Granly, Søndre Lyngvej 7 – matrikel 175iq

Granly, Søndre Lyngvej 7, Klemensker

Matrikel 175iq -En parcel fra matrikel 175be Arkivalieronline (sa.dk) 4/5 1910

Benævnes 28. slg. lynglod og i 1910 ”Lyngholts fortov”.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Granly på kort fra 1914

Areal 1969 24.823 m2

Skøde- og Panteprotokol 2. rk Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol efter 1975 Arkivalieronline (sa.dk)

 

Ældste historie

Arealet ca. 5 td land blev udstykket i 1910 af det sydvestligste del af Lyngholts udmarksjord. Jordlodden må have været bebygget i 1910, da Ludvig og Anna Hansens søn Kai blev født på ”Lyngholts Fortov”.  Formentlig bygget af Ludvig Hansen svigerfar og Annas far murer Carl Vilhelm Svendsen i Hasle.

Matrikelkort i brug fra 1908 til 1983

Skøde 14/1 1911 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Lyngholts ejer Georg Th. W. Westh til Ludvig Jensinius Hansen. Jorden omtales som “formentlig af matrikel 175he”

 

1911-1912 Ludvig Jensinius Hansen og Anna Nielsine Andrea f. Svendsen

Ludvig Jensinius Hansen blev født 19/2 1886 i Rø. Moder: Ugifte Lovise Caroline Hansen på 4. slg. grund i Rø

Anna Nielsine Andrea Svendsen blev født 15/9 1886 i Hasle. Forældre: Murer Carl Vilhelm Svendsen og Johanne Helene Holmberg

Deres børn: Anker Vilhelm Hansen f. 30/9 1907 på 4. slg. grund i Rø, Ingeborg Margrethe Elisabeth Hansen f. 19/9 1908 ”Ved Stranden” i Hasle, Kai Jensinius Andreas Hansen f. 8/9 1910 på Lyngholts fortov i Klemensker.

Ludvig var arbejdsmand

Mageskifteskøde 29/2 1912  Arkivalieronline (sa.dk)

Ludvig Jensinius Hansens skødede ejendommen matrikel 175iq med stående bygninger med nagelfaste appertinentier og besætning bestående af en ko og fodersager for en værdi af 6.500 kr.

Ludvig mageskiftede med Frits Ferdinand Mortensens ejendom Kuregårdsvej 9 – matrikel 33i og 175it – Bornholms historie (bornholmerting.dk), som blev vurderet til 2.000 kr.

 

1912-1918 Frits Ferdinand Mortensen

Frits Mortensen købte Lynghøj, Søndre Lyngvej 9 – matrikel 175hd – Bornholms historie (bornholmerting.dk), som han ejede  i nogle år, indtil han flyttede til Vestermarie.

Skøde 14/3 1918 Arkivalieronline (sa.dk)

Frits Ferdinand Mortensen solgte matrikel 175iq ligesom han solgte 175hd til Aksel Christian Ferdinand Sonne. I bytte gav Aksel Sonne sin ejendom matrikel 40n, 210a, 210b og 197 i Vestermarie.

 

1918 Aksel Christian Ferdinand Sonne

Knapt fire måneder efter købet solgte Aksel Sonne til Hans Baselius Sonne og hustru

Skøde 2/7 1918 Arkivalieronline (sa.dk)

Aksel Christian Ferdinand Sonne, fra Rø sogn, solgte ejendommen til sin fader og hustru, Hans Baselius Sonne og Marine Andrea f. Sørensen, for 8.000 kr. I salget medfulgte to køer.

 

1918-1919 Hans Baselius Sonne  og Marine Andrea  f. Sørensen

Skøde 5/4 1919 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Baselius Sonne og Marine Andrea solgte til parcellist i Nyker, August Andersen, for 9.500 kr. Foruden avl og afgrøder fulgte ”ca. 20 stager, 1 bjælke, 3 brædder og 2 guldliggere” (?)

 

1919 -1930 August Andersen og Agnes Nielsine Katrine f. Nielsen

August Andersen blev født 7/8 1893 på Rø fattighus. Moder: Ugift Hanne Andreson, tjenende på Baadstadgaard i Rø. Udlagt barnefader tjenestekarl Carl Heins på Hammersholm.

Agnes Nielsine Katrine Nielsen blev født 16/3 1898 i Klemensker. Forældre: arbejdsmand Jøns Nilsson og Johanna Jønsdotter på 69. slg. grund

Deres børn: Knud Vilhelm Andersen f. 5/1 1916 på 8. vg. parcel i Klemensker, Elly Andersen f. 19/6 1919 på 28. slg. fortov  i Klemensker

Skøde 24/4 1930 Fra August Andersen til Poul Richard Folkmann Andersen for 6.500 kr

 

1930-1987 Poul Richard Folkmann Andersen og Marie Mathea, f. Thorsen

Poul Richard Folkmann Andersen blev født 27/8 1905 i Knudsker. Poul døde 5/12 1988 på plejehjemmet Toftegården i Hasle

Marie Mathea Thorsen blev født 3/10 1901 i Klemensker. Forældre: Anthon Mathias Thorsen og Christine Petrea Schou. Marie døde 2/5 1972

I 1929 boede familien i Sejergårdshuset i Knudsker.

Deres børn: Ruth Margit Andersen f. 3/2 1928 i Klemensker, Arne Vagn Andersen f. 29/3 1928 i Knudsker

Skøde 20/2 1987 fra Poul Richard Andersen til Helene og Bruno Bjerregaard for 165.000 kr.

Granly 1990 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1987-1992 Helene og Bruno Bjerregaard                    

Auktionsskøde 9/4 1992 til Thor Rømer for 160.000 kr

 

1992- Thor Rømer