Kontributionsregnskaber 1820-1829

Kontributionsregnskab 1820

1820 kontributionsregnskab 1 del R

1820 kontributionsregnskab 2 del R

1-2 Indholdsfortegnelse 1. og 2. del

3-9 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1820

10-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1820, underskrevet 31. marts af Sehestedt.

17-28 Erindringsposter til kontributions- og jordebogsregnskaberne 1820.

Underskrevet rentekammeret 6. november 1821, B. (Bentzen)

29-115 Bilag til kontributionsregnskabet 1. del

Pag. 29, Designation over Kontributionsregnskabet (346 bilag)og jordebogsregnskabets bilag (68 bilag).
Pag. 30-71 , No 1-25, Erindringsposter til regnskabet 1818 – 1819, med bilag
Pag. 72-74, No 26-27, Beregning med bilag over Landskatten for 1820
Pag. 75-76, No 28-29, Stempelpapir salg
Pag. 77-79, No 30+43-44, Beregning med bilag over indbetalinger til justitskassen
(mangler) Attest på regimentsfeldskærer Panum og landkirurg Knauer ikke havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 80, No 45(-46), Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 19. maj 1768 og 12. juni 1770.
Pag. 81, No 47 (48-55 mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 82, No 56, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landkirugens løn.
Pag. 83-111, No 57-75, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1820. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 112-114, No 76-78, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 115, No 79, Liste over de 15 sogne.
1-98 Bilag til kontributionsregnskabet 2. del
Pag. 1-4, No 80-83, Rangskat fra købstæderne Rønne, Nexø og Hasle
Pag. 5-8, No 84-87, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 9-20, No 88-98, Bygningsafgift 1829. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802. Landbygningerne som er ansatte til afgift med ved taksationen i aaret 1818 over 200 rbd sølv.
Pag. 21, No 99 (100-124 mangler), Beregning med bilag over afgiften til justitskassen – Nationalbankens brev om værdiansættelse af møller, samt fortegnelse af afgift på vandmøller
Pag. 22 , No 125(126-135 mangler, Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc.
Pag. 23 , No 136 (137-138 mangler), Liste over afgiften på fæste og arvefæstebreve
Pag. 23-26, No 139-141, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 27-28, No 142-143 Ordre om at imodtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag.29, No 144, Ordre om at modtage indtægt på 534 rbd 37 sk for en bortsolgt kornladning.
Pag. 30-31, No 145-146, Pålæg om udbetaling af gage til havne- og fyrmester Henne for år 1820
Pag. 32, No 147, Amtets anmeldelse over de faldne gebyrer for udstedte overrets stævninger.
Pag. 33-53, No 148-251(151-188+202-251 mangler), Regnskab med bilag over amtsrepartitions fondets indtægter og udgifter
Pag. 54-89,No 252-292, Forklaring med bilag på de i amtstuekassens deponerede summer – herunder brandhjælpspenge (No 276-281 mangler)
Pag. 90, No 293, Forklaring over de nedlagte Bøndergaarde paa Bornholm –12 vg. Halsegaard i Østermarie og fra den 17. maj 1817 24 sg. i Knudsker (Sejersgaard) samt 15. og 16. selvejergaad i Nyker tilh. Oberstløjtnant Rømer fra den 4. marts 1820
Pag. 91-95, No 294-298, Kvsrtalsskatter fra Rønne, Nexø, Aakirkeby, Svaneke og Hasle
Pag. 96, No 299 (300-345 mangler), Zahlkammerets kvitteringer
Pag. 97-98, No 346, fortegnelser over uapproberede udgifter til årets udgang 1820.

Kontributionsregnskab 1821

1821 konstributionsregnskab 1 del R

1821 konstributionsregnskab 2 del R

1-2 Indholdsfortegnelse 1. og 2. del

3-9 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1821

10-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1821, underskrevet 31. marts 1822 af Sehestedt.

17-130 Bilag til kontributionsregnskabet 1. del

Pag. 17, Designation over Kontributionsregnskabet (523 bilag)og jordebogsregnskabets bilag (80 bilag).
Pag. 18-48, No 1-16, Erindringsposter til kontribitionsregnskabet 1820, med bilag (no. 17. mangler)
Pag. 49- 57, No 18-25, Beregning med bilag over Landskatten for 1821
Pag. 58-60, No 26-28, Stempelpapir salg
Pag. 61, No 29 (30-37 mangler), Beregning med bilag over indbetalinger (bøder efter domme)til justitskassen.
Pag. 62-63, No 38-39, Attest på regimentsfeldskærer Panum og landkirurg Knauer ikke havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 64-65, No 40-42, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 19. maj 1768 og 12. juni 1770.
Pag. 66, No 43 (44-57 mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 67, No 58, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landkirugens løn.
Pag. 68-130, No 59-109, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1820. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810 og efter sportlerreglementet 22. marts 1814. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.

1-119 Bilag til kontributionsregnskabet 2. del

Pag. 1-3, No 110-112, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 4, No 113, Liste over de 15 sogne.
Pag. 5-9, No 114-118, Rangskat fra købstæderne Rønne, Nexø og Hasle
Pag. 10-13, No 119-122, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 14-19, No 123-127, Regnskab for bygningsafgiften 1821. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 20, No 128 (129-152 mangler), Beregning med bilag over sportler til justitskassen –
Pag. 21 , No 153 (154-230 mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc.
Pag. 22, No 231 (232-233 mangler), Liste over afgiften på fæste og arvefæstebreve
Pag. 23-28, No 234-239, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 29-30, No 240-241, Ordre om at modtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 31-33, No 242-243, Pålæg om udbetaling af gage til havne- og fyrmester Henne for år 1821
Pag. 34, No 246, Præst Bolbros indbetaling af 30 rbr som erstatning for ulovlig skovhugst.
Pag. 35, No 247, Amtets anmeldelse over de faldne gebyrer for udstedte overrets stævninger.
Pag. 36-79, No 248-433, Regnskab med bilag over amts Repartitions Fondets Indtægter (249-253) og Udgifter (254-292 og 373-433 mangler) for Aaret 1821. Indtægter fra afgifter pålagt købstæderne og landet, samt mulkter. Udgifterne var til håndhævelse af lov og orden inkl. sagsudgifter. Og udgifter til arrestanters underholdning
Pag. 44-57, No 292-305, Politibetjentenes løn (i Rønne M. Jacobsen, I Nexø Anders Lund, I svaneke Hans Jensen Liingaard og i Hasle Sander Rasmussen.
Pag. 80-115, No 434-472, Forklaring med bilag på de i amtstuekassens deponerede summer – herunder brandhjælpspenge (No 4??-471 mangler) Sidste bilag 472 er en opgørelse af manglende værdier efter tyveriet i 1810 på amtsgården- kun den kontante beholdning på 999 rd mangler at være refunderet.
Pag. 116-118, No 474-522 ( en del mangler), Zahlkammerets kvitteringer
Pag. 119, No 523, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1821.

Kontributionsregnskab 1822

1822 Kontributionsregnskab R

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1822

9-15 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1822, underskrevet 31. marts 1823 af Sehestedt.

16-22 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskabet 1822 – bl.a. fortegnelse over dødsfald, hvor intet skifte blev foretaget.

16-220 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 23, Designation over Kontributionsregnskabet (514 bilag)og jordebogsregnskabets bilag (8 bilag).
Pag. 24-46. No 1-17, Erindringsposter til kontribitionsregnskabet 1821
Pag. 47-73, No 18-42, Beregning med bilag over Landskatten for 1822
Pag. 74, No 43, Stempelpapir salg
Pag. 75, No 45-49, Beregning med bilag over indbetalinger (bøder efter domme)til justitskassen.
Pag. 76, No 50-51, Attest på regimentsfeldskærer Panum og landkirurg Knauer ikke havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 78-79, No 52, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 19. maj 1768 og 12. juni 1770.
Pag. 80, No 53 (bilag mgl mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 81, u.no, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landkirugens løn.
Pag. 82-116, No 70-92, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1822. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810 og efter sportlerreglementet 22. marts 1814. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 117-119, No 93-95, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 120, No 96, Liste over de 15 sogne.
Pag. 121-123, No 97-99, Rangskat fra købstæderne Rønne, Nexø og Hasle
Pag. 124-127, No 100-103, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 128-136, No 104-112, Regnskab for bygningsafgiften 1822. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 137, Beregning med bilag over sportler til justitskassen –
Pag. 138-139, (bilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc.
Pag. 140, (bilag mangler), Liste over afgiften på fæste og arvefæstebreve
Pag. 141-144, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 145, Ordre om at modtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 146-151, Honorar til rentekammermeddelelse om 1. Amtforvalters enkekasseindbetaling, Havneinspektør, sandflugtskommissør Jespersen år 1821
Pag. 152-167, No 261-377-, Regnskab med bilag over amts Repartitions Fondets Indtægter (248-266) og Udgifter (267- men mange mangler) for Aaret 1822. Indtægter fra afgifter pålagt købstæderne og landet, samt mulkter. Udgifterne var til håndhævelse af lov og orden inkl. sagsudgifter. Og udgifter til arrestanters underholdning
Pag. 168-209, No 419-464, Forklaring med bilag på de i amtstuekassens deponerede summer – herunder brandhjælpspenge (en del bilag mangler) Sidste bilag 464 er en opgørelse af manglende værdier efter tyveriet i 1810 på amtsgården.
Pag. 210, No 465, forklaring på nedlagte bøndergaarde
Pag. 211-214, No 466-468, Ekstrakt af revisions af revisionsposter for købstæderne Hasle, Allinge og Sandvig
Pag. 215-218, (flere bilag mangler), Zahlkammerets kvitteringer
Pag. 219-220, No 514, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1822.

Kontributionsregnskab 1823

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1823

9-14 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskabet 1823 – bl.a. fortegnelse over dødsfald, hvor intet skifte blev foretaget.

15-22 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1823, underskrevet 31. marts 1824 af Sehestedt.

23-222 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 23, Designation over Kontributionsregnskabet (484 bilag) og jordebogsregnskabets bilag (76 bilag).
Pag. 24-48, No 1-23, Beregning med bilag over Landskatten for 1823
Pag. 49-52, No 24-27, Stempelpapir salg
Pag. 53-56, No 28-31, Beregning med bilag over indbetalinger (bøder efter domme)til justitskassen.
Pag. 57-58, No 32-33, Attest på regimentsfeldskærer Panum og landkirurg Knauer ikke havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 59, No 34-35, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 19. maj 1768 og 12. juni 1770.
Pag. 60, No 35(-49 bilag mgl. mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 61, no 50, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landkirugens løn.
Pag. 62-95, No 51-73, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1823. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810 og efter sportlerreglementet 22. marts 1814. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 96-98, No 74-76, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 99, No 77, Liste over de 15 sogne.
Pag. 100-103, No 78-81, Rangskat fra købstæderne Rønne, Nexø og Hasle
Pag. 104-107, No 82-85, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 108-120, No 86-98, Regnskab for bygningsafgiften 1823. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 121-122, No 99(-127 mangler), Beregning med bilag over sportler til justitskassen –
Pag. 123-124, No 128(-228 mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc.
Pag. 127-129, No 229-230, Liste over afgiften på fæste og arvefæstebreve
Pag. 130-131, No 232-233, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 132-133, No 234-235, Ordre om at modtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 134-137, No 236-239, Honorar til rentekammermeddelelse om 1. Amtforvalters enkekasseindbetaling, Havneinspektør år 1822
(Mangler: No 240 Amtsrepartitions fondet, som tilfalder sandflugtskommissæren Jespersens gage for 1822)
Pag. 138, No 241, indbetalte gebyrer for at indstævne sager for overretten
Pag. 139, No 242, Ordre for at modtage midler fra umyndige i Svaneke
Pag. 140, No 243, Modtagelse af halvdelen af omkostninger ved udskiftning af Strandskoven i Rø
Pag. 141-144, No 244-(-362), Regnskab med bilag over amts Repartitions Fondets Indtægter og Udgifter for Aaret 1823. Indtægter fra afgifter pålagt købstæderne og landet, samt mulkter. Udgifterne var til håndhævelse af lov og orden inkl. sagsudgifter. Og udgifter til arrestanters underholdning
Pag. 145-181, No 363-401, Forklaring med bilag på de i amtstuekassens deponerede summer – herunder brandhjælpspenge (en del bilag mangler)
Pag. 182, No 402, forklaring på nedlagte bøndergaarde
Pag. 183-221, No 403-433, erindringsposter efter ordre fra rentekammeret vedr. regnskabet for 1822
Zahlkammerets indbetalingskvitteringer mangler
Pag. 222, No 484, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1823.

Kontributionsregnskab 1824

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1824

9-15 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskabet 1824 – bl.a. fortegnelse over dødsfald, hvor intet skifte blev foretaget.

16-23 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1824, underskrevet 31. marts 1825 af Sehestedt.

24-250 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 24, Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag.
Pag. 25-57, No 1-30, Beregning med bilag over Landskatten for 1824
Pag. 58-61, No 31-34, Stempelpapir salg
Pag. 62, No 35(-39), Beregning over indbetalinger (bøder efter domme)til justitskassen.
Pag. 63-64, No 40-41, Attest på regimentsfeldskærer Panum og landkirurg Knauer ikke havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 65, No 42-43, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 14. maj 1768 og 12. juni 1770.
Pag. 66, No 44(-56 bilag mgl. mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 67, no 57, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landkirugens løn.
Pag. 68-107, No 58-83, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1824. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810 og efter sportlerreglementet 22. marts 1814. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 108-110, No 84-86, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 111, No 87, Liste over de 15 sogne.
Pag. 112-117, No 88-92, Rangskat fra købstæderne Rønne, Nexø og Hasle
Pag. 118-120, No 93-96, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 121-131, No 97-107, Regnskab for bygningsafgiften 1824. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 132-133, No 108(-141 mangler), Beregning med bilag over sportler til justitskassen –
Pag. 134, No 142(-226 mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc.
Pag. 135-136, No 227-228, Liste over afgiften på fæste og arvefæstebreve
Pag. 137-140, No 229-231, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 141-143, No 232-233, Ordre om at modtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 134-144, No 234-237, Honorar til rentekammermeddelelse om enkekasseindbetaling, Gage til Havne- og fyrinspektørerne, samt sandflugtskommissæren år 1824
Pag. 145, No 238, indbetalte gebyrer for at indstævne sager for overretten.
Pag. 146-147, No. 146-240 Ordre om at modtage umyndiges midler til forrentning af Statsgældskassen.
Pag. 148, No 241, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1824
Pag. 149-151, No 242-244 Anmeldelse over indbetalte mulkter for regnskabers udeblivelse
Pag. 152, No 245, Anmeldelse over en indbetalt Mulkt til den kgl. Kasse efter loven 24/4
Pag. 153-170, No 246(-380), Regnskab med bilag over amts Repartitions Fondets Indtægter og Udgifter for Aaret 1823. Indtægter fra afgifter pålagt købstæderne og landet, samt mulkter. Udgifterne var til håndhævelse af lov og orden inkl. sagsudgifter. Og udgifter til arrestanters underholdning
Pag. 171-216, No 381-428, Forklaring med bilag på de i amtstuekassens deponerede summer – herunder brandhjælpspenge (en del bilag mangler)
No 430 (mangler), forklaring på nedlagte bøndergårde
Pag. 217-246, No 431-454, erindringsposter efter ordre fra rentekammeret af dato 12. marts 1825 vedr. regnskabet for 1823
Pag. 247, No 455-491 Zahlkammerets kvitteringer for betalte og likviderede summer (næsten alle mangler) – blot forklaring på det i 1810 begåede indbrud i amtstuen og hvad der mangler at blive udlignet.
Pag. 248-249, No ?, Oversigt over de nedlagte bøndergårde
Pag. 250, No 492, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1824.

Kontributionsregnskab 1825

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1825

9-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1825, underskrevet 30. juni 1826 af Sehestedt.

17-23 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskabet 1825 – bl.a. fortegnelse over dødsfald, hvor intet skifte blev foretaget.

23-227 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 23-24, Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag.
Pag. 25-49, No 1-23, Beregning med bilag over Landskatten for 1825
Pag. 50-55, No 24-29, Stempelpapir salg
Pag. 56, No 30-32, Beregning over indbetalinger (bøder efter domme)til justitskassen.
Pag. 57-58, No 33-34, Attest på regimentsfeldskærer Panum og landkirurg Knauer ikke havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 59, No 35-36, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 14. maj 1768 og 12. juni 1770.
Pag. 60, No 37 (-51 bilag mgl. mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 61, no 52, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landkirugens løn.
Pag. 62-106, No 53-84, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1825. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810 og efter sportlerreglementet 22. marts 1814. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 107-109, No 85-87, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 110, No 88, Liste over de 15 sogne.
Pag. 111-113, No 89-92, Rangskat fra købstæderne Rønne, Nexø og Hasle
Pag. 114-118, No 93-96, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 119-131, No 97-109, Regnskab for bygningsafgiften 1824. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 132, No 110(-144 mangler), Beregning med bilag over sportler til justitskassen –
Pag. 133, No 145(-231 mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc.
Pag. 134-136, No 232-233, Liste over afgiften på fæste og arvefæstebreve
Pag. 137-140, No 234-239, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 141, No 240-241, Ordre om at modtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 142-145, No 242-245, Honorar til rentekammermeddelelse om enkekasseindbetaling, Gage til Havne- og fyrinspektørene, samt sandflugtskomissæren år 1825
Pag. 146-147, No. 246-247 Ordre om modtage umyndiges midler til forretning af Statsgældskassen.
Pag. 148, No 248, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1825.
Pag. 150, No 249, Anmeldelse over indbetalte mulkter for regnskabers udeblivelse.
Pag. 151, No 250, Anmeldelse over en indbetalt Mulkt til den kgl. Kasse efter loven 18/3 1826.
Pag. 152-162, No 251(-386), Regnskab med bilag over amts Repartitions Fondets Indtægter og Udgifter for Aaret 1825. Indtægter fra afgifter pålagt købstæderne og landet, samt mulkter. Udgifterne var til håndhævelse af lov og orden inkl. sagsudgifter. Og udgifter til arrestanters underholdning.
Pag. 163-187, No 387-422, Forklaring med bilag på de i amtstuekassens deponerede summer – herunder brandhjælpspenge (en del bilag mangler).
Pag. 188, No 423, forklaring på nedlagte bøndergaarde.
Pag. 189-225, No 424-451, erindringsposter efter ordre fra rentekammeret af dato 25. marts 1826 vedr. regnskabet for 1824.
Pag. 226-227, No 452-492, Zahlkammerets kvitteringer for betalte og likviderede summer (kun to bilag).
Pag. 250, No 493, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1825.

Kontributionsregnskab 1826

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1826

9-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1826, underskrevet 30. juni 1827 af Sehestedt.

17-22 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskabet 1826 – bl.a. fortegnelse over dødsfald, hvor intet skifte blev foretaget.

23-237 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 23-24, Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag.
Pag. 25-49, No 1-23, Beregning med bilag over Landskatten for 1826
Pag. 50-56, No 24-30, Stempelpapir salg
Pag. 57, No 31(-34), Beregning over indbetalinger (bøder efter domme)til justitskassen.
Pag. 58-59, No 35-36, Attest på regimentsfeldskærer Panum og landfysikus Grove ikke havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 59, No 37-38, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 14. maj 1768 og 12. juni 1770.
Pag. 60-61, No 39 (-52 bilag mgl. mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 62, no 53, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landkirugens løn.
Pag. 63-97, No 54-76, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1825. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810 og efter sportlerreglementet 22. marts 1814. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 98, No 77, Anmeldelse og kvittering for indbetaling til Zahlkammeret af Fonden ad usus publicos
Pag. 99-101, No 78-80, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 102, No 81, Liste over de 15 sogne.
Pag. 103-109, No 82-88, Rangskat fra købstæderne Rønne, Nexø og Hasle
Pag. 110-113, No 89-92, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 114-124, No 93-103, Regnskab for bygningsafgiften 1826. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 125, No 104(-135 mangler), Beregning med bilag over sportler til justitskassen –
Pag. 126-133, No 136(-259),260, Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc.
Pag. 134, No 261-262, Liste over afgiften på fæste og arvefæstebreve
Pag. 135-136, No 263-266, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 137, No 267-268, Ordre om at modtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 138, No 269-272, Honorar til rentekammermeddelelse om enkekasseindbetaling, Gage til Havne- og fyrinspektørene, samt sandflugtskommissæren år 1826
Pag. 139-140, No. 273-274 Ordre om modtage umyndiges midler til forretning af Statsgældskassen.
Pag. 141-142, No 275-276, anmeldelse og indbetaling af gebyrer for højesteret og overretstævninger 1825 og 26.
Pag. 143, No 277, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1826.
Pag. 144-146, No 278-279, Ordre og anmeldelse af et beløb indkommet efter en skibsladning blev solgt i Nexø
Pag. 147-148, No 280-283, Ordre og indtægt fra ?? efter forordning af 31. august 1825
Pag. 149-150, No 283-284, Anmeldelse over indbetalte afgifter til sigt- og sagefaldskassen
Pag. 151-164, No 285-459 Regnskab med bilag over Amts repetitions Fondets indtægter og udgifter for 1825
Pag. 165-194, No 460-494, Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge.
Pag. 195, No 495, Fortegnelse over de summer, som i året 1810 blev stjålet amtsstuekassen.
Pag. 196, No 496, forklaring på nedlagte bøndergaarde.
Pag. 197-236, No 497-538, erindringsposter efter ordre fra rentekammeret af dato 24. marts 1827 vedr. regnskabet for 1825.
Zahlkammerets kvitteringer mangler
Pag. 237, No 579, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1826.

Kontributionsregnskab 1827

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1827

9-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1827, underskrevet 30. juni 1828 af Sehestedt.

17-22 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskabet 1827 – bl.a. fortegnelse over dødsfald, hvor intet skifte blev foretaget.

23-259 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 23-24, Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag.
Pag. 25-49, No 1-23, Beregning med bilag over Landskatten for 1827
Pag. 50-56, No 24a-28, Stempelpapir salg
Pag. 57, No 29, Beregning over indbetalinger (bøder efter domme) til justitskassen.
Pag. 58- No 30-31, Attest på regimentsfeldskærer Panum og landfysikus Grove svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 59, No 32-33, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 14. maj 1768 og 12. juni 1770.
Pag. 60, No 34 (35-46 bilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 61, no 47, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landkirugens løn.
Pag. 63-102, No 48-79, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1827. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810 og efter sportlerreglementet 22. marts 1814. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 103-105, No 80-82, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 106, No 83, Liste over de 15 sogne.
Pag. 107-110, No 84-87, Rangskat fra købstæderne Rønne, Nexø og Hasle
Pag. 111-114, No 88-91, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 115-126, No 92-103, Regnskab for bygningsafgiften 1827. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 127, No 104(105-135 mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 128-132, No 136(-234), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc.
Pag. 133, No 236(-237), Liste over afgiften på fæste og arvefæstebreve
Pag. 134-138, No 238-242, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 139-140, No 243-244, Ordre om at modtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 141, No 245(-247), Honorar til rentekammermeddelelse om enkekasseindbetaling, Gage til Havne- og fyrinspektørene, samt sandflugtskommissæren år 1826
Pag. 141-147 No. 248-253 Ordre om modtage umyndiges midler til forretning af Statsgældskassen.
Pag. 148, No 254, anmeldelse og indbetaling af gebyrer for højesteret og overretstævninger 1825 og 26.
Pag. 149, No 255, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1826.
Pag. 150, No 256, Ordre og indtægt fra forordningen af 15. september 1826
Pag. 151-171, No 257-467, Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1827 (sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse, sygevæsen, apotek, retsvæsen). Hovedparten af bilag mangler.
Pag. 172-206, No 468-504, Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge.
Pag. 207, No 505, Fortegnelse over de summer, som i året 1810 blev stjålet amtsstuekassen.
Pag. 208, No 506, forklaring på nedlagte bøndergaarde.
Pag. 209-258, No 507-548, erindringsposter efter ordre fra rentekammeret af dato 9. februar 1828 vedr. regnskabet for 1826.
Zahlkammerets kvitteringer mangler
Pag. 259, No 583, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1827

Kontributionsregnskab 1828

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-7 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1828

8-15 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1828, underskrevet 30. juni 1829 af Sehestedt.

16-22 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskabet 1827 – bl.a. fortegnelse over dødsfald, hvor intet skifte blev foretaget.

23-24 Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag.

25-223 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 25-46, No 1-21, Beregning med bilag over Landskatten for 1828
Pag. 47, No 22, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 48-51, No 23-26, Stempelpapir salg
Pag. 52, No 27 (-33), Beregning over indbetalinger (bøder efter domme) til justitskassen.
Pag. 53-54, No 34-35, Attest på regimentsfeldskærer Panum og landfysikus Grove svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 55-56, No 36-37, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster
Pag. 57, No 38 (-50 bilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 61, no 51, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landskirugens løn.
Pag. 59-97, No 52-81, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1828. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810 og efter sportlerreglementet 22. marts 1814. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 98-100, No 82-84, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 101, No 85, Specifikation over sogne udenfor købstæderne
Pag. 102-105, No 86-89, Rangskat indbetalt af Købstæderne
Pag. 106-107, No 90-91, Indtægter fra udstedte bevillinger (no 92 mangler)
Pag. 108-119, No 93-103, Regnskab for bygningsafgiften 1828. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 120, No 104(105-133 mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 121-126, No 134(-239), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc.
Pag. 127-130, No 240-241, Liste over afgiften på fæste og arvefæstebreve
Pag. 131-135, No 242-246, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 136-137, No 247-248, Ordre om at modtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 138-139, No 249(-251), Honorar til rentekammermeddelelse om enkekasseindbetaling, Gage til Havne- og fyrinspektørene, samt sandflugtskommissæren år 1828 – indtægter til sandflugtskassen
Pag. 141, No 252, anmeldelse og indbetaling af gebyrer for højesteret og overretstævninger 1828.
Pag. 140, No 253, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1828.
Pag. 142, No 254-255 Liste over bortsolgte kornvarer efter forordningen af 25. september 1827.
Pag. 143-147, No 256-260, Liste over restancer fra præsten Hjorth, der er blevet sognepræst i Herstedøster for året 1822
Pag. 148-163, No 261-486 – flere bilag mangler, Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1828 (sandflugt, jordemoder [her er en liste med navnene på jordemødrene], veje, broer, arresthuse [liste over indsatte], sygevæsen, apotek, retsvæsen).
Pag. 164-188 , No 487-513, Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge.
Pag. 190-191, No 514, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 189, 193-222, No 515-537, erindringsposter efter ordre fra rentekammeret af dato 21. februar 1829 vedr. regnskabet for 1827.
No 538-572, Zahlkammerets kvitteringer mangler
Pag. 223, No 573, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1828

Kontributionsregnskab 1829

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-7 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1829

8-15 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1829, underskrevet 30. juni 1830 af Christian Ludvig Sehestedt.

16-24 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskabet 1828

25-26 Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag.

27-239 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 27-45, No 1-18, Beregning med bilag over Landskatten for 1829
Pag. 46, No 19, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 47-50, No 20-23, Stempelpapir salg
Pag. 51, No 24 (-26), Beregning over indbetalinger (bøder efter domme) til justitskassen.
Pag. 52-53, No 27-28, Attest på konstitueret landfysikus Grove og regimentskirurg Goos svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 54-55, No 29-30, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster
Pag. 56, No 31 (-43 bilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 57, no 44, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landskirugens løn.
Pag. 58-95, No 45-68, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1829. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810 og efter sportlerreglementet 22. marts 1814. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med også navne over dem der intet ejede.
Pag. 96-97, No 69-70, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 98, No 71 , Specifikation over sogne udenfor købstæderne
Pag. 99-101, No 72-74, Rangskat indbetalt af Købstæderne
Pag. 102-104, No 75-77, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 105-117, No 78-90, Regnskab for bygningsafgiften 1829. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 118, No 91(-123 mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 119, No 124(-23), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. _ Kun oversigt – bilag mangler
Pag. 120-122, No 204-208, Liste over afgiften på fæste og arvefæstebreve – mange fæstebreve på 50 år.
Pag. 123-126, No 206-208, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 127, No 209(-210), Ordre om at modtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 128, No 211(-213), Gage til Havne- og fyrinspektørene. Bilag til honorar til sandflugtskommissæren år 1828, mangler.
Pag. 129, No 214, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1828.
Pag. 130-131, No 215-216 Liste over bortsolgte kornvarer efter forordningen af 29. august 1828.
Pag. 132-134, No 217-218, Christiansøs andel af bortsolgt drivgods
Pag. 135, No 219 Fortegnelse over gæld fra provst Hjorth, der nu var sognepræst i Herstedøster
Pag. 136-150, No 220(-435) – flere bilag mangler, Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1828 (sandflugt, jordemoder [her er en liste med navnene på jordemødrene], veje, broer, arresthuse [liste over indsatte], sygevæsen, apotek, retsvæsen).
Pag. 151-181, No 436-467, Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge.
Pag. 182-182, No 468, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 184-236, 193-222, No 469-511, erindringsposter efter ordre fra rentekammeret af dato 21. november 1829 vedr. regnskabet for 1828.
Pag. 237-238, No 512-514, ordre om at føre til udgift, det som tidligere var indtægt for sigt- og sagefaldskassen
(No 515-541, Zahlkammerets kvitteringer – mangler)
Pag. 239, No 542, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1829