Dammegårdsvej 4 – matrikel 33o

Dammegårdsvej 4, Klemensker

Matrikel 33o

Areal 6/10 1900: 2 ¾ album – 17/11 1995: 2.359 m2

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Dammegårdsvej 4 på kort fra 1914

Skøde- og panteprotokol Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol 1939-1990 Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Bygninger på denne lille grund blev opført kort efter 1895 næsten på samme tid som Fredensminde. Der har på intet tidspunkt være mere jord tilknytte ejendommen. Mathilde Kristine Munch var barnebarn til Hans Henrich West og Ane Christine, der byggede Dammegårdsvej 2 i 1878 og barn af snedker Hans Jørgen Munch, der sikkert er bygmesteren til ejendommen.  De nære familiebånd må være årsagen til, at huset kom til at ligge tæt på naboejendommen.

Dammegårdsvej 2 og 4 – 1951 luftfoto tilh. Kg. Bibliotek

1895-1909 Matthias Peter Jensen Holm og Matilde Kristine f. Munch

Mathias Peter Jensen Holm blev født 13/9 1860 i Rønne. Forældre: Brolægger Lars Espersen Holm og Marie Birgitte Dreier. Mathias døde i Larsegade 15 i Rønne den 28/1 1927 – Præsten skrev i kirkebogen ”Aldersrentenyder, forhenværende røgter” og  ”Forladt ægtemand”.

Mathilde Kristine blev født 19/1 1872 i Rø.  Forældre: snedker Hans Jørgen Munch og Christine Margrethe f. Westh. Mathilde døde i Klemensker den 9/11 1946. Klemenskerpræsten skrev i Kirkebogen: ”Enke efter skomager Mathias Peter Jensen Holm”.

Hansine Marie Kristine Holm f. 17/6 1892 på 25. slg. grund, Christian Martin Hansinius Holm f. 1/11 1899 på 25. slg. grund

I 1891 ved ægteskabets indgåelse 5/7 1891var Matthias skomager på Splitsgårds grund.

Lejekontrakt 16/1 1895 Arkivalieronline (sa.dk)

Splitsgårds ejer Otto Jespersen udstedte 50 års lejekontrakt fra 1/1 1895 på 1½ skæppe land til skomager Mathias Peter Jensen Holm. Grænsende i nord mod Store Dammegårds jord, mod vest ”til et fra nævnte min gårds grund til Hans Henrik Westh tidligere bortlejet jordstykke”, samt mod øst og syd til Splitsgårds jorde. Det var tilladt lejeren at opføre bygninger og benytte de på grunden værende træer. Indfæstningssummen var 120 kr og årlig leje 6 kr, samt yde 3 dages mandsarbejde om året.

Skøde 14/12 1900 Arkivalieronline (sa.dk)

Splitsgårds ejer Peder Otto Herman Jespersen solgte parcel matrikel 33o af 25. slg. til husmand Mathias Peter Jensen Holm som i hartkorn er sat til 2 ¾ alb og som er bebygget med Køberens iboende hus. Salgssummen var 170 kr.

Køberen skulle svare alle skatter fra året 1891(?) og frem.

Skøde 21/12 1909 Arkivalieronline (sa.dk)

Peter Jensen Holm solgte til particulier L.P. Dam for 1.400 kr. Ejendommen har fællesvej over matrikel 33p

1909-1910 Lars Peter Dam

L.P. Dam ejede huset i godt 3 uger inden han solgte det videre.

Skøde 15/1 1910 Arkivalieronline (sa.dk)

L.P.Dam solgte matrikel 33o til arbejdsmand Hans Christian Jensen for 1.500 kr

1910-1939 Hans Christian Jensen og Nilla, f. Johannesdåtter

Hans Christian Jensen blev født 13/12 1870 i Østerlars. Forældre: Husmand Anders Jensen og Maren Kirstine Ipsen

Nilla Johannesdåtter blev født i Hørby, Blekinge, Sverige 28/5 1854

De blev gift i Klemens Kirke 1/7 1895. Hun var da arbejderske på 20. slg grund

Nillas barn: Jens Peter Johansen f. 6/11 1890 Tejn . Barnefader tjenestekarl Jens Peter Jørgensen af Vestermarie

Deres fælles barn: Agnes Hansine Jensen f. 15/5 1896 på 22 slg. fortov i Klemensker

Hans Christian flyttede til Klemensker fra Vestermarie i 1893

Skøde 27/2 1939 Skøde fra Hans Chr. Jensen til fru Agnes Hansen Kofoed, f. Jensen, arbejdsmand Karl J..? William Kofoeds hustru. Købssum 224 kr + aftægt af en kapitalværdi på 1500 kr

1939-1971 Agnes Hansine Kofoed

Skøde 14/10 1971 fra skifteretten i Rønne som behandlede boet efter Agnes Hansine Kofoed til repræsentant Tage Hansen, Herlev. Købssum 23.500 kr.

1971-1980 Tage Hansen

Skøde 20/1 1980 til Mats René Vang, købssum 150.000 kr. Ejendommen overgik til sommerhus i 1971.

1980-1988 Mats René Vang

Ved overgang til helårsbenyttelse indrettedes efter kommunal krav om isolering, renovering m. nyt badeværelse og nyt køkken og godkendt spildevandafløb. Indrettet i 1980

Salg ved endelig tvangsauktion pr 8/2 1988

Auktionsskøde 2/1 1900  til Bent Winther og Tove Buus. Købssum 200.000 kr

Dammegårdsvej 4, Luftfoto 1990 tilh. Kgl. Bibliotek. Den tætte nabo tv er Dammegårdsvej 2

1988- Bent Winther og Tove Buus

Adresse: Emdrupvej 111, Kbh NV

I 1997 ændredes status til sommerhus, som kommunen mundtligt havde accepteret ved købet i 1988.

-2016- Tommy William Broszka

(Mostrups vejviser)

-2024- Søren Kyu Winkel og Mille Kristine Winkel