Havely, Splitsgårdsvej 29 – matrikel 33y

Havely, Splitsgårdsvej 29, Klemensker

Parcel af 33a Splitsgårds grund udstykket 8/4 1908

For hartkorn 1 1/4 album. Matrikel 33z udstykket  1911 af 33y (1/2 album) rest ¾ album – areal 843 m2

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotollen 2 række Arkivalier online (sa.dk)

Skøde og panteprotokol efter 1950 Arkivalieronline (sa.dk)

 

Skøde 27/4 1908 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Splitsgårds ejer Otto Peder Herman Jespersen til Carl Petersen Braun for 225 kr

 

1908-1909 Karl Petersen Braun og Anna  f. Larsdotter

Karl Petersen Braun blev født i Sverige 27/1 1862

Anna Larsdotter blev født i Løderup i Sverige 31/10 1854 – hun døde 4/11 1908

De blev gift 1887 (Vides ikke hvor). I 1892 flyttede de til Klemensker fra Rønne. I 1892-1907 boede de på Bakkely, Kleven 7 – matrikel 175cu – Bornholms historie (bornholmerting.dk)  Karl Braun fik skøde på matr 35b, 35e og 110 den 12/2 1909 se Arkivalieronline (sa.dk). I 1921 boede han som enkemand på matrikel 10g.

De havde ingen børn, men i 1901 en plejedatter Vilhelmine Sjøstrøm f. 8/2 1886 i Klemensker ( Som blev gift med Mårten Hansson, der overtog Bakkely)

Skøde 10/2 1909 Arkivalieronline (sa.dk)

Kalr Petersen Braun solgte grund og bygninger til husmand Jens Jørgensen for 2.800 kr.

 

1909-1911 Jens Jørgensen og Laurentsine Christine f. Christensen

Jens Jørgensen Christensen blev født 22/4 1880 i Klemensker. Forældre: Husmand Jens Peter Jørgensen og Lovise Margrethe f. Jensen på 21. slg. grund

Laurentsine Christine blev født 8/11 1881 i Klemensker. Forældre: Arbejdsmand Laurits Peter Christensen og Kristine Marie f, Holm på 23. slg.grund

Jens var snedker i 1911

Deres barn: Gunhild Elvira Jørgensen f. 3/2 1909 i Klemensker

Skøde 17/6 1911 332

Jens Jørgensen solgte til sin svigerfar Laurits Peter Christensen

 

1911-1923 Laurits Peter Christensen og Christine Marie f. Holm

Laurits blev født 5/8 1851 i Klemensker. Laurits døde 6/2 1923 på ejendommen.

Kirstine Marie Holm, født i Rø 15/2 1847. Forældre: husmand Daniel Nielsen Holm og Axcilia Pedersdatter på 24. slg. grund

De blev gift i Rø 7/11 1876 Laurits opholdte sig på 20. slg. i Rø og Christine Marie Holm på 24. slg. grund i Rø

Deres børn: Georg Andreas Christensen, f. 27/12 1876 (forældre indsiddere på 2. slg. lynglod i Rø), Kamille Hansine Christensen, f. 5/5 1879 i Klemensker, Laurentsine Christine Christensen, f. 8/11 1881 i Klemensker, Anna Alhilda Christensen, f. 23/1 1884 i Klemensker, Karl Mathias Christensen, f. 2/11 1890

 

Laurits solgte et stykke af jorden i flg Skøde 3/1 1912 matrikuleret 33z  Arkivalieronline (sa.dk) til forh. Gårdejer Jans Hansen Kofoed for 150 kr. Jorden var skyldsat for hartkorn ½ album. Parcel 33y var derefter kun på 843 m2

Familien boede på Kløven, Dammegårdsvej 12 – matrikel 31d – Bornholms historie (bornholmerting.dk) i perioden 1876-1911. Se denne ejendom og en flot billede af dem.

 

Skifteudskrift 12/6 1923 

Som adkomst for enken Christine Marie

Skøde 31/5 1923 Arkivalieronline (sa.dk)

Christine Marie Christensen solgte til landpostbud Oluf Johannes Rasmussen for 4.500 kr.

Landpostbud Oluf Rasmussen.

1923-1940 Oluf Johannes Rasmussen og Anna Karoline

Oluf Johannes Rasmussen blev født 30/6 1889 i Åkirkeby. Døde 31/3 1969 på Frederiksberg hospital. Begravet fra Elim i Rønne på Klemens kirkegård.

Anna Karoline blev født 11/10 1886 i Hyldeholt på Sjælland

Viet 3/9 1911 i Boeslunde Kirke

Deres børn: Tvillingerne Svend Aage Rasmussen og Karl Anker Rasmussen f. 22/3 1919

Han var postbud da tvillingerne blev født. Senere kaldes han for landpostbud.

I 1916-1919 boede de i Bækkegårdshuset – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Skøde 16/11 1940 fra Oluf Johannes Rasmussen til Olaus Andersen. Købssum 6.300 kr

 

1940-1950 Olaus Andersson og Hanna f. Grønvall

Olaus blev født i Ingelstad i Kristianstads län i Sverige 12/8 1871. Olaus døde på Havely den 4/3 1946

Hanna Grønvall blev født i Løderup i Kristianstads Län 17/5 1868

De kom til sognet i 1888. De blev gift 29/11 1893 i Klemensker. Olaus var arbejdsmand i 1893 på 26. slg. fortov i Klemensker og Hanna var tjenestepige på 26. slg. fortov. I 1897 husmandsfolk på 28. slg. fortov Grønvang, Lundehusvej 1 indtil 1923 hvor de flyttede til Sorgensfri, Splitsgårdsvej 45 – se denne

Deres børn: Johannes Sigfred Andersen f. 12/2 1897 i Klemensker, Henrik Gotfred Andersen f. 3/5 1898 28. slg. fortov i Klemensker, Sofie Elisabet Andersen f. 19/11 1900 28. slg. fortov i Klemensker27/5 1950 Skifteudskrift som adkomst for Hanne Andersen med flere af Olaus Andersens arvinger.

Skøde 29/11 1952 fra samme arvinger til avlsbruger Poul Madvig. Købssum 13.000 kr

 

1952-1975 Poul Ancher Madvig og Iris Annine f. Lund

Poul Madvig blev født 13/6 1925 Degnegård fortov i Rø.  Forældre: Chr. Michael Madvig og Annine Marie f. Holm. Poul døde 29/4 2006 på Kildesvang i Rø

Iris Annine Lund blev født 11/8 1934 i Østermarie. Iris døde 5/8 2022 og blev begravet i Rø.

Skøde 24/9 1975 til Ejner Hansen, købssum 60.000 kr

Havely 1990 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1975-1997- Ejner Hans Peter Hansen

 

2016- Renu Invest Aps

Selskabet Renu invest – stiftet 2009 – ejer:  Havnegade 33 i Allinge (2011), Splitsgårdsvej 29 og 25, dernæst fra 2022 også Splitgårdsvej 27. Ejer Renu Thongsungnoen, Sandløkkegade 3, 3790 Hasle