Lynghøj, Søndre Lyngvej 9 – matrikel 175hd

Lynghøj, Søndre Lyngvej 9, Klemensker

Sognets udmarksjord. Matrikel 175hd på 28. slg. lynglod – en parcel af 175en. Vejviserne angivet både 27. og 28. slg. lynglod. I Klemensker. Lokalhistorisk arkivs liste findes ejendommen også med navnet Skaventryna

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

I hartkorn sat for 3 fdkr. – og areal på 54.400 kvadratalen (lidt under 4 td land)

Skøde- og panteprotokol 2. række for 175en: Arkivalieronline (sa.dk) (Bækkedal, Søndre Lyngvej 21)

Skøde- og panteprotokol 2. række for 175hd: Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og Panteprotokol efter 1975: Arkivalieronline (sa.dk)

Den ældste historie

Jorden var oprindelig Kongens Udmark, som i 1867 blev solgt af Klemenskers Sogneforstanderskab til 27. Slg. Kuregård. Murer Niels Hermansen byggede huset i 1885 inden han i 1888 købte jorden af Kuregård.

Udlægsskøde 28/2 1880 Arkivalieronline (sa.dk)

En påtegning på Sogneforstanderskabets skøde til Jens Andersen Bech dateret 11/3 1867 læst 20/3 1867 ( Arkivalieronline (sa.dk) oplyste: Skifte efter gårdejer af 27. slg. Jens Andersen Bech transporteredes matrikel 175en videre til Hans Micheal Bech  på 27.slg. i arv og ejendom. Jordlodden var skyldsat for hartkorn 2 skp 1 fd 1 alb.

Matrikelkort i brug 1858 til 1908

Skøde 15/12 1888 læst 9/1 1889 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Michael Bech solgte parcellerne 2 og 3 af matrikel 175en der ifølge indenrigsministeriets udstyknings tilladelse af 15/2 1888 er udmatrikuleret til henh. Matrikel 175hd og matrikel 175he til murer Niels Hermansen for 1000 kr.

Murer Niels Hermansen havde inden jordkøbet forsynet matrikel 175hd med bygninger. Præsten noterede at Laura blev født på 28. slg. fortov i 1885, hvorfor jeg formoder, at da var huset bygget og familien indflyttet.

Husejere/beboere

1885-(1899)1903 Niels Hermansen og Anine Elgine f. Petersen

Niels Hermansen blev født 14/9 1853 i Klemensker. Forældre: Peder Christian Hermansen og Petrea Antonette Møller på 27. slg. grund i Klemensker. Se Forsvundet hus syd for Kuregårdsvej 9 – Bornholms historie (bornholmerting.dk). Niels døde på 34. sg. i Østerlars 27/1 1931

Anine Elgine Petersen blev født 15/9 1858 i Klemensker. Forældre: Lars Peter Dam og Hansine Dorthea Jensen på 27. slg. fortov. Anine døde 16/11 1948 på 52. slg. parcel i Klemensker.

Niels og Anine blev gift 13/6 1878 i Klemensker. Niels boede på 28. slg. parcel og Anine tjente på 28. slg.

Niels Hermansen var murer. Fra 1879 til 1885 boede familien på Kuregårdsvej 11 – matrikel 175ka – Bornholms historie (bornholmerting.dk) Foruden Lynghøj byggede Niels Hermansen Enghøj, Kuregårdsvej 13 – matrikel 175ih – Bornholms historie (bornholmerting.dk).

Deres børn: Petrea Hansine Hermansen f. 22/9 1881 på 28. slg. grund – død som spæd, Niels Peter Hermansen f. 25/10 1882 på 28. slg. grund, Lavra Sabine Hermansen f. 17/10 1885 på 28. slg. fortov (døde 46 år gl.), Petrea Hansine Hermansen f. 18/9 1888 på 28. slg. fortov i Klemensker, Anine Christine Hermansen f. 25/9 1890 på 28. slg. fortov i Klemensker, Elgine Marie Hermansen f. 9/6 1893 på 28. slg. fortov –(død inden 1901), Albine Ottomine Hermansen f. 14/9 1894 28. slg. fortov i Klemensker, Anias Andreas Hermansen f. 2/4 1897 28. slg. fortov i Klemensker.

I 1899 købte de ”Højegaard” i Knudsker. I folketællingen 1901 oplystes, at parret havde 6 børn, der var i live, og 3 børn, som var døde.

1899-1903 Lars Peter Dam og Hansine Dorthea f. Jensen (ikke ejere, men beboere)

Niels og Anine ejede huset indtil 1903. Anines forældre Lars P. Dam og Hansine boede i huset indtil det blev solgt – (Kilde: Landejendomme paa Bornholm, 1899, side 28)

Lars Peter Dam blev født 6/2 1831 i Klemensker. Han døde i Østerlars 11/3 1919 hos datteren og svigersønnen.

Hansine Dorthea Jensen blev født 3/6 1833 i Rutsker. Hansine døde i Rø 7/6 1907.

Skøde 4/7 1903 læst 28/6 1905 Arkivalieronline (sa.dk)

Gårdejer i Knudsker Niels Hermansen solgte bygninger og matr. 175hd til Christian Hemmingsen for 2.000 kr. Køberen udstedte en panteobligation til Lars P. Dam i Rø på 1800 kr (svigerfaderen!)

1903-1906 Christian Hemmingsen og Johanne

Christian Hemmingsen blev født 26/3 1863

Johanne blev født 13(19?)/6 1865

Deres børn: Waldemar Hemmingsen f. 1887, Georg Hemmingsen f. 1893, Albert Hemmingsen f. 1896, Rudolf Hemmingsen f. 1899, Helga Elisabeth Hemmingsen f. 1/10 1901 I Allinge, Anne Hemmingsen f. 1903 og Alfred Leo Dusinius Hemmingsen f. 27/3 1905 i Klemensker

Hemmingsen i folketællingen matr. 175hd fra  ½ 1906 – se  AO genvej (salldata.dk)

Skøde 28/9 1906 pag 162 Arkivalieronline (sa.dk)

Christian Hemmingsen solgte ejendommen til Janus Theodor Lind for 2.100 kr.

Der var stadig en panteobligation til Lars Peter Dam i Rø, men nu kun på 200 kr.

1906-1910 Janus Theodor Lind

Janus blev født 29/4 1885 i Olsker

Han blev senere avlsbruger i Bæla i Rutsker

Janus Lind var elev på Bornholms Højskole ved Ekkodalen i 1902-1902 se elevhold-v02-03 (sams-arkiv.dk)

Skøde 6/8 1910  Arkivalieronline (sa.dk)

Janus Theodor Lind solgte til Anders Pedersen jord, bygninger og avl for 4.000 kr. I ejendommen stod stadig en panteobligation til Lars Peter Dam og hustru Marie Augusta Nikoline Hemmingsen.

1910-1913 Anders Pedersen og Marie

Anders Pedersen blev født 26/2 1861 i Sverige

Marie blev født 2/10 1865 i Sverige

Deres barn: Hlda Elisebet Pedersen f. 25/5 103 i Rønne.

I ft 1911 står, at familien flyttede fra Nyker til Klemensker i 1908

Skøde 22/6 1913  Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Anders Pedersen til Frits Ferdinand Mortensen for 3.700 kr. Med salget fulgte nagelfast inventar samt gardinstængr, hylder og karrækker og en ko, to kalve og en gris. Anders Pedersen betingede sig ret til at bliveboende indtil 17/8.

Panteobligationen på 200 kr til Lars Peter Dam i Rø var stadig gældende og uopsigelig indtil han og hustruen var døde.

1913-1918 Frits Ferdinand Mortensen

Skøde 14/3 1918 pag 388 Arkivalieronline (sa.dk)

En købekontrakt af 5/12 1917 blev overdraget Aksel Kristian Ferdinand Sonne til Anna Jensine Kofoed f. Brandt, Anton Kofoeds Hustru for 4.000 kr

Frits Ferdinand Mortensen boede i 1917 på Landlyst i Vestermarie og det var ham, der solgte ejendommen den 14/3 1918.

1918-1920 Anna Jensine Kofoed f. Brandt (Boss?)

Anna Brandt blev født 18/4 1875 i Vestermarie

Anton Kofoed og Anna boede på Bakkehuset, matr. 26b, Grusvejen 2, Klemensker. Læs mere på Bakkehuset – Grusvejen 2 – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Skøde 1/10 1920  Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Anna Jensine Kofoed til skovarbejder Christian Emil Otto Jensen i Aaker for en købssum af 7.000 kr.

1920-1936 Christian Emil Otto Jensen og Laura Marie, f. Bager

Christian Emil Otto Jensen blev født 15/5 1891 i Klemensker. Christian døde 12/8 1949.

Laura Marie blev født 9/9 1895 i Klemensker. Forældre: husmand Laurits Peter Andersen Bager og Juliane Marie f. Kofoed, 20 sl.g. gr.

Skovarbejder.

Christian og Laura blev gift 1918.

Deres børn: Edvard Jørgen Jensen f. 24/6 1919 i Klemensker, Mary Katrine Jensen f. 18/2 1921 i Klemensker

Skøde 7/10 1936 fra Christian Emil Otto Jensen til landarbejder Holger Birk Jensen for 5.400 kr.

1936-1948 Holger Birk Jensen

Holger Birk Jensen fyldte 60 år den 5. marts 1969 på Søndervig, Lensby, Østermarie (Born. Tidende 1/3 1969)

Skøde 9/4 1948 fra Holger Birk Jensen til Louis Walter Bjerregaard for 8.000 kr

Nævnes i Vejviseren 1948

Lynghøj 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1948-1958- Louis Walter Bjerregaard

– ejer ikke beboer.

 

1952-1958- Johannes Olsen

Arbejdsmand –

Vejviser 1952 som lejer af Lynghøj på 27. slg. lynglod, Vejviseren 1955, Vejviser 1958 28. slg. lynglod

-1968-1975 Tage Pedersen

I vejviseren 1968 står at Herman Wendell i Rønne ejede ejendommen og Tage Pedersen som beboer til leje.

Skøde 26/2 1975 fra Tage Pedersen til Hans Christian Madsen for 145.000 kr.

1975-1979 Hans Christian Madsen

Skøde 19/12 1979 fra Hans Chr. Madsen til Poul Jørn Hansen for 469.000 kr

1979- 2005- Poul Jørn Hansen

Salgsannonce i Bornholms Tidende 20/11 2010

-2024- Thomas Holden Jensen og Ann-Dorthe Jensen