Borndal, Dammegårdsvej 2 – matrikel 33p

Borndal, Dammegårdsvej 2, Klemensker

Matrikel 33p i forening med matrikel 33s og fra 1963 tillige matrikel 33am

Parceller af Splitsgård matrikel 33a

I vejviser 1952 kaldtes ejendommen “Borndal”. I midten af 1970’erne kaldtes ejendommen “Munkehøj”.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Kort 1914

Skøde- og panteprotokol Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol 1954-1988 Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Af de 3 mindre ejendomme på Dammegårdsvejen, er denne den ældste. Huset er opført 1878 på lejet jord. Beboeren i disse tre huse havde alle tjeneste-tilknytning til Splitsgård. Lejejorden blev solgt til husenes beboere i 1900-1903.

Skovsmindes ejere Hans Henrich Westh og Ane Christine f. Poulsen, opførte Dammegårdsvej 2. Deres børn og svigerbørn opførte Dammegårdsvej 1 og 4.

Dammegårdsvej 2 er den ældste. Her boede børn og svigerbørn indtil de to andre huse blev opført. EHans Henrich og Ane Christine boede på Skovsminde. De nære familiebånd var årsag til at Dammegårdsvej 2 og 4 ligger så tæt på hinanden. Se Fredensminde, Dammegårdsvej 1 – matrikel 33q og Dammegårdsvej 4 – matrikel 33o

 

Matrikelkort benyttet i perioden 1888 til 1951

Lejebrev 25/4 læst 18/12 1878 Arkivalieronline (sa.dk)

Splitsgårds ejer Otte Jespersens lejebrev på 50 år til husmand Hans Henrich Westh af 1½ skæppe land grænsende mod nord til Store Dammegårds grund og mod vest til en bivej samt til gårdens grund. Indfæstning var betalt med 120 kr. Hvert år skulle betales 6 kr i leje-.

I Lejebrevet gives lejeren ret til at opføre bygninger og at fælle træer og buske på grunden.

Kort fra 1887 med ejendommen som den eneste på Dammegårdsvejen fra hovedvej til Dammemose

Husejere/beboere

1878-1892 Hans Henrich Westh og Ane Christine f. Poulsen (ejere – ikke beboere)

De boede på Skovsminde, Dammegårdsvej 6 – se denne.

Hans Henrich  Westh blev født 12/4 1821 på 59. slg. i Klemensker. Forældre: Niels Henrichsen West og Annike Nielsdatter, gårdfolk på 59.slg.. Hans Henrich Westh døde 17/3 1899 som aftægtsmand hos sønnen Hans Andreas, der døde 14 dage efter. Han døde af alderdom og svaghed i flg. dødsattesten.

Ane Christine Poulsen født 15/7 1823 i Olsker. Forældre: Indsidder Poul Andersen og Stine Jensdatter. Ane Christine døde 21/3 1890 på 25. slg. gr

Deres børn: Christine Margrethe West f. 22/11 1847 på 62. slg.gr. i Klemensker (blev gift med snedker Hans Jørgen Munch- se senere),  Engeline Katrine Westh f. 5/12 1857 på 7. slg. parcel Klemensker, Hans Andreas Westh f. 22/3 1865 i Rø,

I 1857 var Hans Henrik parcellist på 7. slg. I 1865 husmand på 22. slg. grund i Rø og i 1870 boede de på 22. slg. parcel i Rø. Og i 1873 på Skovsminde.

Beboere

1878-1892 Hans Jørgen Munk og Kristine Margrethe Westh (beboere ikke ejer)

Snedker Hans Jørgen Munk er sandsynligvis bygmester på huset. Han boede her med hustru. Her fødtes 25/12 1879 Anton Nicolaj Munk, som i 1905-1906 byggede Munkerup – se denne. Se herunder 1900-1901

Lejeoverdragelse og skøde på hus 14/5 1892 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Henrik Westh ”sælger, skjøder og overdrager” lejeret i 50 år på 1½ skæppe jord og hus med faste tilbehør kakkelovn og murgryde til sin søn Hans Andreas West for 400 kr, hvoraf huset vurderedes til 300 kr. og lejeretten 100 kr.  

Hans Henrich Westh overdrog desuden Skovsminde til sønnen Hans Andreas. På Skovsminde blev der tinglyst aftægt for faderen. Da han døde noterede præsten, at han var enkemand og aftægtsmand på 25. slg. grund. Der burde have stået parcel, hvis det var på Skovsminde han døde. 

 

1892-1900 Hans Andreas Westh og Marie Kirstine f. Bendtsen 

Hans Andreas Vest (Westh) blev født 22/3 1865 i Rø. Forældre: Hans Henrich Westh og Ane  Christine f. Poulsen – se ovenfor. Han døde ¼ 1899 i Klemensker kun 34 år gammel – kun 14 dage efter faderen. I følge dødsattesten døde han af vand i lungerne.

Marie Kristine Bendtsen blev født 24/5 1868 i Klemensker. Forældre parcellist Jørgen Bendtsen og Kristiane f. Espersen på 10. vg. parcel.  Marie døde som 92-årig i Hasle den 26/10 1960

Hans Andreas og Marie blev gift i Klemens Kirke 30/11 1894. Marie Kristine var husholderske på 25. slg. parcel (Skovsminde) og altså  husholderske for Hans Henrik Westh, som mistede sin hustru i 1890.

Deres børn: De fik et dødfødt drengebarn 14/7 1895 og Henrik Jørgen Westh f. 7/12 1896 på 25. slg. parcel. Henrik døde 18/11 1968.

Skøde 14/12 1900 Arkivalieronline (sa.dk)

Marie Kirstine Westh, f. Bendtsen, solgte huset, som blev skødet til hende mand den 14/5 1892 (tinglæst 25/5), til husmand og snedker Hans Jørgen Munch og til sin afdøde mands søster Christine Margrethe. Huset lå på Splitsgårds jord og blev solgt for 1.920 kr. Huset havde Hans Jørgen Munch allerede taget i besiddelse.

 

1900-1901 Hans Jørgen Munk og Christine Margrethe f. Westh (ejere og beboere)

Hans Jørgen Munk blev født 6/7 1849 i Klemensker. Forældre Hans Christian Munch og Martha Marie Bidstrup. Hans Jørgen Munch døde hos svigersønnen Hans Peter Beck på Buskegård i Klemensker den 11/6 1932

Christine Margrethe Westh blev født 22/11 1847 i Klemensker. Forældre: Christine Margrethe Vest, forældre: Udbygger Hans Henrik Vest og Ane Kirstine Poulsdatter, 62. slg. grund. Christine var bror til den tidligere ejer Hans Andreas Westh. Christine døde efter 1932.

De blev gift i 1870 og fik 7 levendefødte og 5 dødfødte børn (i flg. Folketællingen 1901)

Hans Jørgen Munch var snedker

Deres børn: Hans Andreas Munk f. 3/11 1871 i Klemensker (Fredensminde), Mathilde Kristine Munk f. 19/1 1872 i Rø (Dammegårdsvej 4),  Julius Christian Munk f. 15/9 1876 i Klemensker (se Skovbo, Splitsgårdsvej 23), Anton Nicolaj Munk f. 25/12 1879, Marie Henriette Hansine Munk, f. 16/4 1881 i Klemensker, Julie Munk, f. 4/5 1884 i Klemensker

De havde tre plejebørn i 1901: Albine Kristine Elisabeth Jørgensen (12/6 1892 i Klemensker), Lilly Ingeborg Emilie Gærdrum (5/4 1898 i Østermarie – også hos dem i 1911) og Karl Ole Johannes Olsen (30/7 1900 i Klemensker)

Jorden i selveje

Skøde 14/12 1900 læst 16/1 1901 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Otto Peder Hermann Jespersen til Hans Jørgen Munch solgtes grunden, matrikel 33p, som var udstykket af 33a efter ”udstykningsapprobation af 6/10 1900” Sat i hartkorn for 1 fdkr. Købssummen var 180 kr.

Skøde 6/10 1901 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Hans Jørgen Munch solgte til sin svigersøn Anders Olsson parcellen 33p samt de på grunden stående bygninger med alle appertinentier undtagen kakkelovnen for 2.000 kr. En gældspost på 900 kr overtages af køber og som desuden betalte 1.100 kr kontant.

Skøde 7/11 1901 på matrikel 33s Arkivalieronline (sa.dk)

Splitsgårds ejer Otto Peder Herman Jespersen solgte Splitsgård parcel matrikel 33s, som blev udskilt den 14. august 1901 til husmand Anders Olsson for 2.475 kr. Den solgte parcels areal var 49.500 kvadratalen og sat for hartkorn 3 skp 2 alb.

 

1901-1913 Anders Olsson og Marie Henriette Hansine f. Munch

Anders Olsson blev født 24/5 1879 i Sverige

Marie Henriette Hansine Munch blev født 16/4 1881 i Klemensker: Forældre Hans Jørgen Munch og Kristine Margrethe Westh – se ovenfor. Marie døde 21/1 1968 i Hasle.

Deres børn: Karl Ole Johannes Olsen f. 30/6 1901 i Klemensker, Marie Johanne Margrethe Olsen, f. 7/9 1908 i Klemensker, Alfred Kristian Olsen f. 1/12 1909 i Klemensker, Herman Olsen f. 26/5 1914, Børge Olsen f. 31/1 1917

Anders Olsson var husmand og daglejer ved landbruget.

Mageskifte 15/3 1913 Arkivalieronline (sa.dk)

Anders Olsson afgiver til Rasmus Nielsen Dahl matriklerne 33p og 33 s samt bygninger med alle appertinentier, kakkelovn, murkar og komfur, samt besætning og avlsredskaber mm  sat til en værdi af 7.095 kr.

Rasmus Nielsen Dahl afgiver matriklerne 106, 125 og 175k, bygninger og alt inventar inde såvel som ude værdisat til 18.000 kr [Det er Lykkeborg, Nordre Lyngvej 7]

 

1913-1923 Asmus Nielsen Dall (Rasmus Nielsen Dahl) og Karoline Marie f. Kofoed

Rasmus Nielsen Dahl blev født 27/1 1839 i Slesvig (Uldrup?). Forældre: Rasmus Dall og Karen f. Andersen. Rasmus døde 28/11 1918 på 25. slg. parcel.

Karoline Marie Kofoed blev født 24/8 1855 i Rønne. Karoline døde 9/11 1940 – begravet i Klemensker.

Deres børn: Kristian Peter Dahl f. 9/12 1888 i Nylars, Augusta Marie Dahl f. 9/8 1893 i Nylars, Andreas Nielsen Dahl f. 10/10 1895 i Nylars, Mathias Peter Dahl s f. 20/1 1898 i Nylars

I 1901 boede de på 20. slg. fortov i Nylars.

Skifteudskrift  9/1 1923 som adkomst til Karoline Marie Dahl

Skøde 4/1 1923 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Karoline Marie Dahl til Hans Christian Thorsen for 9.400 kr. Besætningen bestod af 2 køer, tyrkalv og 13 høns

 

1923 Hans Christian Thorsen

Skøde 27/8 1923 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Hans Christian Thorsen til  avlsbruger Anders Pedersen for 9.800 kr inkl. besætning af 2 køer, 1 kalv, 2 grise og 2 gæs.

 

1923 Anders Pedersen

Skøde 24/11 1923 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Anders Pedersen til slagter Niels Andersen for 10.000 kr Besætningen bestod nu af 3 køer, 9 stk 4 ugers grise

 

1923-1926 Niels Andersen

Slagter (Muligvis svensk af fødsel)

Skøde 31/7 1926 Arkivalieronline (sa.dk)

fra Niels Andersen til avlsbruger Karl Mathias Hansen for 10.000 kr. inkl. al ud- og indbo. Ingen besætning nævnes.

 

1926-1928 Karl Mathias Hansen

Skøde 4/8 1928 fra Karl Mathias Hansen til avlsbruger Anders Jensen for salgssum 12.000 kr

 

1928-1930 Anders Jensen

Skøde 7/1 1930 fra Anders Jensen til arbejdsmand Carl Peter Olsen for salgssum 11.000 kr

 

1930-1931 Carl Peter Olsen

Skøde 7/1 1931 fra Carl Peter Olsen til Kristian Peter Dahl, Salgssum 9.000 kr

 

1931-1946 Kristian Peter Dahl og Anna Mathea f. Olsen

Kristian Peter Dahl blev født 9/12 1888 i Nylars. Han døde 10/1 1940 og blev begravet i Nylars.

Skifteudskrift 7/11 1942 til Anna Mathea Dahl som adkomst til ejendommen.

Skøde 22/10 1946 fra enkefru Anna Mathea Dahl, f. Olsen til landarbejder Erik Andreas Sonne Holm, salgssum 13.000 kr.

Borndal ,Dammegårdsvej 2 -1951 luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek. Huset bag ve er Dammegårdsvej 4

1946-1954 Erik Andreas Sonne Holm

Skøde 8/1 1954

Fra avlsbruger Erik Andreas Sonne Holm til postbud Henning Hansen Kure, købssum 20.400 kr

Borndal, Dammegårdsvej 2 -1955 luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1954-1966 Henning Hansen Kure

Landpostbud

Skøde 26/6 63 Skøde på matrikel 33am (5833 m2) for 1.950 kr fra J(?) Andersen

Skøde 14/11 1966  på matr. 33p, 33s og 33am fra Henning Kuhre til avlsbruger Holger Ejner Hansen, Købssum 50.000 kr

1966-1988 Holger Ejner Hansen

Holger Hansen nævner ”Munkehøj” som ejendommens navn midt i 1970’erne i et indberetningsskema til kommunen.

 Skøde 18/8 1988 til Jon-Erik Mogensen. Købssum 429.350 kr

Dammegårdsvej 2 -1990 luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1988-2016- Jon-Erik Mogensen

-2024- Simone Lærke Damsgaard og Kristoffer Damsgaard

Dammegårdsvej 2 -Foto 17/11 2023 JVH