Ammunition og materiel-regnskaber 1800-1809

Ammunitions og Materiel Regnskabet for 1800

Se kilde i pdf

1 Indholdsfortegnelse

2-23 Regnskabet

Indtægterne er nærmest en inventarium af materiel og opremsning af krudt og kugler.Pag.14: Pengeindtægter.

24-41 Bilag

Pag. 25, No 1, Oberst og kommandant Ammons af 5. Juni 1800 om at modtage hovedmagasinets Jern balance (Vægt) med tilhørende vægtskåle.
Pag. 26, No. 2, Genpart af kgl generalitets og kommissariatets kollegiums anvisning af 90 daler 20 sk til vedligeholdelse i året 1800.
Pag. 27, No. 3, Kommandant Ammons attesterede regnskab over anvendt krudt og ammunition ved artillerikompagniet.
Pag. 28, No. 4, Kommandant Ammons ordre om udlevering af 620 pund krudt til militæret.
Pag. 29, No. 5, Samme ordre med major Ramayers kvittering
Pag. 30-No. 6-17, Attesteret og kvitteret regninger. Bla.a. til Hammershus post. Melsted, Svaneke post, Rønne post og kastellet i Rønne

Ammunitions og Materiel Regnskabet for 1801

Se kilde i pdf

1 Indholdsfortegnelse

2-22 Regnskabet

Indtægterne er nærmest en inventarium af materiel og opremsning af krudt og kugler.Pag. 14: Pengeindtægter.

23-35 Bilag

Pag. 23, No 1, Genpart af kgl. generalitets og kommissariatets kollegiums anvisning af 127 rigsdaler 14 sk til vedligeholdelse i året 1801.
Pag. 24, No. 2, Attesterede regnskab over anvendt krudt og ammunition ved artillerikompagniet 1801.
Pag. 25, No. 3, Oversigt over udlevet krudt, kugler, skraa mm til Rønne Kastel. Underskrevet interims Kommandanten H. Müller
Pag. 26-33, No. 4-11, Udleveringer til major von Ramayer og kvitteringer for div. arbejder, bla. et nyt skilderhus, en ny flagstang ved kastellet.
Pag. 34, No. 12, Attesteret og kvitteret regninger. Krudthus ved Hammeren og forsynet det med 50 læs ler.
Pag. 35, No 13, Krudthuset i Melsted fik nyt stråtag og reparation af tre andre huse ved Melsted.

Ammunitions og Materiel Regnskabet for 1802

Se kilde i pdf

1 Indholdsfortegnelse

2-21 Regnskabet

Indtægterne er nærmest et inventarium af materiel og opremsning af krudt og kugler. Herunder også borgerskabskompagnierne

22-24 Bilag

Pag. 22, No 1, ”Regnskab for aaret 1802 ovre forbrugelse og afgang af den deel af artilleriets beholdning.”
Pag. 23, No 2, Kvittering for udlevering af 300 stk 3 punds jernkugler fra magasinet
Pag. 24, No 43 Angivelse af kontanter i hovedmagasinet i Rønne (13 rd 8 sk)
25-29 Summarisk Extrakt over kontributions-, Jordebogs- og ammunitionsregnskaber

30-42 Antegnelser til alle tre regnskaber.

Pag. 37-38 findes pro memoria om uvisheden om fratrådte amtsforvalter og kammerraad Skierbeck og den konstituerede amtsforvalter Christian Ludvig Sehestedt havde skyldige beløb nogensteds i embedsværket, samt om de var fritaget for ansvar. Samtlige renteskrivere og kontorer blev bedt om at undersøge om der fandtes gæld og antegnelser, der kunne oplyse noget herom.

42-67 Bilag til antegnelser, Bilag 1-24. Flere bilag om lejermålsstraffe.

Ammunitions og Materiel Regnskabet for 1803

Se kilde i pdf

1 Indholdsfortegnelse

2-14 Regnskabet for 1. kvartal, underskrevet Sehestedt den 8. juni 1803

Indtægterne er nærmest et inventarium af materiel og opremsning af krudt og kugler. Herunder også borgerskabskompagnierne.
Pag. 15 Beholdning af rede penge der blev overdraget til ny amtsforvalter Due.

16-34 Regnskab for 2. til 4. kvartal 1803

35-36 Særskilt regnskab for fordeling til øens kompagnier og hvad der med skipper Herman Carlsen blev ført til arsenalet i København.

Ammunitions og Materiel Regnskabet for 1804

Se kilde i pdf

1 Indholdsfortegnelse

2-12 Regnskabet for 1804

Indtægterne er nærmest et inventarium af materiel og opremsning af krudt og kugler. Herunder også borgerskabskompagnierne.

13-15 Bilag til regnskabet no 1-3

Pag. 15, Regning skrevet af Lars N. Holm for at lave en nøgle og repareret låsen til sygekammeret ved borgervagten.

Ammunitions og Materiel Regnskabet for 1805

Se kilde i pdf

1 Indholdsfortegnelse

2-12 Regnskabet for 1805

Indtægterne er nærmest et inventarium af materiel og opremsning af krudt og kugler. Herunder også borgerskabskompagnierne.

Ammunitions og Materiel Regnskabet for 1806

Se kilde i pdf

1 Indholdsfortegnelse

2-14 Regnskabet for 1806

15-17 Bilag til ammunitionsregnskabet 1806

No 1. Hvad der blev leveret fra arsenalet i København
No 2, Forbrug af ammunition og træ til lavetter
Oversigt over af materiel og opremsning af krudt og kugler i de forskellige militære stillinger, herunder også borgerskabskompagnierne.

Ammunitions og Materiel Regnskabet for 1807

Se kilde i pdf

1 Indholdsfortegnelse

2-13 Regnskabet for 1807

14-24 Bilag til ammunitionsregnskabet 1807, No 1-10

Bilag er indberetninger om afgang og tilgang af krudt, kugler og materel i de forskellige militære stillinger, herunder også borgerskabskompagnierne.

Ammunitions og Materiel Regnskabet for 1808

Se kilde i pdf

1 indholdsfortegnelse

2-10 Regnskabet for 1808

11-20 Bilag til ammunitionsregnskabet 1808, No 1-5

Pag. 15-20, No 5, Regnskab og fortegnelse over Inventari Beholdningen ved Artillerie Compagniet paa Bornholm for 1808

Ammunitions og Materiel Regnskabet for 1809

Se kilde i pdf

1 Indholdsfortegnelse

2-6 Regnskabet for Rønne Kastel og samtlige landets Poster og Kompagnier 1809

7-43 Bilag til ammunitionsregnskabet 1809, No 1-5

Pag. 11-19, No 5, Regnskab og fortegnelse over Inventari Beholdningen ved Artillerie Compagniet paa Bornholm for 1809
Pag. 20-31, No 1, Summarisk Extract med bilag A-L med tilgangslister
Pag. 32-43, No 2, Summarisk Extract med bilag A-G med afgangslister