Kontributionsregnskaber 1830-1839

Kontributionsregnskab 1830

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1830

9-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1830, underskrevet 9. juni 1831 af Christian Ludvig Sehestedt.

17-29 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskabet 1829

30-31 Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag.

32-302 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 32, Følgebrev til overlevering af regnskab 9. juni 1831
Pag. 33, No 1, Forklaring på afdrag på brandhæftelses rente af Rutsker præstetiende 1812-1821 efter pastor Olsens død.
Pag. 34-51, No 2-18, Beregning med bilag over Landskatten for 1830
Pag. 52, No 19, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 53-64, No 20-31, Stempelpapir salg
Pag. 65, No 32 (-40), Beregning over indbetalinger (bøder efter domme) til justitskassen.
Pag. 66-67, No 41-42, Attest på konstitueret landfysikus Grove og regimentskirurg Goos ej havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 68, No 43(-44), Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster
Pag. 69, No 45 (-57 bilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 70-106, No 58-80, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1830. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810 og efter sportlerreglementet 22. marts 1814. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med også navne over dem der intet ejede.
Pag. 107-108, No 81-82, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 109, No 83, Specifikation over sogne udenfor købstæderne
Pag. 110-115, No 84-89, Rangskat indbetalt af Købstæderne
Pag. 116-118, No 90-92, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 119-134, No 93-108, Regnskab for bygningsafgiften 1830. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 135, No 109(-143, som mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 136-169, No 144-243 (156-242 mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Flere lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve
Pag. 170-175, No 244-249, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 176-177, No 250-251, Ordre om at modtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 178, No 252-256, Bidrag til enkekassen, Gage til Havne- og fyrinspektørene. Bilag til honorar til sandflugtskommissæren år 1828, mangler.
Pag. 179, No 257, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1830.
Pag. 180, No 258, gebyret for højesteretssager og overretsstævninger
Pag. 181-184, No 259-261, Christiansøs andel af bortsolgt drivgods
Pag. 185, No 262, Fortegnelse over gamle restancer fra præsten Bierregaard i Østermarie
Pag. 186-201, No 263 (-622 – de fleste bilag mangler), Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1828 (sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse,sygevæsen, apotek, retsvæsen).
Pag. 202-228, No 623-650, Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge. Flere bilag mangler.
Pag. 229-231, No 651, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 232-301, No 652-710, erindringsposter efter ordre fra rentekammeret af dato 21. november 1829 vedr. regnskabet for 1829. Alle bilag findes – mange detaljer om arveforhold.
(No 711-755, Zahlkammerets kvitteringer – mangler)
Pag. 302, No 756, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1830

Kontributionsregnskab 1831

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1831

9-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1831, underskrevet 18. juni 1832 af Christian Ludvig Sehestedt.

17-31 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskabet 1831

32-33 Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag.

34-251 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 34-50, No 1-16, Beregning med bilag over Landskatten for 1831
Pag. 51, No 17, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 52-59, No 18-25, Stempelpapir salg
Pag. 60, No 26 (-32 mangler), Beregning over indbetalinger (bøder efter domme) til justitskassen.
Pag. 61-62, No 33-34, Attest på konstitueret landfysikus Grove og regimentskirurg Goos ej havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 63, No 35 (-36 mangler), Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster
Pag. 64, No 37 (-49 bilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 65-100, No 50-76, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1831. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810 og efter sportlerreglementet 22. marts 1814. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald. Men også navne over dem der intet ejede.
Pag. 101-102, No 77-78, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 103, No 79, Specifikation over sogne udenfor købstæderne
Pag. 104-107, No 80-83, Rangskat indbetalt af Købstæderne
Pag. 108-110, No 84-86, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 111-121, No 87-97, Regnskab for bygningsafgiften 1831. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 122, No 98(-127, som mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 123-132, No 128,139, 365 (-442 mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Flere lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve
Pag. 133-137, No 443-447, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 138-139, No 448-449, Ordre om at modtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 140, No 450(-453), Bidrag til enkekassen, Gage til Havne- og fyrinspektørene.
Pag. 141, No 454, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1830.
Pag. 142-143, No 455-456, gebyret for højesteretssager og overretsstævninger
Pag. 144, No 457, Ordre om at modtage umyndiges midler af Svaneke købstads overformynderi
Pag. 145, No 458, Ordre om at modtage stenhuggermester ved Frederiks stenbrud Løppelmans bevilgede gage
Pag. 146-147, No 459, Ordre om at betale 50 rd til landvæsenskommissær Høyers dødbo i Stubbekøbing
Pag. 148-163, No 460 (-718 – de fleste bilag mangler), Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1831 (sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse, sygevæsen, apotek, retsvæsen).
Pag. 164-188, No 719-745, Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge. Flere bilag mangler.
Pag. 189-190, No 746, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 191-250, No 747-792, erindringsposter efter ordre fra rentekammeret af dato 21. januar 1832 vedr. regnskabet for 1830. Alle bilag findes – mange detaljer om arveforhold.
(No 793-838, Zahlkammerets kvitteringer – mangler)
Pag. 251, No 839, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1831

Kontributionsregnskab 1832

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1832

9-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1832, underskrevet 10. juni 1833 af Christian Ludvig Sehestedt.

17-28 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskabet 1832

29-30 Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag.

31-219 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 31-48, No 1-17, Beregning med bilag over Landskatten for 1832
Pag. 49, No 18, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 50-51, No 19-20, Stempelpapir salg
Pag. 52-55, No 21-24, Beregning over indbetalinger (bøder efter domme) til justitskassen.
Pag. 56-57, No 25-26, Attest på konstitueret landfysikus Grove og regimentskirurg Goos ej havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 58-59, No 27 (-28 mangler), Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster
Pag. 60, No 29 (30-42 bilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 61-108, No 43-73, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1832. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald. Men også navne over dem der intet ejede. Pag. 80 findes præsten Bolbroes liste over afdøde i Klemensker, dødsdag, begravelsesdag og oplysninger til skifteforvalteren.
Pag. 109-110, No 74, kvittering fra Zahlkammeret for indbetalte arvemidler til Fonden ad usus publicus.
Pag. 111-112, No 75-76, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 113, No 77, Specifikation over sogne udenfor købstæderne
Pag. 114-117, No 78-81, Rangskat indbetalt af Købstæderne
Pag. 118-121, No 82-85, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 122-133, No 86-97, Regnskab for bygningsafgiften 1832. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 134, No 98(-127, som mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 135-140, No 128(-207, de fleste bilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve
Pag. 141-147, No 208-214, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 148-149, No 215-216, Ordre om at beregne renter af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 149, No 217(-219), beregning af Bidrag og renter til enkekassen,
Pag. 150, No 220, Gage til Havne- og fyr-inspektøren.
Pag. 151, No 221, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1832.
Pag. 152, No 222, gebyret for højesteretssager og overretsstævninger
Pag. 153, No 223, Ordre om at modtage umyndiges midler af Svaneke købstads overformynderi
Pag. 154, No 224, Ordre om at modtage stenhuggermester ved Frederiks stenbrud Løppelmans bevilgede gageforskud.
Pag. 155, No 225, ordre om modtagelse af 1 rd 34 sk for solgt drivtømmer på Christiansø
Pag. 156-158, No 226-227, Odre om modtagelse af det som er indbetalt for ulovlig tørvegravning på kongens udmark af husmand Anders Hansen i Klemensker
Pag. 159-160, No 228-229, Ordre om modtagelse at indbetalt sum (753 rd 40 sk) fra etatsrådsinde Koefoeds legat til arbejdshus i Svaneke
Pag. 161-177, No 230 (-604, de fleste bilag mangler), Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1832 (sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse, sygevæsen, apotek, retsvæsen).
Pag. 178-216, No 605-649 (flere bilag mangler), Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge.
Pag. 217-218, No 650, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
(No 651-687, Zahlkammerets kvitteringer – mangler)
Pag. 219, No 688, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1832

Kontributionsregnskab 1833

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1833

9-17 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1833, underskrevet 4. juni 1834 af Christian Ludvig Sehestedt.

17-33 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskabet 1833, underskrevet Rentekammeret 31. januar 1835

34-35 Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag.

36-330 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 36-53, No 1-16, Beregning med bilag over Landskatten for 1833
Pag. 54, No 17, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 55, No 18, Stempelpapir salg
Pag. 56-57, No 19(-21), Beregning over indbetalinger (bøder efter domme) til justitskassen.
Pag. 58-59, No 22-23, Attest på konstitueret landfysikus Grove og regimentskirurg Goos ej havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
(mangler) No 24-25, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster
Pag. 60, No 26(-38), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 61-94, No 39-63, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1833. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald herredsvis og for hver købstad. Men også navne over dem der intet ejede og dem der havde fået bevilget uskiftet bo.. Oversigt fra købstæderne – pag. 91:samlet fortegnelse for Hasle, Allinge og Sandvig
Pag. 95-96, No 64-65, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 97, No 66, Specifikation over sogne udenfor købstæderne
Pag. 98-101, No 67-70, Rangskat indbetalt af Købstæderne
Pag. 102-105, No 71-74, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 106-116, No 75-85, Regnskab for bygningsafgiften 1833. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 117, No 86(-116, som mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 118-121, No 117(-188, de fleste bilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve
Pag. 122-126, No 189 (-193), Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 127, No 194(-197), Ordre om at beregne renter af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 128, No 198(-199), beregning af Bidrag og renter til enkekassen,
mangler, No 200, Gage til Havne- og fyr-inspektøren.
Pag. 129, No 201, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1833.
Pag. 130, No 202, gebyret for højesteretssager og overretsstævninger
Pag. 131, No 203, Ordre om at modtage umyndiges midler af Svaneke købstads overformynderi
Pag. 132-133, No 204, Ordre om at modtage renter og afdrag af Rønne kirke lånekasse
Pag. 134-135, No 206-207, Anmeldelse af det der er indbetalt af etatsrådsinde Kofoeds Legat til et arbejdshus i Svaneke
Pag. 136-155, No 208-287(288-515 mangler), Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1833 (sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse, sygevæsen, apotek, retsvæsen).
Pag. 156-197, No 516-564 (enkelte bilag mangler), Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge.
Pag. 198-199, No 565, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 200-241, No 566-599, Rentekammerets ordre af 29. juni 1833 og erindringsposterne for 1831-regnskabet
Pag. 242-269, No 600-623, Rentekammerets ordre af 15. febr. 1834 og erindringsposterne for 1832-regnsabet
Pag. 270-271, No 624-625, Amtets anvisning til udbetaling af etatsrådsinde Koefoeds legat til arbejdshuset i Svaneke
Mangler No 626-669, Zahlkammerets kvitteringer
Pag. 272, No 670, Fortegnelse over de uapproberede udgifter til årets udgang 1833
273-330, Bilag til repartitionsfondets regnskab 1833 – særskilt nummererede bilag
Pag 273-297. No 1-26 Udgifter til arrestanternes underhold mm Bl.a. no 19 for 8 dages arrest i Vestermarie kirketårn – flere udgifter vedrørende Vestermarie kirkes arresterede.
Pag. 298-330. No 1-23 Attester og udskrifter af diverse sager, der dokumenterer indtægter eller mangel af samme i forbindelse med retssager.
Bl. Andet no 19: pag 323: attest på at Anders Mogensen og Ingeborg Kirstine Pedersdatter intet ejer til at betale hendes idømte bøde den 21. september 1832. (JVHs tipoldeforældre!)

Kontributionsregnskab 1834

1-2  Indholdsfortegnelse

3-8   Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1834

9-15 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1834, underskrevet 6. juni 1835 af Christian Ludvig Sehestedt.

16-25 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskab, underskrevet Rentekammeret 12. marts 1836

26-29 Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag. (in dublo)

30-335 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 30-49, No 1-17, Beregning med bilag over Landskatten for 1834
Pag. 50-52, No 18, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 53, No 19(-21), Stempelpapir salg
Mangler, No 22, Beregning over indbetalinger (bøder efter domme) til justitskassen.
Pag. 54, No 23(-24), Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster
Pag. 55, No 25(-37 mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 56-96, No 38-66, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1834. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald herredsvis og for hver købstad. Men også navne over dem der intet ejede og dem der havde fået bevilget uskiftet bo.. Oversigt fra købstæderne.
Pag. 97-98, No 67-68, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 99, No 69, Specifikation over sogne udenfor købstæderne
Pag. 100-102, No 71-72, Rangskat indbetalt af Købstæderne
Pag. 103-106, No 73-76, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 107-117, No 77-87, Regnskab for bygningsafgiften 1833. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 118, No 88(-120, som mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 119-127, No 121(-213), de fleste bilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve
Pag. 124-127, Bilag 213 Samtlige fæstebreve og arvefæstebreve for Øster Herred i 1834
Pag. 128-133, No 214 (-219), Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 134-135, No 220(-227), Ordre om at beregne renter af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 136 No 228, Gage til Havne- og fyr-inspektøren.
Pag. 137, No 229, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1834.
Pag. 138, No 230, gebyret for højesteretssager og overretsstævninger
Pag. 139, No 231, ordre til at beregne til indtægt en del gl. brædder, der var solgt på auktion (54 rd!)
Pag. 140-220, No 232(-468 – mange bilag mangler), Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1834 (sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse, sygevæsen, apotek, retsvæsen).
Pag. 144-149, Bemærkninger til regnskabet 1833 og besvarelser. Rentekammeret 31.
januar 1835
Pag. 160-200 Bilag 1-20 for udgifter ved arresterede personer (Underhold, opvartning og renlighed)
Pag. 201-203, Regnskab for indtægter og udgifter for Nexøs Rådstue i året 1833
Pag. 221-261, No 469-516 (enkelte bilag mangler), Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge.
Pag. 262-263, No 517, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 264-310, No 518-557, Rentekammerets ordre af 31. januar 1835 og erindringsposterne for 1834-regnskabet
Mangler Zahlskammerets kvitteringer for indbetalte summer
Pag. 311, No 606, Fortegnelse over de uapproberede udgifter til årets udgang 1834
Pag. 312- 335, Bilag til besvarelse på antagelserne i Regnskabet for 1834

Kontributionsregnskab 1835

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-7 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1835

8-15 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1835, underskrevet 2. juni 1836 af Christian Ludvig Sehestedt.

16-20 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskab for året 1835, underskrevet Rentekammeret 12. april 1837

21 Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag.

22-190 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 22-25, Anmærkninger til regnskabet
Pag. 26-42, No 1-16, Beregning med bilag over Landskatten for 1835
Pag. 43, No 17, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 44-49, No 18-23, Stempelpapir salg
Pag. 50, No 24, Beregning over indbetaling af bøde til justitskassen (En svensk købmand!)
Pag. 51-52, No 25(-26), Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster
Pag. 53, No 27(-39 mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 54-80, No 40-60, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1835. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald herredsvis og for hver købstad. Men også navne over dem der intet ejede og dem der havde fået bevilget uskiftet bo. Oversigt fra købstæderne.
Pag. 81-82, No 61-62, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 83, No 63, Specifikation over sogne udenfor købstæderne
Pag. 84-86, No 64-66, Rangskat indbetalt af Købstæderne
Pag. 87-90, No 67-70, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 91-101, No 71-81, Regnskab for bygningsafgiften 1835. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 102, No 82(-115, som mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 103-207, No 116(-207), bilag mangler på nær 207), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve
Pag 105-107, No 207, Fortegnelse over samtlige tinglæste fæste og arvefæstebreve i Øster Herred i 1835.
Pag. 108-112, No 208 (-211), Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 113, No 222(-216), Ordre om rente og afdrag fra havnekommissionen i Svaneke
Mangler No 217-218, ordre om at modtage indskud og renter til den alm. enkekasse
Mangler No 219, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1835.
Pag. 115, No 220, gebyret for højesteretssager og overretsstævninger
Pag. 116-145, No 221(-563 – mange bilag mangler), Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1835 (sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse, sygevæsen, apotek, retsvæsen).
Pag. 146, No 564-612, (alle bilag mangler, kun omslag findes), Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge.
Pag. 147-148, No 613, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 149-189, No 614-649, Rentekammerets ordre af 12. marts 1836 og erindringsposterne for 1834-regnskabet med bilag – flere dødsattester på fattige afdøde.
Mangler No 650-699, Zahlskammerets kvitteringer for indbetalte summer
Pag. 190, No 700, Fortegnelse over de uapproberede udgifter til årets udgang 1835

Kontributionsregnskab 1836

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-7 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1836

8-15 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1835, underskrevet 13. juni 1837 af Christian Ludvig Sehestedt.

16-25 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskab for året 1835, underskrevet Rentekammeret 17. juni 1838

26-249 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 26-42, No 1-16, Beregning med bilag over Landskatten for 1836
Pag. 43, No 17, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 44-50, No 18-24, Stempelpapir salg
Pag. 50, No 25-28, Beregning over indbetaling af bøde til justitskassen
Pag. 51-53, No 29(-30), Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster
Pag. 54, No 31(-43 mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 55-83, No 44-66, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1836. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald herredsvis og for hver købstad. Men også navne over dem der intet ejede og dem der havde fået bevilget uskiftet bo. Oversigt fra købstæderne.
Pag. 84-85, No 67-68, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 86, No 69, Specifikation over sogne udenfor købstæderne
Pag. 84-89, No 70-72, Rangskat indbetalt af Købstæderne
Pag. 90-93, No 73-76, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 94-105, No 77-88, Regnskab for bygningsafgiften 1836. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 106, No 89(-121, som mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 107, No 122(-226), bilag mangler , Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve
Pag. 108-111, No 227 (-230), Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 112-115, No 231(-234), Ordre om rente og afdrag fra havnekommissionen i Svaneke og Hasle
Mangler No 235-236, ordre om at modtage indskud og renter til den alm. enkekasse
Pag 116-117, No 237-238, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1835.
Pag. 118, No 239, gebyret for højesteretssager og overretsstævninger
Pag. 119-191, No 240(-653 – mange bilag mangler), Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1835 (sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse, sygevæsen, apotek, retsvæsen). Her er en del regninger vedr. fangers indsættelser
Pag. 129-132, Bemærkninger til amtsrepartitionsfondets regnskab
Mangler No 654-698, Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge.
Pag. 192-194, No 699, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 195-223, No 700-724, Rentekammerets ordre af 8 april 1837 og erindringsposterne for 1835-regnskabet med bilag – flere dødsattester på fattige afdøde.
Mangler No 725-775, Zahlskammerets kvitteringer for indbetalte summer
Pag. 224, No 776, Fortegnelse over de uapproberede udgifter til årets udgang 1836
Pag. 225-249 Bilag til repartitionsregnskabet – hovedsagelig udgifter til arrestanterne – kutymen var at fangerne blev vasket hver uge – pris 6 skilling.

Kontributionsregnskab 1837

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1837

9-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1837, underskrevet 13. juni 1838 af Christian Ludvig Sehestedt.

17-26 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskab for året 1837, underskrevet Rentekammeret 13. juni 1839

27-28 Designation for jordebogs- og kontributionsregnskabet

29-181 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 29-46, No 1-16, Beregning med bilag over Landskatten for 1837
Pag. 47, No 17, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 48, No 18 Anmeldelse over en betalt mulkt til justitskassen
Pag. 49-50, No 19-20, Beregning med bilag over ekstrapåbudte embedsindkomster
Pag. 51, No 22(-33 mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 52-84, No 34-59, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1837. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald herredsvis og for hver købstad. Men også navne over dem der intet ejede og dem der havde fået bevilget uskiftet bo. Oversigt fra købstæderne.
Pag. 85-86, No 60-61, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 87, No 62, Specifikation over sogne udenfor købstæderne
Pag. 88-89, No 63-65, Rangskat indbetalt af Købstæderne
Pag. 90-94, No 66-69, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 95-105, No 70-80, Regnskab for bygningsafgiften 1837. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 106, No 81(-115, som mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 107-109, No 116(-239), bilag mangler på nær 239, Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve
Pag. 110-111, No 239 Fortegnelse over samtlige fæstebreve og arvefæstebreve i 1837 i Øster Herred.
Pag. 112-120, No 240-247, Anmeldelser over afgifter af købstæderne efter plakat 12. april 1837
Pag. 121-123, No 248-250, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 124-126, No 251-255, Ordre om rente og afdrag fra havnekommissionen i Svaneke og Hasle
Mangler No 256-257, ordre om at modtage indskud og renter til den alm. Enkekasse
Pag. 127, No 260, Ordre om at modtage for meget anvist flytningshjælp i anledning af udskiftninger

Pag. 128, No 258, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1837.
Pag. 129, No 259, gebyret for højesteretssager og overretsstævninger
Pag. 130-161, No 261(-565 – mange bilag mangler), Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1835 (sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse, sygevæsen, apotek, retsvæsen). Her er en del regninger vedr. fangers indsættelser. Pag. 135-137, Bemærkninger til repartitionsregnskabet
Mangler No 566-633, Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge.
Pag. 162-164, No 634, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 165-, No 635-656, Rentekammerets ordre af 13. januar 1838 og erindringsposterne for 1836-regnskabet med bilag – flere dødsattester på fattige afdøde.
Mangler No 657-702, Zahlskammerets kvitteringer for betalte og udlignede summer
Pag. 176, No 703, Fortegnelse over de uapproberede udgifter til årets udgang 1837
Pag. 177-181, Bilag til repartitionsregnskabet

Kontributionsregnskab 1838

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1838

9-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1838, underskrevet 18. juni 1839 af Christian Ludvig Sehestedt.

17 Designation for jordebogs- og kontributionsregnskabet

18-317 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 18-40, No 1-18, Beregning med bilag over Landskatten for 1838
Pag. 41-54, Bemærkninger til regnskabet 1838 og erindringsposter for regnskabet 1838
Pag. 55, No 19, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 56-59, No 20-23, Anmeldelse over indbetalte stempelpapirs intrader
Pag. 60-63, No 24-27, Beregning med bilag over jagtafgifterne 1837-1842
Pag. 64-66, No 28 (-30 mangler), Fortegnelse med bilag over justitskasse-indtægter
Pag. 67, No 31(-43 mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 68-84, No 44-57, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1838. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald herredsvis og for hver købstad. Men også navne over dem der intet ejede og dem der havde fået bevilget uskiftet bo. Oversigt fra købstæderne.
Pag. 85-86, No 58-59, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 87, No 60, Specifikation over sogne udenfor købstæderne
Pag. 88-89, No 61-62, Rangskat indbetalt af Købstæderne
Pag. 90-93, No 63-66, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 94-106, No 67-79, Regnskab for bygningsafgiften 1838. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 107, No 80(-107, som mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 108-110, No 108(-229), bilag mangler på nær 239, Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve
Pag. 111-113, No 239 Fortegnelse over samtlige fæstebreve og arvefæstebreve i 1838 i Øster Herred.
Pag. 114-118, No 230-234, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 119, No 235(-238), Ordre om at modtage rente og afdrag til den kgl. Kasse fra Svaneke
Mangler No 239-241, ordre om at modtage indskud og renter til den alm. Enkekasse
Pag. 120-121, No 242, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1838.
Pag. 122, No 243, gebyret for højesteretssager og overrets-stævninger
Pag. 123, No 244, Ordre om at modtage 1000 rbd til indtægt for amtsrepartitionskassen, som lån fra den kgl. Kasse.
Pag. 124-125, No 245, ordren om at beregne 2350 rbd til indtægt som kurant for udenlandske betalinger for indkøb af såkorn
Pag. 126-127, No 246, Ordre og beregning over udskiftningerne af Ibsker sogn
Pag. 128-222, No 247(-495 – mange bilag mangler), Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1835 (sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse, sygevæsen, apotek, retsvæsen). Her er en del regninger vedr. fangers indsættelser. En del reparationsarbejder på Rådstuen i Rønne, Nexø og Svaneke
Mangler No 496-557, Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge.
Pag. 223-225, No 558, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Mangler No 559-610, Zahlskammerets kvitteringer for betalte og udlignede summer
Pag. 226, No 611 Fortegnelse over de uapproberede udgifter til årets udgang 1838
Pag. 227- No 612-613, Fortegnelse over udestående restancer til årets udgang
Pag. 230, Fortegnelse over det som den 23. marts 1839 er udstedt til udskiftningsomkostninger for Ipsker sogn
Pag. 231-317, No 635-656, Rentekammerets ordre af 16, maj 1840 og erindringsposterne for 1838-regnskabet med bilag
Se pag 233-236. Udgifter og beskrivelse af jordemoderinstrumenter til Marie Schov, som hun modtager på Kgl. Fødselsstiftelse i København. Hun fik refunderet rejseudgifter og undervisning betalt
Se i særdeleshed Pag. 238-317, Regnskab for ”den såkaldte store justitssag” i højesteret 16. nov. 1836 og 30. december 1838. Der var direkte udgifter for sagsanlæg på 1.665 rbd. I alt var godt 60 personer tiltalte, hvoraf 58 dømtes. Her er bilag for omkostningerne til deres afsoning af domme, samt attester for gennemført afstraffelse mm. Forskellige beskrivelser og udskrifter fra domsprotokol og Rønne og Vesterherreds ”Fogedprotokol”. Attester, kvitteringer mm, Afskrift af Kommissionsdommen, der blev blev afgivet den 24. juni 1835. Højesteretsdommens konklusionen i sagen mod Jens Jensen Myhre med flere fra den 16. november 1836.

Kontributionsregnskab 1839

Læs originalen her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1839

9-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1839, underskrevet 3. juni 1840 af Christian Ludvig Sehestedt.

17-24 erindringsposter for jordebogs- og kontributionsregnskabet for 1839, dateret 21/11 1840

25-27 Designation over kontributionsregnskabets og jordebogsregnskabets poster og bilag (in dublo)

28-200 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 28-36 , No 1-8, Beregning med bilag over Landskatten for 1839
Pag. 37, No 9, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 38-44 , No 10-16, Anmeldelse over indbetalte stempelpapirs intrader
Pag. 45, No 17, Anmeldelser over indbetalte afgifter til justitskassen
Pag. 46-47, No 18-19 Beregning med bilag over ekstrapåbuddet af embeds-indtægter
Pag. 48, No 20(-32 underbilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 49-81, No 33-60, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1839. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald herredsvis og for hver købstad. Men også navne over dem der intet ejede og dem der havde fået bevilget uskiftet bo. Oversigt fra købstæderne.
Pag. 82, No 61, Anmeldelse med Zahlkammerets Kvittering for det der er indbetalt til Fonden ad usus publicus
Pag. 83-84, No 62-63, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 85, No 64, Specification over samtlige sogne udenfor købstæderne på Bornholm
Pag. 65-89, No 65-68, Rangskat indbetalt af Købstæderne
Pag.90-93 , No 69-72, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag.94+97-108, No 73–85, Regnskab for bygningsafgiften 1839
Pag. 95, No 86(-121 underbilag mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 109-112, No 122 123-216 mangler) 217-218, Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve. Bilag 218 er liste over tinglæste fæstebreve og arvefæstebreve i 1839
Pag.113-117, No 219-223, Anmeldelse over den indbetalte afgift af købstæderne efter plakaten af 14. august 1839
Pag. 118, No 224-228, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 119-125 , No 229-232, Ordre om at modtage rente og afdrag til den kgl. Kasse med flere.
Mangler No 233-234, ordre om at modtage indskud og renter til den alm. Enkekasse
Pag. 126, No 235, gebyret for højesteretssager og overrets-stævninger
Mangler, No 236, Ordre om at modtage 2850 rbd sedler og beregne dem til indtægt for amtsrepartitionskassen, som lån fra den kgl. Kasse.
Pag. 127-132, 237-238, Ordre og beregning over Bodilsker Sogns udskiftnings omkostninger – Interessant! Her er egenbetalingerne listet.
Pag. 133-136; No. 239-242, Ordre og anmeldelser over det som ved kollekt på Bornholm er indsamlet til skadelidte ved stormfloden i Nørre Jylland.
Pag. 137, No 243, Anmeldelser fra amtet om modtaget gebyr for de udfærdigede jagt-koncessioner
Pag. 138-140, No 567, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
(No 244-493 –alle bilag mangler, Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1835 – sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse, sygevæsen, apotek, retsvæsen).
Pag. 141–197, No 568-616, Erindringsposter i regnskabet for året 1837 med bilag og rentekammerets ordre af 1. juni 1839
Pag. 198 , No 617(-665 mangler) Fortegnelse over de uapproberede udgifter til årets udgang 1839
Pag. 199, No 667, Udestående skatter fra Arrist Peter Arristsen og beboer Ared Andersen i Olsker
Pag. 200, No 668, Udestående jagtafgift for Hasle og Allinge og Sandvig