33i og 175it – Bornholms historie (bornholmerting.dk) – se denne.

Panteobligation 13/12 1850  Arkivalieronline (sa.dk)

Mads Andersen på 28. slg. fortov lånte 400 rd af Herman Beck på den 27. slg.. Som sikkerhed stillede Mads Andersen sit 8 fag store hus på 28. slg. fortov tillige med fæsterettighed på jord på Kongens Mark.

[Usikker da præsten skriver 28. slg. grund. Men brandforsikringens synsmænd bestod af Sogneforstanderen, som jeg mener burde have styr på stedsbetegnelsen!]

Mads Andersen på 28. slg. grund i Klemensker  pant i løsøre H. Kofoed  2/12 1854, læst 10/1 1855 pag. 348 – 200 rd.  udslettet 6/6 1860

Forlig 25. januar 1864 Arkivalieronline (sa.dk)

Mads Andersen på 28. selvejergårds fortov indgik forlig med Jens J. Pihl på den 16. slg. grund i Klemensker vedrørende en gæld på 100 rd. M. Andersen lover at betale pengene tilbage inden 1 år

Forsikringsprotokollen efter 1858 Arkivalieronline (sa.dk)

Hus på 28. slg. fortov, matr. 142, Mads Andersen/ Mauritz Lyster, første gang forsikret 26/11 1850. Tilbygget 1868: Længe b 4 fag sammenbygget med a. og længe c på 4 fag – nærmeste nabo 300 alen

Jorden blev en arvefæstelod i 1859

Arvefæsteskøde 18/2 1859 på 142 og 175a,b Arkivalieronline (sa.dk)

Kgl. Arvefæstebrev til Mads Andersen – ”den af ham tidligere besiddet” Matr. 142 for ager og eng hartkorn 1 td 1 skp ¾ album, samt matriklerne 175a og b 2 lodder for hartkorn 3 fdk ¾ album. Arvefæsteafgiften var  for 142 3 td 4 skp 1 fdk havre og 3 ¾ pund smør og for 175a,b 2 td 3 fdk havre. Den sidste afgift skulle ikke betales de første tre år.

Den 5. april 1864 flyttede familien til Østerlars. Præsten noterer i afgangslisten, at de havde købt gård (Pilegård 36. slg. i Østerlars). I denne handel indgik arvefæstelodderne 142, 175a,b samt huset på 142. Forklaringen skal findes i et skøde udstedt den 9/2 1864 (læst 26/2?) i Østre herred

Familien Andreas Jensen Rasch havde tidligere boet indtil 1861 i Klemensker (Bjørnegård). De flyttede i 1864 til 32. slg Bakkegård i Østerlars.

Skøde 29/2 1864 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Andreas Jensen Rasch, der boede i Østerlars, solgte til Laurits Lyster og Sine Cathrine West, de -i flg. skøde af 19/2 – af ham tilhørende arvefæstelodder matrikel 142 og 175ab af statens  udmarksjord, samt hans ejede og iboende hus på matrikel 142 i den stand som de nu findes i for 3.000 rd. Den nedlagte vintersæd følger med i købet.

Matrikel 142 var skyldsat for hartkorn 1 td 1 skp ¾ album og 175ab for 3 fdk ¾ album.

1864-1892 Laurits Lyster og Signe Katrine f. Vest

Laurits Lyster blev født 1/6 1835 i Knudsker. Forældre Gårdejer Didrik Lyster og Margrethe Jensdatter på 19. slg. i Knudsker. Lauritz døde i Rønne den 6/2 1918.

Signe Katrine blev født 16/3 1835 i Østerlars. Forældre: Bonden Vævest Peter Andersen og Bodil Mortensdatter. 32. slg. i Østerlars. Signe døde på 28. slg. fortov i Klemensker 11/7 1877

Deres børn: Marie Laurentia Lyster f.8/9 1865 28. slg. fortov i Klemensker Døde som 13årig den 10/5 1879, Hans Johan August Lyster f. 21/8 1867 – udvandrede i 1888 til New York – døde inden 1901, Manna Cathrine Lyster f. 3/10 1869 på 28. slg. fortov i Klemensker.

I flg. folketælling 1901 boede Laurits Lyster i eget hus i Møllegade i Rønne og var børstenbinder/ovnsætter – flyttede til Rønne i 1892.

Mageskifteskøde 21/11 1892 Arkivalieronline (sa.dk)

Arvefæster Laurits Lyster overdragede ejendommen matr. 142 og 175ab til stenhugger Ole Haagensen i Rønne. Lyster havde skøde på ejendommen dateret 29/2 1854 læst 21/6 1865 (på 142 og 175ab) og auktionsskøde af 30/1 1868 læst 13/1 1869 (på 143a og 175ac). Med hus, avl og besætning udgjorde salgssummen 12.250 kr.

Ole Haagensen byttede med sin ejendom i Rønne matrikel 1196b, som var ansat til en værdi af 3.000 kr . 6.000 kr betalte Ole Haagensen kontant til Laurits Lyster – resten som en panteobligation.

1892-1909 Ole Haagensen og Karen Kristine

Ole Haagensen blev født 29/7 1854 i Sverige
Karen Kristine blev født i Knudsker 6/7 1857. Forældre: Udbygger Morten Kofoed og Margrethe Andersen.

Deres børn: Aage Christian Haagensen, f. 10/12 1891 i Rønne, Hans Andreas Haagensen, f. 13/10 1893 i Klemensker,Olga Kristine Haagensen f. 13/6 1897 i Klemensker, Anne Marie Haagensen f. 6/6 1899 i Klemensker

De flyttede til sognet i 1892 fra Rønne.
I 1909 flyttede familien til Dambo, Dammegårdsvej 10 – matrikel 32c – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Skøde 20/11 1909 Arkivalieronline (sa.dk)

Ole Haagensen solgte til Otto Peter Hansen for 9.500 kr :

Matrikel 142 – hartkorn 1 td 1 skp 0 fdk ¾ alb

Matrikel 175ab – hafrtkorn 3 fdk ¾ alb

Matrikel 143a – hartkorn 4 skp 1 fdk 1½ alb

Matrikel 175ac – hartkorn 1 fdk 2 alb

Samt bygninger med besætning af 2 heste, 7 køer, 3 grise, inventarium og redskaber.

1909-1933 Otto Peter Kofoed

Otto Peter Kofoed blev født 22/2 1874 i Rø. Forældre: husmand Peder Kofod Larsen og Caroline Marthea Jørgensen i Lindeskoven. Otto døde i Østerlars 16/4 1965 og blev begravet i Klemensker.

Madsline Karoline Hansen blev født 1/12 1876 i Østerlars. Forældre: husmand Anders Peter Hansen og Mathia Johanne Mossin på 26. slg. grund. Karoline døde i Østerlars 4/7 1943 og begravet i Klemensker.

Deres børn: Karl Kofoed f.  13/5 1903 i Klemensker, Karla Kofoed f. 6/5 1907 i Nyker, Petra Kofoed f. 14/2 1908 i Klemensker

Plejebarn: Ejnar Kofoed Hansen f. 22/3 1922 i Rønne

Skøde 30/12 1933 på matr. 36b, 36c, 142, 143a, 175ab og 175ac. Fra Otto Peter Kofoed til Carl Anthon Hansen for 16.500 kr.

1933-1939 Carl Anthon Hansen

Fogedudlægsskøde 8/9 1939 til Julius Mortensen på matr. 36b, 36c, 142, 143a, 175ab og 175ac på 15.150 kr

Godthåb 1946 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Bornholms Landbrug og dets Biografier, Rønne 1950

36b – »GODTHAAB«, Klemensker. 28. Slg. Frt. 14,0 ha – Htk. 2-3-0-1 – Ejdsk. 19,000 – Grdsk. 10,500. 1 Td. Ld. er Vej og Lergrav. Overtoges 1936 af: Julius Mortensen, f. 7. 5. 1909 paa Thorsminde (S. af Gustav M. og Julie Kathrine, f. Mogensen). G. m. Dagny Ingeborg, f. Krogh, d. 8. 6. 1916 (D. af Villiam K. og Olga Marie, f. Olsen). Børn: Tonny Eliot, f. 11. 8. 1936. Inge-Lise, f. 28. 9. 1937. Finn Carsten, f. 27. 1. 1941. Vilmer Julius, f. 4. 1. 1943. Carsten Ole, f. 21. 6. 1945. Grethe Lillian, f. 27. 9. 1946.

1939-1969 Julius Mortensen

Skøde 12/12 1969 fra Jul. Mortensen til mejeriarbejder Preben Mortensen for 80.000 kr.

Godthåb 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1969-1973 Preben Mortensen

Preben Mortensen flyttede til Bøgelund i Østerlars.

Skøde 20/9 1973 til Niels Bjerregaard på 232.500 kr.

1972-2007 Niels Bjerregaard og Liljabeth

De fejrede sølvbryllup 3. januar 1990 på adressen.

Skøde på matr. 175mæ til Niels Bjerregaard de  2/7 1981 for 185.000 kr

Den 18/10 1982 blev matr. 36b, 36c, 142, 143a og 175ac samlet under matr. 142 og med et areal på 118.568 m2. I 1986 blev matrikel 175mæ udskilt af 142. Tilbage til 142 var 13.665 m2, hvoraf 335 m2 var vej

I flg. annonce var ejendommen til salg i 1995, som nedlagt landbrug, for 500.000 kr.

2007- Rosemarie og Jan Tandrup

 

-2012- Lea Holm Garberg og Julian Allan Knudsen Garberg