Jordebogsregnskaber 1820-1829

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1820”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1820

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1821 af Sehestedt

11-69 Bilag til Jordebogsregnskab 1820

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans konglige. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15-16, No 2, ”Beregning over 1820 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Bilag: Ansøgning af nedsættelse af afgiften på Spællingemosen fra 150 rbd til 50 rbd i sedler på gruund af tilstrømmet vand, der gjorde tørvegravningen umuligt.
Pag. 17-24, No 3-7, Rentekammerets promemoria om salg af 805 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 305 td byg med tilsvarende udkrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 25, No 8, Kapiteltaksten for 1820 fastsættelse.
Pag. 26-37, No 9-17, Rentekammerets meddelelse om at 40 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 28 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 6 tønder landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter.
Pag. 38-41, No 18, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1820.
Pag. 42-44, No 19, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1820.
Pag. 45, No 20, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 46, No 21, Beregning og forklaring over hor eller kvalificeret lejermål efter attester i landdistrikter (bilag, der hører til denne liste, mangler)
Pag. 47, No 37, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 2464 rbd 89 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 48, No 51, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods. (54 rbd 48 sk)
Pag. 49-54, No 52-57, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder.
Pag. 55, No 58, Ingen mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde.
Pag. 56, No 59, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 57, No 60, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 58-62, No 61, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1820.
Pag. 63, No 62, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 64, No 63, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 65-66, No 64-65, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 67-68, No 66-67, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jochum Schrøder fra Rønne skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 69, No 68, Indsvindingsberegning for Aaret 1820.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1821”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1821

Regnskabet er underskrevet 31. marts 1822 af Sehestedt

11-72 Bilag til Jordebogsregnskab 1821

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans konglige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15, No 2, ”Beregning over 1821 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Tilgang var et stykke jord i Tejn, der lå ud til den 23. sg. og som var lejet ud i en periode af 6 år.
Pag. 17-24, No 3-10, Rentekammerets promemoria om salg af 430 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 378 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 25, No 11, Kapiteltaksten for 1821 fastsættelse.
Pag. 26-40, No12-21, Rentekammerets meddelelse om at 60 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 32 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 7 tønder 9 lispund og 4 pund landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter.
Pag. 41-44, No 22, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1821.
Pag. 45-47, No 23, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1821.
Pag. 48, No 24, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 49, No 25, Beregning og forklaring over hor eller kvalificeret lejermål efter attester i landdistrikter (2 sager – bilag, der hører til denne liste, mangler)
Pag. 50, No 40, Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3425 rbd 22 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 51-58, No 58-65, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods. (4 rbd 92 sk)
Pag. 55-56, No 62-63, Salg af guldørering, 1 par sko og to halsklæder, som blev aftaget en død mandsperson inden begravelsen på Aaker kirkegaard. Han var blevet fundet på stranden den 16. november ved Aaker sogn. Hans Elleby på Kannikegaard kvitterede for modtagelse af 2 mark for halm og Kabel tov (?)
Pag. 59, No 71, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 60, No 72, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20 vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 61-65, No 73, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1821.
Pag. 66, No 74, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 67, No 75, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 68-69, No 76-77, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 70-71, No 78-79, Rentekammerets promemoria om at 144 tønder landgilderug skulle føres til Christiansø. Skipper Jochum Schrøder fra Rønne skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 72, No 80, Indsvindingsberegning for Aaret 1821.