Jordebogsregnskaber 1820-1829

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1820”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1820

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1821 af Sehestedt

11-69 Bilag til Jordebogsregnskab 1820

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans konglige. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15-16, No 2, ”Beregning over 1820 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Bilag: Ansøgning af nedsættelse af afgiften på Spællingemosen fra 150 rbd til 50 rbd i sedler på gruund af tilstrømmet vand, der gjorde tørvegravningen umuligt.
Pag. 17-24, No 3-7, Rentekammerets promemoria om salg af 805 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 305 td byg med tilsvarende udkrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 25, No 8, Kapiteltaksten for 1820 fastsættelse.
Pag. 26-37, No 9-17, Rentekammerets meddelelse om at 40 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 28 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 6 tønder landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter.
Pag. 38-41, No 18, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1820.
Pag. 42-44, No 19, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1820.
Pag. 45, No 20, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 46, No 21, Beregning og forklaring over hor eller kvalificeret lejermål efter attester i landdistrikter (bilag, der hører til denne liste, mangler)
Pag. 47, No 37, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 2464 rbd 89 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 48, No 51, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods. (54 rbd 48 sk)
Pag. 49-54, No 52-57, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder.
Pag. 55, No 58, Ingen mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde.
Pag. 56, No 59, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 57, No 60, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 58-62, No 61, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1820.
Pag. 63, No 62, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 64, No 63, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 65-66, No 64-65, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 67-68, No 66-67, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jochum Schrøder fra Rønne skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 69, No 68, Indsvindingsberegning for Aaret 1820.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1821”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1821

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1822 af Sehestedt

11-72 Bilag til Jordebogsregnskab 1821

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans konglige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15, No 2, ”Beregning over 1821 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Tilgang var et stykke jord i Tejn, der lå ud til den 23. sg. og som var lejet ud i en periode af 6 år.
Pag. 17-24, No 3-10, Rentekammerets promemoria om salg af 430 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 378 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 25, No 11, Kapiteltaksten for 1821 fastsættelse.
Pag. 26-40, No12-21, Rentekammerets meddelelse om at 60 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 32 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 7 tønder 9 lispund og 4 pund landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter.
Pag. 41-44, No 22, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1821.
Pag. 45-47, No 23, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1821.
Pag. 48, No 24, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 49, No 25, Beregning og forklaring over hor eller kvalificeret lejermål efter attester i landdistrikter (2 sager – bilag, der hører til denne liste, mangler)
Pag. 50, No 40, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3425 rbd 22 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 51-58, No 58-65, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods. (4 rbd 92 sk)
Pag. 55-56, No 62-63, Salg af guldørering, 1 par sko og to halsklæder, som blev aftaget en død mandsperson inden begravelsen på Aaker kirkegaard. Han var blevet fundet på stranden den 16. november ved Aaker sogn. Hans Elleby på Kannikegaard kvitterede for modtagelse af 2 mark for halm og Kabel tov (?)
Pag. 59, No 71, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 60, No 72, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 61-65, No 73, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1821.
Pag. 66, No 74, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 67, No 75, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 68-69, No 76-77, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 70-71, No 78-79, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jochum Schrøder fra Rønne skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 72, No 80, Indsvindingsberegning for Aaret 1821.

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1822”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1822

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1823 af Sehestedt

11-88 Bilag til Jordebogsregnskab 1822

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans konglige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15, No 2, ”Beregning over 1823 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 16-25, No 3-8, Rentekammerets promemoria om salg af 400 td landgildebyg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 405 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 26, No 9, Kapitelstaksten for 1822
Pag. 27-45, No 10-22, Rentekammerets meddelelse om at 50 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 49 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 23 tønder 8 lispund 12 pund landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 8 tønder 12 lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 46-50, No 23, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1822.
Pag. 51-54, No 24, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1822.
Pag. 55, No 25, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 56, No 27(-41), Beregning og forklaring over hor eller kvalificeret lejermål efter attester i landdistrikter (bilag mangler kun en oversigt )
Pag. 57, No 42(-53), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 2383 rbd 80 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 58-64, No 56-63, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods. (2 rbd 17 sk)
Pag. 65-68, No 64-67, Bilag for modtagelse af Sigt- og sagefaldsindtægter (intet!)
Pag. 69-74, No 68-72, Clause Mølle og bygninger i Nyker solgt på auktion. Møllen tilhørte kongen.
Pag. 75, No 73, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 76, No 74, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 77-81, No 75, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1821.
Pag. 82, No 76, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 83, No 77, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 84-85, No 78-79, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 86, No 80, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jochum Schrøder fra Rønne skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 87, No 81, Indsvindingsberegning for Aaret 1822.
Pag. 88, No 82 Moderation som følge af ildebrand Andreas Kofoed i Aaker

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1823”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1823

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1824 af Sehestedt

11-89 Bilag til Jordebogsregnskab 1823

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans konglige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15-16, No 2, ”Beregning over 1823 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 17-25, No 3-9, Rentekammerets promemoria om salg af 400 td landgildebyg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 404 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 26-46, No12-21, Rentekammerets meddelelse om at 50 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 62 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 15 tønder landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 7 tønder landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 47-48, No 22, Amtskriverens specifikation over landgildesmørrets salg i 1823.
Pag. 49-, No 23, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1823.
Pag. 45-47, No 23, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1823.
Pag. 48, No 24, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 49, No 25, Beregning og forklaring over hor eller kvalificeret lejermål efter attester i landdistrikter (2 sager – bilag, der hører til denne liste, mangler)
Pag. 50, No 40, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3425 rbd 22 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 51-58, No 58-65, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods. (4 rbd 92 sk)
Pag. 55-56, No 62-63, Salg af guldørering, 1 par sko og to halsklæder, som blev aftaget en død mandsperson inden begravelsen på Aaker kirkegaard. Han var blevet fundet på stranden den 16. november ved Aaker sogn. Hans Elleby på Kannikegaard kvitterede for modtagelse af 2 mark for halm og Kabel tov (?)
Pag. 59, No 71, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 60, No 72, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 61-65, No 73, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1821.
Pag. 66, No 74, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 67, No 75, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 68-69, No 76-77, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 70-71, No 78-79, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jochum Schrøder fra Rønne skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 72, No 80, Indsvindingsberegning for Aaret 1823.

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1824”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1824

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1825 af Sehestedt

11-81 Bilag til Jordebogsregnskab 1824

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans konglige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15-16, No 2, ”Beregning over 1824 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 17-25, No 3-8, Rentekammerets promemoria om salg af 500 td landgildebyg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 305 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 26, No 9, Kapitaltaksten 1824
Pag. 27-44, No 10-22, Rentekammerets meddelelse om at 58 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 36 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 12 tønder landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 6 tønder 10 Lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 45-51, No 23-24, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1824. Særlig bevilling for Peder Johnsen i Aaker, der overdrog fæstet til sin søn John Pedersen.
Pag. 52-54, No 25, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1824.
Pag. 55-56, No 26, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 57-58, No 28-41, Beregning og forklaring over hor eller kvalificeret lejermål efter attester i landdistrikter (kun et bilag med sognepræsternes angivelser)
Pag. 59, No 42-58, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3206 rbd 62 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 60-62, No 59-61, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods. (10 rd 58 sk)
Pag. 63-66, No 62-65, Attester over Sigt- og Sagefaldsbøde
Pag. 67, No 66, Beregning over betalte mulkter for indtagelse af udmarksjord
Pag. 68, No 67, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 69, No 68, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 70-74, No 69, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1824.
Pag. 75, No 70, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 76, No 71, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 77-78, No 72-73, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 79-80, No 74-75, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jochum Schrøder fra Rønne skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 81, No 76, Indsvindingsberegning for Aaret 1824.

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1825”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1825

Regnskabet er underskrevet 30. juni 1826 af Sehestedt

11-92 Bilag til Jordebogsregnskab 1825

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans konglige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15-16, No 2, ”Beregning over 1825 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 17-27, No 3-8, Rentekammerets promemoria om salg af 400 td landgildebyg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 406 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 26, No 9, Kapitaltaksten 1825
Pag. 27-46, No 10-22, Rentekammerets meddelelse om at 50 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 30 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 20 tønder landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 5 tønder 11 Lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 47-50, No 23, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1825.
Pag. 51-53, No 24, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1824.
Pag. 54-55, No 25, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 56-58, No 26-40, Beregning og forklaring over hor eller kvalificeret lejermål efter attester i landdistrikter (kun et bilag med sognepræsternes angivelser)
Pag. 59-60, No 41-56, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3301 rbd 56 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 61-63, No 57-59, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods. (9 rd 23 sk)
Pag. 64-67, No 60-63, Attester over Sigt- og Sagefaldsbøde
Pag. 68, No 64, Beregning over betalte mulkter for indtagelse af udmarksjord
Pag. 69, No 65, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 70, No 66, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 71-75, No 67, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1824.
Pag. 76, No 68, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 77, No 69, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 78-79, No 70-71, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 80-81, No 72-73, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jochum Schrøder fra Rønne skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 82, No 74, Indsvindingsberegning for Aaret 1825.
Pag. 83-92, No 75, fortegnelse over indestående restancer af landgildeafgiften for 1825

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1826”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1826

Regnskabet er underskrevet 30. juni 1827 af Sehestedt

11-99 Bilag til Jordebogsregnskab 1826

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans konglige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15-16, No 2, ”Beregning over 1826 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 17-26, No 3-8, Rentekammerets promemoria om salg af 400 td landgildebyg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 405 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 27, No 9, Kapitaltaksten 1826
Pag. 28-47, No 10-22, Rentekammerets meddelelse om at 42 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 12 td. 12 lpund 4 pund Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 8 tønder landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 4 tønder 12 Lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 48-52, No 23, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1826.
Pag. 53-55, No 24, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1826.
Pag. 56, No 25, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 57, No 26(-40), Beregning og forklaring over hor eller kvalificeret lejermål efter attester i landdistrikter (kun forklaring – sognepræsternes angivelser mangler)
Pag. 58-60, No 42-, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 193 rd 49 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 61-63, No 52-54, Repartition sigt og sagefald efter offentlig auktion på Holmegaard i Nyker
Pag. 64-69, No 55-60, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods. (2 rd 77 sk)
Pag. 70-74, No 61-64, Attester over Sigt- og Sagefaldsbøde
Pag. 75, No 65, Beregning over betalte mulkter for indtagelse af udmarksjord
Pag. 76, No 66, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 76, No 67, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 77-81, No 68, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1826.
Pag. 82 , No 69, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 83, No 70, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 84-85, No 71-72, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 86-87, No 73-74, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jochum Schrøder fra Rønne skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 88, No 75, Indsvindingsberegning for Aaret 1826.
Pag. 89-99, No 76, fortegnelse over indestående restancer af landgildeafgiften for 1826

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1827”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1827

Regnskabet er underskrevet 30. juni 1828 af Sehestedt

12-127 Bilag til Jordebogsregnskab 1827

Pag. 12-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16-23, No 2-5, ”Beregning over 1826 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Med bilag bl.a. med kort over Jørgen Pedersen Marveds lod og hus, samt 3780 kvadratalens tilførsel fra højlyngen og kort over husmand Hans Christian Boss i Vestermaries
Pag. 24-33, No 6-12, Rentekammerets promemoria om salg af 450 td landgildebyg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 355 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 34, No 13, Kapitaltaksten 1827
Pag. 35-53, No 14-26, Rentekammerets meddelelse om at 30 tønder 2 lispund landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 22 td. 11 lpund 1 pund Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 6 tønder 4 lispund landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 1 tønder 10 Lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 54-60, No 27, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1827.
Mangler No 28, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1827.
Pag. 61, No 29, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 62-64, No 30-44, Beregning og forklaring over hor eller kvalificeret lejermål efter attester i landdistrikter – med sognepræsterne cirkularier
Pag. 65, No 45(-60), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 2027 rd 37½ sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 66-94, No 62-81, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods. Bl.a. detaljeret auktion over drivgods solgt på auktion på Nyker forstrand 19. dec 1825
Pag. 95., No 82, erindringspost for regnskab 1826 vedr. bygningsafgiften i I Nexø og Åkirkeby
Pag. 96, No 83, Auktion over kuffert med klæder i Nexø
Pag. 97-100, No 84-87, Attester over Sigt- og Sagefaldsbøde
Pag. 101, No 88, Beregning over betalte mulkter for indtagelse af udmarksjord
Pag. 102, No 89, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 103, No 90, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 104-108, No 91, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1827.
Pag. 109, No 92, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 110, No 93, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 111-112, No 94-95, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag113-114, No 96-97, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jochum Schrøder fra Rønne skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 115, No 98, Indsvindingsberegning for Aaret 1827.
Pag. 116-127, No 99, fortegnelse over indestående restancer af landgildeafgiften for 1827

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1828”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1828

Regnskabet er underskrevet 30. juni 1829 af Christian Ludvig Sehestedt

12-95 Bilag til Jordebogsregnskab 1828

Pag. 12-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16-20, No 2-4, ”Beregning over 1828 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 21-30, No 5-10, Rentekammerets promemoria om salg af 15 td smør og 450 td landgildebyg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 356 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 31, No 11, Kapitaltaksten 1827
Pag. 32-49, No 14-23, Rentekammerets meddelelse om at 37 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 17 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 15 tønder landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 4 tønde landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 50-54, No 24, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1828.
Pag. 55-57, No 25, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1828.
Pag. 58, No 26, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 59, No 27 (-41), Beregning og forklaring over hor eller kvalificeret lejermål efter attester i landdistrikter. Bilag mangler.
Pag. 60, No 42(-61), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 2027 rd 37½ sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 61-94, No 62-81, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods. Bl.a. detaljeret auktion over drivgods solgt på auktion på Nyker forstrand 19. dec 1825
Pag. 65-69, No 66-70, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder.
Pag. 70, No 71, attest for at der ikke var idømt mulkter for at indtage udmarksjord uberettiget.
Pag. 71, No 72, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 72, No 73, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 73-76, No 74, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1828.
Pag. 77, No 75, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 78, No 76, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 79-80, No 77-78, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 81-82, No 79-80, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jens Thorsen skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 83, No 81, Indsvindingsberegning for Aaret 1828.
Pag. 84-95, No 82, fortegnelse over indestående restancer af landgildeafgiften for 1828
Pag. 96-101 Summarisk ekstrakt af kontributions og jordebogsregnskaber

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1829”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1829

Regnskabet er underskrevet 30. juni 1830 af Christian Ludvig Sehestedt

12-101 Bilag til Jordebogsregnskab 1828

Pag. 12-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16-18, No 2-4, ”Beregning over 1829 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 19-30, No 5-12, Rentekammerets promemoria om salg af 400 td landgildebyg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 300 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter. Dernæst ordre på at sælge 108 td landgildebyg, med auktionsliste
Pag. 31, No 11, Kapitaltaksten 1827
Pag. 32-53, No 14-26, Rentekammerets meddelelse om at 47 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 38 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 22 tønder landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 7 tønde 10 lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 54-58, No 27, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1829.
Pag. 59-61, No 28, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1829.
Pag. 62, No 29, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 63-65, No 30-45, Beregning og forklaring over hor eller kvalificeret lejermål efter attester i landdistrikter. Bilag i form som et cirkularium blandt præsterne.
Pag. 66, No 46(-61), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 2565 rd 40 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 67-68, No 62-64, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods.
Pag. 69-74, No 65-69, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder.
Pag. 75. No 70, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 76, No 71, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 77-81, No 72, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1829.
Pag. 82, No 73, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 83, No 74, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 84-85, No 75-77, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 86+101, No 78, Kvittering for modtagelse af 144 td rug. Skipper Jens Thorsen skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 87, No 79, Indsvindingsberegning
Pag. 88-100, No 80, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø.