Nørrevang, Splitsgårdsvej 31 – matrikel 33ab

Nørrevang, Splitsgårdsvej 31, Klemensker

Parcel af matrikel 33a.  Areal 1/11 1988 1185 m2

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Splitskovhusene – Matrikelkort i brug fra 1888 til 1951

Skøde- og panteprotokol 2 række Arkivalieronline (sa.dk)

Den ældste historie

Det yngste hus i “Splitsskov”, som er bygget i 1911/1912, faktisk før jorden blev udmatrikuleret og solgt fra Splitsgård. Hus og grund fik en skyldsværdi på 4.000 kr. Jorden blev købt af husets ejer for 150 kr

Skøde  5/9 1912  Arkivalieronline (sa.dk)

Splitsgårds ejer Jacob Ancher Jespersen  solgte en ubeboet grund til Jens Jørgensen. Grunden er udskilt fra matrikel 33a den 23/8 1911. Købssum 150 kr

1911-1924 Jens Jørgensen og Laurentsine Kristine f. Kristensen

Jens Jørgensen blev født 22/4 1880 i Klemensker. Forældre: husmand Jens Peter Jørgensen og Lovise Margrete Jensen, 21. slg. grund

Laurentsine Kristine Kristensen blev født i Klemensker 8/11 1881. Forældre: arbejder Laurits Peter Kristensen og Kristine Marie f. Holm, 23. slg. grund

Deres børn: Gunhild Elvire Jørgensen f. 3/2 1909, Ellen Marie Jørgensen f. 22/7 1914 i Klemensker, Ejner Frede Jørgensen f. 11/10 1916 i Klemensker

Jens Jørgensen var snedker

Skøde 16/9 1924 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra snedker Jens Jørgensen til postbud Jørgen Andreas Jørgensen, tidligere ejer af Lille Dammegård. Købssum 9.000 kr  Med salget fulgte alle træer, planter og blomster i haven, ligesom hønsehegn.

1924-1970 Jørgen Andreas Jørgensen og  1. Jensine Karoline f. Jensen og 2. Ellen

Jørgen Andreas Jørgensen blev født 5/4 1887 i Rutsker. Forældre: Tjenestekarl og indsidder 48. slg. grund Jens Andreas Jørgensen og Johanne Mathilde Svendsdatter. Jørgen Andreas døde 8/6 1972 og begravet fra Baptistkirken i Klemensker.

Jensine Karoline Jensen blev født 13/3 1876 i Vestermarie. Forældre: Ugifte Jensine Kristine Jensen his husmand Laurits Dideriksen, Vestergåds grund. På 10månedersdagen før barnets fødsel i Vestermarie. Hun er datter af husmand Jens Michael Mogensen, Robbedale. Jensine døde 4/1 1942 på Nørrevang.

Jørgen og Jensine blev gift den 14/6 1907.

Jørgen  Jørgensens anden kone hed Ellen. Hendes efternavn har jeg ikke fundet. Hun blev boende på Nørrevang til 1981, hvorefter hun flyttede til Pilegårdsvej i Nyker. Her boede hun til sin død i 2000. Hun blev 87 år. Nekrolog i Bornholms Tidende 12/9 2000.

Jørgen Andreas Jørgensen var landpostbud, da han mageskiftede med Anna Asping og fik Rosenvænge ( se Rosenvænge i Klemensker – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Han nåede kun at bo på Rosenvænge et halvt år inden han mageskiftede sig til Lille Dammegård i Klemensker og afgav Rosenvænge til Peter Hansen. Han solgte Lille Dammegård igen i 1924.

Han var landpost fra 1919 til 1951. Han kunne fejre 25års jubilæum i 1944 på landpostruten Klemensker-Lyngholdt (Bornholms Tidende 26. januar 1944) og han fik afsked på grund af svagelighed som landpostbud med pension under Rønne postkontor i november 1951 (Bornholms Tidende 2. november 1951)

Nekrolog i Bornholms Tidende 12. juni 1971

Skøde 16/4 1970  Fra Jørgen Andreas Jørgensen til sønnen stud ing. Knud Jørgensen. Købssum 50.868,42 kr

1970-1981 Knud Jørgensen

Skøde 3/11 1981 til Thriet ? C. Haagensen og Søren L. Kure. Købssum 257.000 kr.

1981-1987 T.C. Haagensen og Søren L. Kure

Skøde 22/12 1987 til Jørn Ole Rasch købssum 438.333 kr

1987-1993 Jørn Ole Rasch

Skøde 20/12 1993 skifteretten meddelte om endelig tvangsauktion.

Skøde 4/10 1994 auktionsskøde til Else Sand Hansen. Købssum 260.000 kr

Nørrevang 1990 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1994-2009(?) Else Sand Hansen

 

2011(?)- Per Kristian Rasmussen