Munkerup, Splitsgårdsvej 27 – matrikel 33v

Munkerup, Splitsgårdsvej 27, Klemensker

En af Splitsgårdshuse, Matrikel 33v – i forening med 33x, 33z og 33ø

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol 2 række Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde og panteprotokollen 2 række for 33x Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokollen 2 række for 33ø Arkivalier online (sa.dk)

Matrikelkort i brug fra 1888 til 1951

1905-1909 Anton Nicolaj Munk og Amanda, f. Svensson

Anton blev født 25/12 1879 i Klemensker. Forældre: Snedker Hans Jørgen Munk og Kristine Marte f. Vest 25. slg. grund (Borndal) (faddere til Anton var børnene på Skovsminde!) Anton døde 49 år gl. den 6/2 1929 og begravet i Klemensker.

Amanda Svensson blev født 23/8 1877 i Ibsker. Forældre: stenhugger Ølfving Svensson og Eline Kirstine Marie Petersen, Nørremark. I 1901 var hun tjenestepige på Strandgade. Amanda døde 4/8 1953 i Nexø

Deres børn: Edith Julie Munk f. 12/1 1903 i Nexø, Emma Kirstine Munk f. 26/1 1904 i Klemensker, Dagny Margrethe Munk f. 22/8 1905 i Klemensker, Magda Oliva Munk f. 7/4 1908 i Klemensker

De havde desuden et plejebarn i 1911: Ellen Ingeborg Svendsen f. 25/12 1896 i Ibsker

Anton var Skomagermaster og havde i 1911 en skomagersvend boende: Jens Peter Jørgensen f. 29/11 1867 i Kalundborg. I 1921 boede familien i Klemensker by.

Skøde 28/1 1905  Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Splitsgård Otto P. Herman Jespersen til skomager Anton Nicolai Munk. Det solgte var en udstykning af 33a under matrikel 33v ifølge Landbrugsministeriets tilladelse af 30/7 1905 og skyldsat for hartkorn 1 album. Købesummen var 230 kr.

Over grunden var der tinglyst en vej over grunden til en grusgrav.

Tilkøb af strimmel jord matr 33x. skøde 29/10 1909 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Splitsgård Otto P. Herman Jespersen til skomager Anton Nicolai Munk for en købesum på 54 kr 74 øre.

Skøde 19/1 1911 Arkivalieronline (sa.dk)

Anthon N. Munch sælger matrikel 33y og 33x til forhenværende gårdmand Jens Hansen Kofoed. Med bygninger var købssummen 6.000 kr inkl. bygninger og dens appertinentier bla. 2 kakkelovne, komfur og murkar.

1911-1922 Jens Hansen Kofoed og Cecilie Oline Christine f. Olsen

Jens Hansen Kofoed blev født 15/12 1858 i Vestermarie. Jens Hansen døde i Klemensker 21/2 1924

Cecilie Oline Christine Olsen blev født 23/9 1863 i Nyker. Hun døde 12/6 1939 i Klemensker.

Plejebørn: I 1911: Edith Elisabeth Mortensen f. 11/3 1899 i Klemensker, I 1921: Ejner Jørgen Larsen f. 23/3 1907 i Næstved.

Logerende: I 1911: Metea Anine Hansine Mortensen f, 11/6 1862 i Aaker. I 1921: Nils Pedersen, f. 7/2 1865 i Sverige, arbejdsmand og bagerikarl

Skøde 3/1 1912 tilkøb af 33z  Arkivalieronline (sa.dk)

Parcellist Laurits Peter Christensen solgte I forh. Gårdejer Jans Hansen Kofoed parcel 33z, som var skyldsat for hartkorn ½ album for 150 kr. Parcel 33y var udskilt af matrikel 33z

Skøde 30/3 1912. Tilkøb af matrikel 33ø  Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Splitsgårds Jacob Ancher Jespersen til Jens Hansen Kofoed. I hartkort sat for 1 td., 2 fdkr 2 album. Købssummen var 5.770 kr

Skøde 15/3 1922 Arkivalieronline (sa.dk)

Avlsbruger Jens Hansen Kofoed solgte ejendommen til avlsbruger Jørgen Theodor Larsen for 26.000 kr, hvoraf 16.000 kr for den faste ejendom. Salget omfattede matriklerne 33v (hartkorn q alb), 33x (1/4 album), 33z (hartkorn ½ album), 33ø (1 td 2 fdk 2 album)

1922-1943 Jørgen Teodor Larsen og Karen Bergitte Mathilde f. Hansen

Jørgen Theodor Larsen blev født 9/11 1893 i Klemensker. Forældre: Hans Peter Elias Larsen og Hansine Elisabeth Kristine f. Jensen på 63. slg. gr. (Se Grønhøj – Fejlerevej 14 – Bornholms historie (bornholmerting.dk). Jørgen døde i Rønne 14/12 1969

Karen Birgitte Mathilde Hansen blev født 7/4 1897 i Østerlars. Forældre: Indsidder Magnus Kristian Hansen og Laura Kristine Lyster, 2. vg. grund i Østerlars. Karen døde i Rønne 1/1 1978.

Deres børn: Verner Gerhard Larsen f. 14/6 1919, Gunnar Herluf Larsen f. 13/6 1921, Herdis Aase Larsen f. 4/12 1924.

Jørgen Theodor Larsen boede/ejede Gammelmønt, Sandershøjvej 3 i perioden 1919-1923

Skøde 28/? 1943 Fra Jørgen Theodor Larsen til Otto Gunnar Ipsen

1943-1948 Otto Gunnar Ipsen

Skøde 31/7 1948 fra Otto Gunnar Ipsen til Peter Johannes Kure

Munkerup i midten på luftfoto 1955 – tilh. Kgl. Bibliotek

1948-1950 Peter Johannes Kure

Skøde 16/11 1950 fra Peter Johannes Kure til Carl Pedersen Lundbæk for 16.000 kr

1950-1985 Else og Carl Pedersen Lundbæk

Nekrolog i Bornholms Tidende den 11/2 1999 Bornholms Tidende (e-pages.pub)

I 1969 blev matriklerne 33x, 33z og 33ø  samlet under matrikel 33v

Et af flere billeder af ildebrand den 21. november 1967 taget af Algot Lindou Rasmussen. I Bornholms Tidende samme dag stilledes spørgsmål om CF-korpsets effektivitet. Længen nedbrændte og ingen dyr eller mennesker kom noget til.

Luftfoto 1968 af Skovfryd tv. og Munkerup, som er udslettet på prøvefotoet. – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Skøde 10/10 1985 til J.P. Strange Hansen for købssum 520.000 kr

 

1985- J.P. Strange Hansen

Den 1/11 1988 blev matrikel 33aq udskilt til 33a, tilbage til matrikel 33v blev 3291 m2

-2016-2022 Henning Elmer Bager og Vibeke Bager

Solgte til Renu Invest for 500.000 kr

Luftfoto o. 2022 – Kortforsyningen

2022- Renu invest ApS

Selskabet Renu invest – stiftet 2009 – ejer:  Havnegade 33 i Allinge (2011) , Splitsgårdsvej 29 og 25, dernæst fra 2022 også Splitgårdsvej 27. Ejer Renu Thongsungnoen, Sandløkkegade 3, 3790 Hasle