Jordebogsregnskaber 1840-1848

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1840”

se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-12 Jordebogsregnskabet for året 1840

Regnskabet er underskrevet 5. juni 1841 af Christian Ludvig Sehestedt

13-90 Bilag til Jordebogsregnskab 1840

Pag. 13-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16, No 2 Parcellen nr 16 af Habbedams jorden var tidligere fæstet af 19. slg. i Olsker, men da gårdejer Anders Thorsen var død, blev denne parcel ledig til bortfæstning. Anders Thorsen havde haft jorden på livstid siden 1816
Pag. 17-18, No. 3, ”Beregning over 1840 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 19-28, No 4-8, Rentekammerets promemoria om salg af 134 tønder rug og 76 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 34 td rug og 260 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Dernæst auktion over 100 td rug og 50 td byg Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 29, No 9, Kapitaltaksten 1840
Pag. 30-39, No 10-14, Særskilt tre auktioner over 26 td landgildesmør, efterfølgende med 22 tønder smør og 9 tønder smør og til slut 1 td 6 lispund smør.
Pag. 44, No 15. Amtmand til Amtsforvalter om at landgilde kan betales i penge efter kapitaltaksten
Pag. 45-47, No 16, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1840.
Pag. 48-52, No 17, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1840.
Pag. 53, No 18, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 54, No 19(-39), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 1806 rd 79 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 55-59, No 40-42, Indbetalt for vrag eller drivgods solgt på auktion.
Pag. 60-63, No 43-46, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder. Ingen.
Pag. 64, No 47, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 65, No 48, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 66-70, No 49, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1840.
Pag. 71-72, No 50-51, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 73, No 52, Indsvindingsberegning for 1840
Pag. 74-90, No 53-54 Fortegnelse over landgilderestancer for årene 1837, 1838, 1839 samt 1840

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1841”

Se den originale kilde

1-2 Indholdsfortegnelse

3-12 Jordebogsregnskabet for året 1841

Regnskabet er underskrevet 1. juni 1842 af Christian Ludvig Sehestedt

13-91 Bilag til Jordebogsregnskab 1841

Pag. 13-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16-17, No. 2, ”Beregning over Afgifterne for Aaret 1841 af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Med underbilg for 3 td. Land jord i Brændemark i Ibsker og af strandmarken mellem Rønne og Hasle
Pag.18-28, No 3-8, Rentekammerets promemoria om salg af 50 tønder rug og 400 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt 2 andre auktion over rug- og med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen.
Pag. 29, No 9, Kapitaltaksten 1841
Pag. 30-39, No 10-15, Særskilte auktioner over landgildesmør, efterfølgende 2 auktioner med auktionsregnskab med køber og pris. Med udgiftsbilag til annoncering af auktionerne og afgifter.
Pag. 40, No 16. Amtmand til Amtsforvalter om at landgilde kan betales i penge efter kapitaltaksten
Pag. 41-46, No 17, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1841.
Pag. 47-50, No 18, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1841.
Pag. 51, No 19, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 52, No 20(-39), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 1677 rd 5½ sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 53-54, No 63-64, Indbetalt for vrag eller drivgods solgt på auktion.
Pag. 55-59, No 65-69, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder. Ingen.
Pag. 60-62, No 70-71, Regnskab over udskiftningen i Olufs kirke sogn
Pag. 63, No 72, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 64, No 73, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 65-69, No 74, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1841.
Pag. 70-71, No 75-76, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 72, No 77, Indsvindingsberegning for 1841
Pag. 73, No 78, Fortegnelse over udeståender for jordebogsafgifter for året 1837 og 1840
Pag. 74-91, No. 79, Fortegnelse over udeståender for jordebogsafgifter for året 1841

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1842”

Se den originale kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-13 Jordebogsregnskabet for året 1842

Regnskabet er underskrevet 17. maj 1843 af Christian Ludvig Sehestedt

14-124 Bilag til Jordebogsregnskab 1842

Pag. 14-15, No 1-2, Forpagtningen af jagten i Olsker og Poulsker, på sognenes uindhegnede områder, blev ændrede ved en forordning i 1840, således at indtægterne herfor ikke er opkrævede, hvilket først ville ske det følgende år.
Pag. 16-18, No 3, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 19-20, No. 4, ”Beregning over Afgifterne for Aaret 1842 af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Med underbilg for 3 td. Land jord i Brændemark i Ibsker og af strandmarken mellem Rønne og Hasle
Pag.21-33, No 5-13, Rentekammerets promemoria om salg af 50 tønder rug og 400 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt 2 andre auktion over rug- og med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Udgifterne ved afholdelse af auktionerne
Pag. 34, No 14, Kapitaltaksten 1842
Pag. 35-47, No 15-23, Særskilte auktioner over landgildesmør, efterfølgende 2 auktioner med auktionsregnskab med køber og pris. Med udgiftsbilag til annoncering af auktionerne og afgifter.
Pag. 48, No 24. Amtmand til Amtsforvalter om at landgilde kan betales i penge efter kapitaltaksten
Pag. 49-54, No 25, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1842.
Pag. 55-58, No 26, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1842.
Pag. 59, No 27, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 60-61, No 28(-58), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 2075 rd 1 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 62-66, No 59-63, Indbetalt 123 rd 57 sk for vrag eller drivgods solgt på auktion.
Pag. 67-71, No 64-68, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder. Ingen.
Pag. 72-74, No 69-71, Beregning over jagtafgiften for 1842. Undtagelse for en del af Klemensker, hvor der i fjerde kvartal ikke blev opkrævet afgift på grund af udskiftningen. Olsker fik tilbagebetaling af samme årsag.
Pag. 75-76, No 72, Regnskab over Ruts Kirkes sogns udskiftning (bilag 73+74 mgl)
Pag. 77-78, No 75, Fortegnelse over hartkornet i Nyker Sogn
Pag. 79, No 76 Krigsassessor Henckeels forfattede fordeling af lodsejernes betaling i Klemensker for udskiftningen (selve listen no 76 mangler)
Pag. 80-81, No 78 Regnskab for udskiftningen af Rø sogn (bilag 79 mgl.)
Pag. 82-83, No 80 Regnskab over udskiftningen i Rø sogn fra 1837-1840 (bilag 81 mgl.)
Pag. 84-, No 82, Regnskab over udskiftningen i Østermarie sogn 1833-1840. (bilag 83 mgl.)
Pag, 86-87, No 84-85, Erstatning fra 175 beboerne i Bodilsker og Poulsker sogne for at have kørt tørv fra Hundsemyre mose ved Nexø
Pag, 88, No 86, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 89, No 87, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 90-94, No 88, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1842.
Pag. 95-96, No 89-90, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 97, No 91, Indsvindingsberegning for 1841
Pag. 98-103, No 92-97, udgifter for Magazinets håndtering af landgilde inkl. Vedligeholdelse af huset
Pag. 104-122, No. 98, Fortegnelse over udeståender for jordebogsafgifter for året 1842
Pag. 123, No 99, Fortegnelse over udestående jagtafgifter
Pag. 124, No 100, Fortegnelse over restancer af Østermarie sogns udskiftnings omkostninger

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1843”

Se den originale kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-13 Jordebogsregnskabet for året 1843

Regnskabet er underskrevet 28. maj 1844 af Christian Ludvig Sehestedt

14-137 Bilag til Jordebogsregnskab 1843

Pag. 14-16, No 1-3, Gebyr på optagning af tørv i Hundsemyre mose ved Nexø, samt opsyn med mosen af formanden ens Due i Snogebæk
Pag. 17-19, No 4, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 20-26, No. 5-7, ”Beregning over 1843 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Med underbilg for 3 td. Land jord i Brændemark i Ibsker og af strandmarken mellem Rønne og Hasle
Pag. 27-40, No 8-16, Rentekammerets promemoria om salg af 50 tønder rug og 400 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 96 td rug og 410 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Dernæst auktion over 9 td rug og 60 td byg Oversigt over auktionens udgifter. Samt udgifter i forbindelse med auktionerne: Salærer, plakater, læsninger og trommeslag og ¼% til fattigkassen
Pag. 41, No 17, Kapitaltaksten 1843
Pag. 42-54, No 18-26, Særskilte auktioner over 26 td landgildesmør, efterfølgende med 22 tønder smør og 9 tønder smør og til slut 1 td 6 lispund smør. Med udgiftsbilag til annoncering af auktionerne og afgifter.
Pag. 55, No 27. Amtmand til Amtsforvalter om at landgilde kan betales i penge efter kapitaltaksten
Pag. 56-59, No 28, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1843.
Pag. 60-62, No 29, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1843.
Pag. 63, No 30, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 64-65, No 31(-39), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 2302 rd 60 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 66-68, No 73-75, Indbetalt for vrag eller drivgods solgt på auktion.- 78 rd 69 sk
Pag. 69-73, No 76-80, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder. Ingen.
Pag. 74-81, No 81-88, Beregning over jagtafgiften på Bornholm for Aaret 1843
Pag. 82-87, No 89-90, Regnskab over udgifterne ved udskiftningen i Østerlars sogn 1834-1843 – i alt 1637 rd og 46 sk.fra fælles kassen og fra kongens kasse 2582 rd 15 sk og fra lodsejenes kasse 909 rd 63 sk. Her er samtlige lodsejere betalinger. Samt fæsteloddernes fordeling
Pag. 88-93, No 91-93, Regnskab over udgifterne ved udskiftningen i Peders kirke sogn 1834-1843 –Her er samtlige lodsejere betalinger. Samt fæsteloddernes fordeling
Pag. 94-100, No 94-95, Regnskab over udgifterne ved udskiftningen i Aaker sogn i perioden 1833-1843, samt fordelingen af udgifterne lodsejerne imellem, og fordelingen af fæstejorden
Pag. 101, No 96, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 102, No 97, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 103-108, No 98-99, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1843.
Pag. 109-110, No 100-101, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 111, No 102, Indsvindingsberegning for 1843
Pag. 112-118, No. 103-109, Revisionens gennemgang af håndtering af landgilderne og omkostninger ved skattens håndtering. Herunder vedligehold af magasinbygningen, brandkontingent mm
Pag. 119-137, No 110-111, Fortegnelse over udeståender for jordebogsafgifter for året 1843

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1844”

Se den originale kilde i pdf

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1844

Regnskabet er underskrevet 21. juni 1845 af Lerche

12-111 Bilag til Jordebogsregnskab 1844

Pag. 13-16, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 17-18, No. 2, ”Beregning over Afgifterne for Aaret 1844 af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 19-37, No 3-14, Rentekammerets promemoria om salg af 250 tønder rug og 40 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt 3 andre auktion over rug- og med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Udgifterne ved afholdelse af auktionerne trommeslagning, afgifter og ¼% til de fattige.inkl. 2 gange i avisen
Pag. 38, No 15, Kapitaltaksten 1844
Pag. 39-54, No 16-26, Særskilte auktioner over landgildesmør, efterfølgende 2 auktioner med auktionsregnskab med køber og pris. Med udgiftsbilag til annoncering af auktionerne og afgifter.
Pag. 55, No 27. Amtmand til Amtsforvalter om at landgilde kan betales i penge efter kapitaltaksten
Pag. 56-59, No 28, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1844.
Pag. 60-62, No 29, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1844.
Pag. 63, No 30, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 64-65, No 32-33, for vrag eller drivgods solgt på auktion.
Pag. 66, No 31, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3243 rd 93 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 67-70, No 33-36, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder. Ingen.
Pag. 71, No 37, Mulkter for indtagelse af udmarksjord (ingen)
Pag. 72-73, No 38, Beregning over jagtafgiften for 1844. Undtaget Klemensker der på grund af udskiftningen ikke skulle betale for 1. kvartal
Pag. 74-77, No 39-40, Regnskab over Nylars Kirkes sogns udskiftning, samt repartition (udgifternes fordeling)
Pag. 78, No 41, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 79, No 42, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 80-84, No 43, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1844.
Pag. 85-87, No 1-2, udgifter for Magazinets håndtering af landgilde inkl. Vedligeholdelse af huset.
Pag. 88-89, No 3, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 90-111, No. 4, Fortegnelse over udeståender for jordebogsafgifter for året 1844

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aaret 1845”

Se den originale kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-12 Jordebogsregnskabet for året 1845

Regnskabet er underskrevet 20. juni 1846 af Lerche

13-92 Bilag til Jordebogsregnskab 1845

Pag. 13-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16-18, No. 2, ”Beregning over Afgifterne for Aaret 1845 af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 19-41, No 3-17, Rentekammerets promemoria om salg af 210 tønder rug og 30 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt 4 andre auktion over rug- og med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Fra bilag 13: udgifterne ved afholdelse af auktionerne, annonce i avisen, trommeslagning, afgifter, vidnerne, plakater og ¼% til de fattige
Pag. 42, No 18, Kapitaltaksten 1845
Pag. 43-54, No 19-27, 3 Særskilte auktioner over landgildesmør med auktionsregnskab med køber og pris. Med udgiftsbilag til annoncering af auktionerne og afgifter.
Pag. 55-56, No 28-29. Amtmand til Amtsforvalter om at landgilde kan betales i penge efter kapitaltaksten
Pag. 57-61, No 30, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1845.
Pag. 62-64, No 31, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1845.
Pag. 65, No 32, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 66-69, No 33-36, forfaldne sigt- og sagefaldsbøder
Pag. 70-71, No 37, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 2899 rd 88 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 72-74, No 38, Fortegnelse over vrag eller drivgods, der er solgt på auktion (155 rd 11½ sk.) med to bilag.
Pag. 75, No 39, Attest om at der ingen mulkter var indbetalt for indtagelse af udmarksjord .
Pag. 76-77, No 40, Beregning over jagtafgiften for 1845.
Pag. 78-79, No 41-42, Beregning af udgift i forbindelse med udskiftning for lodsejere i Olsker, der havde jord i Klemensker sogn.
Pag. 80, No 43, Husmand Hans Jacob Petersen fik udflytningshjælp i forbindelse med udskiftningen i Klemensker sogn.
Pag. 81, No 44, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 82, No 45, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 83-87, No 46, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1845.
Pag. 88-89, No 47-48, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 90-91, No 1-2, udgifter for Magazinets håndtering af landgilde inkl. Vedligeholdelse af huset.
Pag. 92, No 3, Indsvindingsberegning for aaret 1845 – forskellen på det bogførte landgilde korn, som er indkommet, og som efterfølgende blev solgt på auktion.

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aaret 1846”

Se den originale kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-12 Jordebogsregnskabet for året 1846

Regnskabet er underskrevet 19. juni 1847 af Lund, konstitueret i amtsforvalter og kammerherre Lerches tjeneste

13-123 Bilag til Jordebogsregnskab 1846

Pag. 13-16, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 17-19, No. 2, ”Beregning over Afgifterne for Aaret 1846 af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 20, Underbilag nr. 2 til ovennævnte bilag: Afskrift af udbygger Thorkild A. Koefoeds påtegning (tilføjelse) på fæstebrev af 21. januar 1843 (Han boede i Ipsker sogn)
Pag. 21-39, No 3-15, Rentekammerets promemoria om salg af landgilde rug og byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. I alt 4 andre auktion over rug- og byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Herunder udgifterne ved afholdelse af auktionerne, annonce i avisen, trommeslagning, afgifter, vidnerne, plakater og ¼% til de fattige.
Pag. 40, No 16, Kapitaltaksten 1846
Pag. 41-56, No 17-28, 4 Særskilte auktioner over landgildesmør med auktionsregnskab med køber og pris. Med udgiftsbilag til annoncering af auktionerne og afgifter.
Pag. 57, No 29, Amtmand til Amtsforvalter om at landgilde kan betales i penge efter kapitaltaksten.
Pag. 58-61, No 30, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1846.
Pag. 62-64, No 31, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1845.
Pag. 65, No 32, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 66-69, No 33-36, forfaldne sigt- og sagefaldsbøder (ingen)
Pag. 70-71, No 37, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3223 rd 29 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 72, No 38, Fortegnelse over vrag eller drivgods, der er solgt på auktion (Ingen indtægter for 1846)
Pag. 73, No 39, Attest om at der ingen mulkter var indbetalt for indtagelse af udmarksjord.
Pag. 74, No 40, Beregning over jagtafgiften for 1846.
Pag. 75, No 41, Udbygger Lars Peter Olsen i Nylars havde fået hjælp til at flytte sit 4 fags stuehus og 4 fags ladehus i forbindelse med udskiftningen. Det viste sig, at det kun var 4 fag stuehus og 3 fag ladehuse, hvorfor 6 rigsdaler blev tilbagebetalt.
Pag. 76, No 42, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 77, No 43, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 78-82, No 44, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1846.
Pag. 83, No 45, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 84-93, No 46-47, udgifter for Magazinets håndtering af landgilde inkl. Vedligeholdelse af huset. Med underbilag 1-8, for eks. målerpenge, husreparationer, skatter
Pag. 94, No 48, Indsvindingsberegning for landgildekornet
Pag. 95-97, No 49-50, Øle-Enge i Østermarie var efter beslutning i 1844 solgt, hvorfor de jordlodderne skulle afskrives jordebogen. Hidtil var jordene fæstede til selvejerbønderne – liste med 7 navne.
Pag. 98-123, No. 51-52, Fortegnelse over de den 31. marts 1847 resterende jordebogsafgifter fir Bornholms Amt for året 1846. Der var restancer for 11.663 rd 62 sk.

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aaret 1847”

Se den originale kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-12 Jordebogsregnskabet for året 1847

Regnskabet er underskrevet 20. juni 1848 af Lerche

13-120 Bilag til Jordebogsregnskab 1847

Pag. 13-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16-18, No. 2, ”Beregning over Afgifterne for Aaret 1845 af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 19-42, No 3-18, Rentekammerets promemoria om af landgilde rug, byg og smør på offentlig auktion i Rønne. Med ”Udskrift af Rønne og Vestre herreds Auctionsprotocol”. Med købernes navn og pris. I alt 5 auktion over rug- og byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Bilag med udgifterne ved afholdelse af auktionerne, annonce i avisen, trommeslagning, afgifter, vidnerne, plakater og ¼% til de fattige
Pag. 43, No 19, Kapitaltaksten 1847
Pag. 44-56, No 19-28, 3 Særskilte auktioner over landgildesmør med auktionsregnskab med køber og pris. Med udgiftsbilag til annoncering af auktionerne og afgifter.
Pag. 57, No 29. Amtmand til Amtsforvalter om at landgilde kan betales i penge efter kapitaltaksten
Pag. 58-61, No 30, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1847.
Pag. 62-64, No 31, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1847.
Pag. 65, No 32, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 66-69, No 33-36, forfaldne sigt- og sagefaldsbøder
Pag. 70, No 37, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3999 rd 2 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 71-73, No 38-40, Fortegnelse over vrag eller drivgods, der er solgt på auktion (155 rd 11½ sk.) med to bilag.
Pag. 74-73, No 41, Beregning over jagtafgiften for 1847.
Pag. 74-82, No 42-44, Udgifter i forbindelse med Vestermarie sogn jorde (957 rd 31 sk.), samt fordeling af udgifterne mellem lodsejerne.
Pag. 83, No 45, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 84, No 46, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 85-89 No 47, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1847.
Pag. 90-91, No 48-49, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 92, No 1, Indsvindings beregning for Aaret 1847
Pag. 93-102 No 1-6, udgifter for Magazinets håndtering af landgilde inkl. Vedligeholdelse af huset.
Pag. 103-120, No. 4-5, Fortegnelse over udeståender for jordebogsafgifter for året 1847

”Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aaret 1848”

Se den originale kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1848

Regnskabet er underskrevet 14. juni 1849 af Lerche

12-113 Bilag til Jordebogsregnskab 1848

Pag. 12-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15-16, No. 2, ”Beregning over Afgifterne for Aaret 1848 af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 17-44, No 3-18, Rentekammerets promemoria om af landgilde rug, byg og smør på offentlig auktion i Rønne. Med ”Udskrift af Rønne og Vestre herreds Auctionsprotocol”. Med købernes navn og pris. I alt 5 auktion over rug- og byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Bilag med udgifterne ved afholdelse af auktionerne, annonce i avisen, trommeslagning, afgifter, vidnerne, plakater og ¼% til de fattige
Pag. 45, No 19, Kapitaltaksten 1848
Pag. 46-61, No 19-31, 3 Særskilte auktioner over landgildesmør med auktionsregnskab med køber og pris. Med udgiftsbilag til annoncering af auktionerne og afgifter.
Pag. 62, No 33, Ordre om konvertering af landgildeydelser til penge efter kapiteltaksten.
Pag. 62-64, No 33, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1847.
Pag. 65-66, No 34, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1847.
Pag. 67, No 35, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 68-71, No 36-39, forfaldne sigt- og sagefaldsbøder
Pag. 72, No 40, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 4167 rd 9½ sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 73, No 41, Fortegnelse over vrag eller drivgods, der er solgt på auktion – intet
Pag. 74, No 42, Attest om at ingen mulkter var indbetalt for indtagelse af udmarksjord
Pag. 75, No 43, Beregning over jagtafgiften for 1848.
Pag. 76, No 44, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 77, No 45, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 78-82, No 46, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1848.
Pag. 83-84, No 47-48, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 85, No 1, Indsvindings beregning for Aaret 1848
Pag. 86, No. 1, Godtgørelse for militære embedsmænds godtgørelse for fourage for 1848.
Pag. 87-94, No 2, udgifter for Magazinets håndtering af landgilde ved auktionerne, inkl. Vedligeholdelse af huset.
Pag. 95, No 3, Betaling af 600 rd til landinspektør Henckelle for udført udskiftning af udmarksjordene.
Pag. 96-112, No. 4-5, Fortegnelse over udeståender for jordebogsafgifter for året 1848