Rønnevej 37 – Olsker

Rovang, Rønnevej 37, Olsker

Matrikel 22f – parcel af matrikel 22a (St. Bakkegård)

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Oversigt i Skøde- og Panteprotokollen

1902-1915 Georg Christian Jacobsen (1853-1915) og Oliva Mathea Katrine Jacobsen f. Lyngberg (1862-1926)

Georg Jacobsen var gårdejer af Store Bakkegaard fra 1891-1903. Han døde 10. Januar 1915 på 18. slg.parcel
Skøde fra gårdejer Hans Peter Kofoed, Store Bakkegård den 7/3 1903 viste at han havde solgte en parcel kaldet matrikel nr. 22f fra matrikel nr 22a til particulier Georg Christian Jacobsen ifølge Landbrugsministeriets Udstykningsapprobation af 13. august 1902.

Endvidere bortlejede Hans Peter Kofoed et trekantet stykke jord på ca. 1 tønder land, der bestod af eng og skov, og som grænser op til den solgte jords sydøstre side.
Jorden er ”for længst” taget i besiddelse og er bebygget. For jord og lejeaftale betaler køberen 3.000 kr

1915 Oliva Mathea Kathrine Jacobsen, f. Lyngberg

Skifteretten tillod den 15/2 1915 enken at hensidde i uskiftet bo. Eneste arving var Kathrine Louise Jacobsen, der var i ægteskab med Ejnar Jørgen Jacobsen af Tejn.

Oliva solgte ejendommen den 14/6 1915 til fyrskibsmatros Hans Jørgen Forslund for 4.000 kr. Enken betingede sig fri beboelse i stuehuset til mikkelsdag og 3 læs brænde fra skoven. En almindelig vurdering til ejendomsskyld pr. 1/7 1916 var sat til en værdi af 8.000 kr.

1915-1917 Hans Jørgen Forslund (1886-)

Hans Jørgen Forslund blev født 7/5 1886 og var søn af den svenske bødkermester i Havnegade, Matts Jensen Forslund og Elise. I 1915-1917 var han fyrassistent af Dragør.

Den 18/11 1917 blev der udstedt en købekontrakt af Forslund fra Drogden, Dragør til hotelejer Carl Jørgensen til en købssum på 10.000 kr. Beløbet skulle betales 1/1 1918.

Ved skødets udfærdigelse 17. december 1917 var Forslund i Allinge og Jørgensen hotelejer i Sandvig. Som vitterlighedsvidne underskrev Ejnar Forslund, der var bror til Hans Jørgen. Han drev gartneri på Lillevang, Rønnevej 29 (se denne ejendom).

1917 Carl Christian Jørgensen

Jørgensen solgte ejendommen før han fik det endelige skøde. Allerede den 3/6 1917 udfærdigedes skøde på ejendommen af Carl Jørgensen til gårdejer Christian Kofoed. Nu til en købssum på 16.000 kr.  . Ejendomsskylden var 8.000 kr

1917-1919 Christian Kofoed (1875-) og Andrea Kofoed (1879-)

Forhenværende gårdejer Christian Kofoed solgte matrikel 22f den 10/3 1919 med bygninger, nagelfaste appertinentier inkl. Kakkelovne, komfur og murkar, besætning (2 køer og 2 kalve) og udbo, acl of afgrøde 3 tønder sæd og kartofler – alt sammen til Sognerådsformand Kristian Andreas Mogensen for 10.000 kr. .

Christian Kofoed overtog sognerådsformand Mogensens ejendom, Bakkevang, matrikel 22g. Se denne.

1919-1934 Kristian Andreas Mogensen (1857-1934) og Regine Norine Margrethe, f. Kofoed

Efter Kristian Andreas Mogensens død solgte enken Regine Mogensens ejendommen matrikel 22f og 22m den 2/6 1934 til avlsbruger Kristian Andreas Funch for 14.000 kr.. Ejendomsskylden var 9.800 kr

Matrikelkort 1881-1954

1934-1939 Kristian Andreas Funch og Marie Margrethe, f. Hansen

Efter Kristian Funchs død solgte enken matrikel 22g den 26/9 1939 til avlsbruger Knud Munch for 11.000 kr.

Udstykninger:

Ifølge landbrugsministeriets skrivelse 6/9 1935 matrikel 22ø – Rønnevej 33 – der blev solgt 12/2 1937 (fol. 971)
Ifølge landbrugsministeriets skrivelse 13/12 1937 matrikel 22aa – Rønnevej 35 – der blev solgt 22/2 1938 (fol. 1025)

Luftfoto 1946 – Rovang, Rønnevej 37. Øverst ejendommen Lillevang, Rønnevej 29. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

1939-1969 Knud Munch

Knud Munch købte skov og daleengen matrikel 22ai af C.F. Kofoed for 1.190 kr den 25/3 1954.

Knud Munch solgte matrikel 22f og 22ai for 100.000 kr til gårdejer Emil Peter Madsen (ejendomsvurdering på 60.000 kr) Matrikel 22ai er nu fredskov.

Matrikelkort 1954-1984

Luftfoto 1951 – Rovang, Rønnevej 37. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

Luftfoto 1955 – Rovang, Rønnevej 37. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

1969-1988 Emil Peter Madsen

I 1988 udstedes en skifteattest 10/11 1988, at ejendommen overgik til arvingerne bla. Marie Madsen. Arvingerne solgte 10/11 (altså samme dato, som skifteattestene) ejendommen til Rudi Larsen og Pias Eriksen. Købssummen var 370.000 kr (ejendomsskylden var 480.000)
Matrikel 22an – Rønnevej 39A – udmatrikuleret i 1978 i alt 1103 m2 og solgt til Poul Grønvall

1988-1991 Rudi Larsen og Pia Larsen, f. Eriksen

Den 29/7 1991 solgte de ejendommen videre for 360.000 kr til Erik og Tover Gregersen for 360.000 kr

Luftfoto 1990 – Rovang, Rønnevej 37. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

1991-1999 Erik Gregersen og Tove Gregersen

I flg. skifteattest 12/5 1999 blev Erik Gregersen eneejer.
I 1998 var matrikel 22f på 19.815 m2, og 22ai på 8750 m2 (fredskov)

1999-2006- Erik Gregersen (1927-2012)

-2016- Camilla Sunke

Mostrups Vejviser 2016