Fredensminde, Dammegårdsvej 1 – matrikel 33q

Fredensminde, Dammegårdsvej 1, Klemensker

Parceller af 24. og 25. selvejergårde. Også skrevet “Fredens Minde”

Matrikel 32e (1 ¾ album-891 m2), 33q (3 skp 3 fdk 1 ¼ album- 17.376 m2) og 33 æ (13.190 m2)

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Kort fra 1914 med Fredensminde markeret

Skøde og panteprotokoller for 33q Arkivalier online (sa.dk)

Skøde og panteprotokoller for vor 32e Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde og panteprotokollen 1973 Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Huset, mener jeg, er bygget i 1894/1895 af Hans Andreas Munch, sandsynligvis hjulpet af sin far snedker Hans Jørgen Munch. Hans Andreas mor var bror til Hans Andreas Westh på naboejendommen Borndal.

Først i slutningen af 1896 modtog Hans Andreas og Anne Lovise lejekontrakt på 1½ skæppe jord fra Splitsgård. I 1901 blev lejekontrakten ophævet og jorden købt til selveje.  Samtidig købtes en strimmel jord af Store Dammegård matrikel 32e.

Matrikelkort benyttet i perioden 1888 til 1951

Husejere/beboere

1895-1917 Hans Andreas Munch og 1. Anne Lovise Caroline, f. Nybo og 2. Karen Marie Jespersen

Hans Andreas Munch blev født 3/11 1871 i Klemensker. Forældre: Snedker Hans Jørgen Munch og Kristine Margrethe Westh på 9. vg. grund (senere på 25. slg. grund). Han døde i Rønne 3/3 1949

Anne Lovise Caroline blev født 24/10 1870 i Klemensker. Forældre: Smed Jakob Peter Nybo og Georgine Lovise Kristine Sonne på 48 slg. grund (senere 14. slg. lynglod). Anne døde 2/4 1913 i Klemensker.

Karen Marie Jespersen blev født 9/7 1857 i Rutsker. Gift med Hans Munch i Klemensker den 9/1 1914. Hun havde tidligere været gift med Alfred Christian Sonne. Blev skilt  (?) og emigrerede til Amerika den 23/3 1905, hvor han blev gift med Anne Christine Hansen fra Aakirkeby. Karen Marie døde i Allinge 7/9 1926.

Hans og Anne blev gift 22/12 1894. Tjenestekarl på Splitsgård og Anne Nybo boede hjemme hos forældrene.

Hans og Annes børn: Viggo Peter Hansinius Munch, f. 28/7 1895 på 25. slg. grund, Anker Munch f. 9/1 1905

I 1895 kaldtes Hans Munch for arbejdsmand i Kirkebogen. I 1911 husmand og daglejer ved landbrug.

Hans Andreas Munch udvandrede til Amerika den 4/4 1907, men vente tilbage. I 1917 boede han i Aaker, men samme år købte han 14. vg. Ødegård i Østerlars. Han solgte gården igen i 1923 og flyttede til Allinge og dernæst Rønne, hvor han blev vognmand.

Lejekontrakt 23/12 1896 Arkivalieronline (sa.dk)

Otto Jespersen udsteder et 50 års lejebrev fra 23/12 1896 på 1½ skæppe land til Hans Andreas Munch. Jorden grænser i nord mod Store Dammegårds jord, i øst til sognevejen og i syd til Splitsgårds jord. I lejeafgift betales 120 kr 0g den årlige leje på 6 kr betales hver den 11. december. Første gang den 11. dec, 1897. Desuden skulle udføres 3 dages mandsarbejde om året. Aftalen blev underskrevet af Hans Andreas Munk og hans beskikkede kurator, hans far snedker Hans Jørgen Munch.

Panteobligation 23/12 1896 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Andreas Munch lånte 600 kr af parcellist Lars. P. Dam på 27. slg. Som sikkerhed satte låneren lejebrev og de på jorden stående bygninger, samt mur- og nagelfaste tilbehør, kakkelovn, murkar og komfur, samt brandassurancesummen.

Jord i selveje

Købekontrakt 21/5 1901  Arkivalieronline (sa.dk)

Splitsgårds ejer Otto Peder Herman Jespersen solgte parcel til landarbejder Hans Andreas Munk for 2400 kr.

Grunden blev udstykket i 1900. Hans Andreas Munk havde lejet 1½ skæppeland jord, som han havde hus på

Skøde 25/6 1901 Arkivalieronline (sa.dk)

Endelige skøder på matrikel 33q og 32e

Købekontrakt 21/5 1901 Arkivalieronline (sa.dk)

Store Dammegårds ejer, Sigfred Mossin Hansen, solgte parcellen, matrikel 32e, til Hans Andreas Munk for 800 kr. Jordens størrelse var beregnet til 2.110 kvadratalen

Skøde 15/2 1917 Arkivalieronline (sa.dk)

Avlsbruger Hans Andreas Munch i Aaker solgte til Andreas Peter Hansen Krogh matriklerne 32e, 33q og 33æ, bygninger og al inventar, plov, 1 harve og en vogn  og 9 høns for i alt 7.500 kr

 

1917-1930 Andreas Peter Hansen Krogh

Andreas Peter Hansen Krogh blev født 23/7 1855 i Rø

Andreas var enkemand – var gift med Emma Hansine f. Poulsen, der døde 28/5 1909 i Klemensker.

Deres børn: Nanna Eleonora Teodora Krog f. 19/2 1896  på 24. slg. fortov

Nannas børn: Ragnhild Sara Krogh f. 5/3 1917 i Klemensker, Ejner Kristian Krog f. 16/7 1919. Nanna blev 1/11 1921 gift med Alfred Torvald Andersen. Børnene fik derefter Andersen som efternavn.

Skøde 1/8 1930 Fra Andreas Krogh til Alfred Thorvald Andersen og Nann Eleonora Theodora, f. Krogh for 10.800 kr.

Fredensminde 1955 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1930-1948 Alfred Thorvald Andersen og Nann Eleonora Theodora, f. Krogh

Skifteudskrift 4/5 1948 til Alfred Andersens enke Nann Eleonora Theodora som adkomst. Skøde af samme dato til arbejdsmand Carl Johan Pihl Salgssum 12.950 kr. Nanna flyttede til ”Gryet” Klemens stationsby.

 

1948-1952- Carl Johan Pihl

 

-1955-1973 Asger Christoffersen

Arbejdsmand

Skøde 8/11 1973 fra A.H. Christoffersen til Bent Sørensen. Købssum 113.000 kr

Fredensminde 1990 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1973- Bent Sørensen og Birgit Aaberg

Lærer ved Klemensker Centralskole i 36 år indtil 2005

1986 formand for de bornholmske biavlere       

Fredensminde 17/11 2023. Foto JVH