Rønnevej 21 – Olsker

Bakkevang, Rønnevej 21, Olsker

Matrikel 22g – er en parcel fra matrikel 22a

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Oversigt i Skøde og panteprotokollen til 1939
Oversigt i Skøde og panteprotokollen 1979-1999
Pligthus ifølge Bevilling af 7/4 1909, sat i hartkorn til 1 td, 4 skp, 2 fdk, 1½ album.

Ejerliste:

Købekontrakt 16/7 1908 og skøde den 20/12 1909 fra Foreningen til opkøb og udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt til K.A. Mogensen.  Køberen betalte kontant 4.057,14 kr

1909-1919 Kristian Andreas Mogensen (1857-1934) og Regine

Snedker Kristian Andreas Mogensen kom fra 10. selvejergårds parcel i Olsker [Granli, matrikel 14g – som han solgte til snedker Christian Kofoed]. Mogensen fik overdraget jorden allerede i 1908 og skulle svare afgifter fra den 1.april. Købssummen var sat til 400 kr. for hver tønder land. Det skønnede, at jorden var ca. 10 a 11 tønder land, men ved købekontraktens indgåelse, var jorden ikke opmålt af landinspektøren. Det endelige skøde blev først underskrevet 1½ år efter kontrakttidspunktet. På det tidspunkt var købssummen fuldt ud indbetalt.

Biografi i DANMARKS KOMMUNALE FORVALTNING, 1926

Kristian Andreas Mogensen var sognerådsformand 1907-1924.

Efter Bakkevang, flyttede K.A. Mogensen til Rovang, matrikel nr. 22f (Rønnevej 37 – se denne)

Matrikelkort 1881-1954. Bakkevang matrikel 22g og 22v

1919-1939 Christian Kofoed (1875-) og Andrea Kofoed (1879-)

Mogensen solgte 10/3 1919 ejendommen til forhenværende gårdejer Christian Kofoed med al inventar og besætning (1 hest, 5 køer og 2 kalve) for 23.000 kr, hvoraf de 12.000 kr var fast ejendom.

Christian Kofoed blev født 5/4 1875 i Rutsker. Han er vokset op på Hullegård 12.+13. selvejergård i Rutsker (ft 1901)

Andrea Kofoed blev født 16/3 1879 i Olsker

Luftfoto 1946, Bakkevang. Læg mærke til tørring af vasketøj på snore og hæk. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

1939-1966 Aksel Georg Colberg (1901-1988) og Rigmor Andrea, f. Lund (1911-1992)

Aksel og Rigmor Colberg blev gift 1934 og drev ejendommen Krakhøj 3-4 år og derefter Bakkevang i Olsker. I 1966 flyttede de til Brøndstræde i Allinge. Efter 1988 flyttede Rigmor til en andelslejlighed i Holbæk. (Nekrolog over Rigmor Colberg i Bornholms Tidende 28/8 1992)
Skøde 14/4 1939 fra Christian Kofoed til Caoberg for en købssum på 14.000 kr for matr. 22g og 22v

Luftfoto 1955 Bakkevang set fra sydvest. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

Landbruget og dets Biografier 1950: (intet billede)
22 g, »BAKKEVANG« pr. Allinge. Tlf. Allinge 139 y. 18. Slg. Pc. 6,0 ha – Htk. 1-4-3-1 3/4 – Ejdsk. 16,800 – Grdsk. 5,300. 1 Td. Ld. er Skov. Overtoges 1939 af: Aksel Georg Colberg, f. 24.1.1901 paa Bækkegd. i (S. af Carl C. og Fanny). G.m. Rigmor Andrea, f. Lund, d. 12. 3. 1911 i Rutsk. (D. af J. Hansen L. og Margrethe, f. Jensen). Børn: Grethe, f. 15. 8. 1937. Mogens Egede, f. 7. 5. 1941. Steffen Lund, f. 29. 12. 1945.

1966- Kaj Jensen

[jeg har ikke fundet sikre oplysninger for perioden 1966-1979]

Plan over påtænkt minkfarm. Bornholms Regionalkommunes Filarkiv 1967

Minkfarmen Bakkevang bestyredes af Emil Larsen, Strandvej 35, Allinge. Første hal blev bygget juni 1967.

Luftfoto 1976 fra stor højde af Bakkevang med fuldt udbygget minkfarm. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

Minkfarmen og 12 tdl. Land, stuehus mm sat til salg (privat) med eller uden mink (Bornholms Tidende 18+21/8 1976)
I 1977 blev ejendommen igen annonceret til salg, men nu uden minkfarm. Pris 370.000 kr

1979-1982 Henrik West Jensen

Skøde 27/9 1977 – købssum 347.000 kr (ejendomsværdi 325.000 kr)
Den 6/5 1980 blev arealet sat til 2243 m2, hvoraf vej 206 m2
I 1982 boede Henrik West Jensen på Haubrovej 64, Hornum, 9600 Aars

1982-1989 AMC- Musik ApS

Skøde 21/9 1982 – købssum 230.000 kr (ejendomsværdi 270.000 kr)

AMC-Musik ”Allinge Musik Casetter” ejedes af Finn Sonne. Udgav kassettebånd med bornholmsk musik, bl.a. af ”Finn & Co”. (Kilde: Bornholms Tidende 10. juni 1988). Studiet blev nævnt flittigt i dagbladet frem til 1990.
Ejendommen blev sat på endelig tvangsauktion den 17/1 1989

1989-1999 Lars Brian Sonne

Auktionsskøde 27/4 1989 med købssum på 200.000 kr (ejendomsværdi 380.000 kr)
I 1999 boede Lars Brian Sonne på Siegårdsvej 2 i Aakirkeby.

1999- Finn Arne Sonne og Solvejg Sonne

Skøde 8/1 1999 med købssum på 389.000 kr (ejendomsværdi 370.000 kr)

2007- Poul Hansen og Marianne Nielsen

I 2007 blev der givet tilladelse til at opføre ferielejlighed i tidligere landbrugsdriftsbygning, som tidligere havde været lydstudie.

-2016- Filip Lind

Mostrups Vejviser 2016