Østervang, splitsgårdsvej 39 – matrikel 33r

Østervang, Splitsgårdsvej 39, Klemensker

Matrikel 33r – en parcel af matrikel 33m, samt grunden mod øst matrikel 33af

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Møller Rasmus Martin Rasmussen på Splitsmøllen byggede huset Østervang øst for møllen omkring 1898. Han og familien solgte Splitsmøllen og det tilhørende hus til Julius Christopher Larsen den 15/6 1898. – Se Splitsmøllen, Splitsgårdsvej 37 – matrikel 33n – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Møller Rasmus Martin Rasmussen havde fæstebrev på matrikel 33m, som Splitsgård delte i to. Matrikel 33m blev mindre og den nye matrikel 33r omfattede arealet, hvor huset byggedes. Splitsgård solgte matrikel 33r til Rasmus Martin Rasmussen i 1901.

Skøde 9/3 1901Arkivalieronline (sa.dk)  Skøde på matrikel 33r som var en del af matrikel 33m fra Splitsgård ved proprietær Otto Peder Hermann Jespersen til Møller Rasmus Martin Rasmussen. Matr. 33r var skyldsat til 1 fdk 1 ¼ album for 245 kr., Jordlodden var for længst taget i besiddelse af køberen og hvor han har opført en bygning.

1898-1902  Martin Rasmussen og Christine Cathrine, f. Plum

Rasmus Rasmussen blev født 12/1 1859 i Poulsker, Rasmus døde i Rønne 20/8 1945

Christine Katrine Plum blev født 17/8 1867 i Knudsker. Christine døde i Rønne 29/6 1961

De blev gift i 1887. I 1901-folketællingen opgives at de havde 5 levendefødte børn og 3 dødfødte.

Deres børn: Hans Peter Rasmussen f. 15/4 1889 i Knudsker (konfirmeret 19/4 1903 i Klemensker) , Ove Ludvig Rasmussen, f. 31/5 1891 i Nyker, Vilhelm Kristian Rasmussen f. 18/5 1895 på 25. slg. gr. Klemensker (døde 11/3 1924 i Knudsker), Rasmine Kristine Lovise Rasmussen f. 31/10 1897 i Klemensker, Ingeborg Marie Ottomine Rasmussen f. 8/8 1900 i Klemensker

Rasmus Martin Rasmussen købte Splitmøllen tilbage den 20/2 1902 og flyttede derover. Året efter solgte han det nybyggede hus på matr. 33r. Året efter solgte han nabohuset:

Skøde 7/2 1903 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra møller Rasmus Martin Rasmussen til Henrik Andersson af Rutsker sogn. Salget omfattede jordlod, der var sat for hartkorn 1 fdk 1 ¼ album, samt opførte bygninger med grund- og nagelfast tilbehør, komfur indbefattet for en salgssum på 1.600 kr

1903-1906 Henrik Andersson og Pella f. Olsdåtter

Henrik Andersson blev født i Sverige o. 1847 (døde før 1911 – men ej fundet i kirkebogen)

Pella Olsdatter blev født i Sverige den 9/1 1854

Henrik og Pella blev gift i Klemens kirke 12/11 1881 – begge arbejdede som tjenestefolk på Splitsgård.

Skøde 5/2 1906 Arkivalieronline (sa.dk)

Henrik Andersson sælger til sin datter Anna Marie Andersen for 900 kr med den klausul at Henrik og hans nuværende hustru har vederlagsfri ret til i forening med datteren at bo og benytte ejendommen så længe som de levede.

Deres børn:  Anna Marie Andersen f. 9/2 1883 på 25. slg. grund, Henry Gunhard Antonius Andersen f. 9/2 1897 i Ruts Lyng (Rutsker Højlyng) Henry boede på Splitsmøllen fra 1922 til sin død i 1963 – Splitsmøllen i Klemensker

1906-1923 Anna Marie Andersen

Anna Marie Andersen blev født 9/2 1883 i Klemensker, Forældre Henrik Andersson og Pella Olsdåtter – se ovenfor. Anna Marie døde  52 år gl. i Rønne 1/8 1935.

Hendes børn: Gudrun Petra Henriette Andersen f. 10/8 1907 på Splitsmøllen Udlagt barnefader Gifte mand Christian Nybo på 25. slg. parcel, Henrik Nikolaj Andreas Andersen f. 6/11 1910 på Østervang, udlagt barnefader Hans Jensen

Vielsesattest tinglæst 26/6 1923 Arkivalieronline (sa.dk)

Som adkomst til ejendommen til Annas ægtefælle arbejdsmand Hans Vilhelm Nicolai Hansen, De blev gift i Klemens kirke 30/9 1922

1923-1935 Anna Marie Andersen og Hans Vilhelm Nicolaj Hansen

Hans Vilhelm Nikolaj Hansen født 24/3 1875. Han døde i Rønne 25/6 1848.

Skøde 2/10 1935 fra Hans Vilhelm Nicolaj Hansen til Thorvald Jensen for 6.000 kr for matr. 33r og 33af

1935-1943 Thorvald Jensen

Skøde 15/5 1943 fra Thorvald Jensen til chauffør Hans Peter Gudbergsen. Salgssum 11.000 kr

1943-1948 Hans Peter Gudbergsen

Hans Peter blev født 16/3 1917 og døde 24/9 2007

Ejede Birkely, Bedegadevej 14 fra 1937 til 1943 – se Birkely – Bedegadevej 14 – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Med i Jul  på Bornholm 2008, murerarbejdsmand i Rønne.

Skøde 13/11 1948 fra Hans Peter Gudbergsen til avlsbruger Jens Christian Christensen

1948-1949 Jens Christian Christensen og Ellen

Skifteudskrift 6/4 1949 som adkomst til Jens Christian Christensens enke Ellen Christensen

Skøde 3/6 1949 fra Ellen Christensen til avlsbruger Karl Andreas Jensen for salgssum på 10.500 kr

1949 Karl Andreas Jensen

Skøde 12/10 1949 fra Karl Andreas Jensen til landmand  Villy Helge Vennervald Andersen, Salgssum 13.000 kr

1949- Villy Helge Vennervald Andersen

Født 5/10 1914. Han var tjenestekarl i Rø 1930

Østervang, Splitsgårdsvej 39 – Luftfoto 1951 tilh. Kgl. Bibliotek

-1952-1962 Louis P. Kofoed

Med i Vejviseren 1952 til 1962 – arbejdsmand

Østervang, Splitsgårdsvej 39 – Luftfoto 1955 tilh. Kgl. Bibliotek

-1967- Peder Kofoed

Med i vejviseren 1967 – pensionist

-1978- Kenn Jørgensen

-1987 Anny Rønne og Birger West Rønne

Skøde 21/1 1987 til Leif Danstrup, salgssum 432.000 kr

Østervang, Splitsgårdsvej 39 – Luftfoto 1990 tilh. Kgl. Bibliotek

1987-2019 Leif Lind Donstrup

Ansøgning fra Leif Dunstup Havdrup, om indretning af værksted for reparation f plæneklippere.

Ifølge Bornholm.nu døde Leif Lind Donstrup i 2019 84 år gammel.

2019-2024- Jesper Odborg og Ginie Gry Sander

Jesper er murermester