Rønnevej 17 – Olsker

Bakkely

(obs. Bakkely er navnet på mindst tre ejendomme i Olsker)
Matrikel 22h – en parcel af matrikel 22a, Store Bakkegaard

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Oversigt i Skøde- og Panteprotokollen

Ejerliste:

En købekontrakt 15/9 1908 fra ”Foreningen til opkøb og udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt” til kusk Karl Haagensen af Allinge.

Arealet var 7 tønder land og prisen var fastsat til 400 kr pr. tønder land. Købesummen skulle forrentes af køber fra 1. april 1908 (?) og hele købssummen skulle forfaldes senest decemberterminen 1909. På parcellen var køberen forpligtet til at forsyne med de for et Husmandsbrug nødvendige bygninger. Bygningerne skulle forsynes med hårdt tag og snarest brandforsikres.

Køberen kunne låne 1500 kr af Store Bakkegaards forsikringsudbetaling efter gårdens brand.

På grunden var der tinglyst en 50årig lejekontrakt på 1 tønderland til G.C.Jacobsen.

Endeligt skøde blev udfærdiget ¼ 1909

1908-1912 Karl Haagensen (1982-) og Margrethe Kirstine, f. Hansen (1875-1957)

Karl Haagensen blev født i Sverige den 20/1 1882. Han var tjenestekarl hos H.P. Anker i Allinge i 1901. 1905 og 1906 var han teglværksarbejder. I 1908 flyttede familien til Olsker.

Margrethe Kirstine Hansen blev født 25/3 1875 i Ibsker. Hun døde i Tejn 5/4 1957.

Deres Børn: Henry Kristian Haagensen (f. 9/1 1905 i Allinge), Karla Benditta Haagensen (f. 12/10 1906)

Skøde fra Karl Haagensen 10/2 1913 til Agnes Abildgaard, gift med forhenværende gårdejer Just Abildgaard.  Købesummer var 8.600 kr. Ejendommen blev solgt til Agnes Abildgaard som hendes særeje. Køberen overtog andelen af mejeriet ”Kajbjerggaard”.

1913 Agnes Margrethe Elisabeth Abildgaard, f. Grønbech

Skøde fra Agnes Abildgaard den 6/10 1913 til slagtermester Mikkel Marius Mikkelsen fra Olsker.

Salget omfattede alle grund- og nagelfaste ”appertinentier, derunder 1 kakkelovn, ½1 comfur og 1 murkar, af inventariet 2 mælkekander, 1 roerasper, 1 skovl, 1 kost og 1 greb, avl og afgrøde” for 11.000 kr.

Slagtermestereren solgte ved samme lejlighed ejendommen matrikel 18e og 19f til Agnes Abildgaard (ejendommen på hjørnet af Stenløsevej og Rønnevej) for 20.000 kr. Undtaget fra dette salg var slagteredskaber, avl og afgrøde.

1913-1915 Mikkel Marius Mikkelsen

Slagtermester
Mikkel Marius Mikkelsen skødede ejendommen den 12/7 1915 til møller Martin Peter Hansen i Olsker. Købesummen var 9.000 kr. mod den offentlige vurdering til ejendomsskyld var på 7.000 kr.

1915-1923 Martin Peter Hansen

Martin Peter Hansen skødede den 9/1 1923 ejendommen til landmand Hans Peter Hansen for en købesum 17.563 kr.

Luftfoto 1949 Rønnevej 17 Olsker. Foto tilh. Kgl. Bibliotek

1923-1953- Hans Peter Hansen (-1948) og Sofie Hansen

Sølvbryllup 31/1947 (Kilde: ”Set og Hørt”)
Deres børn: Ellen Marie Hansen

Hans Peter Hansen døde 31/8 1948 på Bakkely. Dødsannonce 1/9 1948. Sofie Hansen drev ejendommen videre. Hun er enkefru og avlsbruger i Vejviseren for 1952

 

-1955-1962-Ellen Marie Hansen (f. 1925)

I avis er der annoncer om at Strikning og syning udføres af Ellen Hansen på Bakkely (1951-1955)

-1967- Hans Peter Truelsen

Arbejdsmand (Vejviser 1967)

-1983 Anker Nieman Olsen

Skøde 14/12 1983 fra Anker Olsen til Hans Henrik og Hanne Andersen for en købesum på 295.000 kr.

1983- Hans Henrik Andersen (f. 1959) og Hanne Lissi Olsen (f. 1963)

Areal 3,7 ha., heraf 0,5 ha. med vej og beplantning. Der er bortforpagtet 3 ha. Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret, svinestald er opført i 1908 og maskinhus i 1978.
Der er høns, ænder og gæs på gården. (kilde Danske Gaarde/1990)