Bolleris og Fogdedalen

Bolleris i Klemensker er et lille område nord for Klemensker by. Den har en spændende historie. ”Bolleris hus” eller ”Bækkeskov”, som den senere kom til at hedde, blev bygget omkring 1839. og revet ned...

Klemensker Degnegårds jorde

Før udskiftningen i 1840’erne lå degnegårdens jorde spredt i et større område. Det lykkedes ikke helt at samle jorden i et, men i to områder delt af Bolleris og Fogdedalen. Fra starten af 1700-tallet...

Tømmermandens dagbog 1827-1839

Arkitekt Karl Thorsen skrev 11 kronikker i Bornholms Tidende i 1920 omhandlede livet som tømmermand og husmand på Simblegårds grund i perioden 1827 til 1839. Karl Thorsen skrev på grundlag af en dagbog, der...

Simblegårds udbyggere og husmænd

Udbyggere og husmænd på Simblegård og den nedlagte 53. selvejergårds (Smedegård) grund har været vanskelig at få styr på. Der synes at være flere udskiftninger af beboere end andre steder og færre tinglysninger af...

Bækkegårds to husmænd

Der har kun været to ejendomme på Bækkegårds grund i Klemensker, men til gengæld har de begge eksisteret tilbage i 1600-tallet. Det vestlige husmandssted, øst for Balsmyre, blev nedlagt før 1900 og selvejergården Bækkegård...

Lille Krashavegårds udbyggere og husmænd

På gårdens “fortov” lå fra starten af 1700-tallet i alt fem ejendomme, hvoraf to eksisterer i dag. På gårdens “grund” lå der to ejendomme, hvoraf en findes i dag. Det er interessant at to...

Store Krashavegårds udbyggere og husmænd

  Store Krashavegård var en af de store selvejergårde i Klemensker. Grunden strakte sig fra Bolleris og 2,5 km nordøst til Hyldelyst. På grunden ligger 15 ejendomme, der alle er ældre end 1914. Derudover...

Sandkås – ejendomme før 1914

Jeg har beskrevet 51 ejendomme i Sandkås, der alle, på nær “Brinken” fra 1919, er bygget før 1914. 11 af dem er revet ned og eksisterer ikke i dag. Liste over ejendomme fra nord...

Tejn fiskerlejes grænse mod nord!

Trafikanter fra nord møder skiltet “Sandkås – Tejn” og fra syd skiltet “Tejn – Sandkås”, men hvor går grænsen egentlig mellem de to steder? I følge matrikelkortene går grænsen i Ndr. Strandvej mellem nr....

Husene mellem Sandkås og Tejn

Jeg har nu beskrevet de gamle ejendomme mellem Sandkås og Tejn.  Der har være små avlsbrug, håndværker-, arbejder- og fiskerboliger og et stort gartneri. De ældste huse er fra 1830’erne. Stedet afviger fra Sandkås...