Rønnevej 19 – Olsker

Skovlund, Rønnevej 19, Olsker

Olsker Savværk
Matrikel 22i – parcel af 18. selvejergård
[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Oversigt over Rønnevej 19 indtil 1970 i Skøde- og Panteprotokollen

Huset opført 1908/09 og ejedes af samme familie indtil 2004

Ejerliste:

1908-1937 Jens Johan Hansen (1966-1943) og Jørgine M. Hansen (1866-)

Jens Johan Hansen blev født 24/4 1866 i Rø. Han døde 29/11 1943
I 1901 var han murerarbejdsmand hos byggemester Chr. Holm, Allinge. Familien boede i Østergade i Allinge, matr. 187.

Jørgine M. Hansen blev født 24/4 1866 i Klemensker. De blev gift i 1891
Deres børn: Alfred M. Hansen (f. 14/3 1892 i Allinge), Karl P. Hansen (f. 25/12 1899 i Allinge),

Skøde fra Foreningen til Opkøb og Udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt den 25/10 1909 til arbejdsmand Jens Johan Hansen af Allinge.

Der var udstedt en købekontrakt den 5/8 1908: Arealet var på 5 á 6 tønder land – Landarealet var på salgstidspunktet endnu ikke opmålt af landinspektøren. Prisen var sat til 400 kr pr. tønder land. Der skulle opføres et for husmandsbrug sædvanlige bygninger snarest. Køberen kunne få et lån på 1500 kr. der ville indkomme i assurancesummen for den nedbrændte 18. selvejergård.
Det tilføjedes i købkontrakten, at 1 tønderland jord var udlejet til G.C. Jacobsen i 50 år fra 1. januar 1903

Luftfoto 1949 Skovlund. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

1937-1970 Karl Peter Julius Hansen (1899-1969) og (1903-1985)Esther Kofod

Jens Johan Hansen solgte ejendommen til sin søn for 9.500 kr den 17/3 1937.
Savværksejer i 1965/66 – opførelse af værkstedbygning og savskæreri på 85 m2 på eksisterende fundament
Grunden er på 5 tønder land – 27.818 m2
Deres børn: Johannes Kofoed Hansen (1925-2004), Ejner Hansen (1926-2002)

Luftfoto 1955 – Skovlund set fra syd. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

1970-2004 Johannes Kofoed Hansen (1925-2004)
Overtog ejendommen efter morderen Esther Kofoed Hansen for 59.960 kr
Savværksejer.
Byggetilladelse i 1971 til en skærehal, der blev opført i 1972: Et skæreri, fyrrum, motorrum og værksted på i alt 471 m2. Opført af Poul Larsen, Muleby af præfabrikerede elementer: ”Betonrammer med udfyldningselementer på punktfundament med udfyldningssokkel, indvendige skillemure og dæk”.
Opførelsen er sket med dispensation fra bestemmelser i naturfredningsloven & 47, stk 1, nr 1 (Skovbyggelinje)

Fra artikel i Bornholms Tidende 31. maj 1997

I Bornholms Tidende 31/5-1/6 1997 var der større artikel om Johannes Kofoed Hansen, hans dieselgenerator og savværk. Han fortæller, at han har været aktiv på Olsker Savværk siden 1955

Salgsannonce 1. december 2004

-2016- Oliver Louis Robert Collette

Ifølge Mostrups Vejviser 2016