Jordebogsregnskaber 1810-1819

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1810”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1810

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1811 af Sehestedt

11-109 Bilag til Jordebogsregnskab 1810 no. 1-54

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15, No 2, ”Beregning over 1810 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 16, No 3, Guvernementets meddelelse til Due om 1809-beholdning af byg på 55 tønder beregnet til udsalg af trængende i Rønne, heraf bevilges 4 td. Og 3 skp. Til fattigvæsenet i Rønne.
Pag. 17, Litr. B No 63, Rentekammerets meddelelse om at Peder Pedersen i Knudsker må fæste 12 tønder kogelig udmarksjord, som løjtnant og landinspektør Petersen havde opmålt med indfæstning på 12 rd og årlig afgift på 6 td. havre
Pag. 18, No 4, Kapiteltaksten for 1810 fastsættelse.
Pag. 19, No 5, Rentekammerets resolution om at 90 td smør kunne anvendes af søetaten, samt værdien i regnskabet.
Pag. 20-22, No 6-7, Gouvernementets meddelelse om at 40 td. Salt blev stillet til fattigkommissionens disposition – mod betaling. Auktion af 36 sække Liverpool salt til privatpersoner i Rønne.
Pag. 23-28, No 8, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1810.
Pag. 29-30, No 9, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1810.
Pag. 31, No 10, Oversigt på mulkter for manglende eller for sent betalte kendelsespenge.
Pag. 32-33, No 11, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden paa Landet Bornholm i 1810 efter fremlagte Attester og Beviser. (Ingen bilag)
Pag. 34-37, No 12-15, Herredsindberetninger om førlovspenge for udførte arvekapitaler. Ingen.
Pag. 38-62, No 16, Beregning af skovindtægter fra dels skovbøder 6 rd og auktion over salg af brænde mv fra Almindingen 4344 rd 44½ sk – Med promemoria om bøder og forklaring af to skovtyverier. Tingsvidne med liste over køberne og art. 639 poster.
Pag. 63-69, No 17, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods med 4 bilag. Opgørelse af skibsanker ud for Aarsdale i 1807, skibsanker ud for Melsted i 1806
Pag. 70-73, No 18-21, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – ingen.
Pag. 74, No 22, Attest på at der ikke var idømt mulkter for indtaget udmarksjorde.
Pag. 75, No 23, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 76, No 24, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 77-80, No 25, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1810.
Pag. 81, No 26, Forklaring over den aarlige Landgjeld på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber.
Pag. 82, No 27, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 83-89, No 28-34, Gouvernementets attest på at der var leveret 159 td 7½ skp. Rug til militærets brødbagning. Og 200 td til Christiansø i 1809 og samme 200 td rug og 300 td byg i 1810 med kvitteringer for modtagelse.
Pag. 90-94, No 35-39, Levering af 150 td. malt til Christiansø.
Pag. 95-96, No 40-41, Levering af 300 td. Byg til Christiansø med kvittering for modtagelse.
Pag. 97-108, No 42-53, Levering af landgildesmør til Christiansø.
Pag. 109, No 54, ”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1811”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1811

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1812 af Sehestedt

12-82 Bilag til Jordebogsregnskab 1811

Pag. 1-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16, Rentekammerets meddelelse om at Nydammen i Aaker ikke er blevet bortfæstet, hvorfor indtægten afskrives (se No 2)
Pag. 17, No 2, ”Beregning over 1811 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 18, No 3, Guvernementets meddelelse om transport af ”forstærkningsbestemte troppers forsyning” på 60 td. Salt, 600 lispund malt og 900 potter eddike i fire jernbaandsfade.
Pag. 19-20, No 4-5, Guvernementets meddelelse om transport af ”forstækningsbestemte troppers forsyning” på 10/2 baller humle og 550 td rug, samt yderlig 150 td. rug byg. Endnu 400 td rug .
Pag. 21, No 6, Kapiteltaksten for 1811 fastsættelse.
Pag. 22, No 7, Rentekammerets resolution om at 50 td smør som ikke behøvedes til fæstningen Christiansø eller til de indkvarterede tropper, kunne sælges til indvånerne for 3 mark pundet.
Pag. 23-26, No 8, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1811.
Pag. 27-28, No 9, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1811.
Pag. 29-31, No 10, Oversigt på mulkter for manglende eller for sent betalte kendelsespenge. Med bilag A-B.
Pag. 32-34, No 11, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden paa Landet Bornholm i 1811 efter fremlagte Attester og Beviser. (Ingen bilag)
Pag. 35, No 12, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3470 rd 54 sk.
Pag. 36-44, No 13, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods med bilag A-H. Anker, mast og bjælker
Pag. 45-48, No 14-17, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – ingen.
Pag. 49, No 18, Attest på at der ikke var idømt mulkter for indtaget udmarksjorde.
Pag. 50, No 19, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 51, No 20, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 52-56, No 21, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1811.
Pag. 57, No 22, Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber.
Pag. 58, No 23, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 59-60, No 24-25, Rentekammerets promemoria ang. tildeling af 30 rd. til borger Anders Larsen i Aakirkeby for at have afsløret Petersens og Kierlings tyveri på amtstuen. Anders Larsens kvittering for at have modtage 30 rd.
Pag. 61-70, No 26-35, Guvernementets attest på at der var leveret 163 td 6 skp. 2½ fk .Rug til militærets brødbagning. Samt 1099 td 2½ skp. rug til militærets brug td rug og 300 td byg i 1811 med kvitteringer for modtagelse.
Pag. 71-77, No 36-42, Levering af 21 skippund 18 lispund smør og 400 td. Byg til Christiansø med kvittering for modtagelse.
Pag. 78-82, No 43-47, Kvittering for modtagelse af 13 skippund 9 lispund 12 pund smør til 2. bataljon i Rønne.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1812”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1812

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1813 af Sehestedt11-64 Bilag til Jordebogsregnskab 1812

Pag. 1-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15, No 2, ”Beregning over 1812 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 16, No 3, Kapiteltaksten for 1812 fastsættelse.
Pag. 17, No 4, Rentekammerets meddelelse om at landgildesmørrets 44 skippund 8 lispund der var reserveret nu skulle regnes efter den fastsatte kapiteltakst.
Pag. 18-21, No 5, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1812.
Pag. 22-24, No 6, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1812.
Pag. 25, No 7, Oversigt på mulkter for manglende eller for sent betalte kendelsespenge.
Pag. 26-32, No 8, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden paa Landet Bornholm i 1812 efter fremlagte Attester og Beviser. I flg. plakat af 12. juni 1812 blev lejermålsagerne ophævet ved lov. Bilag med præsternes angivelser af lejermål indtil 12. juni inkl. Christiansø.
Pag. 33, No 9, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 11823 rd 66 sk.
Pag. 34-37, No 10-13, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods (intet)
Pag. 38-41, No 14-17, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – ingen.
Pag. 42, No 18, Attest på at der ikke var idømt mulkter for indtaget udmarksjorde.
Pag. 43, No 19, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 44, No 20, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 45-49, No 21, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1812.
Pag. 50, No 22, Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber.
Pag. 51, No 23, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 52-57, No 24-29, Guvernementets attest på at der var leveret 164 td. Rug til militærets brødbagning. Samt 260 td rug til Christiansøs brug, samt 200 td til de herværende linier troppers fornødenheder td rug og 300 td+330 td rug og 200 td byg i 1812 med kvitteringer for modtagelse.
Pag. 58-63, No 30-35, Levering af 110 skippund til Christiansø og 76 skippund smør til de her på landet værende linie tropper med kvittering for modtagelse.
Pag. 64, No 36, indsvindingsberegning for året 1812

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1813”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1813

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1814 af Sehestedt

12-70 Bilag til Jordebogsregnskab 1813

Pag. 12-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16-21, No 2, ”Beregning over 1813 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Bilag A-D
Pag. 17+19, litr B-C, På konstitueret amtmand Jespersen anmodning gav Rentekammeret tilladelse til byskriver Jespersen til at opsætte en lille flytbar vindmølle på kongens udmark tæt ved hans skovbeplantning. Tiææadeæsen blev givet på betingese af at den stod mindst 50 alen fra landevejen og at den skulle flyttes så snart at udmarken skulle bruges til andet. Årlig skulle der betales 1 rigsbanksdaler til kngens kasse. Amtmanden meddelte den 7 juli 1813 at møllen var opstillet og at den var begyndt at male. Se http://www.bornholmerneshistorie.dk/moslashller-i-knudsker.html
Pag. 18, litr. A, udbygger Mikkel Hansen i Nyker mistede sin fæstejord fra 1805, da flyvesand havde ødelagt avlsjorden.
Pag. 22-24, No 3-5, Udlevering af byg til bager Thor Sørensen. Der leveredes også 28 td rug, som skulle forstrækkes med 1/5 byg i brødbagningen til artilleriets brug.
Pag. 25, No. 6, Ordre til udlevering af byg og rug til de fattige efter fattigvæsenets anvisning. Der skulle betales 45 rd 48 sk for rugen og 32 rd 42 sk for byggen pr. tønde
Pag. 26, No 7, Kapiteltaksten for 181 fastsættelse.
Pag. 27, No 8, Rentekammerets meddelelse om at landgildesmørrets 54 skippund 2 lispund der var reserveret til Christiansø eller til Bornholmsk militærs forsyning. Den skulle regnes efter den fastsatte kapiteltakst.
Pag. 28-31, No 9, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1813.
Pag. 32-34, No 10, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1813.
Pag. 35, No 11, Oversigt på mulkter for manglende eller for sent betalte kendelsespenge.
Pag. 36-39, No 12, ”Beregning og forklaring over de i Aaret 1813 paa Bornholms Land uden for Kiøbstæderne begaaede Hoer eller qvalificherede leiermaal efter Sognepræsternes herved lagte Attester” [I flg. plakat af 12. juni 1812 blev lejermålsstraffe ophævet ved lov, hvorfor lejermål kun skulle angives, hvis en eller begge forældre var i ægteskab, eller var u konfirmerede eller ved tredje gangs lejermål. Sagerne var op til amtets afgørelse.]
Pag. 40, No 13, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 2440 rbd 60 5/8 sk.
Pag. 41-44, No 14-17, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods (intet)
Pag. 45-48, No 18-21, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – ingen.
Pag. 49, No 22, Attest på at der ikke var idømt mulkter for indtaget udmarksjorde.
Pag. 50, No 23, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 51, No 24, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 52-56, No 25, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1813.
Pag. 57, No 26, Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber.
Pag. 58, No 27, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 59, No 28, Indkøb af inventarier til kornmagasinet: 1 kornharpe, 1 jernbalance, 2 korntønder, 1 fjerdingkar, 1 ottingkar og 1 pot
Pag. 60-70, No 29-39, Guvernementets attest på at der var leveret 104 td. Rug og 23 td byg til militærets brødbagning. Levering af 150 td + 185 td byg til Jens Hansen Rønne til forarbejdning af malt til Christiansøs brug. 108 skippund smør til Christiansø og 71 skippund 6 lispund til linietropperne. Med kvitteringer for modtagelse.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1814”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1814

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1815 af Sehestedt

11-88 Bilag til Jordebogsregnskab 1814

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15-16, No 2, ”Beregning over 1814 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Promemoria om Niels Jensen fra Kværkebys fæste af udmarksjord på betingelse af at leddet ind til Almindingen altid var lukket.
Pag. 17-31, No 3-11, Rentekammerets promemoria om salg af 133 td rug og 370 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 550 td byg med tilsvarende udkrift af auktionsprotokollen og endnu en auktion over 255 td landgildebyg. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 32, No 12, Kapiteltaksten for 1814 fastsættelse.
Pag. 33-46, No 13-21, Rentekammerets meddelelse om at landgildesmørrets 182 tønder smør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 44 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne.
Pag. 47-49, No 22, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1814.
Pag. 50-52, No 23, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1814.
Pag. 53, No 24, Oversigt på mulkter for manglende eller for sent betalte kendelsespenge. (ingen)
Pag. 54, No 25, ”Beregning og forklaring over de i Aaret 1814 paa Bornholms Land uden for Kiøbstæderne begaaede Hoer eller qvalificherede leiermaal efter Sognepræsternes herved lagte Attester” Kun tre sager for hele øen.
Pag. 55, No 26, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 5280 rbd 7 2/3 sk.
Pag. 56-71, No 27, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods. Bilag A-K
Pag. 72-75, No 28-31, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – ingen.
Pag. 76, No 32, Attest på at der ikke var idømt mulkter for indtaget udmarksjorde.
Pag. 77, No 33, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 78, No 34, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 79-83, No 35, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1814.
Pag. 84, No 36, Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber.
Pag. 85+87, No 39, Rentekammerets promemoria om at 144 td landgilderug skulle føres til Christiansø. Og kvittering for levering.
Pag. 86, No 37, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 88, Indsvindingsberegning for Aaret 1814.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1815”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1815

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1816 af Sehestedt

11-88 Bilag til Jordebogsregnskab 1815

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15-17, No 2-4, ”Beregning over 1814 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Der var ingen afgang eller tilgang, men den tidligere indtagne jord var lejet eller fæstet til anden part i løbet af året.
Pag. 18-25, No 5-10, Rentekammerets promemoria om salg af 500 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 305 td byg med tilsvarende udkrift af auktionsprotokollen og endnu en auktion over 255 td landgildebyg. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 26, No 11, Kapiteltaksten for 1815 fastsættelse.
Pag. 27-37, No 12-18, Rentekammerets meddelelse om at landgildesmørrets 170 tønder smør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 16 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne.
Pag. 38-41, No 19, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1815.
Pag. 42-48, No 20-24, Udtog af Nordre Herreds Auktions Protokol ved auktion den 20. november af Habbedams jorde på livstid. Jordene var inddelt i 15 lodder. Navne på de højestbydende er nævnt – flere fra Allinge og Sandvig. Udførlig udregning af parcellernes størrelse. Udgift på 8 rbd. NV til løjtnant og landmåler Steenberg i Allinge.
Pag. 49-52, No 25, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1815.
Pag. 53, No 26, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 5827 rbd 81 sk.
Pag. 54-65, uden nr. + No 58-65. Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods.
Pag. 66-69, No 66-69, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – ingen.
Pag. 70, No 70, Attest på at der ikke var idømt mulkter for indtaget udmarksjorde.
Pag. 71, No 71, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 72, No 72, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 73-77, No 73, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1815.
Pag. 78, No 74, Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber.
Pag. 79, No 75, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 80-81, Rentekammerets tilladelse til at en fattig enke, Karen Jensdatter Morten Danielsens enke, i Nexø måtte få udbetalt 10 rbd 2 sk for ubrugt stemplet papir.
Pag. 82-83, No 78-79, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme
Pag. 84-87, No 80-83, Rentekammerets promemoria om at 244 lpund landgilderug skulle føres til Christiansø. Og kvittering for levering.
Pag. 88, Indsvindingsberegning for Aaret 1815.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1816”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1816

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1817 af Sehestedt

11-71 Bilag til Jordebogsregnskab 1816

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15, No 2, ”Beregning over 1816 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Der var ingen afgang og to tilgange.
Pag. 16-25, No 3-11, Rentekammerets promemoria om salg af 200 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 400 td byg med tilsvarende udkrift af auktionsprotokollen og endnu en auktion over 206 td landgildebyg. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 26, No 12, Kapiteltaksten for 1816 fastsættelse.
Pag. 27-41, No 13-22, Rentekammerets meddelelse om at landgildesmørrets 90 tønder smør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 65 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 18 tønder 1 lispund landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter.
Pag. 42-45, No 23, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1816.
Pag. 46-49, No 24, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1816.
Pag. 50, No 25, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 51, No 26, Beregning over hor eller kvalificeret lejermål efter attester
Pag. 52, No 27, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 6323 rbd 74 sk.
Pag. 53-56, No 54-57. Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods.
Pag. 57-58, No 58+64, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – Løjtnant Christen Kofoed af Aaker og Kirstine Colberg og jomfru Engell Koefoed
Pag. 58-59, No 65, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 60, No 66, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 61-65, No 67, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1816.
Pag. 66, No 68, Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber.
Pag. 67, No 69, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 68, No 70, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme
Pag. 69-70, No 71-72, Rentekammerets promemoria om at 144 lpund landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jochum Schrøder fra Rønne skulle sejle rugen til Christiansø. Han ejede jagten Chatarine på 6 kommercelæster.
Pag. 71, Indsvindingsberegning for Aaret 1816.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1817”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-9 Jordebogsregnskabet for året 1817

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1818 af Sehestedt

10-83 Bilag til Jordebogsregnskab 1817

Pag. 10-13, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 14, No 2, ”Beregning over 1817 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Der var ingen afgang eller tilgange.
Pag. 15-27, No 3-11, Rentekammerets promemoria om salg af 430 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 220 td byg med tilsvarende udkrift af auktionsprotokollen og endnu en auktion over 157 td landgildebyg. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 28, No 12, Kapiteltaksten for 1817 fastsættelse.
Pag. 29-43, No 13-22, Rentekammerets meddelelse om at landgildesmørrets 80 tønder smør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 70 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 9 tønder 1 lispund landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter.
Pag. 44-47, No 23, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1817.
Pag. 48-51, No 24, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1817.
Pag. 52, No 25, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 53, No 26, Beregning over hor eller kvalificeret lejermål efter attester (bilag 27-41 mangler)
Pag. 54, No 42, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 7889 rbd 90 sk. (bilag 43-58 mangler)
Pag. 55-65, No 59-69. Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods.
Pag. 66-70, No 70-74, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – ingen
Pag. 71, No 75, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 72, No 76, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 73-77, No 77, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1817.
Pag. 78, No 78, Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber.
Pag. 79, No 79, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 80, No 80, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme
Pag. 81-82, No 81-82, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jochum Schrøder fra Rønne skulle sejle rugen til Christiansø. Egenhændige kvittering
Pag. 83, No 83, Indsvindingsberegning for Aaret 1817.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1818”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1818

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1819 af Sehestedt

11-80 Bilag til Jordebogsregnskab 1818

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15, No 2, ”Beregning over 1818 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Der var ingen afgang, to tilgange. Bla. Spællingemosen, der blev tilfæstet 15. og 18. selvejergaard i Rø sogn.
Pag. 16-26, No 3-8, Rentekammerets promemoria om salg af 450 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 220 td byg med tilsvarende udkrift af auktionsprotokollen og endnu en auktion over 357 td landgildebyg. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 27, No 9, Kapiteltaksten for 1818 fastsættelse.
Pag. 28-40, No 10-18, Rentekammerets meddelelse om at landgildesmørrets 80 tønder smør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 70 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 25 tønder landgildesmør med købsliste. Auktion over 10 td 4 lpund 11 pund landgildesmør. Auktionsudgifter.
Pag. 41, No 19, Amtmandens ordre om at landgildesmørret kunne betales efter kapitelstaksten i stedet for in natura.
Pag. 42-44, No 20, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1818.
Pag. 45-48, No 21, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1818.
Pag. 49, No 22, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 50, No 23, Beregning og forklaring over hor eller kvalificeret lejermål efter attester i landdistrikter (bilag 24-38, der hører til denne liste, mangler)
Pag. 51, No 39, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3029 rbd 65 sk. (bilag 40-54, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 52-57, No 55-60. Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods.
Pag. 58-61, No 61-63, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – ingen (No 64 mangler)
Pag. 62, No 65, Ingen mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde.
Pag. 63-66, No. 66-68, Rentekammerets tilladelse til at sælge ud af inventariets ubrugelige vægte, baljer, harper, tønder, skæpper og brædder på auktion- Liste over hvem der købte og til hvor meget. Omkostninger.
Pag. 67, No 69, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 68, No 70, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag.69-73, No 71, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1818.
Pag. 74, No 72, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 75, No 73, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 76-77, No 74, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 78-79, No 75-76, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jochum Schrøder fra Rønne skulle sejle rugen til Christiansø. Egenhændige kvittering
Pag. 80, No 77, Indsvindingsberegning for Aaret 1818.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1819”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1819

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1820 af Sehestedt

11-69 Bilag til Jordebogsregnskab 1819

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15, No 2, ”Beregning over 1819 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Der var ingen afgang, to tilgange begge i Aaker sogn.
Pag. 16-25, No 3-8, Rentekammerets promemoria om salg af 450 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 356 td byg med tilsvarende udkrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 26, No 9, Kapiteltaksten for 1819 fastsættelse.
Pag. 27-38, No 10-19, Rentekammerets meddelelse om at landgildesmørrets 34 tønder smør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 21 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 4 tønder 1 lispund og 8 pund landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter.
Pag. 38-42, No 20, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1819.
Pag. 43-46, No 21, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1819.
Pag. 47, No 22, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 48, No 23, Beregning og forklaring over hor eller kvalificeret lejermål efter attester i landdistrikter (bilag 24-35, der hører til denne liste, mangler)
Pag. 49, No 36, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3081 rbd 26 sk. (bilag 41-58, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 50, No 59 Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods.
Pag. 51-54, No 60-63, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder.
Pag. 55, No 64, Ingen mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde.
Pag. 56, No 65, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 57, No 66, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 58-62, No 67, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1819.
Pag. 63, No 68, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 64, No 69, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 65-66, No 70-71, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 67-68, No 72-73, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jochum Schrøder fra Rønne skulle sejle rugen til Christiansø. Egenhændige kvittering
Pag. 69, No 74, Indsvindingsberegning for Aaret 1819.