Jordebogsregnskaber 1710-1719

Jordebogsregnskaber 1. januar til 31. december 1710

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-17 Jordebogsregnskab over indtægt og udgift fra 1. januar til 31. december 1710

18-31 Antegnelser til jordebogsregnskab 1710 (med bilag Litr. A-D)

Pag. 25-26, Litr. A, Ekstrakt af fæstebogen med henfæstninger i perioden 31. januar til den 22. november 1710.
Pag. 27-28, Litr. B, Specifikation over betalte kendelsespenge fra 31. januar til 26. december 1710.
Pag. 29, Litr. C, Mette Elisabeth Maccabäus kvittering for landgilde og knægtepenge for 10 vornedgaard i Bodilsker og 43. gård i Klemensker.
Pag. 30-31, Litr. D, Kvittering af Otto Hansen for transport af landgildekorn til Provianthuset i København.

32-154 Bilag til jordebogsregnskab 1710, Indtægt (Litr. A-DD)

Pag. 33-34, Litr. A, Tingsvidne fra Østre herred ang. lejermålssag: Bådsmand på Christiansø Laurits Hansen og Giertrud Pedersdatter, som intet havde at betale bøden med.
Pag. 35-36, Litr. B, Tingsvidne fra Vester herred ang. lejermål begået af Bente Olufsdatter i Nyker. Hun havde intet at betale bøden med.
Pag. 37-38, Litr. C, Østerlarspræstens indberetning om lejermål.
Pag. 39-40, Litr. D, Specifikation over de personer, der ikke kan betale bøden for lejermål, som straffes på kroppen, 1710 .
Pag. 41-68, Lit. E-T, indberetninger fra sognepræsterne om lejermålssager.
Pag. 69-82, Litr. U, Regnskab over uvisse indtægter i Rønne med 5 bilag.
Pag. 83-94, Litr. V, Regnskab over uvisse indtægter i Nexø og Aakirkeby med 5 bilag.
Pag. 95-102, Litr. X, Regnskab over uvisse indtægter i Svaneke med 3 bilag.
Pag. 103-114, Litr. Y, Regnskab over uvisse indtægter i Allinge-Sandvig og Hasle med 5 bilag.
Pag. 115-121, Litr. Z-BB, Kvittering for benådninger: Christen Lind i Rø, Jens Rasmussen Marcher for Kobbegaard, Calus Kofoed Hansen.
Pag. 122-129. Litr. CC, Specifikation over de gårde, der pga. ringhed skal betale mindre i landgilde 1710.
Pag. 130-154, Litr DD, Gamle og nye restancer indtil 1. jan. 1711.

155-170 Bilag til jordebogsregnskab 1710, Udgift (No 1-8)

Pag. 156-163, No 1-4, kvittering for transport af landgilde.
Pag. 164-165, No. 5, Ekstrakt på brødudgifter til fæstningen Christiansøs garnisons mandskab på Hammershus – 1 underofficer og 16 gemene.
Pag. 166-170, No 6-8, Søetatens ordre om levering af landgildesmør til Christiansø og kvitteringer for modtagelse.

Jordebogsregnskaber 1. januar til 31. december 1711

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-20 Jordebogsregnskab 1. januar til 31. december 1711

Antegnelser til jordebogsregnskabet 1711 med tilhørende dokumenter ligger ved jordebogsregnskabet 1713

21-119 Bilag til jordebogsregnskab 1711, Indtægt (Litr. A-KK)

Pag. 22-23, Litr. A, Specifikation over personer, der har betalt kendelsespenge fra 12. januar 1711 til 27. oktober 1711
Pag. 24-27, Lit. B-C, Præsten Hiorths indberetning om lejermål for Svaneke by og Jørgen Ancher for Østerlars.
Pag. 28, Litr. D, Liste over personer der ikke kunne betale lejermålsbøderne og derfor var blevet straffet på kroppen.
Pag. 29-56, Litr. E-S, Præsternes indberetning af lejermål i sognene.
Pag. 57-60, Litr. T, Regnskab for uvisse indtægter fra Rønne By med 1 bilag.
Pag. 61-62, Litr. U, Rønnepræstens attest på lejermål.
Pag. 63-72, Litr. X-BB, Regnskab for uvisse indtægter for Nexø og Aakirkeby.
Pag. 73-76, Litr. CC-DD, Regnskab for Svanekes uvisse indtægter.
Pag. 77-79, Litr. FF-GG, Regnskab for Hasle og Allinge-Sandvig.
Pag. 80-87, Litr. HH-LL, Kvitteringer for benådninger: Mette Elisabeth Maccabäus, Christen Lind for den 17. gårds landgilde, Margrethe for Kobbegaard og Claus Koefoed.
Pag. 88-99, Litr. MM, Specifikation over de gårde, der pga. ringhed skal betale halv eller mindre i landgilde 1711.
Pag. 100-119, litr. NN, Gamle og nye restancer indtil 1. jan. 1710

120-136 Bilag til jordebogsregnskab 1711, Udgift (No. 1-8)

Pag. 121-122, No 1, Levering af landgildesmør til provianthuset.
Pag. 123-124, No 2, Kvittering for levering af landgildesmør og havregryn.
Pag. 125-126, No 3, Kvittering for levering af landgildesmør til flåden.
Pag. 127-128, No 4, Levering af landgildesmør til Christiansø.
Pag. 129-132, No 5-6, Levering af landgildekorn til provianthuset i København.
Pag. 133-134, No 7, Land militærets Generalkommissariatets kvittering for udbetaling af bagerløn, men at de 51 tønder rug aldrig blev leveret, hvorfor dette parti skulle ikke føres til udgift. Dateret København den 28. september 1711.
Pag. 135-136, No. 8, Ekstrakt fra fæsteprotokollen af Kongens gårde, der er fæstet fra 6. jan. 1711 til 24. dec. 1711.

Jordebogsregnskaber 1. januar – 31. december 1712

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-20 Jordebogsregnskab 1712

Antagelser til Jordebogsregnskaber 1712 med tilhørende dokumenter ligger ved Jordebogsregnskab 1713.

21-121 Bilag til jordebogsregnskab 1712, Indtægt (Litr. A-BB)

Pag. 22-23, Litr. A, Extrakt fra fæsteprotokollen af Kongens gårde, der er fæstet fra
18. juli 1712 til 3. dec. 1712
Pag. 24-25, Litr. B, Specifikation over personer og gårde, der har betalt kendelsespenge fra 18. marts 1712 til 29. nov. 1712
Pag. 26-55, Litr. C-Q, Indberetning fra præsterne ang. lejermålssager.
Litr. D mangler
Pag. 56-67, Litr. S, Regnskab over uvisse indtægter i Nexø og Aakirkeby med 4 bilag.
Pag. 68-73, Litr. T, Svaneke By regnskab for uvisse indtægter med 4 bilag
Pag. 74-82, Litr. U-X, Sager fra Hasle og Allinge-Sandvig.
Pag. 83-90, Litr. Y-Ø, Kvitteringer for benådninger: Mette Elisabeth Maccabäus, Christen Lind, Cissele salig Morten Jons, C. Koefoed
Pag. 91-99, Litr. AA, Specifikation over de gårde, der pga. ringhed skal betale mindre i landgilde 1712.
Pag. 100-121, Litr. BB, Gamle og nye restancer 1712

122-170 Bilag til jordebogsregnskab 1712, Udgift (no. 1-25)

Pag. 123-126, No 1-2, Rentekammerordre om levering af landgildekorn til Christiansø, samt kvitteringer for modtagelse af det på Christiansø.
Pag. 127-160, No 3-19, Kvitteringer for levering af landgilde smør til de forskellige orlogsskibe.
Pag. 161-162, No 20, Levering af Landgildehavre til Citadellet Frederikshavn.
Pag. 163-168, No 21-23, Levering af landgildekorn til Provianthuset i Køebenhavn.
Pag. 169, No 24, Rentekammerordre om at beregne svindet af rug, byg og havre og udfærdige ”en aparte regning”.
Pag. 170, No 25, Regning for undermål eller ”indsvinding” af landgilde Rug, Byg og havre i perioden 1. maj 1706-31. december 1710

Jordebogsregnskaber 1. januar – 31. december 1713

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-22 Jordebogsregnskab indtægt og udgifter 1. januar – 31. december 1713

Hæftet med følgende overskrifter:
Oversigt over de visse indtægter (skatter efter jordebogen)
Indtægt udi adskillige maader (bl.a. Lejermålsbøder sogn for sogn, samt Købstæderne med henvisning til bilag.
Afgang imod forskrevne Indtægt (bl.a. gårde der er bortgivet som løn til embedsmænd)
Udgift Imod forskrevne beholdning (bl.a udgifter til lønninger, vagter, søetaten, Christiansø)
Inventarium i amtet.

23-37 Antegnelser til Jordebogsregnskab 1711, 1712 og 1713

Rentekammerets spørgsmål til regnskaberne er udfærdiget og underskrevet den 13. juni 1715 og Amtskriver Hans Hendrich Schor svarede på antegnelserne dateret Rønne den 3. juli 1717. Renteskriver Jacob Andreas Pater udfærdiger Decision den 29. juni 1718.

38-108 Bilag til antegnelser til jordebogsregnskab 1711, (Litr. A-D)

Pag. 39-40, Lit. A, Tingsvidne fra Østre herred 1712 ang. lejermål mellem Mads Jacobsen i Aarsdale og Maren Andersdatter, der var i tjeneste hos Mads Jacobsen.
Pag. 41-42, Lit. B, Tingsvidne fra Søndre herred 1716 ang. lejermål i 1711-1713.
Pag. 43-46, Lit. C, Tingsvidne i Vester herred 1716 ang. lejermål i 1711-1713 med 1 bilagPag. 47-106, Lit. D,2, Oversigt og kvitteringer for skipper Willum Andersens smørleveringer på i alt 200 tønder til flådens skibe (med skibsnavne) i oktober 1711. Med i alt 29 nummererede bilag.
Pag. 107-108, Lit. E, Kopi af fæstebrev til Trud Hansen på en lille plads kaldet Falckesteel på Hammershus fortov. Tidligere havde Søren Giversen stedet og i forbindelse med overdragelsen solgte Giversen et lille hus til Trud Hansen. I landgilde skulle Trud Hansen betale 1½ lispund smør og kvartalskatter. Til fæstepenge betalte han 2 rigsdaler, dateret 27. maj 1711.

109-112 Bilag til antegnelser til jordebogsregnskab 1712

Pag. 109-110, Lit. F, Attest fra Hjorth i Sankt Ibs præstegaard om at hans tjenestepige Hanne Jensdatter var blevet besovet.
Pag. 111-112, Tingsvidne fra 1716 med oversigt over uvisse indtægter i Svaneke By og Østre herred med 1 bilag

113-141 Bilag til antegnelser til jordebogsregnskab 1713 (Litr. H-R)

Pag. 115-117, Litr. J, Tingsvidne over uvisse indtægter i Rønne By
Pag. 118-124, Litr. K, Tingsvidne fra Svaneke by over uvisse indtægter med sfskrifter af en række domme i lejermålssager i Svaneke
Pag. 125-126, Litr. L, Tingsvidne 1716 vedr. lejermålssager i Hasle, Allinge-Sandvig og Nørreherred, bl.a. Jørgen Hansen Skrub.
Pag. 127-132, Litr. M-N, Østre herreds lejermål med 2 bilag.
Pag. 133-136, Litr. O-P, Tingsvidne for Svaneke By vedr. uvisse indtægter fra Svaneke By
Pag. 137-139. Litr. Q, Landstingsdom 21. juni 1713 over Gudber Hansen og hans hustru Inger Pedersdatter for mord på Gudbers broder.
Pag. 140-141, Lit. R, Kvittering på benådninger (landgildetildelinger) til Mette Elisabeth Maccabäus

142-262 Bilag til jordebogsregnskab 1713 indtægter (Litr. A- Z+ Litr. AA

Pag. 143-144. Litr. A. Extrakt af fæsteprotokollen over de af kongens gårde, der er blevet fæstet fra 6. april 1713 til 24. jan. 1714 (bemærk: Mikkel Mogensen fæster den 53. gård i Klemensker for 137 daler 2 mark.)
Pag. 145-146, Litr. B. Specifikation over betalte kendelsespenge fra 12/3 til 13/11 1713
Pag. 147-174, Litr. C-Q, Præsternes indberetning om lejermålssager
Pag. 175-186, Litr. R. Rønne by regnskab over de uvisse indtægter. I indledningen gengives amtmandens ordre til byfogderne om at indsende regnskaber over de uvisse indtægter. Med 5 bilag.
Pag. 187-195, Litr. S, Endnu et regnskab for Rønne By indeholdende bla. Slagsmål, med 4 bilag.
Pag. 204-205, Litr. T, Regnskab over de uvisse indtægter for Nexø og Aakirkeby.
Pag. 206-210, Litr. U, Uvisse indtægter fra Svaneke med 2 bilag.
Pag. 211-225, Litr. V, Uvisse indtægter fra Allinge-Sandvig og Hasle med 4 bilag.
Pag. 226-231, Litr. X-Z, Kvitteringer for modtagelse af benådninger: Christen Lind, Sidsele sal. Morten Jensen, C. Koefoed
Pag. 232-240, Litr. AA, Oversigt over forarmede gårde med nedsættelse af landgilde. (Bemærk: 2. vorned i Rø, Gotfred Nielsen har antaget gården mod halv landgilde)
Pag. 251-262, Litr. BB, Gammel og nye jordebogs restancer beregnet til 1. januar 1714

263-287 Bilag til jordebogsregnskab 1713, Udgift (No. 1-13)

Pag. 264, No 1, Frihedsbrev for jordebog og kvartalsskat for 10. vornedgaard i Klemensker.
Pag. 265, No 2, Den 22 vornedgaard i Østerlars fik frihed for jordebog og kvartalsskat
Pag. 266-271, No 3-5, På søetatens ordre har skipper Jørgen Andersen leveret landgildesmør, saltet kød til provianthuset i København. Og på to andre sejladser leveret 308 td og 320 td havre.
Pag. 272-275, No 6-7, Regning for brød til Hammershus Nationale Kompagni på 17 mand med underofficerer og landetatens ordre hertil.
Pag. 276-277, No 8, Skipper Jørgen Andersens kvittering for at have leveret 40 td. Rug og 472 td havre til Provianthuset.
Pag. 278-279, No 9, Skipper Jørgen Andersen for at have leveret 476 td byg til Provianthuset.
Pag. 280-281, No 10, Skipper Hans Madsen Winter leverede 142 td landgildesmør til Provianthuset.
Pag. 282-283, No 11, På Søetatens ordre leveret landgildesmør til Christiansøs fornødenhed.
Pag. 284-287, No 12-13, Skipper Jørgen Andersens levering af havre til Provianthuset og på anden tur landgildesmør sammesteds.

Jordebogsregnskaber 1. januar til 31. december 1714

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-20 Jordebogsregnskab 1714

21-33 Antegnelser til jordebogsregnskab 1714

34-80 Bilag til antegnelser til jordebogs regnskab 1714 (Lit. A-S)

Pag. 35-36, Lit. A, Om Hammershus ladegaards avling. 1693, 1694 og 1698 var den bortfæstet til Niels Hansen for 20 rd årligt. Han vil nu give 30 rd, Med amtmand Reedtz samtykke bortfæstes Slotsladegaardens avl for 50 rd med en årlig afgift på 30 rd. Dateret 6. oktober 1713.
Pag. 37-38, Lit. B, Skipper Jørgen Andersen havde leveret to kvindfolk, Maria Andersdatter og Annicke Espersdatter, til Børnehuset i Christianshavn.
Pag. 39-40, Lit. C, Hasle byfoged havde ved undersøgelse i 1717 efterlyst to kvinder, der havde begået lejermål med ubekendte mænd (Elsebet Larsdatter fra Rutsker og Gertrud Jensdatter fra Rø. Efter forordningen skulle de findes og sendes til spindehuset i København, men de har ikke kunne findes. Efter eftersøgning fandt man Gertrud død hos sin broder. Flere oplysninger om deres skæbne i dokumentet.
Pag. 41-42, Lit. D, Tingsvidne Østre herred om problemer med inddrivelse af lejermålsbøder.
Pag. 43-44, Lit. E, Tingsvidne Søndre Herred om uinddrivelige lejermålsbøder.
Pag. 45-47, Lit. F, Indberetning fra Rønne og vestre herred med 1 bilag.
Pag. 48-49, Lit. G1, Tingsvidne fra Rønne By om uvisse indtægter.
Pag. 50-51, Lit. G2, Attest fra C. Kofoed om Hans Lauritsen Møller af Østermarie.
Pag. 52-53, Lit. H, Attest vedr. Svaneke bys regnskab og manglende lejermålsbetaling.
Pag. 54-55, Lit. J, Tingsvidne fra Svaneke – Dom over Elisabeth Hansdatter.
Pag. 56-65, Lit. K-M. Lejermålsdomme i Svaneke, bl.a. Lisabeth Hansdatter i Svaneke 2. gang lejermål – dom over håndlanger Per Monsen og hans hustru for lejermål før ægteskab.
Pag. 66-67, Attest fra præsten om Niels Ibsen fra Nylars.
Pag. 68-69, Lit. O, Tingsvidne for Nexø og Aakirkeby.
Pag. 70-80, Lit. P+Q+S, Vestre Herreds ting, Nørre herreds, Vestre herred og landstingets dom over forrige fuldmægtig Jens Gudmandsen dømt til Bremerholm, for at have oppebåret bøndernes restancer og ikke afregnet for dem.

81-227 Bilag til jordebogsregnskab 1714, Indtægt (Lit. A-D) og udgift (No. 1-53)

Pag. 82-83, Lit. A, Extrakt af fæsteprotokollen over de af kongens gårde, der er blevet fæstet 1714.
Pag. 84-85, Lit. B, Specifikation over dem der har betalt kendelsespenge fra 22. marts til 4. dec. 1714.
Pag. 86-87, Lit. C, Rentekammerordre ang. landgilde levering med skipper Jørgen Andersen og hvad der skulle reserveres til Christiansøs fæstning og hvad der kunne sælges.
Pag. 88-89, Lit. D+E, Kapiteltaksten for 1713 og bekræftelse fra Knudskerpræsten Henric Hjorth.
Pag. 90-118, No 1-13, Præsternes indberetning af lejermålssager.
Pag. 119-129, No. 16-20, Uvisse og sagefald i Rønne By.
Pag. 130-141, No 21-26, Lejermålssager i Nexø og Aakirkeby bl.a. Malene Hansdatters lejermål, som vil blive forklaret i 1715.
Pag. 142-146, No. 27-29, Lejermålssager i Svaneke.
Pag. 147-156, No. 30-36, Hasle og Allinge-Sandvig.
Pag. 157-164, No 37-40, Benådninger: Mette Elisabeth Maccabäus, Christen Lind, C. Koefoed og Sisele sal. Morten Jons.
Pag. 165-173. Nr. 41, Specification over tidligere ødegårde, som nu var bortfæstet på reduceret landgilde.
Pag. 174-196, No. 42. Gammel og Nye Jordebogs restancer beregnet til den 1. januar 1715
Pag. 197-207, No. 43, Kopi af slagsmålsdom mellem Søren Mogensen og Jens Munk i Lyersby i Østermarie den 22. nov. 1700.
Pag. 208-209, No 44, Frihedsbreve for landgilde og kvartalsskatter (på grund af brand): 22 vorned i Østerlars.
Pag. 210-211, No 45, Levering af fornødenheder til Christiansø.
Pag. 212-213, No. 46, Regnskab for brød til Christiansø.
Pag. 214-223, No 47-51 Skipper Jørgen Andersens levering af landgilde mm til Provianthuset.
Pag. 224-227, No 52-53, Levering af Smør og havre til Christiansø.

Jordebogsregnskaber 1. januar – 31. december 1715

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-19 Jordebogsregnskab 1715

20-28 Antegnelser til jordebogsregnskab 1715

En generel ordre til alle sandemændene til at undersøge og efterfølge alle lejermålssager.
Pag. 26-28, Punkt for punkt er lejermålssagerne kommenterede med oplysninger om hvorfor bøderne ikke kunne inddrives

29-137 Bilag til antegnelser til jordebogsregnskab 1715 (No. 1- 43)

Pag. 30-31, No 1, Attest om at Per Clausen Kiempe kan fæste et udhus på livstid, dateret 24. november 1710.
Pag. 32-33, 36-37, No. 2+4, Tingsvidne fra Byfoged i Svaneke med gennemgang af uvisse indtægter
Pag. 34-35, No. 3, Byfoged i Rønnes rapport om Rønnes uvisse indtægter
Pag. 38-43, No. 5, Byfoged i Nexø og Aakirkebys rapport over uvisse indtægter – med domme
Pag. 44-45, No. 6, Lejermåls dom over Karen Olsdatter i Nyker
Pag. 46-47, No. 7, Lejermålsdom over Ingeborg Pedersdatter fra Klemensker
Pag. 48-50, No. 8, Lejermålsdom Bente Madsdatter fra Vang
Pag. 51-53, No. 9 ( tidl. No. 14), Ellen Pedersdatter fra Rø
Pag. 54-55, No. 10, Ellen Ibsdatter i Østerlars
Pag. 56-81, No. 11-21, Enslydende efterlysninger efter personer, der ikke havde betalt bøder for begået lejermål i 1715 og 1716, og som nu ikke kunne findes. Påtegnet efter de var blevet løst på sognestævnerne.
Pag. 82-84, No. 24, Svaneke by- og Østre herredstings tingsvidne (1718) omhandlende de personer, som var anklaget for lejermål. Bagerst i dokumentet er gengivet samme efterlysning som no. 11-21.
Pag. 85-88, No. 25, Nexø, Aakirkeby og Søndre herreds behandling som ovenstående (1718). Bagerst oplyses det hvornår efterlysningerne blev oplæste på kirkestævnerne.
Pag. 89-103, No. 26-27, Rønne og vestre herreds behandling som ovenstående (1718). Oplysninger om hvornår efterlysningerne blev oplæst på kirkestævnerne og at de blev indskrevet i kirkejournalerne.
Pag. 104-107, No. 28, Hasle, Hammershus og Nørreherreds behandling af ovenstående. (1718)
Pag. 108, No 29, Præsten Funchs indberetning af lejermålssager i Østermarie.
Pag. 109-110, No. 30, Lejermålsdom Karen Nielsdatter fra Saltuna og Lars Hansen fra Frigaard
Pag. 111-114, No. 31-32, Lejermålsdom Karen Hansdatter fra Ibsker og attest på at hun er døv og tåbelig.
Pag. 115-117, No. 33, Dom over Niels Mortensen fra Nyker (frikendt) og Annika Espensdatter fra Knudsker (for anden gangs lejermål)
Pag. 118-121, No 34+35, Dom over Annicha Olsdatter og Ole Olsen, en frislandsfarer og som tidligere havde tjent provsten, men som nu havde forladt landet.
Pag. 122-125, No 36-37, Lejermålsdom Gundel Pedersdatter med angivelse af en kvartermester Arnt Berentsen fra København.
Pag. 126-127, No. 38, Lejermålssager i Nexø, heraf Malene Hansdatter med en ægtemand Hans Lauritzen, som var møller.
Pag. 128-131, No 39-40, Lejermålssager i Svaneke, Nexø og Aakirkeby
Pag. 132-133, No 41, En ildebrand på Elias Pedersens gård i Vestermark (21. gård Vestermarie) var tildelt 2 års skattefrihed. Beviser for dette bad rentekammeret om beviser for.
Pag. 134-137, No 42-43, Attester på at der var betalt 3 td. Rugmel til de fattige lemmer i Aakirke i 1714 og 1715.

144-250 Bilag til jordebogsregnskab 1715 (Litr. A-EE)

Pag. 139-140, Litr. A, Fæstede gårde i 1715.
Pag. 141-142, Litr. B, Betalte kendelsespenge i 1715.
Pag. 143-171, Litr. C-R, Præsternes indberetning om lejermålssager
Pag. 172-181, Litr. S, Rønnes regnskab over uvisse indtægter med 4 bilag.
Pag. 182-187, Litr. T, Nexø og Aakirkebys byers regnskab over uvisse indtægter med 1 bilag.
Pag. 188-192, Litr. U, Svaneke Bys regnskab over uvisse indtægter med 2 bilag.
Pag. 193-209, Litr. V, Regnskab for Hasle, Allinge-Sandvig med 5 bilag.
Pag. 210-215, Litr. X-Z, Kvitteringer for benådninger: Mette Elisabeth Maccabäus, Claus Pedersen, C. Koefoed,
Pag. 216–223, Litr Æ, Specifikation over gårde der pga. deres ringhed har været øde og nu er bortfæstet til lavere landgilde, 1715
Pag. 224-240, Litr. Ø, Gamle og nye restancer indtil 1. jan. 1716.
Pag. 241-250, Litr. AA-EE, Gårde der var tilkendt 2 års skattefrihed på grund af ildebrand: Espen Pedersen på 6. gård i Østerlars, Elias Pedersen på den 21. gård i Vestermarie, Jens Hansen på den 11. gård i Nyker.

251-275 Bilag til jordebogsregnskaber (No. 1-7)

Pag. 251-260, No 1-5, Om udgifter til levering af landgilde til provianthuset i Køebenhavn
Pag. 261-262, No 6, Auktion over strandet gods.
Pag. 263-264, No 7, Levering af landgildesmør til Christiansø.

265-272 Decision over antegnelser i jordebogen 1715

273-284 Beregning og extraherede poster efter decision over jordebogsregnskabs antegnelser 1715

Pag. 277-278, No 1, Tingsvidne fra Østre herred 1722 efter ønske fra afdøde Schors enke om lejermål fra 1713-1715.
Pag. 279-280, No 3, Attest 1722 fra Østerlars sognepræst Ole Togsverd.
Pag. 281-284, No 4-5, Tingsvidne fra Vestre herred i 1722 ang. lejermålsbøder 1713-1715.

285-288 Andengangsberegning fra 26. januar 1723.

Pag. 287, No 1, Lejermål i Klemensker.

Jordebogsregnskaber 1. Januar til 31. december 1716

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-23 Jordebogsregnskab 1716

24-43 Antegnelser til jordebogsregnskab 1716

Antegnelserne omfatter også Ammunitionsregnskabet og kontributionsregnskabet. Der er mange udførlige kommentarer.

Pag. 27-29, Amtskriverens beskrivelse af de 25 par som havde begået lejermål i løbet af året. Mange var ikke til at finde, da de betlede og rejste hid og did. Flere kvinder opgav en barnefader, der ikke kunne findes – eks. En skibskarl i København med et ordinært navn. Mange var fattige og som ikke kunne betale bøderne, hvorfor de måtte fragtes til Rønne arrest med de små svage børn, der hylede, så det var en ynk.
Der blev foreslået en nedsat bøde – bare på 3-4 mark – det ville man kunne spare mange penge ved.

44-76 Bilag til antegnelser til jordebogsregnskab 1716

[bilag der er indhentet efter at regnskabet var afleveret, eller som rentekammeret efterfølgende forlagte beviser for oftest i form af et tingsvidne]

Pag. 44-47+56-60, No 1+5-6, Tingsvidne fra Østre herreds ang. lejermålsbøder. Med afskrift af lejermålsdomme.
Pag. 48-51+61-84, No 2+7, Tingsvidne fra søndre herred ang. lejermålsbøder. Med afskrift af domme.
Pag, 52-55+63-66, No 3-4+8, Tingsvidne fra Vestre herred ang. lejermålene. Med domme, bla. (54) lejermålssag mod Niels Hansen Bidstrup i Vestermarie.
Pag. 60, No 9, Peder Brands datter Elisabeth, Ibsker sogn, i hendes ægteskab – begået med en ukendt. Mistede sin yderste formue.
Pag. 67-68, No 10, Attest om at præsteenken Else Catrine Schade måtte oppebære lejermålsbøderne, hvis lejermålet var blevet begået på præstegaardens grund.
Pag. 69-70, No 11, Lejermålssag gift mand Pouel Nielsen, Rønne – registrering
Pag. 71-72, No 12, ang. betaling af kendelsespenge
Pag. 73-74, No 13 Angående restancer tilbage til 1689 og frem til 1692.
Pag. 75-76, No 14. Erklæring om at Niels Hartvig fra Rø for en 20 år siden var blevet frikendt for lejermål med Kirsten Espersdatter. Men det kunne ikke bevises, da tingbogen ikke var at finde.

77-107 Beregning og ekstrakt efter decisionen over antegnelser og bilag hertil

Pag. 78-88, Beregning og Extrakt

Pag. 89-90, No 1, Tingsvidne fra Sønder herred om lejermålsbøder, der ikke kunne inddrives.
Pag. 91-92, No 2, Reedts redegørelse fra 1721 ang. kendelsespenge.
Pag. 93-100, No 3-6, Clemen Funchs med flere fra Østre herred, med erklæring om ældre lejermålsdomme og forsvar for ikke at have kunnet fastslå barnefaders identitet.
Pag. 101-102, No 7, Vestermaries attest fra 1721 ang. udlagte barnefædre – ofte bådsmænd, der ikke kunne identificeres.
Pag. 103-105, No 8, Tingsvidne fra Nørre Herred vedr. lejermålsdom mellem Mons Larsen i Klemensker og Bodil Hansdatter
Pag. 106-107, No 9, Kopi af landgildelevering i 1710

108-112 Anden gang beregning

113-239 Bilag til jordebogsregnskab 1716

Pag. 114-115, Litr. A, Ekstrakt af fæstebogen over gårde der blev henfæstet i 1716
Pag. 116-117, Litr. B, Specification over betalte kendelsespenge (på 2 rd 48 sk. X 2)
Pag. 118-128, Litr. C, Landgilde restancer.
Pag. 129-130, Litr. D, Boregistrering over Poul Nielsen, Rønne, der havde begået lejermål i sit ægteskab med Anne Jacob Hintzesdatter.
Pag. 131-160, Litr. E-S, Præsternes indberetninger om lejermål
Pag. 161-166, Litr. T, Tingsvidne fra Rønne om lejermålsbøder med attester
Pag. 167-184, Litr. U, Tingsvidner fra Nexø og Aakirkeby, samt præsternes indberetninger. 8 nummererede bilag.
Pag. 170-171, No 1, Boregistrering efter Hans Larsen Møller i den mellemste mølle i Nexø. Han havde som gift mand gjort Malene Hansdatter gravid – Tingsvidne om samme dom, som var afsagt den 26. marts 1714
Pag. 185-189, Litr. V, Tingsvidne Svaneke og Østre herred samt bilag
Pag. 190-195, Litr,. X, Tingsvidne Hasle over uvisse indkomster for 1716.
Pag. 196-199, Litr. Y, Tingsvidne Allinge Sandvig vedr. de uvisse indkomster
Pag. 200-203, Litr Z-Æ, Benådninger til Mette Maccabäus og C. Koefoed Maglegaard.
Pag. 204-212, Litr. Ø, Specifikation over gårde der var øde og nu bortfæstet har halv
eller tredjedel landgilde
Pag. 213-214, Litr Aa, Kvittering for den 6. gård i Olsker om nedsættelse af landgilde
Pag. 215-216, Litr, Bb, Kvittering for 11. vornedgård i Nyker nedsættelse af kvartalsskatte og smørpenge.
Pag. 217-220, Litr. Cc-Dd, Rentekammeret s bevilling af 2 års skattefrihed af den 40. gård i Aaker på grund af ildebrand, samt tingsvidne om samme gårds ildebrand.
Pag. 221-229, Litr. Dd-Gg, Om nedsættelse på grund af ildebrand på den 22. og 40. gård i Aaker. Med tingsvidner.
Pag. 230-231, Litr. Hh, Den 20. gård i Aaker om afgifter til Aakirkeby Hospital.
Pag. 232-236, Litr. Jj, Specifikation over restancer pr. 1. januar 1717

Pag. 237-239, No 1-2, Kvitteringer for levering af landgilde til Christiansø

Jordebogsregnskaber 1. januar til 31. december 1717

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-16 Jordebogsregnskab 1717

17-115 Dokumenter til jordebogs regnskab 1717, Indtægt (Litr. A – EE)

Pag. 18-19, Litr. A, Extrakt fra fæstebogen over Kongens gårde, der er fæstede 1717
Pag. 20-21, Litr. B, Specifikation over dem der har betalt kendelsespenge 1717
Pag. 22-28, Litr. C, Specifikation over landgilde restancer 1717
Pag. 29-30, Litr. D, Kopi af dom fra NH 5. sept 1710 over Hans Rasmussen, 11. sg. i Klemensker. Vedr. arv efter Hans Knudsen på 125 sld., der stammede fra Skåne og døde i 1700 og var arveløs. Arven blev stående i gården, hvorfor det efter 10 år tilfaldt kongen.
Pag. 31-58, Litr. E-S, Præsternes indberetning om lejermålssager
Pag. 59-63, Litr. T, Tingsvidne fra Rønne By om sagefald og andet i løbet af året 1717, samt to bilag til dokumentation.
Pag. 64-74, Litr. U, Regnskab over Nexø og Aakirkeby uvisse indtægter, samt 5 bilag.
Pag. 75-79, Litr. V, Regnskab over Svanekes uvisse indtægter, med tingsvidne og bilag.
Pag. 80-85, Litr. X, Tingsvidne fra Hasle By og Nørre herred med 2 bilag.
Pag. 86-90, Litr. Y, Regnskab fra Allinge og Sandvig over uvisse indtægter, med tingsvidne og attest fra Olskerpræsten.
Pag. 91-92, Litr. Z, C. Kofoed, Maglegaards kvittering for landgilde fra 5 vg. Østermarie, samt et hus på 15. vg.
Pag. 93-101, Litr. Æ, Specifikation over gårde der har været øde og som nu har reduceret landgilde.
Pag. 102-109, Litr. Ø-BB, Dokumenter om afkortning af skatter for den 6. gård i Østerlars på grund af ildebrand.
Pag. 110-113, Litr. CC-DD, afregning af 2 3/16 tønde saltet sild, der stammede fra et strandet hollandsk smakke.
Pag. 114-115, Litr. EE, Specifikation over restancer.

116-139 Bilag til jordebogsregnskab 1717, Udgift (No 1-11)

Pag. 117-121, No 1-2, Kvittering for løn fra bageren
Pag. 119-121, No 2, Udgifter til brød, lys mm det mandskab der opholder sig på Hammershus i perioden 1. april 1715 til 1. maj 1716. Udg. til den arresterede major Niels Mary Pettersen.
Pag. 122-125+128-131, No3-4+6-7, Kvittering for transport af landgilde til provianthuset
Pag. 126-127+132-137, No 5+8-10, Kvittering for transport af 30 tønder malt til Christiansø
Pag. 138-139, No 11, Bagerløn til mandskabet på Hammershus.

Jordebogsregnskab 1. januar til 31. december 1718

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-34 Jordebogsregnskabet

Regnskabet er underskrevet af Elsebet, sal. Schor

36-156 Bilag til jordebogsregnskab 1718, Indtægt og afgang (litr. A-WW)

Pag. 37-38, Litr. A, Specifikation over de af kongens gårde, der er fæstede 1718
Pag. 40, Litr. B, Specifikation over dem der har betalt kendelsespenge 1718
Pag. 41, Litr. C, Habbedam og Hestehaven blev bortauktioneret, en indtægt som tid. Amtmand Reetz havde nydt
Pag. 43-46, Litr. D, Synsforretning fra 1714 over Habbedams enge i Olsker
Pag. 47-48, Litr. E, Fæsteaftale på Buggeløkkerne til Hans Ancker Jørgensen, Samt fæstebrev på Habbedams enge til kaptajn Niels Nielsen, samt fæstebrev til Svend Engelbretsen på den 16. gård i Rutsker af engen kaldet Hestehaven.
Pag. 49-55, Litr. F, Specifikation over landgilde restancer 1718.
Pag. 56, Litr. G, Kapiteltaksten for byg, således at landgildkornet kunne sælges fordi Magasinet i Rønne var i så dårlig stand, at det ikke kunne opbevares. Bippens forklarer, at meget af kornet var så dårligt, at det var svært at sælge uden nedslag i prisen.
Pag. 59-67, Litr. H-M, Hospitalet i Aakirkebys kvittering for landgilde fra Niels Rasmussen på den 20 vg, samt andre ydelser til hospitalet
Pag. 68-69, Litr. N, Amtskriverenken gjorde krav på lejermålsbøde fra 1713 af Margrethe Peder Skomager; Østerlars
Pag. 70-99, Litr O- AA, Attester fra præsterne på lejermål.
Pag. 100-103, Litr BB-CC, Tingsvidne om lejermål i Hasle, Nørre Herred og Hammershus Birk.
Pag. 104-105, Litr. DD, Tingsvidne fra søndre herred vedr. Peder Jacobsens lejermålsdom. Frikendt for første gangs lejermåls bøde og skriftemål, da han var soldat.
Pag. 106-109, Litr. EE, Tingsvidne Vester herred vedr. Peder Poulsen på den 50. gård i Vestermarie for begået lejermål med Birgitte Esbersdatter. Han var ugift og soldat.
Pag. 110-113, Litr. FF, Tingsvidne Vester Herred vedr. Hans Hansen fra Nykers begåede lejermål med Kiersten Nielsdatter. Han var soldat.
Pag. 114-116, Litr GG, Tingsvidne Nørre herred vedr. Jens Jansen på holtsførsterens grunds lejermål med Bodil Pedersdatter. Han var også soldat.
Pag. 117-118, Litr. HH, Attest fra Giendtzmers til Schors enke ang. borger i Rønne Jochum Mester Slagters lejermål.
Pag. 119-123, Litr. JJ+KK, Attest vedr. Kirsten Nielsdatter, der havde begået lejermål i Pedersker, var fattig og svag, så hun ikke kunne oversendes til Børnehuset. Tingsvidne ang. samme persons lejermålsdom.
Pag. 124-126, Litr. LL,Tingsvidne Nørre herredsting vedr. lejermålsdom mod Seigne Hansdatter i Olsker. Lejermål med ukendt bådsmand.
Pag. 127-130, Litr. MM-NN, Mette Elisabet Maccabeus kvittering for at have modtaget landgilde fra den 10 vg i Bodilsker. Samt C. Kofoed kvittering for landegilde fra 5. vg. Østermarie.
Pag. 131-140, Litr. OO, Specifikation over Kongens gårde, der pga. ringhed har fået nedsat landgilde 1718
Pag. 141-145, Litr. PP-QQ, Tingsvidner for gårdene 30, 31. gård og 6 vg. I Poulsker vedr. sandflugten der har givet moderation i landgilde.
Pag. 146-151, Litr. RR-TT Attester over gårde, der har lidt tab ved ildebrand: 6. gård i Østerlars og den 8. i Klemensker.
Pag. 152-153, Litr. VV, Hospitalet i Aakirkeby.
Pag. 154-155, Litr. WW, Bilag til indsendt restance for manglen jordebogsskatter (uden liste)

157-218 Bilag til jordebogsregnskab 1718, Udgift (No 1-14)

Pag. 158-217, Specifikation over levering af landgildesmør til orlogsskibe og fregatter med 14 nummererede kvitteringer. Samt leveringer til Christiansø og korn til København.
Pag. 218, No 15 Overlevering af inventarium (beskrivelse incl. Skarprettersværdet) fra Elisabeth Kofod, Schors enke, til Horn.

Jordebogsregnskab 1. januar til 31. december 1719

Se kilde i pdf

1-2 indholdsfortegnelse

3-16 Jordebogsregnskab

Underskrevet af Christopher Horn

18-88 Bilag til Jordebogsregnskab 1719, Indtægt

Pag. 19-21, 2 Omslag med specifikation over Kontributions og jordebogs regnskaber.
Nr. 1-34 til kontributionsregnskaber- bilag er forsvundet.
Nr. 1-44 til Jordebogsregnskabet. Bilag findes og er påført Litr. No. Der henviser til et ikke bevaret jordebogsregnskab.

Nr. 1-44 er transskriberet – Med sidehenvisning til denne pdf i kantet parates.

[21-25] No. 1, attesteret gienpart af salig Ambskriver Schors enkes extrakt paahvis Godz Hans Kongelig Maiestæts siden Jordebogen indrettelse er tilfalden [siden 1693]
[26-27] No. 2, Attesteret Copie fæstebrev paa 16. gaard i Poulsker Sogen
[28-29] No.3, Attesteret Extract paa de indkomne fæstepenge
[30-39] No. 4, Attesteret Specification paa Landgilde smør, kornvare som icke in natura er yt
[42-43] No. 5, Salig Ambtskriver Schors Encke levered Restance Register
[44-73] No. 6-20, Præsternes attester om Leiermaalene.
[74-75] No. 27, Salig Ambtskriver Schors Enckes Specification paa een deel udlagte gaardes afgifters beløb.
[76-81] No. 28, dito Enckes Specification med Ambtmandens Attest efter min paategning, paa Én deel Gaarder som formedelst deres ringhed er henfæst for miindre Afgift end J ordebogen ommelder.
[82-83] No. 29, Vidimeret Copie af høi Respective Cammer Collegy orders, angaaende tvende afbrændte gaardes frihed.
[84-85] No. 30, Attest om frihedens nydelses rigtighed
[86] No. 31, Attesteret Register over Restancer som endnu er udestaaende

89-124 Dokumenter til Jordebogsregnskabets udgifter

[90-91] No. 32, Approbation paa en deel til Kongelige Fartøier leveret Smør.
[92-93] No. 33, Ordre at forsyne Guarnisonen paa Christiansø med 37 skippund smør.
[94-95] No. 34, Qvitering for dets Leverance
[96-104] No. 35, Tingsvidner med Ambtmandens paategning angaaende én Jagts Stranding med 100 Fustager Smør og 100 Tønder Haure
[105-107] No. 36, Attest om det biergede Smør
[106-109] No. 37, Salig Ambtskriver Schors Enckes skrivelse paa hvor meget Lager spilde af Landgilde Smørret bliver gotgiort.
[110-113] No. 38 og 39, Qviteringer for 394 tønder paa Proviantgaarden leverede Byg.
[114-121] No. 40, 41, 42,og 43. Qviteringer for 952 tønder dito stæd leverede Haure.
[122-123] No. 44 – 214 tønder 5 skp havre.

Saaledes rigtig opsat.
Bornholms Ambstue d. 4 April 1720