Amtsregnskaber

Kilder til Bornholms historie i 16-1700tallet findes på Rigsarkivet ordnet efter proveniens, altså efter den administrative myndighed, der har skabt arkivet.  En stor og meget interessante kildegruppe er ”Reviderede amtsregnskaber”, som ofte er overset af historieskrivere. Det drejer sig om mange tusinde sider arkivalier, enten som regnskabshæfter, breve eller løse ark. For hvert år findes et samlet regnskab og de følges af bilag, som dokumenterer amtets indtægter og udgifter.

Se oversigt og links til regnskaberne nederst på denne side

Amtsregnskaberne består af flere afdelinger. Størst er jordebogsregnskaberne, der er intakte for hele perioden frem til 1848. Kontributionsregnskaberne er i arkivet separerede fra 1800, såvel som Ammunition og materielregnskaberne.

Arkivgruppen ligger ikke i amtets arkiv, men i den afdeling af statsadministrationen som skulle holde øje med eventuel svig med kongens penge.

Dele af amtets arkiv har gennem tiderne sket kassationer eller bortkomst, derimod synes jordebogsregnskaberne at være intakte i revisionsafdelingen.
Bent Andersen har affotografere dette kæmpe arkiv og de er tilgængelige på Arkivalieronline under ’Regnskaber’ – ’Ældre regnskaber’ – ’Reviderede regnskaber Amtsregnskaber Ældre. Klik her for at komme direkte ind i gruppen.

På Arkivalieronline vil man kunne se materialet side for side. Imidlertid er de et vanskeligt tilgængeligt kildemateriale, så jeg har, efter aftale med Bent, udarbejdet indholdsfortegnelse og samlet materialet i pdf-filer.

Brug indholdsfortegnelsen

Indholdsfortegnelsen er søgbar, hvorfor materialet bliver lettere at anvende for lokalhistorisk interesserede. Regnskaberne er samlede i 10-års perioder, så at de er nemme at overskue. Fortegnelserne henviser til siderne i affotograferede originale kilder, der er samlet i pdf-filer. Klik på “Se original kilde i pdf” og det relevante åbnes i “nyt vindue”. Størrelsen af pdf-filerne varierer mellem 15-90 Mb.

Jordebogsregnskaberne og jordebøgerne

Jordebogsregnskabet forholder sig til den sidst udarbejdede “jordebog”. Den enkelte gårdejer eller fæstebonde skulle betale den i jordebogen fastsatte “jordebogsskat” ansat i naturalier. Regnskaberne forholder sig til denne skat og adskillige bilag er afledt af afvigelserne fra denne, enten på grund af gårdene var øde eller at jorden var ringe. Enkelte jordebøger findes som bilag til regnskaberne. De er lagt i en særskilt mappe.

Hvad indeholde jordebogsregnskaberne?

Jordebogsregnskaberne rummer en hel del mere end gårdenes skatter. Alt var der var i “Kongens pekuniære interesser” er med. Det kan være sagsanlæg som amtsskriveren  førte på kongens vegne. Det kan være slagsmål, tyveri eller de såkaldte lejermålssager, der i regnskaberne er omfattende år efter år.

I jordebogsregnskaberne findes de såkaldte købstadsregnskaber der omfatter alle “uvisse” indtægter og til tider også de “visse” indtægter som beskatninger af jord i byvangen.

Regnskaberne ændrer sig år efter år og det er ofte helt uventede ting, der dukker op, så jeg kan kun opfordre til at kikke indholdsfortegnelserne igennem og slå på i de affotograferede sider.

Lidt om forkortelser

Hvert år starter med selve regnskabet, der for de flestes vedkommende har revisionens noter i margin. Der er henvisninger til bilagsnumre, som enten er angivet med “Litr.”, “Lit” eller “No”.  Jeg har angivet siderne i pdf-filer med “Pag.”, som egentlig er en forkert betegnelse, da de er den gamle betegnelse af ark med skrift på for og bagside. Jeg burde måske have brugt betegnelse “foto”.  For de fleste årgange har jeg slettet de tomme sider, da de fylder urimeligt meget.

Fra år 1800 er kontributionsregnskaber og Ammunitionsregnskaber (indtil 1810) affotograferede.

Læs indholdsfortegnelserne og se affotograferinger af de originale kilder:

1661-1669/70 Jordebogsregnskaber

1670/71-1679/80 Jordebogsregnskaber

1680/81-1689/90 Jordebogsregnskaber

1690/91-1699/1700 Jordebogsregnskaber

1700/01-1709 Jordebogsregnskaber

1710-1719 Jordebogsregnskaber

1720-1729 Jordebogsregnskaber

1730-1739 Jordebogsregnskaber

1740-1749 Jordebogsregnskaber

1750-1759 Jordebogsregnskaber

1760-1769 Jordebogsregnskaber

1770-1779 Jordebogsregnskaber

1780-1789 Jordebogsregnskaber

1790-1799 Jordebogsregnskaber

1800-1809 Jordebogsregnskaber

1800-1809 Kontributionsregnskaber

1800-1809 Ammunition og Materielregnskaber

1810-1819 Jordebogsregnskaber

1810-1819 Kontributionsregnskaber

1820-1829 Jordebogsregnskaber

1820-1829 Kontributionsregnskaber

1830-1839 Jordebogsregnskaber

1830-1839 Kontributionsregnskaber

1840-1848 Jordebogsregnskaber

1840-1848 Kontributionsregnskaber

Øvrige henvisninger:

Liste over amtsskriverne og deres fuldmægtige

Se jordebøgerne her