Enghøj, Kuregårdsvej 13 – matrikel 175ih

Enghøj, Kuregårdsvej 13, Klemensker

28 slg. lynglod – sognets udmarksjord

Matrikel 175ih (1.332 m2) og 175ui (45.070 m2) og fra 1926 sammen med 175cæ (10.297 m2)

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Enghøj på kort fra 1914

Købet af matrikel 175cæ er muligvis en bestræbelse for at få et jordtilliggender, således at ejeren kunne få billige statslån til husbyggeri. Husmandsbrug lov nr. 81 af 29. marts 1924

Matrikel 175ih  i  Skøde- og panteprotokol 2 serie Arkivalieronline (sa.dk)

Matrikel 175cæ i Skøde- og panteprotokollen  Arkivalier online (sa.dk)

Ejendommens historie starter med  et lejebrev på 1½ skæppeland jord til Niels Hermansen:

Lejebrev 1/1 1879 Arkivalieronline (sa.dk)

Ejer af 28. slg. Thorupgård, Hans Andersen udstedte lejebrev på (1½ tønde land overstreget )1½ skæppeland) til Niels Hermansen i 50 år. Jorden grænsede til den 26. slg. fortov og på den østre side mod 28. slg. grund alt efter satte markskel. Indfæstning 10 kr og årligt at præstere 3 dages arbejde de første 10 år og dernæst 2 dages arbejde i 40 år under høsten. Lejeren skulle indhegne jorden og dyrke den. (Der var påskrevet lejebrevet under tinglysningen i 1889, at jorden lå på udmarkslodden 175cæ og ikke 36a fra den 28. slg.)

Denne jordlod omfattede oprindelig både Kuregårdsvej 11 og 13. Der har været rod i størrelsen af jordlodden (om det var 1½ tøndeland eller 1½ skæppeland!) Johan Fast, der havde lejeretten til jorden erkendte den 17/10 1910 at matrikel 175ih ikke indgik i hans lejejord, se Arkivalieronline (sa.dk)

Murer Niels Hermansen byggede nabohuset Kuregårdsvej 11 i 1879 – se https://www.bornholmerting.dk/udbyggere-og-husmaend/klemensker-28-grund-og-fortov-toruppegaard/kuregaardsvej-11-matrikel-175ka/(åbner i en ny fane).

Niels Hermansen byggede inden 1888 ejendommen Lynghøj, Søndre Lyngvej 9 – se denne. Om familien boede på Kuregårdssvej 13 eller på Enghøj er svært at gennemskue.

Matrikelkort i brug fra 1922-1983

Ejer og beboere

1889-1899 Niels Hermansen og Anine Elgine f. Pedersen

Niels Hermansen blev født 14/9 1853 i Klemensker. Forældre udbygger på 27. slg. grund Peter Christian Henriksen og Petrea Antonette Møller. Niels døde på 34. sg. i Østerlars 27/1 1931

Anina Elgine Pedersen blev født 15/9 1859 i Klemensker. Forældre udbygger på 29. slg. grund Lars Peter Dam og Hansine Dorthea Jensen. Anine døde 16/11 1948 på 52. slg. parcel i Klemensker.

Deres børn: Laura Sabine Hermansen f. 17/10 1885 på 28. slg. fortov, Petrea Hansine Hermansen f. 18/9 1888 på 28. slg. fortov, Anine Kristine Hermansen f. 25/9 1890 på 28. slg. fortov, Albine Ottomine Hermansen f. 14/9 1894 28. slg. fortov, Anias Andreas Hermansen 2/4 1897 på 28. slg. fortov.

I 1899 købte de Højegård i Knudsker.

Skøde 26/3 1904 Arkivalieronline (sa.dk)

Thorupgårds ejer Alfred Kofoed Jensen solgte jordlod matrikel 175ih og de derpå værende bygninger til Georg Hansen Munch for 950 kr – lejebrevet 11/1 1879, læst 25/2 1885 bortfaldt.

(1899) 1904-1905 Georg Hansen Munch og Karen Margrethe, f. Clemmensen  (Hansen?)

Georg Hansen Munch blev født 25/6 1855 i Hasle, Han død 5/1 1919 og blev begravet i Klemensker

Karen Margrethe Clemmensen blev født 27/5 1848 i Nylars

Georg var skovarbejder. Familien flyttede senere til Lille Splitsgårds grund (ikke fundet )

Skøde 6/11 1905 Arkivalieronline (sa.dk)

Georg Hansen Munch solgte 5.500 kvadratalen jord og derpå stående hus til Janus Hansen Kjøller for 1.000 kr.

1905-1911 Janus Hansen Kjøller og Elna

Janus Hansen Kjøller var født 25/12 1868 i Olsker. Hans forældre var husmand Anders Hansen Kjøller og hustru Ane Marie. Se Tejnvej 44, hvor hans forældre boede og hvortil han selv flyttede i 1901.

I 1901 var han, ifølge folketællingen, stenhugger og hans arbejdsgiver var Kristian Holm på 14 slg. parcel.  I 1892-1901 boede familien Tejnvej 73 – Sandkås – Bornholms historie (bornholmerting.dk) Boede i Rø, inden han købte ejendommen i Klemensker. Han døde i Tejn den 11/2 1956.

Elna Olsdatter var født i Sverige 14/12 1869.

Deres børn: Anna Kjøller (f. 24/11 1893 i Olsker), Olga Kjøller (f. 3/6 1897)

Janus var husmand og skovarbejder – Inden 1. februar 1911 var de flyttet til Mortingevej 10 (matr. 108co) i Rø. Huset i Klemensker  solgte de først året efter:

Skøde 3/12 1912 læst 22/5 1912 pag 985 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Janus Hansen Kjøller (tidligere af Klemensker nu af Rø) til Carl Peter Christiansen for 3.500 kr. Salget omfattede hus, plads og grund, samt alle nagelfaste appertinentier, derunder kakkelovne, komfur og murkar.

1911-1916 Carl Peter Christiansen

Carl Peter Christiansen blev født 23/7 1865 i Knudsker. Han døde i Rønne 4/11 1937. Han blev i 1888 gift med Marie, f. 1859 i Olsker og i 1901 boede familien i Brommehus i Østerlars.

Hans børn med Marie: Anton f. 30/8 1889 i Knudsker, Mathilde f. 21/9 1892 i Knudsker, Carl f. 14/9 1894, Andreas f. 15/8 1896 i Knudsker, Petra f. 23/8 1898 i Østerlars og Hans f. 23/9 1900 i Østerlars

Han var enkemand i 1911 og boede sammen med Petra Hansine Christiansen f. i Østerlars 23/8 1898 og Hans Peter Christiansen f. 23/9 1900 i Østerlars.

I 1916  var han den 10. familie på 28. slg. lynglod. Han kørte mælk og boede sammen med husjomfru Valborg Kristine Bryggemann f. 18/2 1898 og Magda Marie Bryggemann f. 16/5 1914

I 1921 var han partikulier (levede af sin formue) og havde logerende, nemlig Anton Peter Møller, der senere købte Kuregårdsvej 23.

Skøde 10/8 1916 læst 16/8 Arkivalieronline (sa.dk)

Carl Peter Christiansen solgte matr. 175ih og 175iu med bygninger til husmand af Aaker sogn Alfred Jensen for 3.200 kr

1916-1923 Alfred Jensen

Tilsyneladende ikke med i folketællingen 1921, derfor er det ikke lykkedes mig at identificere ham. Måske: arbejdsmand Alfred Jensen f. 20/4 1875 i Klemensker, der var gift med Johanne f. 27/1 1875 fra Sverige. Men de skulle være tilflyttet Klemensker fra Sverige i 1915 med tre børn og bosat på 34j??

Skøde 7/4 1923  Arkivalieronline (sa.dk) (II 

Avlsbruger Alfred Jensen solgte til avlsbruger Anton Peter Johannes Møller matr. 175ih og 175iu med bygninger og besætning, der bestod i 1 so og 2 grise (3 mdl. Gl. ) 9 høns og 1 hane. Af udbo solgtes en trækvogn, en opslinget bjælke, en flagstang, en le, en mælkekande, en sig og hønsegården i alt for 6.300 kr.

1923-1924 Anton Peter Johannes Møller og Johanne

Anton Møller blev født i Olsker 21/6 1888

Johanne blev født 10/12 1882 i Klemensker.

Deres børn: Egil f. 26/10 1910 i Klemensker, Børge f. 22/10 1915 i Klemensker, Elin f. 16/12 1917

Skøde 6/3 1924 Arkivalieronline (sa.dk)

Anton Peter Johannes Møller sælger til fodermester Christian Nicolai Severin Bromberg Olsen  af Baasegaard i Rutsker for 6.700 kr Salgte omfattede 1 ko og dens gødning.

1924-1926 Christian Nicolai Severin Bromberg Olsen  og Ellen Johanne, f. Knudsen

Christian Bromberg Olsen blev født i Neder Dråby, Frederikssunds kommune. Forældre: Husmand Peter Olsen og Maren Sofie Frandsen, Dråby

Ellen Johanne Knudsen blev født 12/7 1901 i Vestermarie. Forældre Husmand Nils Knutsson og Johanne, f. Jønsson på Degnegårds fortov

De blev gift 16/4 1924 i Rutsker

Deres børn: Johannes Knudsen Bromberg Olsen f. 4/9 1924 i Klemensker, Karl Aage Bromberg Olsen f. 4/2 1926 i Klemensker, Aksel Bromberg Olsen f. 12/11 1927, Niels Kristian Bromberg Olsen f. 3/1 1930 i Klemensker, Ellen Margrethe Bromberg Olsen f. 1932.

I 1940 boede familien i Knudsker.

Christian N.S.B. Olsen købte matrikel 175cæ af gårdejer Jens Anker Andersen den 8/2 1926

Skøde 24/10 1926 Arkivalieronline (sa.dk)

Statshusmand Christian Nicolai Severin Bromberg Olsen (Tiltrådt af hustruen) til landarbejder Gustav Cristian Knudsen. Salget omfattede matr. 175cæ, ih, iu, samt besætning 3 køer, 1 so og 1 gris, samt 30 høns, 2 gæs og 2 ønder, ejendommens udbo bestående af en enspænderarbejdskjedervogn, en 2 hjulet vogn og en plov. Salgssummen var 20.000 kr.

Skødet pointerer at ”Ejendommen stedse skal holdes som et husmandsbrug og er som saadant underkastet Forpligtelserne efter Lov Nr. 81 af 29/3 1924”.

I ejendommen stod en 1. prioritetsobligation til Statskassen på 6095 kr og en 2. prioritetsobligation til Statskassefonden på 9.855 kr.

1926-1932 Gustav Christian Knudsen

Gustav Christian Knudsen blev født 20/9 1889 i Nylars.

Ugift i 1930, hvor folketællingen viser, at familien Bromberg Olsen stadig boede i huset, som nu ejedes af Gustav Christian Knudsen.

Skøde 11/4 1932 fra Gustav Christian Knudsen til Christian Nicolai Severin Bromberg Olsen  – se matr. 175cæ for 16.125 kr.

1932-1933 Christian Nicolai Severin Bromberg Olsen og Ellen Johanne, f. Knudsen

(se ovenfor)

Skøde 4/1 1933  (hus og 175ih) fra Christian Nicolai Severin Bromberg Olsen  til Gunnar Andreas Kofoed

Skøde 4/1 1934 på matr. 175cæ til Gunnar Andreas Kofoed

1933-1936 Gunnar Andreas Kofoed

Skøde 9/9 1936 fra Gunnar Kofoed til Arne Frede Andersen for 17.378 kr

1936-1937 Arne Frede Andersen

Den 10/2 1937 blev der afholdt tvangsauktion over ejendommen

Fogedudlægsskøde 21/10 1937 til Karl Hansen 10.800 kr

Enghøj 1951 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1937-1952 Carl Andreas Hansen og Karen Oliva, f. Jensen

Landbruget og dets biografier, Rønne 1950

175cæ – »ENGHØJ«, Klemensker. 28. Sig. Ll. 5,7 ha – Htk. 0-2-1-2];2 – Ejdsk. 10,500 – Grdsk. 3,600. ½ Td. Ld. er Mose. Overtages 1937 af: Carl Andr. Hansen, f. 19. 7. 1887 i Poulsker (S. af Rasmus H. og Julie Katrine, f. Pihl). G. m. Karen Oliva, f. Jensen, d. 21. 1. 1892 i Pedersker (D. af Andreas J. og Petrea, f. Olsen). Børn: Eva Margrethe, f. 26. 8. 1914. Karl Anker, f. 29. 12. 1926.

Skøde 3/3 1952 fra Karl Hansen til Charles Emil Kofoed for 16.000 kr

Enghøj 1955 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1952-1972 Charles Emil Kofoed og Nanny

Charles døde i 1965 – Skifteudskift 1/7 1965 som adkomst til fru Nanny Kofoed

Midlertidigt skøde 28/9 1972  til landmand Carsten Kofoed 45.000 kr – endelig skøde 21/8 1973.

1972-1983 Carsten Kofoed

Skøde 30/6 1983 til Steen Olsson 345.000 kr.

1983-1998 Steen Olsson

Særeje iflg. Ægtepagt 25/2 1993 for matr. 175cæ

Tvangsauktion 4/5 1998 – Auktionsskøde 11/6 1998 til Birthe Poulsen (392.533 kr) Solgt som nedlagt landbrugsejendom.

1998-2014- Birthe Poulsen

3/7 2014 fyldte Birthe Poulsen 75 år på ejendommen (Born.Tid. 1/7)

Salgsannonce i Bornholms Tidende 3. juni 2020

2020-2024- Katharina Brenn og André Babinsky

Enghøj 7. marts 2024 – Foto JVH