Skovbo, Splitsgårdsvej 23 – matrikel 33u

Skovbo, Splitsgårdsvej 23, Klemensker

Matrikelnr 33u og 33ap

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Areal 1/11 1988 matr. 33u 2.933 m2 og 33ap på 16.394 m2

Skøde og panteprotokol 2 række Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde og panteprotokol efter 1950 Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Bygget 1901/1902 af Julius Christian Munk, sandsynligvis hjulpet af faderen snedker Hans Jørgen Munk. Flere af hans søskende boede i nærheden.

Skøde 8/12 1901 læst 4/6 1902 Arkivalieronline (sa.dk)

Købekontrakt fra Otto Peder Herman Jespersen, Splitsgårds ejer, til landarbejder Julius Christian Munch. Jordstykket blev af landbrugsministeriet den 14/8 1901 skyldsat under matrikel 33u for hartkorn 3 skp 3 fdk 1½ alb. Køberen havde overtaget jorden som var bestemt til 49.000 kbadratalen eller 3½ tøndeland for 2450 kr. Køberen skal få skøde på jorden når køberen havde fået udbetalt lånet fra statskasse i henhold til ”Lov om tilvejebringelse af jordlodder til Landarbejdere af 24 marts 1899”.

Skøde af 1/8 1902 findes ikke affotograferet,

Ejere/beboere

1902-1937 Julius Christian Munk og Petra Vilhelmine

Julius Christian Munk blev født i Klemensker 5/9 1876. Hans Jørgen Munk og Margrethe Kirstine West på 23. slg. grund (Se Borndal https://www.bornholmerting.dk/udbyggere-og-husmaend/klemensker-25-slg-grund-og-fortov-splitsgaard/borndal-dammegaardsvej-2-matrikel-33p). Han døde 14/5 1967 i Klemensker.

Petra Vilhelmine Folkmann blev født i Knudsker 21/2 1883. Forældre: Mathias Peter Jensen Folkmann og Beneditte HenfiksenHun døde 23/6 1964 begr. I Klemensker.

Deres børn: Ebba Munk f. 24/5 1908, Gythe Munk f. 10/5 1927

Skøde 7/2 1937 fra Julius Christian Munk til landarbejder Børge Albert Jensen

1937-1943 Børge Albert Jensen

Arbejdsmand

Skøde 26/5 1943 fra Børge Albert Jensen til Jørgen Theodor Larsen

1943-1950 Jørgen Theodor Larsen og Karen

Forhenværende murermester Jørgen Theodor Larsen døde 14. december 1969 i Rolighedsfgade 34, Rønne i 76 år gammel

Skøde 3/11 1950 fra Jørgen Theodor Larsen til avlsbruger Peter Johannes Kure. Købssum 25.000 kr.

1950-1985 Agnes og Peder Johannes Kure

Parret fejrede krondiamant bryllup  den 3. september 1982 på skovbo(Bornholms Tidende 31/8 1982 Bornholms Tidende (e-pages.pub). Parret ejede først Bakkely i Olsker i fem år, dernæst Skærpingegård i Rø. Efter at have solgt gården boede de på Munkerup på Splitsgårdsvej for tre år senere at overtage Skovbo.

Peder Kure var født 11/10 1896. Agnes var født 7/1 1900.

1985-1988 Jørgen Poffler og Laura G. Skovgård Dam

Skøde 30/4 1985 til Jørgen Poffler og Lis Andreasen /ændret til Laura G. Skovgård Dam. Købssum 275.000 kr

Tvangsauktion ¾ 1988 og skøde pr 19/7 1988 til Niels Peter Steinlain. Budsum 200.000 kr

1988-2006 Niels Peter Steinlain

Skøde dec 2006 fra Niels Peter Steinlain til Ida Amalie Cleman Jensen og Ken-Erik Hansen (Bornh.Tidende 13-14/1 2007)

Annonce Skovbo i Bornholms Tidende 28/10 2006

2007-2017 Ida Amalie Cleman Jensen og Ken-Erik Hansen

2017 – anonym