Rønnevej 29 – Olsker

Lillevang, Rønnevej 29, Olsker

Matrikel nr. 22k – parcel af 18. selvejergård

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Oversigt i Skøde- og panteprotokollen
Oversigt Skøde og panteprotokollen efter 1946

Ejerliste:

1910-1919 Einar Minus Forslund (1884-1986)

Einar Minus Forslund blev født 5/4 1884 i Allinge. I 1901 var han gartnerelev hos handelsgartner Kofoed. I 1920 og 1921 var han skattebetalende i Allinge.  Han var gartner i Havnegade i Allinge ifølge Vejviseren 1922. I 1925-udgaven er han ikke nævnt.

Han var vitterlighedsvidne i 1917 ved hans brors salg af Rovang, Rønnevej 37 – se denne ejendom.

I ”Set og hørt” 27/2 1954 nævnes, at bornholmeren gartner Einar Forslund fejrede sin 70-års fødselsdag i Roskilde, hvor han boede.

I Bornholms Tidende 2/4 1986 er en nekrolog for Ejnar Forslund, der døde 102 år gl. i Roskilde. Han var født i Havnegade i Allinge og lært gartnerfaget hos Kofoed på Strandvejen. Købte ejendom i Olsker, hvor han drev gartneri. Senere gartner på Rosenborg slot og fik senere gartneri på Køgevej.

Skøde fra Foreningen til opkøb og udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt den 3/2 1910. Købekontrakt af dato 29/11 1909 udfærdiget til gartner Einar Minus Forslund; Købesummen var 2048,57 kr og et bevilget lån på 1.500 kr. I alt 3548,57 kr.

Foreningen havde tidligere overdraget jorden til anden køber, der havde fået lånet og var i færd med at opføre bygninger på jorden.

1919-1928 Smedemester Peter Andreas Hansen Juul (1872-1954) og Anine Margrethe Juul (1872-)

Peter Andreas Juul blev født 30/11 1872 i Nyker og døde i Hasle den 19/2 1954.

En nekrolog i Bornholms Tidende 19/2 1954 fortæller, at Juul lærte smedehåndværket hos daværende smedemester Lindblad i Klemensker. Derefter arbejdede han 5 år i smedemester H.P. Svendsens forretning i Rønne. Derefter flyttede Juul til Allinge, hvor han drev smedeforretning i Vestergade [medens han boede i Olsker]. Fra 1928 drev han smedeforretning i Østergade i Hasle. Fra 1930 havde han desuden en mindre vognmandsforretning, som han passede indtil få år før han døde.

Ejnar Minus Forslund skødedeejendommen til smedemester Peter Andreas Hansen Juul af Allinge den 4/10 1919  . Købssummen var 14.000 kr hvoraf de 8.000 kr var for den faste ejendom resten for løsøret.

1928-1939 Nicolaj Hansen

Skødet 11/5 1928 på matr. 22k og 22 u til landmand Nicolaj Hansen lød på 11.000 kr

Udstykninger:
24/9 1923. Matrikel 22s (fol 865) – Rønnevej 27
22/12 1924. Matrikel 22t (fol 874)
5/11 1946 – matrikel 22ae – Rønnevej 31

Lillevang luftfoto 1951. Bemærk byggeri på nabogrunden (matrikel 22ae) – Tilhører Kgl. Bibliotek

1939-1946 Alfred Junius Christian Hansen (1870-1956)

Alfred Hansen blev født i Olsker 2/9 1870 og døde i Olsker 20/2 1956
Ægtefælle: Marie Elisabeth Madsen (1874-1910)

Skødet den 15/7 1939 fra Nicolaj Hansen til avlsbruger Alfred Hansen lød på 11.370 kr for matrikel 22k

Luftfoto 1955. Tilhører Kgl. Bibliotek

1946-1973 Alfred Christian Nielsen

Skøde 12/6 1946 til avlsbruger på matrikel 22k til en købssum på 11.800 kr

1973-1977 Jenny Emilie Nielsen

Overtagelse ifølge skifteretsattest. Ejendomsværdi var 60.000 kr
Skøde på ejendommen 6/4 1977. Købsprisen var 137.200 kr

1977-1998 Ole Jonny Lærke Nielsen

To kviste sat på stuehus i 1998

-2016- Claus Holm

Ifølge Mostrups vejviser for 2016

Lillevang, Rønnevej 29. Foto: JVH 16/8 2021